>
  • MEBhaber.net
  • Sınavlar
  • 2020 – 2021 İkinci Üniversite, DGS, Yatay Geçiş, Ek Yerleştirme Online Kayıt Kılavuzu

2020 – 2021 İkinci Üniversite, DGS, Yatay Geçiş, Ek Yerleştirme Online Kayıt Kılavuzu

ÖSYM tarafınca meydana getirilen YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile üniversitelerin kayıt süreçleri başlamış oldu. Açıköğretim fakülteleri için ani çok kayıt türü olmakla beraber hepsi için değişik kayıt tarihleri açıklandı. Bu sene pandemi olması sebebiyle önceki yıllardan değişik olarak açıköğretim kayıtları yalnız web üstünden yapılıyor, aof bürosuna evrak götürmeye gerek kalmıyor.

Kayıt türleri değişik olmasına karşına esas kayıt işlemleri aynıdır. Bütün kayıt türleri için açıköğretim kayıt kılavuzu aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

1. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.1. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri

KAYIT TÜRÜ – KAYIT TARİHLERİ

YKS YENİ KAYIT
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 31 Ağustos – 17 Eylül 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2020

ANADOLUYÖS 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 28 Eylül – 15 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2020

İKİNCİ ÜNİVERSİTE 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 31 Ağustos – 15 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2020

YATAY GEÇİŞ 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 14 – 17 Eylül 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2020

EK YERLEŞTİRME 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 28 Eylül– 01 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2020

DİKEY GEÇİŞ 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 28 Eylül– 01 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2020

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 21 – 24 Eylül 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi:25 Eylül 2020

Çevrimiçi müracaat ve kayıt tarihleri içinde kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybeder.

Çevrimiçi müracaat yapmayanlar kayıt yaptıramaz. Başvuru yapmanız kayıt için kafi değildir. Aday ödeme yaptıktan sonrasında (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını dış) kaydının tamamlanması için müracaat sayfasından tasdik vermelidir.

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan, tahsil bilgilerini güncelletemeyenler 21 Eylül – 16 Ekim 2020 kayıt tarihleri içinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonrasında sisteme yükledikleri vesika asılları ile beraber AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

1.2. Çevrimiçi Başvuru İşlem Adımları

https://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonrasında ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda müracaat adımlarını tamamlayarak çevrimiçi müracaat işleminizi gerçekleştiriniz.

Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve nihayet 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

Açıköğretim Sisteminde kullanılmak suretiyle yüklenilen fotoğrafın adaya ilişik olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.

1.3. Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri

Bir yükseköğretim programından mezun yada bir yükseköğretim programında;

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
  • Türk Dili I – II
  • Yabancı Dil I – II

ders/derslerini alıp başaran öğrenciler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusunda bulunacak adayların çevrimiçi müracaat adımlarındaki muafiyet ile ilgili alanları tam olarak doldurmaları gerekmektedir. Muafiyet ile ilgili detaylı data www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünde ayrıyeten duyuru edilecektir.

Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adayların muafiyet için başvurmasına gerek kalmamıştır.

1.4. Yatay Geçiş İntibak/Ders Seçim İşlemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(5) maddesine gore Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki ön lisans/lisans programından almış olduğu ve başarıya ulaşmış olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha öncesinden almış olduğu notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin GNO’su, önceki mezuniyet belgesi programından intibakı meydana getirilen dersler ile Anadolu Üniversitesinden almış olduğu dersler üstünden hesaplanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Sınav #Aöf 27 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan e-...

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenci, meydana getirilen ders intibakı haricinde, ders transferi ve/yada muafiyet talebinde bulunması durumunda başvurusu kabul edilmez.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Ders-Ekleme işlemlerini 12-16 Ekim 2020 tarihleri içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından Yatay Geçiş Ders Ekleme linkinden yapacaklardır. Ders ekle işlemini icra eden öğrencilerin ekledikleri ders/derslerin kredisi 30 AKTS’yi geçiyor ise dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim gideri farkını 16-20 Kasım 2020 tarihleri içinde ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonrasında kanuni nema uygulaması başlatılacaktır.

1.5. Tahsil Bilgisine Ulaşılamayan Adayların Yapacakları İşlemler

YKS Yeni Kayıt – Ek Yerleştirme (MEBBİS detayları çekilemeyen adaylar)

Çevrimiçi Başvuru İşlemleri esnasında adayın tahsil bilgilerine MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) /YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) sistemlerinden ulaşılamaması durumunda;

İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, esas kursu bitirme mezuniyet belgesi, başarı vaziyet belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

İkinci Üniversite (YÖKSİS detayları çekilemeyen adaylar)

Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi
Adayın çevrimiçi müracaat sayfasına tahsil durumunu belirten belgeyi yüklemesi gerekmektedir.

Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi
Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesi ile Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yada YÖKSİS üstünden alınan denklik belgesini yüklemesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan İstenecek Tahsil Belgesi

Öğrenci Belgesi
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans yada lisans programına kayıtlı olup YÖKSİS’ten bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler, yeni tarihindeki öğrenci belgesini/tahsil durumlarını gösteren belgeyi yükleyeceklerdir.

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer edinen KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki açıklamaya gore vesika yükleyecektir (KKTC’deki üniversitelerin Türkiye’de bulunan bürolarından alınan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecektir). Öğrenci belgesi değişik dillerde yazılmış ise ayrıyeten Türkçe çevirisini yükleyeceklerdir.

Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okumuş olduğu program kesinlikle belirtilmelidir.

Çevrimiçi müracaat aşamalarında sisteme yükledikleri vesika asılları ile beraber 21 Eylül – 16 Ekim 2020 kayıt tarihleri içinde AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri müracaat esnasında sisteme yüklemeleri ve kayıt tarihleri içinde yüklenen belgeleri ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Kayıt yaptıracak adaylar kimlik bilgilerini içeren Pasaport, T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı yada Mavi Kart belgelerinden herhangi birini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Lise Diploması
Adayın çevrimiçi müracaat sayfasına tahsil durumunu belirten belgeyi yükleyerek, kayıt tarihleri içinde yüklenen belgenin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

Lise Diploması Denklik Belgesi
Denklik işlemi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Ataşelikleri yada İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafınca yapılmaktadır.

Türkçe Yeterlik Belgesi
Eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran yabancı devlet vatandaşı öğrencinin kayıt olduğu bölüme/programa başlayabilmesi için (aşağıdaki koşulları taşıyanlar dış); “ANADOLUYÖS Türkçe Testi”nden minimum 70 puan yada “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLU TÖMER)”nin “Anadolu Türkçe Yeterlik Imtihanı” ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafınca meydana getirilen ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Imtihanı (TYS)”ndan Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) düzey karşılığı (B2) düzeyinde puan almış olması gerekir. Eğitim dili tamamen yabancı lisan olan bölümlere/programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir vesika istenmez.

Aşağıdaki koşulları elde eden bu öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir vesika istenmez ve Türkçe düzeyleri kayıtlı oldukları bölümlere/programlarına başlayabilmeleri için kafi
kabul edilir.
a) Ortaöğrenimini vatan içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,
b) Ortaöğrenimini vatan haricinde Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar,
c) Ortaöğrenimini Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yurt Dışı Programlarında tamamlayanlar,
ç) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan evlatlarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca almış olduğu “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler (mavi kart sahiplerinden),
d) Vatandaşlığı T.C. olanlar,
e) Yabancı devlet vatandaşlığından biri T.C. olan çifte vatandaşlar,
f) Açıköğretim Sistemi vatan dışı programlarına kayıt yaptıranlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Sınav #Aöf Hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa, İki...

Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt olup da Türkçesi yetersiz olan öğrenci, Türkçesini “ANADOLU TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”nda kafi hale getirmek suretiyle bölümünden/programından 1 sene süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde kafi Türkçe lisan düzeyin  ulaşamadığında, durumunu belgelendirmesi koşuluyla kendisine 1 sene ilave süre verilir. İzinli sayılan öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın tahsil ücretini ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini kafi hâle getiremeyen öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden/programdan kaydı silinir.

1.6. Belge Yüklemesi Gereken Adayların Kayıt Süreci

1.6.1. Tahsil Belgesi Yükleyen Adaylar

Çevrimiçi başvuruda tahsil bilgisi YÖKSİS tarafınca sorgulanamayan adaylar yükledikleri belgenin aslı ile beraber ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF Bürosuna başvurmalıdır. AÖF bürosuna  Belgesi ile başvurmayan adayların kayıtları tamamlanmayacak ve kayıt hakkını yitirecektir.

1.6.2. Kayıt İçin İstenen Belge/Belgeler (Tahsil Belgesi Hariç) Yükleyen Adaylar

Çevrimiçi müracaat esnasında istenen başka belgeleri yükleyen ve kayıt için belirlenen tutarı ödeyen adayların belgeleri AÖF büroları tarafınca denetim edilecek ve uygun bulunması halinde kayıtları tamamlanacaktır.

Adayın yüklediği belgenin AÖF bürosunca uygun bulunmaması halinde müracaat tamamlanmayacak ve doğru belgenin yüklenmesi için adaya bilgilendirme yapılacaktır. Aday müracaat durumunu “Çevrimiçi Başvuru Sayfası” “Başvurularım” bağlantısından denetim etmelidir.

Aday kayıt tarihleri içinde doğru belgeyi yüklemesi durumunda, vesika AÖF bürosunca yine denetim edilerek uygun bulunması halinde kaydı tamamlanacaktır.

2. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

2.1. Dönem Öğrenci Katkı Payı

11.07.2020 tarihindeki ve 31182 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Senesinde Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Tahsil Ücretlerinin Tespitine Dair 10.07.2020 tarihindeki ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına gore kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak 10.07.2020 tarihindeki ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu yalnız bir programın öğrenci katkı oranı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim yada açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları dış olmak suretiyle) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ilişik öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafınca karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan,
• Üniversitemiz Açıköğretim Sistemine gore öğretim icra eden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kati kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.
• Yurtdışından kendi imkânlarıyla tahsil görmek suretiyle Açıköğretim Sistemine gore öğretim icra eden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kati kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  #Sınav #YKS ilave tercihleri başladı

2.2. Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince imtihan hizmetleri, materyal ve başka hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir. Çevrimiçi müracaat işlemi tamamlandıktan sonrasında Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.

Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üstündeki kimlik detayları, ödeme miktarı, kayıt türü ve program detayları kesinlikle denetim edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program haricinde, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar yine bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, var ise kaydının silmiş olduğu yada {mezun olduğu} programa ilişik eski borçlarını ödemek zorundadır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonrasında Dönem Öğretim Gideri ve Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez.

2020-2021 öğretim yılına ilişik ödeme tablosuna HARÇ ÜCRETLERİ adresinden ulaşabilirsiniz.

2.3. Ödeme Şekilleri

Kayıt için yapmanız ihtiyaç duyulan ödemeleri Ziraat Bankası vesilesiyle aşağıdaki ödeme şekillerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

  • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Çevrimiçi Başvurunuzu yaptıktan sonrasında herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin nihayet günü provizyon işlemleri sebebi ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
  • İnternet Bankacılığı ile Ödeme
  • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
  • Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT şeklinde yollarla meydana getirilen ödemeler kabul edilmemektedir. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından yada yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan
Anadolu Üniversitesi görevli değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Banka dekontunu tahsil süresince saklayınız. Dekont sonrasında Üniversite yetkililerince istenebilir.

Ödeme yaptıktan sonrasında kayıttan olmazsa olmaz ve ödenen meblağ iade edilmez.

Çevrimiçi müracaat icra eden adaylardan (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını dış) vesika yükleyenlerin AÖF bürosunca vesika kontrollerinin yapılıp kayıtlarının tamamlanabilmesi için kayıt için belirtilen tutarını ödemesi gerekmektedir.

4. KAYIT İLE İLGİLİ UYARILAR

• Başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
• Yabancı uyruklu adaylar çevrimiçi müracaat esnasında hesap oluşturarak giriş yapmış olacaktır.
• Başvuru işlemlerinden evvel tahsil bilgilerinizin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunmuş olduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. • Aday çevrimiçi müracaat sayfasındaki ilgili alanları tam olarak/hatasız olarak doldurması gerekmektedir.
• Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun olmalıdır.
• Eksik vesika ile kayıt yapılmaz ve vesika tamamlamak suretiyle ilave süre verilmez.
• Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
• Kayıt için sisteme yüklenen belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler mesuldür. Sisteme yüklenen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik yada hatalı vesika belirlenmesi hâlinde belgenin yine yüklenmesi istenecektir.
• Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 2020-2021 öğretim senesinde başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için var kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
• Öğrencilerimizin kayıt zamanı Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Bu tarihten başlayarak öğrencilik hizmeti alabilir.
• 2020-2021Öğretim Senesi Sonbahar Döneminde kayıt yaptıran öğrencininGüz Süreci dersleri sistem üstünden yüklenecek olup, öğrenimine devam etmek istemesi halinde, Bahar Süreci kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

blank
2020 aof dgs kayıt 2020 – 2021 İkinci Üniversite, DGS, Yatay Geçiş, Ek Yerleştirme Online Kayıt Kılavuzu

Kaynak: Anadolu Üniversitesi

Kaynak: Aof.com. tr

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

#Haber SEÇİM KANUNUNDA SONA GELİNDİ: BARAJ DÜŞECEK

Hızlı Yorum Yap

MEBhaber.net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.