>

4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 46-47-48-49 Sayfa Etkinlik Cevabı MEB yayınları

cevaplar

4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 46-47-48-49 Sayfa Etkinlik Cevabı MEB yayınları

 4. Sınıf Fen Bilimleri kitabı 46, 47, 48, 49. sayfa Birim Değerlendirme Soru Cevapları MEB Yayınları

Sayfa 46

A) Aşağıda tanımı verilmiş kavramlar ve sözcükler karışık olarak yazılmıştır. Doğru
yazılışlarını bulunuz ve yanlarındaki kutulara yerleştiriniz.

Gün doğumundan gün batımına kadar olan, günün aydınlık kısmı.
DNGÜZÜ  GÜNDÜZ
Milyonlarca sene önceki canlılara ilişkin taşlaşmış kalıntılardır.
LOFİS  FOSİL
Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi sonucu oluşan, senenin dört bölümünden her biri.
SVELMEİMR  MEVSİMLER
Çeşitli vasıta gereçlerin üretimi için lüzumlu maddelerin işlenmeden önceki tabii durumu.
ADMDHMAE  HAM MADDE

B) Aşağıdaki cümlelerin ifade etmiş olduğu kavramları kutucukların içinden bularak noktalı
alanlara yazınız.

1. Dünya’nın Güneş çevresinde yapmış olduğu harekettir. (…Mevsimler.…)
2. Dünya’nın kendi ekseni çevresinde yapmış olduğu harekettir. (..Dönme..… )
3. Yer kabuğunun yapısında bulunur. (…..Kayaç…)
4. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönüdür. (..Batıdan doğuya..…..)
5. Dünya’nın dolanma hareketinin tamamlanma süresidir. (..365 gün 6 saat …..)
6. Dünya’nın dönme hareketinin tamamlanma süresidir. (…24 saat.…..)
7. Dünya’nın Güneş gören kısmının vakit dilimidir. (...Gündüz…..)
8. Ekonomik değere haiz kayaçlara denir. (…Maden……)
9. Dünya’nın Güneş görmeyen kısmının vakit dilimidir. (.…Gece…)
10. Milyonlarca sene evvel yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarıdır.(..Fosil....)
11. Dünya’nın dönme hareketi sonucu oluşur. (..Gece ve Gündüz….)
12. Dünya’nın dolanma hareketi sonucu oluşur. (…Sene.….)

Sayfa 47

C) Aşağıdaki cümlelerde yer edinen boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla
doldurunuz.
1. Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kaya kütlelerine…Kayaç.…denir.
2. .Fosiller…nesli tükenmiş canlılar ile ilgili informasyon sahibi olmamızı sağlar.
3. Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik kıymeti olan kayaç ve minerallere
..Maden…denir.
4. Canlıların üstünde yaşamış olduğu tabakaya..Yer kabuğu…..denir.
5. Kayaçların içinde uzun seneler süresince kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına
Fosil..denir.
6. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü ..Batıdan doğuya …. doğrudur.
7. Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı…Mevsimler.…oluşmazdı.
8. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ..24 saatte.... tamamlar.

D) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (..D..) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak suretiyle iki türlü hareketi vardır.
2. (..Y...) Dünya’nın kendi ekseni çevresinde dönmesiyle mevsimler oluşur.
3. (..D...) Dünya’nın Güneş çevresinde dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.
4. (..D...) Milyonlarca sene evvel ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına
fosil denir.
5. (..Y…) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının derhal kesilmesi
gerekir.
6. (..Y…) Fosiller Dünya’nın geçmişi ile ilgili informasyon vermez.
7. (..Y...) Ekonomik kıymeti olan kayaçlara fosil adı verilir.
8. (..D...) Madencilik birçok endüstri koluna olmamış madde sağlamış olduğu için ülkelerin
teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme haizdir.

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

I. Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu denir.
II. Ekonomik kıymeti olan kayaçlara maden denir.

1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D) Her ikisi de doğrudur.

I. Tüm madenlerin ekonomik kıymeti vardır.
II. Tüm madenler sanayide olmamış madde olarak kullanılır.
III. Bor vatanımızda çıkarılan bir maden değildir.

2. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sayfa 48

Cevap: C) I. ve II. ifade doğrudur.

I. Kayaçlar, volkanik aktiviteler ile yeryüzüne ulaşan magmanın katılaşmasıyla oluşur.
II. Tüm kayaçların fizyolojik özellikleri aynıdır.
III. Kayaçlar minerallerden oluşur.

3. Kayaçlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D) I. ve III. ifade doğrudur.

I. Madenler, ülkelerin teknolojisinin gelişmesini sağlar.
II. Ülkemiz madenler açısından zengindir.
III. Madenleri çıkarabilmek için maden ocakları kurulur.

4. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: A) İfadelerin hepsi doğrudur.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.
B) Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.
C) Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.
D) Kömür madeni plastik yapımında olmamış madde olarak kullanılır.

Cevap: D

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölgelere aşağıdakilerden hangileri
yazılmalıdır?
Yer kabuğunun siyah tabakası ….Kayaçlardan …. oluşmuştur. Ekonomik kıymeti olan
kayaçlara ..Maden… denir.

Cevap: C) Kayaçlardan, maden

7. Iğdır’da Güneş’in Bursa’dan evvel doğmasının sebebi nedir?

A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması
B) Dünya’nın kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması
D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması
Cevap: B

8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni çevresinde dönmesinin sonucu
değildir?
A) Mevsimlerin oluşması
B) Gece ve gündüzün oluşması
C) Bir günün oluşması
D) Türkiye’de sabah yaşanırken Japonya’da öğlen vakti olması
Cevap: A

9. Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
B) Fosiller milyonlarca sene içinde oluşur.
C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
D) Ölen her canlı fosilleşir.
Cevap: D

Sayfa 49

F) Aşağıdaki yıldızın içinde birim süresince işlediğimiz mevzularla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler; soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak harflerin içine karıştırılmıştır. Aşağıdaki sözcükleri karışık olarak verilmiş
harfler içinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.

Cevap:

49.sayfa

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

4. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 44. Sayfa Etkinlik Cevabı MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat