>

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175-176-177-178. Sayfa Cevapları

cevaplar

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175-176-177-178. Sayfa Cevapları

2020-2021 Eğitim Senesi Anadol Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175, 176, 177, 178 “Birim Değerlendirme Emek harcamaları” Etkinlik Cevap Anahtarı

175. Sayfa

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış bulunduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. (D) Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve rahat olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması
gerekir.
2. (D) Temel hakların sınırlandırmadığı bir toplumda insanların mutlu ve rahat yaşaması
mümkündür.
3. (Y) İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, tabii gaz dağıtımı benzer biçimde alt
yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
4. (Y) Belediye başkanları merkezî yönetim tarafınca atanır.
5. (D) Herkes yaşama, maddi ve tinsel varlığını koruma ve geliştirme hakkına haizdir.
6. (Y) TEMA Vakfı, devletimizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil cemiyet kuruluşudur.
7. (D) Türk bayrağını temiz bir halde ve özenli olarak kullanmalıyız.
8. (D) Bir devletin kendine ilişkin bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen bulunduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

kaymakam esas hak millî bağımsızlık sıhhat on sekiz merkezî yönetim mahkeme Millî Eğitim Bakanlığı vali

Cevap:

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun SAĞLIK ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan MAHKEME toplumun hak ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam benzer biçimde yetkililer,MERKEZİ YÖNETİM karşı sorumludurlar.
4. Devletimizde ili VALİ, ilçeyi KAYMAKAM yönetir.
5. Bir insanoğlunun doğuştan haiz olduğu ve insanca yaşayabilmesi için lüzumlu olan haklara TEMEL HAK denir.
6. ON SEKİZ yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına haizdir.
7. Bir devletin bağımsız ve özgür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine MİLLİ BAĞIMSIZLIK denir.
8. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI merkezî yönetim birimlerinden biridir.

176. Sayfa

Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.

Sağlık hakkı – Konut dokunulmazlığı hakkı – Fikir ve kanaat özgürlüğü – Eğitim ve öğretim hakkı – Yaşama hakkı – Din ve vicdan özgürlüğü – Haberleşme özgürlüğü

Cevap:

Kimse eğitim ve tahsil hakkından yoksun bı­rakılamaz. (Eğitim ve öğretim hakkı)

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına haizdir. ({Özel} yaşamın gizliliği hakkı)

Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Konut dokunulmazlığı hakkı)

Herkes yaşama, maddi ve tinsel varlığını ko­ruma hakkına haizdir. (Yaşama hakkı)

Herkes sıhhatli ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına haizdir. (Sağlık hakkı)

Her ne neden ve amaçla olursa olsun kimse fikir ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Fikir ve kanaat özgürlüğü)

Herkes komünikasyon hürriyetine haizdir. Haber­leşmenin gizliliği esastır. (Haberleşme özgürlüğü)

Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Din ve vicdan özgürlüğü)

177. Sayfa

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Gece rahatsızlanan Hasan Bey’in midesi ağrımaktadır. Aynı zamanda ateşi yükselmiş, gün süresince bir şey yiyememiştir.
Bu durumda Hasan Bey aşağıdaki kurumlardan hangisine giderek ihtiyacını giderebilir?
A) Adliye
B) Hastane
C) Karakol
D) Okul

Cevap: B

2. • Emniyet Genel Müdürlüğü • Jandarma Genel Komutanlığı Yukarıda verilen kurumlar hangi gereksinimimize hizmet etmektedir?
A) Adalet
B) Eğitim
C) Güvenlik
D) Ulaşım

Cevap: C

3. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil cemiyet kurumlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Gönüllülük esasına bakılırsa çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.

Cevap: D

4. • İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek
• İlçedeki vatandaşların esas ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
• İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak
Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafınca yerine getirilir?
A) Belediye başkanı
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) Vali

Cevap: B

5. Eğitim görmek her insanın en esas hakkıdır. Devletimizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır.
Buna bakılırsa aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
A) Anaokulu
B) Lise
C) Mahkeme
D) Sürücü kursu

Cevap: C

6. Köy ve mahallenin yönetiminden görevli olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Milletvekili
C) Muhtar
D) Vali
Cevap: C

178. Sayfa

7. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği vakit girebilir.
B) Fikir özgürlüğü kısıtlanamaz.
C) Herkes yaşama hakkına haizdir.
D) 18 yaşını dolduranlar seçimlerde rey kullanabilir.

Cevap: A

8. Oniki yaşındaki Gökçe anne, baba, büyükanne ve dedesiyle yaşamaktadır. Gökçe, kendi yaşamını ilgilendiren mevzularda ailesine fikrini söyleyebilmektedir. Aşağıda verilen haklardan hangisi Gökçe’nin kendisini ilgilendiren mevzularda karar alma sürecine dâhil olmasını sağlar?
A) Sağlık hakkı
B) Katılım hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı

Cevap: B

9. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Huzur ve itimat ortamı vardır.
B) İnsanlar içinde eşitlik bulunur.
C) Bireyler kendi kabiliyetlerini ön plana çıkarır.
D) Devlete olan itimat duygusu zayıflar.

Cevap: D

10. Aşağıda verilenlerden hangisi seçim yöntemiyle iş başına gelmez?
A) Belediye başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Muhtar
D) Vali

Cevap: D

11. İstiklâl Marşımızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mehmet Âkif Ersoy

Cevap: D

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Devletimizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl ne şekilde karşılanmaktadır?

Cevap: Emniyet ve Jandarma tarafınca sağlanmaktadır.

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi hepimiz için sebep önemlidir?

Cevap: Yaşadığımız yerin hizmetlerini alabilmemiz ve sıhhatli olmamız için önemlidir.

3. Yaşama hakkı, başka hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl ne şekilde bir öneme haizdir?

Cevap: İnsanların yaşama hakları evvel gelir.Bu hakkı kullanmak başka hakların kullanılmasını sağlar.

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın hepimiz için kıymeti ve önemi nedir?

Cevap: Bağımsızlık ve özgürlük sembolümüzdür.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 172-173-174. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat