şişli eskort - izmir eskort

>

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 58-59-60-61-62. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Senesi Anadol Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58, 59, 60, 61, 62 “ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI” Etkinlik Cevapları

58. Sayfa

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış bulunduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar içinde imzalanmıştır.
2. (Y ) İyonlar tarihteki ilk tecim yolu olan Kral Yolu’nun bir kısmını yapmışlardır.
3. (D) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.
4. (D) Ülkemiz birçok uygarlığa konut sahipliği yapmış olduğu için çeşitli kültürel özelliklere haizdir.
5. (Y) Zeybek, Trakya yöresine ilişik bir halk oyunudur.
6. (D) Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde
yaşamasını sağlamaktadır.
7. (Y) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mevsimlik bayramlarımızdan biridir.
8. (D) Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması ile birlikte dilimize daha çok yabancı sözcük
girmeye adım atmıştır.
B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Frigler
Asurlar
Şamran
tarihî nesne tarihî mekân
farklılık
horon
kültürel etkileşim

Cevap:

1. Günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini tarihte FRİGLER kullandılar.
2. Urartular tarımı geliştirmek amacıyla ŞAMRAN adında olan su yayınlarını yapmışlardır.
3. Tarihteki ilk kütüphaneyi İYONLAR kurmuştur.
4. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının kalıntılarının bulunmuş olduğu yapılara ve alanlara TARİHİ MEKAN denir.
5. TARİHİ NESNELER taşınabilir oldukları için umumi olarak müzelerde koruma altına alınırlar.
6. Karadeniz yöresine ilişik halk oyunumuz HORON dur.
7. Ülkemiz genelinde kültürel özellikler bakımından benzerlikler olmasıyla birlikte FARKLILIKLARI da vardır.
8. Televizyon, Genel Ağ ve akıllı telefonlar benzer biçimde kitle yazışma araçlarının yaygınlaşması, KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ hızlandırmaktadır.
59. Sayfa

Aşağıda verilen bilgilere nazaran eşleştirmeleri örnekteki benzer biçimde yapınız.

Cevap:

1. Fibula adında olan çengelli iğneyi yapmışlardır. (ç-Frigler)
2. Tarih yazıcılığının öncülüğünü yapmışlardır.(eHititler)
3. Parayı buluş ederek değiş tokuş usulüne nihayet vermişlerdir.(aLidyalılar)
4. Maden işlemeciliği, taş işçiliği ve kale yapımında ustadırlar.(g-Urartular)
5. Fenike alfabesinin batıya taşınmasını sağlayarak miladi takvimin oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır.(f-İyonlar)
6. Astronomi alanında emek harcamalar yapmış ayrıyeten üçgenin dahil açılarının toplamının 180° bulunduğunu hesaplamışlardır.(b-Sümerler)
7. Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapmışlardır.(c-Babiller)
8. Mezopotamya ile Anadolu içinde tecim yapmak amacıyla karum adında olan tecim merkezleri kurmuşlardır.(d-Asurlar)
Aşağıda verilenleri “tabii varlık”, “tarihî mekân”, “tarihî yapıt” ve “tarihî nesne” olarak sınıflandırıp defterinize yazınız.

Cevap:

1. Pamukkale Travertenleri- Doğal varlık
2. Safranbolu Evleri- zamanı mekan
3. Galata Kulesi-zamanı yapıt
4. Mermer lahit-zamanı nesne
5. Uludağ-tabii varlık
6. Kadeş Antlaşması tablet metni-zamanı nesne
7. Malabadi Köprüsü-zamanı yapıt
8. Çatalhöyük Antik Kenti-zamanı mekan
9. Karaz çanak çömleği-zamanı nesne
10. Cumalıkızık Evleri-zamanı mekan
11. Van Kalesi-zamanı yapıt
12. Ulu Camii-zamanı yapıt
13. Muradiye Şelalesi-tabii varlık
14. Damlataş Mağarası-tabii varlık
15. Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası-zamanı nesne
16. Çifte Minareli Medrese-zamanı yapıt.
60. Sayfa

Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda kültürel öğelerimiz açıklanmıştır. Açıklamalarla kültürel ögeleri örnekteki benzer biçimde eşleştiriniz.

Cevap:

60.sayfa cevapları

61. Sayfa
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafınca yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olması imkansız?
A) Topraklarının verimli olması
B) İklim koşullarının elverişli olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Su kaynaklarının çok olması

2. Türk mutfağı aş çeşitliliği bakımından dünyanın en varlıklı mutfaklarından biridir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin aş kültürüne ilişik bir yiyecek değildir?
A) Cağ kebabı
B) Hamsili pilav
C) Kayseri mantısı
D) Pizza

3. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî yapıt değildir?
A) Akdamar Kilisesi
B) Malabadi Köprüsü
C) Manavgat Şelalesi
D) Ulu Camii
4. • Polis adında olan kent devletleri hâlinde yaşadılar.
• Demokratik bir yönetim anlayışı benimsediler.
• Bilim ve sanatta, aynı dönemde yaşayan uygarlıklardan ileri gitmişlerdir.

Verilen özellikler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
A) Hititler B) İyonlar C) Lidyalılar D) Sümerler

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurların vakit içinde değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Sanayileşmenin hızlanması
B) Çevre kirliliğinin artması
C) Şehirlerin büyümesi ile göçlerin artması
D) Teknolojinin gelişmesi

6. Ülkemiz tabii ve tarihî varlıklar bakımından oldukça zengindir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun neticelerinden biridir?
A) Ülkemizi birçok turistin ziyaret etmesi
B) Sanayinin gelişmesi
C) Tarımın öneminin artması
D) Ülkemizin döviz gelirinin azalması
62. Sayfa

7. Urartuların Şamran adında olan sulama yayınlarını yapması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarını gösterir?
A) Hayvancılık
B) Madencilik
C) Tarım
D) Ticaret

8. • Ege yöresine ilişik bir halk oyunudur.
• Yiğitliği, mertliği ve cesareti simgeler.
• Tek şahıs tarafınca oynanabildiği benzer biçimde birkaç ilgili kişinin çember şeklinde bir araya gelmesiyle toplu hâlde de oynanabilir. Özellikleri verilen halk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bar
B) Halay
C) Horon
D) Zeybek
9. Geçmiş dönemlerden günümüze, gündelik hayatımızdaki kültürel değerlerimizden bazıları sürekliliğini devam ettirebilmiştir.
Buna nazaran aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak görülen kültürel değerlerimizden biridir?
A) Türk kahvesi içilmesi
B) Evlerin kerpiçten yapılması
C) Orta oyunu oynanması
D) Gelinin at ile evinden alınması

10. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşi olmayan güzellikteki yer ve unsurlara tabii varlık adı verilir.
Buna nazaran aşağıdakilerden hangisi tabii varlık değildir?
A) Peri Bacaları
B) Uludağ
C) Uzungöl
D) Van Kalesi
F- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sümerlerin insanlık evveliyatına katkıları nedir?

Cevap: Yazının icadı, tekerleğin icadı, Daire çevresini 360 santimetre olarak hesapladılar.

2. Anadolu uygarlıkları hangileridir?

Cevap: Hititler,Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular.

3. Ülkemizin çeşitli bölgeleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve değişik unsurlar nedir?

Cevap: Dağları, ovaları, denizleri benzerken, zamanı mekanları, yiyecekleri, halk oyunları, yiyecekleri farklıdır.

4. Toplumda yaşayan insanları bir araya getiren kültürel unsurlar nedir?

Cevap: Din, lisan, tarih, anane ve görenekler.

5. Kültürel değerlerin vakit içinde değişime uğramasının sebepleri nedir?
Cevap: Sanayileşme, göç, ekonomik nedenler, kitle yazışma araçları.

6. Tarihî nesnelerin müzelerde koruma altına alınmasının sebepleri nedir?

Cevap: Taşınabilir özelliklerde olması.

7. İyonlarda demokratik bir fikir ortamının olması onların insanlık evveliyatına hangi katkıları yapmasını elde etmiştir?

Cevap: Hür fikir, ilim ve hızla gelişen teknolojinin gelişmesi, demokrasinin artması.

8. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki görevi nedir?

Cevap: Kültürel ögeler insanları bir arada tutan en büyük unsurlardır.Bu nedenle insanoğlu beraber yaşamaktadır.Sevinçte hüzünde acıda tatlıda bu değerler bizleri bağlamaktadır.


Etiket: ülkemizin çeşitli bölgeleri ile yaşadığınız çevrenin kültürel özellikleri arasındaki benzer ve değişik unsurlar nedir, ülkemizin çeşitli bölgeleri ile yaşadığınız çevrenin kült7rel 9zellikleri aras8ndaki benzer ve değişik unsurlar nedir, 5 derslik toplumsal bilgiler sayfa 58

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 54-55-56-57. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat