>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-111-112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-111-112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 4. Tema MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 “Vatan Yahut Silistre” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 110. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Vatanımıza karşı görevlerimiz nedir?

CEVAP: Vatanımıza karşı görevlerimiz vatanımızın iyiliği için çalışmak ve onu korumaktır.

2. Vatan, uğrunda her fedakârlığı göstereceğimiz kıymetli bir varlık mıdır? Neden?

CEVAP: Vatan için her türlü fedakarlık gösterilir. Şu sebeple yurt bizim evimizdir. Vatan toprağı üstünde doğar, büyür ve ölürüz. Bu yüzden fazla değerlidir.

3. Vatan sevgisi ile ilgili sınıfa getirdiğiniz görsel ve haberleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 110. Sayfa Cevapları5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 110. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 114. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Lügat’ten bularak yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri hazırladığınız sözlüğünüze de ekleyiniz.

KALE
Tahminim: Duvarla çevrili büyük yapı.
Lügat Anlamı: Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üstünde, askerî ehemmiyet taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için meydana getirilen kalınca duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen.

ZEVAL
Tahminim: Fenalık.
Lügat Anlamı: Yok olma, yok edilme.

MÜNASEBETSİZ
Tahminim: Fena, yerinde olmayan.
Lügat Anlamı: Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin.

LAKIRDI
Tahminim: Fena, garip tümce.
Lügat Anlamı: Söz, söz.

SEMİZ
Tahminim: Büyümüş, olgun.
Lügat Anlamı: Eti, yağı fazla olan, tavlı.

NİYET
Tahminim: İnsanın içinden geçen talep.
Lügat Anlamı: Bir şeyi yapmayı öncesinden isteyip düşünme, maksat.

b) Anlamını sözlükten denetim ettiğiniz kelimeleri tümce içinde kullanınız.

 • Kaleyi toplarla yıkmamız mümkün görünmüyor.
 • Büyük dedeme zeval gelmesin diye yakarış ediyorum.
 • Münasebetsiz bir söz edince hepimiz sustu.
 • Daha çok lakırdı edip beni oyalama.
 • Kurban Bayramı için semiz bir koyun aldık.
 • Onun iyi niyetinden asla kuşku etmedim.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 115. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne bakılırsa cevaplayınız.

1) Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenlere ne söylüyor?

CEVAP: Sıtkı Bey, kalede bulunmak istemeyenlere Paşa’dan izin bulunduğunu ve bugün dışarı çıkabileceklerini söylüyor.

2) Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey’i nasıl ne şekilde etkiliyor?

CEVAP: Sıtkı Bey anlayışla yaklaşıyor ve gurur duyuyor.

3) Sıtkı Bey, gönüllülerin tavrı karşısında nasıl ne şekilde bir karar veriyor?

CEVAP: Kalmak isteyen her insanın kalmasına izin veriyor.

4) Metinden, devrin siyasal ve toplumsal özellikleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

CEVAP: Bir harp yaşanmaktadır. Bu harp karşısında genç, ihtiyar hepimiz vatanı kurtarmak için çalışmak istemektedir. Düşman fazla, asker azdır fakat hepimiz fazla cesurdur.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili üç sual hazırlayınız. Hazırladığınız soruları cevaplayınız.

Sorum: Memlekette sebep hepimiz birbirine girmiş?
Cevabım: Düşman suyu geçip, şehrin diğer tarafına vardığın için hepimiz birbirine girmiş.

Sorum: Gönüllü, sebep isteyenlerin kaleden ayrılması fikrinden hoşlanmamış?
Cevabım: Düşman fazla, asker azca olduğundan bu fikirden hoşlanmamış.

Sorum: Sıtkı Bey sebep Adem’in kaleden çıkmasını istiyor?
Cevabım: Onu minik ve çelimsiz görüp tabanca kullanamayacağını düşünüyor.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini yazınız.

Metnin mevzusu: Vatan sevgisi

Metnin anne fikri: Vatan için her türlü fedakarlık yapılır.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara bakılırsa inceleyiniz.

 • Olay: Sıtkı Bey’in isteyenlerin kaleden çıkabileceklerini söylemesi ve gönüllülerin kaleyi terk etmek istememeleri.
 • Olayın geçmiş olduğu yer: Silistre Kalesi
 • Olayın geçmiş olduğu vakit: 1853-1856 Kırım Savaşı sıraları
 • Kahramanlar: Sıtkı Bey, Abdullah Çavuş, Bir gönüllü, Zekiye
 • Anlatıcı: 3. tekil şahıs

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 116. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümle gruplarından şart–netice bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.

( ) Kalede kalmama izin yok mu?
( X ) İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var.
( X ) Bir defa de iş benim söylediğim şeklinde çıkarsa kıyamet mi kopar?
( X ) Sen, galiba bir vakit istikbal ki kale elden giderse tekrar: “Kıyamet mi kopar?” diyeceksin.
( ) Vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersin ki?

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinden alınan aşağıdaki kısmı okuyun. Uzun çizgi sizce hangi amaçla kullanılmıştır? Yazınız.

CEVAP: Bu metinde uzun çizgi, karşılıklı konuşmada konuşan ilgili kişinin isminden sonrasında kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) “Vatan” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşünme balonlarının içine yazınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 116. Sayfa Cevapları

b) Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak yurt sevgisi temalı bir konuşma yapınız.

CEVAP: Sevgili öğretmenim ve dostlarım,
Üstünde yaşadığımız bu topraklara yurt dememizin sebebi burasının bizim gerçek yurdumuz olmasıdır. Nereye gidersek gidelim hep burayı özler, burayı ararız. Vatan toprağında milletçe yaşarız. Hepimizin isteği vatanımızın bayrağını yükseklerde dalgalandırmaktır. Geçmişte de insanoğlu bunun için çalışmış, bunun için savaşmıştır. Tarihimizde yurt için şehit düşenleri saymak mümkün değildir. Şu sebeple bu topraklar basit kazanılmadı ve basit yitirmek istemeyiz. Bağımsızlık ve parlak bir istikbal için vatanımızı korumak esas görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalıyız.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 117. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görsel size neler çağrıştırıyor? Çağrışımlarınızdan hareketle “yurt sevgisi” ile ilgili bir şiir yazınız.

CEVAP: “Vatan Sevgisi” Şiirimizi Okumak İçin Tıklayın

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Aile büyüklerinizle görüşerek isminizin size nasıl ne şekilde verildiğini öğreniniz.

CEVAP: Annem ve babam ismimin “Tuğçe” olmasını istiyormuş. Ancak, annem bana hamileyken bir düş görmüş. Rüyasında bir bebek taşıyormuş ve onu “Ayşe” diye seviyormuş. Bu nedenle ben doğduğumda ismimi “Ayşe” koymanın daha uygun olacağını düşünmüş ve o şekilde yapmış.

2. Türk kültüründe ad verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili araştırma yapınız.

Türk Kültüründe İsim Verme → Türklerde küçüklere isim koymak, fazla mühim bir vaka olarak kabul edilir. Çocuğun adı ile alın yazısı içinde bir bağ vardır. Çocuğa ölü akrabalarının; güzel, alim ve güzel sesli kimselerin; saygınlık kazanmış bir kimsenin; isim verme esnasında eve gelen ilk ilgili kişinin; peygamberler, peygamber eş ve evlatları, dört halife, tarikat kurucusu ve üyesinin adları verilebilir. Türk kültürünün değişik bölgelerinde ezan ile ad verme geleneği yaygındır. Güneş doğduktan sonrasında, ailenin erkeği başı sağda, yüzü kıbleye dönük olan bebeği kucağına alır, yavaş sesle ezan okur. Sonra bebeğin kulağına üç kez adını söyler.

Dede Korkut Öykülerinde İsim Koyma → Kişilere adını veren Korkut Atadır. Ana ve babanın verdiği ad gerçek isim değildir, geçici addır. Çocuk, gerçek adını avda yada harpte bir yararlık, bir kahramanlık gösterdikten sonrasında alır. Dirse Han oğlu, karşısına çıkan bir boğa ile dövüşüp onu öldürdükten sonrasında “Boğaç” adını almıştır. Bamsı Beyrek’e, bezirgânların malını soygunculardan kurtarması üstüne bu isim verilmiştir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat