>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 5. Tema VATANDAŞLIK Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 “Çocuk Bahçesindeki Bekçi” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 136. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Toplum hayatında her insana düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.

CEVAP: Toplumun sorunsuz halde ilerlemesi için yapılması ihtiyaç duyulan çeşitli işler vardır. Toplumun her bireyinin bu işlerden bir kısmını yapması gerekir. Şundan dolayı kimse tüm görevleri tek başına yapması imkansız. Bu durumda hepimiz üzerine düşen görevi yapar ve sonuçta cemiyet rahat ve doğru halde ilerleme yaşar.

2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?

CEVAP: Görevimin önemini kavramım. Bu görevi sebep yapmam icap ettiğini anlayıp görevimi özenli bir halde yaparım. Bazen başkalarından yardım alırım. Görevim bittiğinde denetim yapmayı dikkatsizlik etmem.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 139. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonrasında tahmininizi, metnin içinde ne olduğu ile karşılaştırınız.

CEVAP: Metinde parkta oynayan evlatların yaşamış olduğu bir vaziyet anlatılmış olabilir. Metni okuduktan sonrasında benzer olayların anlatıldığını anladım.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Lügat’ten denetim ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.

TA
Tahminim: Etrafı saran bir duvar.
Lügat Anlamı: Kuşatma.
Cümlem: Bahçeyi çeviren ihata duvarını aşmamız gerekiyordu.

KİREMİT
Tahminim: Çatıların üstünü örten taş.
Lügat Anlamı: Çatıları örtmekte kullanılan, taraf yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak halde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha.
Cümlem: Kiremitleri dökülen çatıyı yıkmak için harekete geçtiler.

TAHTEREVALLİ
Tahminim: Parkta iki kişiyle binilen vasıta.
Lügat Anlamı: İki ucuna birer şahıs oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi elde eden, ortasından bir yere dayalı tahta yada metal vasıta.
Cümlem: Kardeşim tahterevalliden inemeyince yardım ettim.

POTİN
Tahminim: Ayağa giyilen bir pabuç türü.
Lügat Anlamı: Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı yada taraf tarafı lastikli pabuç.
Cümlem: Potinlerini çıkarmadan salona geçti.

TEMBİH ETMEK
Tahminim: Birine bir şeyi yapmasını hatırlatmak.
Lügat Anlamı: Bir şeyin belli halde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak.
Cümlem: Ablam eve erken gelmemi tembih etti.

PAZU
Tahminim: Kol kası.
Lügat Anlamı: Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince adale kitlesi.
Cümlem: Kardeşim pazularını sararak dövüşe hazırlandı.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.

deyimler ve anlamları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 140. Sayfa Cevapları

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

 • Ne yapacağını siyah siyah düşünüyor.
 • Korkup gitmesiyle elinden kurtuldum.
 • Bir anda karşıma çıkınca ödüm patladı.
 • Adımı duyunca gözden kaybolmanın yolunu aradım.
 • Olanları duyunca kanım dondu.

c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl ne şekilde bir katkısı vardır? Açıklayınız.

CEVAP: Bu deyimler metne zenginlik katmış ve daha güzel duyu hale gelmesini elde etmiştir.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne bakılırsa cevaplayınız.

1) Yazar, çocuk parkını nasıl ne şekilde betimlemiştir?

CEVAP: Beyaz badanalı ihata duvarı olan, tekrar beyaza boyanmış demir parmaklıklarla çevreli ve parkın köşesinde, üstü al kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi olan bir yer olarak betimlemiştir.

2) Çocuk parkındaki bekçi, ufaklıklara nasıl ne şekilde davranıyor? Bu davranışının sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

CEVAP: Bekçi, ufaklıklara sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu davranışının sebebi evlatların yaralanmasını ve kavga etmelerini önlemek olabilir.

3) Yazar, sebep bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?

CEVAP: Şundan dolayı yazar, bekçinin bağırmasından hoşlanmıyormuş.

4) Parktaki büyük evlatların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?

CEVAP: Doğru bulmuyorum. Şundan dolayı parklar minik yaşlarındaki çocuklar güzel vakit geçirmesi ve beraber oyun oynamayı öğrenmeleri içindir. Büyük evlatların orada bulunup ufaklıklara ve park oyuncaklarına ziyan vermesi fazla yanlıştır.

5) Yazar, bekçiye sebep hak vermiştir?

CEVAP: Şundan dolayı yazar, bekçinin düdük çalıp bağırmasının sebebinin kötülüğe engel olmak amacı taşıdığını anlamıştır.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine bakılırsa metni çözümleyiniz.

 • 1) Sahne ve vakit (Olay nerede, ne vakit geçiyor?) → Zaman belirsiz. Yer çocuk parkı
 • 2) Ana ve muavin karakterler (Hikâyedeki insanoğlu) →  Yazar, yazarın kardeşi, bekçi, iki büyük çocuk
 • 3) Başlangıç vakası (Olayın başlangıcı) → Evlatların parkta oynarken bekçinin onlara bağırıp düdük çalması
 • 4) Problem ( Hakkında hikâyenin yazıldığı vaka) →  Büyük evlatların yazara kaba davranması
 • 5) Problem çözme teşebbüsleri → Yazarın bekçiden yardım istemesi
 • 6) Sonuç → Yazarın bekçinin sebep bağırıp düdük çaldığını anlaması
 • 7) Ana düşünce → Bazı şeyler hoşuma gitmese de bizlere yarar sağlar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 141. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.

Evlatların parkta yaşadıkları mesele: Parkta oyun haklarının ellerinden alınması.

Nedeni: Büyük evlatların parka girmesi.

Çözüm önerim: Evlatların parka kayıtlarının yaptırılıp park kimliği ile girmeleri.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölgeleri örnekteki benzer biçimde tamamlayınız.

İlk günlerde bekçi amcaya fazla kızıyordum bu sebeple devamlı düdük çalıp duruyordu.
Parka gitmek zorunda kaldım bu sebeple ………annem fazla ısrar etmişti……………..
Kardeşimi güç zapt ettim bu sebeple ……….sabırsızlıkla içeriye dalmak istiyordu………………
Tahterevalli kuyruğunda bizlere bir türlü sıra gelmiyordu bu sebeple …….iki adam evladı, tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu………

Bekçi amcayı artık sevmeye başladım bu sebeple ……..bağırıp çağırmaları boşuna değilmiş…………..
Bekçi amca devamlı düdük çalıyordu bu sebeple ……..bir kötülüğe engel olmaya çalışıyordu…………..

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu mevzu hakkında his ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Konuşmanız esnasında arkadaşlarınızın sorularına, mevzu hakkında his ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların mevzu ile ilgili düşünmelerini sağlayınız.

CEVAP: Parktaki bekçi görevini iyi şekilde yapmasaydı çocuklar bu durumda menfi olarak etkilenirdi. Salıncaktan birbirini atmaya çalışanlar, kaydıraktan düşenler, kavgaya tutuşanların sonu gelmezdi. Bekçi ufaklıklara uyarıda bulunarak onların oyuncakları muntazam kullanmasını ve birbirlerini incitmemesini sağlamaktadır. Parklar keyifli bir yerdir. Ancak evlatları kendi kendine bırakmak onların yaralanmasına sebep olabilir. Bu nedenle bekçinin orada olması fazla önemlidir. Böylece hepimiz gönül rahatlığıyla oynayabilir.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyun. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız.

“Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti.

CEVAP: Başka kişiden aktarılan sözü belirtmek için kullanılmıştır.

b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.

tırnak işaretinin kullanımı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 142. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Atatürk’ün “Vatanını en fazla seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak vazife bilinci hakkında düşüncelerinizi derslik ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında mevzuyla ilgili his ve düşüncelerinizi yazınız.

CEVAP: Vatanımızın gelişmesi ve ilerlemesi tamamımız isteğidir. Bu isteğin yerine gelmesi için fazla çalışmamız gerekir. Ancak bir ilgili kişinin çabası yetmez. Toplum olarak çalışmamız lazımdır. Bu nedenle toplumun her bireyinin kendi görevi vardır. Herkes kendi görevini en iyi halde yapmış olduğu sürece cemiyet olarak başarıya ulaşırız. Hepimiz mesuliyet almalı ve sorumluluğumuzu yerine getirecek bilince haiz olmalıyız. Görevimizi benimsemeli ve bu görevi layığıyla yerine getirmeliyiz. Vazife bilincine haiz olmak hem bizi başarı göstermiş yapar, hem de vatanın kalkınmasına katkı sağlar.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilinçli tüketici nasıl ne şekilde olunur? Konu ile ilgili aile büyüklerinizden data alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız.

CEVAP: Bilinçli tüketici haklarını bilen, bir mal satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiğinden haberi olan, sorunları için doğru bölgelere başvuran kişidir. Bilinçli tüketici bir mal satın alırken bütçesine uygun olanını seçer, malın sağlamlığını denetim eder ve malın kullanımı ve iadesi ile ilgili tarihleri öğrenir. Satıcı ile ilgili bir mesele yaşadığında tüketici problemlerine bakmakla görevli mahkemelere başvurur. Aldığı ürünün Garanti Belgesi olmasına dikkat eder. Ailesini ve dostlarını bilgili olmak mevzusunda bilgilendirir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat