>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 6. Tema SAĞLIK VE SPOR Sayfa 178, 179, 180, 181, 182 “Spor ve Bedenimiz” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 178. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.“Sağlık, varlıktan yeğdir.” atasözünü özetlemek gerekirse açıklayınız.

CEVAP: İnsan için en büyük nimet sağlıktır. Herşey sağlıkla mümkündür. Bunun için sağlıktan büyük zenginlik olmaz. Sağlıklı olduğumuz vakit işlerimizi daha iyi yapar ve o işten zevk alırız. Hastalandığımızda ise hiçbir şeyden zevk almaz oluruz; zenginliğimizin bile hiçbir kıymet taşımadığını görürüz.

2. Sağlıklı olmak için neler yapıyorsunuz? Açıklayınız.

CEVAP: Sağlıklı olmak için kucak dolusu su içiyorum, sıhhatli yiyecekler tüketmeye çalışıyorum ve spor yapıyorum. Günde sekiz saat uyuyorum. Havası temiz ortamlarda dinleniyorum.

3. Sınıfa getirdiğiniz haber yazıları ve broşürlerde sağlıkla ilgili vurgulanan unsurları söyleyiniz.

CEVAP: Bu haberlerde çoğu zaman bilgili ilaç kullanımı, spor ve beslenmenin sağlıktaki önemi ve suyun yararları benzer biçimde unsurlar vurgulanmıştır.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 179. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metindeki fikirlerden katıldıklarınızı ve katılmadıklarınızı aşağıda verilen bölümlere sebepleri ile yazınız.

Katıldığım fikirler: Ağır bir bavulu taşımak, sıkı kapanık bir kavanozu açmak, beş kattan oluşan merdiven çıkmak gerçekleştirilmesi fazla basit işlerdir.
Nedeni: Sağlıklı insanoğlu fizyolojik işleri sağlıksız insanlardan daha basit halde yaparlar. Ben de hastalandığımda halsiz iken sıhhatli olduğumda dinç oluyorum.

Katılmadığım fikirler: Yaşamın pek fazla alanında, kendine itimatı ve saygısı yüksek olur.
Nedeni: Bir insan sıhhatli olsa bile kendine itimatı olmayabilir. Bir insanoğlunun kendine güvenmesi için sağlığın haricinde başarı göstermiş ve sevilen biri de olması gerekmektedir.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Okuduğunuz metinde geçen kelimelerin anlamları verilmiştir. Kelimelerin anlamından hareketle ilk harfi ipucu olarak verilen kelimeleri bulunuz.

 • sıhhatli : Sağlığı yerinde olan, sıhhat yönünden iyi durumda bulunan, sağlam, esen.
 • zinde : Canlı, canlı, sağlam, dinç.
 • mafsal : İnsanda ve omurgalı hayvanlarda beden kemiklerinin uç uca gelmiş olarak birleştikleri yer.
 • gövde : Vücudun kafa, kol ve bacak haricinde kalan kısmı.
 • spor : Belli kurallara ve tekniklere uyularak meydana getirilen, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan gövde hareketlerinin tümünün ortak adı.

b) Bu kelimeleri öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız.

 • Sağlıklı olabilmek için tertipli besleniyorum.
 • Her sabah zinde bir halde uyanırım.
 • Birkaç gündür mafsal ağrısı çekiyor.
 • Şanslıyım ki bedenim yaralanmadı.
 • Hep beraber spora başlayacağız.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

CEVAP: Sağlıklı insanoğlu zinde olurlar ve fizyolojik işleri yaparken zorlanmazlar. Bu kişilerin eklemleri ve dolaşım sistemleri güçlüdür. Dengeli beslenen, tertipli uyuyan ve spor meydana getiren kişilerin bedeni güçlüdür. Bütün bu tarz şeyleri meydana getiren kişiler pek fazla hastalığa yakalanmaktan kurtulur. Böylece daha mutlu bir hayat sürerler.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini aşağıya yazınız.

Metnin mevzusu: Sporun sağlığa tesirleri

Metnin anne fikri: Spor meydana getiren kimseler sıhhatli ve rahat bir hayat sürer.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 180. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri neden- netice ve amaç-sonuç ilişkisine gore eşleştiriniz.

1) Sık sık spor yapanlar için bunlar gerçekleştirilmesi fazla basit işlerdir
2) Bedenimiz enerji sağlamak için
3) Bedenin yaşamsal işlevine sıhhatli bir halde devam edebilmesi için

a) belli miktar enerjiye gereksinimi var.
b) yediğimiz gıdaları yakar.
c) bu sebeple onların eklemleri daha esnek, kasları, kalp-dolaşım sistemleri daha güçlüdür.

CEVAP: 1 – c | 2 – b | 3 – a

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Dilimize hemen hemen yerleşmemiş yabancı kelimelerden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bu yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

 • fast food: hazır aş
 • body: gövde
 • doping: enerji ilacı
 • naturel: tabii

b) Yukarıda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak “sıhhatli beslenme”nin önemini özetleyen bir konuşma yapınız. Konuşmanızda fikirlerinizi destekleyen kaynaklara, sayısal verilere yer veriniz. Sesinizi ve gövde dilinizi etkili kullanınız.

CEVAP: Sağlıklı bir hayat sürebilmek sandığımızdan daha basit ve güzeldir. Sağlıklı olmak için sporu yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Spor yaparak gövdeimizin güçlenmesini elde etmiş oluruz. Spor yapmak için ihtiyaç duyulan enerjiyi enerji ilaçları yerine gıdalardan elde etmeliyiz. Zira, bu ilaçların ölüme ulaşan zararları vardır. Unutmamalıyız ki gereksinim duyduğumuz her element yiyeceklerde bulunur. Günümüzde insanoğlu hazır aş yeme alışkanlığı yüzünden yürek, şeker ve aşırı kiloluluk benzer biçimde hastalıklarla savaşım etmek zorunda kalmaktadır. Halbuki tabii meyve ve sebzelerden hazırlanmış yiyecekler sıhhatli olmakla beraber fazla lezzetlidir. Sağlık her şeyden daha önemlidir. Sağlıklı olmak için çaba gösterelim.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki paragrafı al yazılan kelimelere dikkat ederek okuyun.

Tertipli meydana getirilen spor, sıhhatli bir hayat biçimini oluşturan dengeli beslenme benzeri başka etkenlerle birleşince ileri yaşlarda oluşabilecek pek fazla hastalığı önleyebilir. Böylece daha uzun ve daha mutlu bir hayat sağlar.

b) Bu kelimeler niçin al renkle yazılmış olabilir? Açıklayınız.

CEVAP: Bu kelimeler vurgulanmak istendiği için al renkle yazılmış olabilir. Zira {yazı} okunmasa bile bu kelimeler dikkat çekmekte ve akılda kalmaktadır.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

dolap +a → dolaba
ataç+ ı → atacı
et +ecek → edecek
bardak +ı → bardağı

a) Yukarıdaki kelimeler hangi ünsüzlerle bitmiştir?

CEVAP: p, ç, t, k ünsüzleriyle bitmiştir. Yani sert ünsüzler ile bitmiştir.

b) Bu kelimelere getirilen ekler meşhur ile mi ünsüz ile mi adım atmıştır?

CEVAP: Meşhur ile adım atmıştır.

c) Bu kelimeler {ek} aldığında kelimenin sonundaki sesler nasıl ne şekilde bir değişime uğramıştır?

CEVAP: b, c, d , g ünsüzlerine dönüşmüştür. Yani bu ünsüzlerde yumuşama olmuştur.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 181. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki cümlelerde ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

•Bütün gövde sağlığı gelişir.
•İleri yaşlarda oluşabilecek pek fazla hastalığı önler.
•Spor yapmak, bu yağların parçalanmasına yardım eder.
•Bedenimiz depoladığı yağları spor esnasında yakıt olarak kullanır.

b) Siz de ünsüz yumuşamasına uğrayan kelimelerin olduğu cümleler kurunuz.

 • Onun kalbi her vakit sevgiyle doludur.
 • Bu ağacın dallarını budamamız gerekiyor.
 • Kuşun kanadında bir yara vardı.
 • Her beraber nihayet kez yemeğe gidelim.

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Spor yapmanın önemiyle ilgili düşüncelerinizi özetleyen bir {yazı} yazacaksınız sadece yazma sürecinden evvel yazınızla ilgili aşağıda verilenleri belirleyiniz. Böylece yazınızın taslağını oluşturunuz.

Yazımın mevzusu: Spor yapmanın önemi

Yazımın anne fikri: Sağlıklı bir hayat için spor yapmalıyız.

Giriş bölümünde anlatacaklarım: Sporun sıhhatli yaşamdaki yeri ve bedene tesiri

Gelişme bölümünde anlatacaklarım: Sporun insan hastalıklardan koruması ve gövde sağlığına yararları

Sonuç bölümünde anlatacaklarım: Sporun yararları ve insanların spor mevzusunda bilgili olması gerektiği

Bulduğum grafik yada tabloyu kullanacağım bölüm: 

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 182. Sayfa Cevapları

b) Taslağınızdan yola çıkarak his ve düşüncelerinizi yazınız.

SPORUN SAĞLIKLI YAŞAMDA YERİ

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ve gövde formunun korunması için spor yapmak büyük ehemmiyet taşımaktadır. Eski zamanlardan başlayarak spor, vücudun metabolizmasına en çok tesir eden eylemlerden birisidir.

Spor, vücudun her noktasına değişik şekilde yarar sağlamaktadır. Ilk olarak akciğerlerin güçlenmesini sağlayarak yürek ve damar hastalıklarına iyi gelmektedir. Hem psikolojik hem de fizyolojik olarak ilgili kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Şeker hastalığı ve aşırı kiloluluk hastalıklarına karşı büyük tesir göstermektedir. Ayrıca, kemik ve adale dokusuna da iyi gelmiş olarak, vücudun direncinin artmasını sağlamaktadır. Özetlemek gerekirse bağışıklı sistemini güçlendirerek insanı pek fazla hastalıktan korumaktadır.

Spor bilhassa sıhhatli bir hayat için vücudun dokusundan kemiğine, ciğerlerden yürek ve damar hastalıklarına kadar pek fazla mevzuda büyük yarara haizdir. Bu nedenle her insan sporun önemini bilmeli ve bu bilinçle spor yapmalıdır.

c) Yazdıklarınızı imla kuralları ve noktalama işaretleri açısından inceledikten sonrasında arkadaşlarınızla paylaşınız.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sevdiğiniz spor dalı ile ilgili informasyon toplayınız.

CEVAP: MASA TENİSİ

Masa Tenisi iki yada dört şahıs tarafınca minik ahşap raket ve boş plastik topla oynanan kapalı salon oyunudur.
Oldukça yaygın olarak derhal derhal dünyanın her yerinde oynanır. İlk zamanlar ping-pong adı ile Avrupa ve ABD’de yayılmıştı. Ancak Birinci Dünya Savaşından sonrasında bu ad masa tenisi olarak değiştirildi ve milletlerarası standart bir oyun haline getirildi. Masa tenisi, sporcuların fiziki kuvvet ve kondisyonlarının ortaya konduğu girişken, sürekli çalışma isteyen bir spor dalı olarak bilhassa gençler tarafınca sevilip fazla oynanmaktadır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 172-173-174-175-176-177. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat