şişli eskort - izmir eskort

>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 7. Tema ERDEMLER Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 192. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Açıklayınız.

CEVAP: Bu vaziyet bende iyiliğin eninde sonunda yerini bulacağı ve her vakit bütün kötülüklerden daha üstün olduğu duygusunu uyandırıyor. İyilikteki saflık hiçbir şeyde yoktur.

2. “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.

CEVAP: İyilik, karşılık beklemeden yapılmalıdır. Bir şahıs karşılık beklemeden iyilik yaparsa büyük bir refah duyar. Bu refah iyiliğin Allah tarafınca bilinmesinin verdiği huzurdur.  Yapılan iyiliklerin karşılığı bu dünyada yada diğer dünyada elbet alınır.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 195. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?

CEVAP: Tilkiyi canlandırmak arzu ederdim. Şu sebeple, tilki zekası ve kurnazlığı yardımıyla derhal çözüm üretmiş ve köylünün canını kurtarmıştır. Kurda güzel bir ders vermiştir.

b) Metni okurken olaydaki his ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?

CEVAP: Metni vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okumalıyız. Böylece metindeki duyguları sesimize yansıtmış oluruz.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını evvel tahmin ediniz. Daha sonrasında sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bu tarz şeyleri birer cümlede kullanınız.

TUZAK
Tahminim: Birini kandırmak için meydana getirilen fiil.
Lügat Anlamı: Birini kuvvet ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan seviye, komplo.
Cümlem: Bana kurulan bu tuzağı ayrım edemedim.

GÖZDEN KAYBOLMAK
Tahminim: Görünür olmamak.
Lügat Anlamı: Ortadan çekilmek yada görünmez olmak, yitmek.
Cümlem: Pencereden baktığımda çoktan gözden kaybolmuştu.

AVCI
Tahminim: Hayvanları avlayan şahıs.
Lügat Anlamı: Avı kendine iş edinen kimse.
Cümlem: Avcı tüfeğini alarak ormana gitti.

ÖNERİ
Tahminim: Birine sunulan öneri ve tavsiye.
Lügat Anlamı: Bir problemi çözmek suretiyle öne sürülen görüş, fikir, öneri.
Cümlem: Yeni bir teklif sunmanı umuyorum.

GÖZ KULAK OLMAK
Tahminim: Birini yada bir şeyi korumak için yakınında olmak.
Lügat Anlamı: Gözetmek, korumak, bakmak.
Cümlem: Kız kardeşime göz kulak olmalıyım.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 196. Sayfa Cevapları

b) Metinde kullanılan “gözden yitmek” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl ne şekilde bir katkı elde etmiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Bu deyimler metindeki anlamın güçlenmesini ve metnin daha güzel duyu bir anlatımının olmasını elde etmiştir. Deyimler metni zenginleştirmiştir.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metne bakılırsa aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

doğru yanlış

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve anne fikrini yazınız.

Metnin mevzusu: İyiliğin kıymeti

Metnin anne fikri: İyiliğin kıymetini bilmeyenler kadar bilenler de vardır.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Metnin başlığı ile içinde ne olduğu içinde ahenk var mıdır? Açıklayınız.

CEVAP: Uyum vardır. Metinde iyiliğin kıymetini bilmeyen bir kurt ile bilen bir köylünün arasındaki vakalar anlatılmıştır.

b) Okuduğunuz metne değişik bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.

CEVAP: Başlık önerim “Kurda İyilik Dersi”. Şu sebeple, kurdun iyiliğin kıymetini bilmemesi sebebiyle köylü ve tilki ona bir ders vermiştir.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde ele alınan mesele nedir? Siz de bu soruna değişik çözümler üretiniz.

Metindeki mesele: İyiliğin değerinin bilinmemesidir.

1. İyilik eden kişilere karşı minnettar olmak ve onlara iyi hareket etmek.
2. İyilik istemekten ve iyilik etmekten kaçınmamak.
3. İyiliğin kıymetini bilmeyenlere iyiliğin enerjisini göstermek.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 197. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?

CEVAP: Beğendim. Yazar iyiliği her insanın benimsemediği bir kavram olarak ele almıştır. Dünyada da hakikaten iyiliği benimseyen ve benimsemeyen insanoğlu vardır. Bu vaziyet gerçeği yansıtmıştır.

b) Metindeki olaylardan, varlık ekibinden yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.

CEVAP: Metindeki her varlık dünyada mevcud gerçekleri anlatmaktadır. Köylü yardımseverleri, kurt nankörleri, at ve köpek mağdurları, tilki akıllı kimseleri temsil etmektedir. Böylece metin kurgu olmasına karşın dünyayı yansıtmaktadır.

c) Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.

CEVAP: Bulmuyorum. Şu sebeple, herkesi aynı görmek doğru değildir. Kurt kendisine yardım eden birine karşı daha nazik olmalıdır. Yoksa bir süre sonrasında kendisine yardım edecek kimseyi bulamaz.

ç) Tilkinin bulmuş olduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?

CEVAP: Buluyorum. Tilki zekası yardımıyla kurdun pişmanlık duymasına neden oluyor. Birini pişman etmek ona yapılacak en büyük cezalardan biridir.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne bakılırsa cevaplayınız.

•Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Açıklayınız.

CEVAP: Kahramanlar günlük hayatta karşılaşabileceğimiz özelliklere haiz değildir. Gerçek hayatta konuşan hayvanlar görmemiz mümkün değildir.

•Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir vaka mıdır?

CEVAP: Hayır, değildir. Hayvanların insanoğlu şeklinde hitabı mümkün değildir.

•Okuduğunuz metindeki vakalar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.

CEVAP: Metindeki vakalar kurgudur. Şu sebeple, hayvanlar insan şeklinde konuşamaz. Ancak metinde hayvanlar konuşturulmuştur.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“İyiliğin cemiyet hayatındaki önemi” ile ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.

CEVAP: İyilik o şekilde bir şeydir ki hem iyilik eden hem de iyilik gören şahıs mutlu olur. İyilikte bulunan şahıs görevini yerine getirmiş olmanın huzuruyla yaşar. İyilik gören şahıs de minnet duygusuyla başkalarına iyilik etmeye çalışır. Şu sebeple, iyiliğin güzelliğine inancı artar. Bu güzelliği başkalarının da yaşaması için çabalar. İyiliğin kıymetini bilen kişilerin yaşamış olduğu toplumda desteğe muhtaç, mutsuz ve kimsesiz insanların sayısı azalır. Bu kişilerin sıkıntıları iyilikseverler tarafınca çözülür. Bu şekilde toplumlarda refah ve refah noksan olmaz.

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

kent + e → şehre
karın +ı → karnı
ağız + ın → ağzın
fotoğraf + in → resmin

a) “Kent, karın, ağız, fotoğraf” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin nihayet hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

CEVAP: Şe-hir, ka-rın, a-ğız, re-sim” “i, ı”

b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle adım atmıştır? Yazınız.

CEVAP: e, ı, i sesleriyle adım atmıştır.

c) Bu kelimelere {ek} getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

CEVAP: Kelimelerin nihayet hecelerindeki meşhur harfler düşmüştür. Bu duruma “meşhur düşmesi” denmektedir.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 198. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki cümlelerde meşhur düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

Aklımdan geçen sorulara yanıt bulabilecek miyim acaba? (us)
Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal söyledi. (oğul)
Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı. (karın)
Göğsündeki sızı ne vakit dinecekti? (göğüs)
Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. (sarı-ımsı)

b) Meşhur düşmesine misal olabilecek kelimelerin içinde geçmiş olduğu cümleler yazınız.

 • Araştırmalara bakılırsa beynimizin %3’ünü kullanıyoruz. (beyin)
 • Bu keşfimde gemiyle seyahat edeceğim. (bulgu)
 • Bir buket çiçekle gönlünü alabilirsin. (gönül)
 • Ömrüm süresince onu bir tek bir kez gördüm. (hayat)
 • Bu ilaç boynunun ağrısı içinmiş. (boyun)

12. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri okuyun. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, netice cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.

[ G ] Romanın mevzusu insandır.
[ S ] Böylece birbirinden değişik özellikte eserler ortaya çıkmıştır.
[ G ] Türkiye’de okuma yazma oranı artıyor fakat okuyan azalıyor.
[ S ] Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir.
[ S ] Kısacası Âkif’in şiir ve sanat anlayışı yararlı olma şeklindedir.
[ G ] Turizm, insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur.
[ G ] Her ulus, kendi özelliklerini taşıyan bir çehreye haizdir.
[ G ] Sanat, toplumdaki en etkisi altına alan kontakt yollarından biridir.
[ G ] Şiir, ne söylediğinden fazla nasıl ne şekilde söylediğindir.
[ S ] İnsan sevgisi de bizim mühim değerlerimizdendir.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.

2. Büyüklere saygıyı özetleyen atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız. Bilgi kaynaklarını etkili kullanmak için kitap, mecmua ve web sitelerinden yararlanınız.

Atasözleri

 • Ulular köprü olsa, basıp geçme: Başkaları ezici, kırıcı davransa da sen onlara uyma, büyüklere karşı saygıda kusur etme.
 • Öpülecek el ısırılmaz: Saygı gösterilmesi ihtiyaç duyulan kimse incitilmemelidir.

Özlü Sözler

 • Büyüklerime saygı; vazifem ve arzumdur. (Budha)
 • Ey oğul; ananı, atanı say, bolluk büyüklerle beraberdir. (Şeyh Edebali)
 • Saygı düzenin anahtarıdır. (Atatürk)
 • Babana saygı et ki, evlatların da sana saygı etsin. (Hz. Ali)
 • Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise şefkat. (Yusuf Has Hacib)

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 183-184-185-186. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat