>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 7. Tema ERDEMLER Sayfa 206, 207, 208, 209, 210, 211 “Yaşama Sevinci” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 206. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Yaşama luğu” sözü size ne çağrıştırıyor?

CEVAP: Bu söz bana yaşamın güzel taraflarını görmeyi ve ilgili kişinin keyif alınmış olduğu şekilde yaşamasını çağrıştırıyor.

2. “Yaşama luğu” ile ilgili ezberlediğiniz şiiri arkadaşlarınıza okuyun.

ÇOK GÜZEL ŞEY

Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
Hele kar gibiyse alnın
Yani kendinden korkmuyorsan
Kimseden korkmuyorsan dünyada
Dostuna güveniyorsan
İyi günler bekliyorsan hele
İyi günlere inanıyorsan
Üstelik hava da güzelse
Yaşamak güzel şey
Fazla güzel şey doğrusu!

Melih Cevdet ANDAY

– Öğretmeniniz okuma esnasında numaralı (1, 2, 3) yerlerde duracaktır. Öğretmeninizin durduğu yerlerde aşağıdaki soruları cevaplayınız:

1) Münevver teyze, postacıyı gördüğünde ne yapmış olabilir?

CEVAP: Postacıya kendisine name getirip getirmediğini sormuş olabilir.

2) Yazar, kendine ne söz vermiş olabilir?

CEVAP: Münevver teyzeyi ziyaret edip onunla ilgilenmeye söz vermiş olabilir.

3) Yazar, mektubu okuduktan sonrasında Münevver teyze neler hissetmiş olabilir?

CEVAP: Münevver teyze kendini fazla mutlu hissetmiş olabilir.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 208. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde geçen sözcük grubu ve kelimeleri anlamlarından yola çıkarak bulunuz.

1. Gelmesini beklemek. → YOLUNU GÖZLEMEK
2. Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz yada sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek. → USANMAK
3. Posta parası karşılığı name  zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı ufak kâğıt parçası. → PUL
4. Kollar arası, kucak. → KOYUN
5. Hiddet, kızgınlık, can sıkıntısıyla anlaşılmaz sesler çıkarmak. → HOMURDANMAK

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) “Yaşama Sevinci” adlı metindeki anlatıcının ve Münevver teyzenin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz? Yazınız.

Anlatıcı – Hissettiklerim: Komşumuzun yalnız hissetmesi karşısında üzüntü duyardım ve ona yardım etmek arzu ederdim.

Münevver teyze – Hissettiklerim: Kendimi yalnız hissettiğim için üzülürdüm. Mektubu okuduktan sonrasında sevinir, mutlu olurdum.

b) Münevver teyzenin his ve düşüncelerini empati yaparak yalnız gövde dilinizle anlatınız.

c) Yazar, Münevver teyze için nasıl ne şekilde bir iyilikte bulunuyor?

CEVAP: Yazar, Münevver teyzenin yalnızlığını gidermek ve onu mutlu etmek istiyor. Okuma-yazma öğrenince ufak yaşına karşın ona name yazıyor. Güzel bir davranış sergiliyor.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Olay: Münevver teyzenin postacıya devamlı name gelip gelmediğini sorması, yazarın bunun sebebinin Minevver teyzenin yalnızlığı bulunduğunu öğrenmesi ve ona name yazması

Kişiler: Münevver teyze, postacı, Muzaffer (yazar), yazarın anası

Yer: Münevver teyzenin evinin penceresi

Zaman: Geçmiş vakit

Anlatıcı: 1. tekil şahıs (yazar)

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 209. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

Münevver teyzenin problemi postacıya devam olarak kendisine name gelip gelmediğini sormasıdır.

Sorunun sebebi kimsesi olmadığı için ona name yazacak kimse yoktur.

Anlatıcının çözümü okuma-yazma öğrenince Münevver teyzeye name yazmaktır.

Ben olsaydım Münevver teyzeye name yazmak yerine onu ziyaret eder, sohbette bulunurdum.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinden yararlanarak Münevver teyze ile ilgili iki öznel, iki nesnel tümce yazınız.

Öznel cümleler:

 • Münevver teyze yalnız olduğundan üzülüyordu.
 • Münevver teyze mektubu okuyunca fazla sevindi.

Nesnel cümleler:

 • Münevver teyze postacının yolunu gözlerdi.
 • Münevver teyze mektubu okuması için Muzaffer’i çağırdı.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Okuduğunuz metinle aşağıdaki şiiri tür ve şekil yönünden karşılaştırınız.

CEVAP: Okuduğumuz metin bir hikayedir, sadece bu şiirdir. Hikaye düz {yazı} ile yazılırken şiir dizeler halinde yazılmıştır.

b) Okuduğunuz metin ile bu şiirin başlığı sizce sebep aynı olabilir?

CEVAP: İki metinde de yaşamın güzel yönlerinden bahsedilmiştir.

c) Metinde ve şiirde aynı mevzu mu işlenmiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: Benzer mevzular işlenmiştir. Şiirde yaşamın güzelliği, metinde de yaşamın insanların birbirlerine yardım etmeleriyle güzel olabileceği anlatılmıştır.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 210. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Çocuk benzer biçimde sevinmek” sözünü hangi durumlarda kullanırsınız? Bu söz, metinde hangi durumda kullanılmıştır? Açıklayınız.

CEVAP: Bu deyimi bir insanoğlunun bir çocuk kadar saf şekilde mutlu olduğu durumlar için kullanırım. Metinde de Münevver teyzenin gerçek ve saf bir mutluluk duyması anlamında kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri koyu renkte yazılan kelimelere dikkat ederek okuyun. Soruları cevaplayınız.

Münevver teyzenin haberi yok fakat beraber bekliyoruz postacıyı.
Kendisi de inanmamıştı bir ihtimal fakat Münevver teyzeye name vardı.

a) Bu sözcük düşüncenin akışını değiştirmiş midir? Açıklayınız.

CEVAP: Değiştirmiştir. Bu sözcük biri müspet biri menfi iki cümlenin içinde yer almıştır.

b) Koyu yazılan kelimeler, cümleye nasıl ne şekilde bir mana katmıştır? Yazınız.

CEVAP: Bu kelimeler cümleye karşıtlık anlamı katmıştır.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluğa, uygun bağlantı ve geçiş ifadeleri yazınız.

• Günlerce çalıştı ……fakat…… işi zamanında teslim edemedi.
• Onunla bu mevzuyu konuşmayı düşündüm ……lakin…… beni anlamayacağını ayrım edince konuşmaktan vazgeçtim.
• Avrupa’da tahsilini tamamlamak istiyordu ………sadece…….. şartlar imkân vermedi.

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki cümlede köşeli parantez niçin kullanılmıştır? Yazınız.

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

CEVAP: Yay parantez içinde kullanılan bir bilginin tekrardan parantez içine alınmasıyla kullanılmıştır.

b) Köşeli ayraca misal verebileceğiniz bir tümce kurunuz.

CEVAP: Kütüphanemize Türk edebiyatı zamanı kitapları [ En başta Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı) ] alınmalı.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 211. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda bir hikâyenin serim ve çözüm bölümleri verilmiştir. Bu bölümlerden yararlanarak hikâyenin düğüm bölümünü tamamlayınız. Hikâyeye uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

CEVAP: BİRLİKTEN DOĞAN KUVVET

Selim okuldan eve dönerken kırtasiye dükkânına uğradı. Kap kâğıdı ve bant satın aldı. Yolda arkadaşları Harun, Furkan ve Kemal’le karşılaştı. Çocuklar:
– Hadi Selim! Basketbol maçı yapalım, dediler.
Selim bir taraftan onlarla gitmek istiyor, başka taraftan da evde kitaplarını ve defterlerini kaplamayı düşünüyordu.

Arkadaşlarına:
– Kitaplarımı ve defterlerimi bu kap kağıdıyla kaplamam gerekiyor. Eğer bu işi ben yapmazsam annem yapar. Onu yormak istemem, dedi.
Bunun üstüne Furkan:
– Öyleyse beraber kaplayalım. Böylece çabucak biter. Sonra da basketbol oynamaya gideriz, dedi.
Harun ve Kemal de baş sallayarak onayladılar. Birlikte Selim’in evine gittiler. Hep beraber kaplama işine giriştiler. El birliğiyle işlerini bitirdiler.

Selim “Bana fazla muavin oldunuz dostlar. Şimdi çoğumuz basketbol müsabakasını hak ettik.” dedi.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Paylaşmanın, bir olmanın önemini özetleyen atasözleri, özdeyişler bulunuz.

Atasözleri

 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • İyilik eden iyilik bulur.
 • Yalnız taş duvar olmaz.
 • Ne verirsen elinle, o gider seninle.
 • El eli yıkar, iki el de yüzü.

Özdeyişler

 • Bir mum başka mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana
 • Yalnız yiyen yıkım gününde de yalnızdır. Rig Veda
 • Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen yaşadığını bilmesi imkansız. Jackson Brown

2. “Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne benzer biçimde katkıları olur?”temalı bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı hazırlarken aşağıdaki maddelere dikkat ediniz.

CEVAP: Yardımlaşma toplumsal huzurun ve refahın sağlanmasında büyük bir öneme haizdir. Yardımlaşma ile beraber gereksinim sahiplerinin ihtiyacı giderilir, mutsuz kimselerin üzüntüsü yok olur. Böylece insanoğlu içinde dayanışma ve itimat artar. Bu şekilde rahat bir toplumda insanoğlu çalışmaktan ve üretmekten mutluluk duyar. Toplumsal gelişme ve kalkınma artar. İnsanlar içinde sevgi ve saygı süreklilik gösterir. Toplumun gereksinim duyduğu bütün maddi ve tinsel değerler yardımlaşma ile yerini bulur.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat