şişli eskort - izmir eskort

>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 8. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 220, 221, 222, 223, 224 “Barkod” Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 220. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kasiyerler, çalışmış oldukları yerlerdeki ürünlerin fiyatlarını nasıl ne şekilde akıllarında tutarlar? Açıklayınız.

CEVAP: Akıllarında tutmalarına gerek kalmamıştır. Bu sebeple, her mahsul bilgisayar kanalıyla kaydedilmiştir. Böylece kasiyerler o kayıtlardan fiyatlara ulaşabilirler.

2. Marketten ya da herhangi bir mağazadan alışveriş yaparken kasiyerler ürünlerin fiyatlarını listeden bakarak hesaplasalar alışverişiniz süratli olur muydu? Açıklayınız.

CEVAP: Süratli olmazdı. Bu sebeple, hem ürünlerin fiyatını bulmak hem de sürekli tutarları toplamak gerekirdi. Böylece bir çok vakit yanlış hesaplamalar olabilirdi. Bu vaziyet alışverişin uzun sürmesine sebep olurdu.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 221. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Görselleri inceleyiniz. Verilen görseller ile okuduğunuz metnin içeriğini karşılaştırınız.

CEVAP: Metinde barkod sisteminden bahsedilmiştir. Görsellerde de barkod sisteminin kullanımı görünmektedir.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen sözcük ve sözcük grupları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz ve tümce içinde kullanınız.

yığın, özgü, sembol, veri, ortaya çıkmak, merak, rastgele, mahsul

rastgele → Gelişigüzel. ⇒ Raftan rastgele bir kitap alıp okumaya başladı.

veri → Bilgi. ⇒ Verileri bilgisayara kaydetmemiz gerekiyor.

merak → Anlamak yada öğrenmek istemek. ⇒ Her vakit meraklı bir çocuktu.

ortaya çıkmak → Meydana çıkmak, türemek. ⇒ Minik bir mesele ortaya çıktı.

mahsul → Türlü sanayi alanlarında olmamış maddelerin işlenmesiyle elde edilmiş şey. ⇒ Ürünleri boyut sırasına nazaran dizdi.

özgü → Birine, bir şeye ilişik olan, özgü, mahsus. ⇒ Bu kitap koleksiyonculara özgü olacak.

yığın → Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif. ⇒ Stokları denetim edip döndüler.

sembol → Simge. ⇒ Sembollerin anlamını ona sorabiliriz.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne nazaran cevaplayınız.

1) Barkoddan en fazla kimler yararlanır? Neden?

CEVAP: Barkoddan en fazla satıcılar yararlanır. Bu sebeple barkod okuyucunun bağlı olduğu bilgisayar sistemi, ürünle ilgili çeşitli bilgiler ihtiva eder.

2) Barkod nasıl ne şekilde ortaya çıkmıştır?

CEVAP: Barkod, bir market zinciri sahibinin marketlerinde satılan bütün ürünlerin bilgisini kaydedecek bir sistem araması sonucunda ortaya çıkmış.

3) Barkod sisteminin bağlı olduğu bilgisayar sistemi, ürünle ilgili hangi detayları ihtiva eder?

CEVAP: Bir ürünün adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kalmış olduğu şeklinde mevzularda veri sağlar. Bunun yanı sıra satıcının ani fazla şubesi var ise hangi ürünün hangi şubeden, hangi kasadan, ne vakit satıldığıyla ilgili bilgiler de verebilir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 222. Sayfa Cevapları

4) Barkod numaraları nasıl ne şekilde oluşturulur?

CEVAP: Üretici firmanın kod numarası da diyar kodu olan sayıyla adım atar. Bu kod numarası yediyle on iki basamak içinde değişebilir. Üretici firmanın kod numarasını ürünün kodu izler. Mahsul kodu beş basamağa kadar çıkabilir. En sondaki sayıysa denetim basamağıdır.

5) Türkiye’nin diyar kodu nedir? Ülkemizin kodunu bilmek günlük hayatta ne işimize yarar?

CEVAP: Türkiye’nin diyar kodu 868 ve 869’dur.  Bu kodu bilmek üretici firmanın yerli olup olmadığını bilmemize yarar. Böylece mahsul seçerken bu koda haiz ürünleri tercih edebiliriz.

6) ISSN nedir?

CEVAP: Dergi ve benzeri süreli yayınların barkodunda çizgilerin üstünde bulunan İngilizce kısaltmadır. Açıklımı “Uluslararası Standart Süreli Yayın Dergi Numarası”dır.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki tabloda barkodun kullanıldığı bazı alanlarla ilgili web haberleri verilmiştir. Barkodun kullanıldığı alanları karşılarına yazarak günlük yaşamımıza katkılarını tartışınız.

Gönderinizin barkod numarasını ilgili alana girerek gönderinizi takip edebilirsiniz. turkiye.gov.tr/ptt-gonderi- takip → Postanın durumunu takip etmeye yarar.

Kitap numaralarının internasyonal bir yöntemle ölçüm edilerek belirli bir yayımcının yayımladığı bir materyalin kimliğini tanımamızı sağlar. ekygm.gov.tr/isbn.html → Aranılan bir kitabın yayım bilgilerinin bulunmasını yarar.

Hepimiz günde minimum bir defa ihtiyacımız olan herhangi bir ürünü almak için bakkala yada markete gideriz. Aldığımız her ürünün üstünde değişik kalınlıktaki çizgilerden oluşan bir etiket vardır. İhtiyacımız olan ürünleri aldıktan sonrasında parasını ödemek için kasaya geliriz. Kasada duran kasiyer satın aldığımız ürünlerin üstündeki etiketleri tek tek bir el tarayıcısından geçirerek size ödemeniz ihtiyaç duyulan toplam tutarı söyler. bilgiustam.com/barkod-nedir/ → Ürünlerin fiyatlarını göstermeye ve alışverişin toplam miktarını göstermeye yarar.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri okuduğunuz metinden hareketle örnekteki şeklinde işaretleyiniz.

barkod metni

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 223. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda bir barkod örneği verilmiştir. Okuduğunuz metinden hareketle barkod numaralarının neleri ifade ettiğini yazınız.

barkod

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Okuduğunuz metinden hareketle barkod sisteminin faydalarını maddeler hâlinde yazınız. Metinden örnekler vererek mevzu ile ilgili açıklamalarda bulununuz.

 • Ürünle ilgili istenen bilgiye hızlıca ulaşılır.
 • Otomatik hesaplamalar süratli ve doğru şekilde yapılır.
 • Alım satım işlemleri süratli şekilde işler.
 • Azalan ya da biten ürünler belirlenir.
 • İş gücü ve zamandan tutum sağlanır.

CEVAP: Barkod sistemi ile satıcılar daha basit ve süratli işlemler yapabilir. Alışveriş esnasında hesaplar otomatik yapıldığı için yanlış bir netice çıkma ihtimali ortadan kalkar.

b) “Barkod sistemi olmasaydı günlük hayatımızda ne şeklinde zorluklarla karşılaşırdık?” Bu mevzu hakkında düşüncelerinizi, arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Barkod sistemi olmasaydı ürünün fiyatını binlerce mahsul içinde bulmak güç olurdu. Alım satım işlemleri esnasında meydana getirilen hesaplamalar fazla vakit alırdı ve yanlış hesap yapmak kaçınılmaz olurdu. Ürünleri devamlı izlemek zorunluluğu doğardı. Bu sebeple, biten yada azalan ürünleri saptamak zorlaşırdı. Bu vaziyet hem iş gücünün artmasını hem de vakit harcamayı gerektirirdi.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Altı çizili kelimelerdeki ses vakalarını (ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, meşhur düşmesi) belirleyiniz.

Barkodların ne işe yaradığını asla merak ettiniz mi? → ünsüz yumuşaması
Satın aldığınız derhal derhal her üründe değişik kalınlıktaki çizgilerden oluşan bir sembol bulunur. → ünsüz benzeşmesi
Barkod, bir market zinciri sahibinin marketlerinde satılan bütün ürünlerin bilgisini kaydedecek bir sistem araması sonucunda ortaya çıkmış. → meşhur düşmesi
Bir ürünün adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kalmış olduğu şeklinde mevzularda veri sağlar. → ünsüz yumuşaması
Mahsul kodu beş basamağa kadar çıkabilir. → ünsüz yumuşaması

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 224. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aldığınız ürünün barkodu eğer olmazsa ne şeklinde zorluklarla karşı karşıya gelirsiniz? Yazınız.

CEVAP: Numaralar ile oluşturulmuş bir barkoda bakarak bu barkoda ilişik mahsul ile ilgili birçok bilgiyi edinebiliriz. Bu bilgiler içinde ürünün adı, fiyatı, üretim yeri olmak suretiyle birçok data bulunmaktadır. Bu barkod numarası yardımıyla ürünün daha ucuza nerede bulabileceğini web üstünden araştırabiliriz. Ancak barkodsuz bir ürünü araştırma şansımız olmaz. Bu durumda mahsul hakkında bilgilere ulaşamayız. Üründe hata çıktığında bunu üreticilere bildirmemiz gerekir. Bu nedenle barkoda ihtiyacımız vardır.  Bu sebeple bu vaziyet hatalı ürünün bununla birlikte üretilen başka benzer ürünlerinde de aynı hata olması anlamına gelebilir. Diğer ürünleri tespit edebilmek için barkoddaki denetim basamağına gereksinim duyulur.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sosyal medyanın müspet ve menfi yanlarını araştırınız.

Olumlu Yönler

 • Bilgi paylaşma ve görüş bildirme imkanı arttı.
 • Zaman ve mekandan bağımsız yazışma sağlandı.
 • Ekonomik ve süratli komünikasyon olanağı sağlandı.
 • Görsel ve işitsel ögelerle iletişimin kalitesi arttı.

Olumsuz Yönler

 • Yanlış ve zararı olan bilgiye erişim kolaylaştı.
 • Kişisel bilgilerin paylaşımı arttı.
 • Siber diktatörlük ve sanal dolandırıcılık arttı.
 • Sosyal medya bağımlılığı problemi ortaya çıktı.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat