şişli eskort - izmir eskort

>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 8. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 231, 232, 233, 234, 235 “Akıllı Ulaşım Sistemleri” Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 231. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ulaşım araçlarının hayatımızdaki yeri ile ilgili ne düşüyorsunuz?

CEVAP: Ulaşım araçları bir yerden bir yere gezi ederken fazla önemlidir. Gideceğimiz yere gore ulaşım aracı tercih ederiz. Bu araçlar yardımıyla şehirler ve ülkeler arası seyahat edebiliriz.

2. En fazla hangi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz?

CEVAP: En fazla metroyu kullanıyorum.

3. Aile büyüklerinizin çocukluk döneminde yaygın olan ulaşım araçları hangileriymiş? Geçmişten günümüze ulaşım araçlarındaki bu değişimin sebebi sizce nedir?

CEVAP: Aile büyüklerimin çocukluk döneminde at otomobilleri, dolmuş ve şimendifer kullanılmaktaymış. Teknoloji geliştikçe ulaşım araçlarında da gelişim olmuştur. Yaşam artık hızlanmaktadır. Herkes okula, işe ve gezmeye oldukça acele gitmek istemektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için ulaşım araçları sürekli gelişmekte ve süratli araçlar tercih edilmektedir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 233. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Görselden hareketle metnin içeriğiyle ilgili tahmininizi yazınız.

CEVAP: Metin ulaşım türlerinden bahsediyor olabilir.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Metinde anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını aşağıya yazınız. Anlamlarını ilk olarak metnin bağlamından tahmin ediniz. Ardından tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden denetim ederek yazınız.

MEDENİYET
Tahminim: Gelişmişlik düzeyi.
Lügat Anlamı: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve tinsel varlıklarının, düşünce, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık.

AKTARMA
Tahminim: Birkaç vasıta kullanarak seyahat etme.
Lügat Anlamı: Bir taşıttan başka bir taşıta geçme.

KENTLEŞME
Tahminim: Kentte yerleşim alanlarının çoğalması.
Lügat Anlamı: Nüfusun kentlerde yoğunlaşması ve şehir alanlarının genişlemesi durumu ve süreci.

ORGANİZE
Tahminim: Birbiriyle ilgili kuruluşların bir arada bulunması.
Lügat Anlamı: Tertipli, örgütlü.

TRANSFER
Tahminim: Bir şeyi başka yere taşıma.
Lügat Anlamı: Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürme.

BİLİŞİM
Tahminim: Bilim ve teknoloji ile ilgili nitelikler.
Lügat Anlamı: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin bilhassa elektronik makineler vesilesiyle tertipli ve akla uygun bir halde işlenmesi bilimi.

ALTYAPI
Tahminim: Bir bölgedeki esas yapılanma.
Lügat Anlamı: Bir yerleşim yeri yada bir yapı için lüzumlu olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne gore cevaplayınız. Cevapları defterinize yazınız.

1) Ulaşım nedir?

CEVAP: Ulaşım, insanların hayatında emekleme ile başlamış, bütün yaşamı süresince devam etmiş bir süreçtir.

2) İnsanoğlu daha evvel ulaşım için nelerden yararlanmıştır?

CEVAP: İnsanoğlu, insanlık zamanı süresince ilk olarak hayvan enerjisini kullanmıştır.

3) Ulaşım insanoğluna hangi yararları elde etmiştir?

CEVAP: Ulaşım yalnız insanları yada yükleri bir yerden bir yere aktarma şeklinde kalmamış, bir kültürü de birlikte taşımıştır. Ulaşım yardımıyla bugünkü kentlerin temeli atılmış ve bütün yerleşimler ulaşım yolları üstünde yada ulaşım sistemleri çevresinde kurulmuştur.

4) Ulaşımın başlangıç, bitiş ve kesişme noktaları nerelerdir? Neden?

CEVAP: Ulaşım kentlerde başlamakta; kentlerde nihayet bulmaktadır. Bundan dolayı metropoller, bugün medeniyetin ilerlemesine sahne olan, neden olan organize hayat ve teknolojik gelişmenin yaratıldığı temel noktalardır.

5) Ulaşımdan beklenen nedir?

CEVAP: Ulaşımdan beklenen, kaliteli ve düşük maliyetli olmasıdır.

6) Ulaşım sistemi nasıl ne şekilde olmalıdır?

CEVAP: Ulaşım sisteminin kendisi rahat, emniyetli, süratli, seri bir halde ulaşımı sağlamalıdır. Ulaşım sistemleri içinde geçirme kolaylığı olabilmelidir.

7) Akıllı ulaşım sistemleri nedir?

CEVAP: Akıllı ulaşım sistemleri, sürücü- vasıta, araç-yolcu, araç-araç, araç-altyapı, uydu-altyapı, uydu-araç, yolcu ve sürücü-uydu sistemlerinin birçok bileşkeninden meydana gelen bir sistemdir.

8) Ulaşım sistemlerinde ülkemiz ne durumdadır? Bu durumu daha da ilerletmek için ne yapmamız gerekir?

CEVAP: Ülkemiz artık birçok mevzuda olduğu benzer biçimde ulaşım sistemlerinde ve akıllı ulaşım mevzusunda da alıcı diyar yerine verici diyar, dünyaya katma kıymet yaratan diyar konumuna geçmiştir. Bu nedenle adımlarımızı sıklaştırmamız, gayretimizi daha da artırmamız şarttır.

b) Siz de okuduğunuz metinle ilgili üç sual hazırlayınız. Sorularınızı defterinize yazınız, arkadaşlarınıza yöneltiniz.

1. Ulaşım ve uygarlık içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

2. İnsanoğlu hayvan enerjisini hangi amaçlarla kullanmıştır?

3. Ulaşım türleri nedir?

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 234. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metni özetleyiniz. Özetleme yaparken okuma esnasında altını çizdiğiniz bölümlerden de yararlanabilirsiniz.

CEVAP: Ulaşım araçlarının medeniyette mühim bir yeri vardır. Hatta ulaşım kentleşmeyi de etkilemiştir. Geçmişten günümüze metropoller ulaşım yollarına gore kurulmaktadır. Bütün ulaşım türleri kentlerde başlayıp bitmektedir. Ulaşımdan beklenen kaliteli ve ucuz olmasıdır. Ulaşım rahat, güvenli ve süratli olmalıdır. Ulaşımın kalitesi için bilişim teknolojilerinden yararlanmak gerekir. Son yıllarda devletimizde ulaşım mevzusunda mühim altyapı emek harcamaları yapılmaktadır. Akıllı ulaşım mevzusunda da mühim bir yerdedir. Bu mevzuda daha çok ilerlemek için çaba etmeli ve data sahibi olmalıyız.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri okuduğunuz metne gore tamamlayınız.

Daha sonraları ulaşım merkezleri şehir merkezleri hâline getirmesi sebebiyle kentleşme sorununu ortaya çıkarmıştır.
Bu sistemin oluşabilmesi için ilk evvel bilgiye erişebilmek, data sahibi olmak gerekir.
Ulaşım sistemlerinde insana düşen yükü hafifletmek için bilişim imkânlarından yararlanmak kısaca bilgisayar sistemlerine yaptırılabilecek kontakt ve hesaplama işlerinin yükünü insanoğlunun omuzlarından kaldırmak gerekir.
Ama hepsinden önemlisi, bu tarz şeyleri başarabilmek için elimizdeki yol haritasını sık sık güncellemek ve geliştirmek zorunluluğunun bilincinde olmaktır.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görsellerde verilen ulaşım araçlarından birini seçiniz. Bu ulaşım aracının günlük hayatımızdaki önemini özetleyen bir konuşma yapınız.

CEVAP: UÇAK

Tayyare günümüz dünyasındaki en mühim ulaşım araçlarının başlangıcında gelmektedir. Bilhassa süratli ve konforlu olması tercih edilmesine niçin olmaktadır. Hava yolu ulaşımının bu aşama kısa süreli olması onu mühim kılmaktadır. Bundan dolayı, insanoğlu için dönemin önemi büyüktür. Şehirler ve ülkeler arasın seyahat haricinde kıtalar arası yolculukta da büyük öneme haizdir. Evvelde vapur ile günler devam eden yolculuklar şimdi tayyare ile birkaç saatte gerçekleştirilmektedir. Bu vaziyet dünyadaki her yerleşim yerinin birbirine yakın olması anlamına gelmektedir. Zamanın hızla akmış olduğu ve hızla gelişen teknolojinin yaşamımızı şekilllendirdiği bu çağda tayyare olmazsa olmaz bir ulaşım aracıdır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 235. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç, neden-sonuç ilişkisi yönünden belirleyiniz.

• Akıllı ulaşım sistemleri, tüm bu tarz şeyleri sağlayabilmek için geliştirilen ve uygulanan teknolojidir. → amaç-sonuç

• İnsanoğlu, insanlık zamanı süresince ilk olarak hayvan enerjisini kullanmıştır. Bu işlemi; yük ve insan taşımacılığı için yürüyen hayvan enerjisini, iletişim için de uçan hayvan enerjisini kullanarak yapmıştır. → neden-sonuç

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Geçmişten günümüze ulaşım araçlarının değişimi ile alakalı düşüncelerinizi yazınız.

CEVAP: Geçmişte ulaşım için hayvan gücü kullanılıyordu. Bilhassa at otomobilleri ulaşımın mühim kısmını meydana getiriyordu. Ancak at otomobillerinin kapasitesi azca olduğundan daha büyük bir ulaşım aracı gerekiyordu. Bu ulaşım aracı ise trenler olmuştur. Trenler hem yolcu hem de yük taşımada oldukça kullanışlıdır. Günümüzde de halen süratli trenleri yada yük trenlerini görmemiz mümkündür. Günümüzün en kullanışlı ulaşım aracı ise uçaktır. Tayyare hem süratli hem de konforlu bir seyahat sağlamış olduğu için tercih edilmektedir. Kıtalar arası yolculuklarda da oldukça önemlidir.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Türk ilim insanlarından birini seçerek seçtiğiniz ilim insanını tanıtan bir konuşma hazırlayınız.

CEVAP: CAHİT ARF

Hemen derhal her gün gördüğümüz 10 liralık banknotların ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi bulunurken, geri yüzünde devletimizde yetişmiş en iyi matematikçilerden kabul edilen Cahit Arf’ın resmi bulunur. O, Arf değişmezi, Arf halkaları ve Arf kapanışları benzer biçimde kendi adıyla malum matematiksel terimleri ilim yaşamına kazandıran bir dehadır. 1937 senesinde yapmış olduğu doktora emek harcaması onun dünya genelinde tanınmasına yol açmıştır. Matematikçilerin fazla güç söylediği doktora konusunu tek başına çalışmış ve tamamlamıştır. Burada bulmuş olduğu sonuçların bir kısmı bugün dünya matematik literatüründe Hasse-Arf Teoremi olarak geçmektedir. TÜBİTAK’ın müessese ve gelişmesinde büyük emeği olan Cahit Arf, senelerce bu kurumun Bilim Kurulu Başkanlığı’nda da bulunmuştur. Matematiğe yapmış olduğu katkılardan dolayı 1974’te de TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.

2. Bilimin önemini özetleyen özdeyişler bulunuz.

  • Eğer bigün benim sözlerim ilim ile ters düşerse bilimi seçin. (Atatürk)
  • Bilim iyi zamanlarda servet fena zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristo)
  • Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. (Sigmund Freud)
  • Bilim organize edilmiş data, bilgiler de organize edilmiş hayattır. (Immanuel Kant)
  • Bilgi sermayemdir, ilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır. (Seneca)

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 225-226-227-228-229-230. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat