şişli eskort - izmir eskort

>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 3. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 “Bu Nehir Bizim” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 68. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler ile ilgili bildiklerinizi özetlemek gerekirse söyleyiniz.

TEMA: Diyar topraklarımızı tehdit eden aşınma ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek, tabii ormanları korumak, ağaçlandırma emekleri yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak şeklinde emek harcamalar yapmaktadır.

TÜÇEV: Amacı,çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, ülkenin tabii nebat ve hayvan varlığı ile tabii ve zamanı zenginliklerinin korunması için maddi ve tinsel katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar temin etmektir.

ÇEVKO: Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve tertipli sona kazanımı için endüstri, mahalli yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir sona kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl ne şekilde kirlettiklerini özetlemek gerekirse anlatınız.

CEVAP: Etrafımda arasıra insanların çöplerini yere attıklarına tanık oluyorum. Ayrıca endüstri kuruluşlarından sürekli çıkan dumanlar ve atıklar da çevreyi kirletmektedir.

3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?

CEVAP: Çevre kirliliğini önlemek için insanların bu mevzuda bilgilendirilmesi şarttır. İnsanların çöplerini doğru ayırması ve çöp kutularına atması gerekmektedir. Çöpler için bir sona dönüşüm sistemi oluşturulabilir. Böylece doğaya daha azca atık bırakmış oluruz.

4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üstüne tartışınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 68. Sayfa Cevapları

DİKKAT EDELİM

  • Metni sessiz okuyun.
  • Metni okurken aşağıdaki soruların yanıtını arayınız.

1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nedir?

CEVAP: Furkan, Ömer, Furkan’ın arkadaşları, Sinan Bey, güvenlik görevlisi, yapınak sahibi, mahalle sakinleri, ırmak suyunu inceleyen şahıs, kaymakam, basın çalışanları.

2. Metindeki vakalar nerede ve ne vakit geçmektedir?

CEVAP: Olaylar ırmak kenarında, yapınak sahibinin evinin önünde ve Furkan’ın imza toplamaya çalmış olduğu mahallede geçmektedir. Olaylar günümüze yakın bir zamanda geçmektedir.
3. Olaylar nasıl ne şekilde adım atmıştır?

CEVAP: Olaylar Furkan ve arkadaşlarının atık sularının döküldüğü ırmak için imza toplama çalışmalarıyla adım atmıştır.

4. Olaylar nasıl ne şekilde neticelenmiştir?

CEVAP: Olaylar Sinan Bey’in yardımları yardımıyla imza toplanması, basına haber verilmesi ve kaymakamlığa dilekçe verilmesiyle sonlanmıştır.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 73. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde geçen sözcük ve sözcük gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve sözcük gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
a. göz yummak    b. duyarsız    c. atık    ç. şok olmak    d. incelem    e. imza

1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (…a…)
2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını yada onayladığını belirtmek için her vakit aynı şekilde kullandığı işaret. (…e….)
3. Duyarlı olmayan. (….b…)
4. İnceleme. (…d….)
5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (…ç….)
6. Hastane, konut, yapınak vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez yada çevre için ziyan oluşturan her türlü madde. (…c….)

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?
CEVAP: Furkan ve arkadaşları mahalle sakinlerinden imza toplamaya çalışıyor.

2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl ne şekilde bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, hepimiz tarafınca kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?

CEVAP: Furkan ve arkadaşları her biri bir mahalleyi gezip, orada oturanlara informasyon veriyor ve imza istiyor. Bu güzel ve kabul edilebilir bir uygulamadır. Şu sebeple imza toplamak, bir mevzuda çoğunluğun görüşünü yansıtmak anlama gelir.

3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

CEVAP: Bu girişimleri doğru ve mantıklı buluyorum. Her insan çevreyi korumalıdır ve çevrenin korunmadığını gördüğünde buna duyarsız kalmamalıdır.

4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının itimatını nasıl ne şekilde sağlıyor?
CEVAP: Sinan Bey, ilk olarak onları dinliyor. Nehir için tetkikler yapılmasını sağlıyor. Onlara planından bahsediyor. İmza toplamalarına yardım ediyor ve basını bilgilendiriyor. Ayrıca kaymakam ile görüşüyor ve televizyonda haberlerinin yayınlanmasını sağlıyor.

5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına karşın ufaklıklara sebep muavin olmuştur?

CEVAP: Sinan Bey yüzmeyi bu nehirde öğrenmiştir. Ayrıca tabiat ananın korunması icap ettiğinin bilincindedir. Bu nedenle evlatları dinleyip onlara hak vermiştir.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.

yalnız – fakat – lakin – lakin – sadece
CEVAP: Çevre kirliliğini önlemenin pek fazla yolu vardır. Bu yollardan bazılarını günlük yaşamımızda uygulayabiliriz. Evimizde su ve elektrik tüketimini bilgili bir şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde tabiat ananın imkanlarını doğru kullanmış oluruz. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız, lakin yaşadığımız yerde sona dönüşüm kutuları var ise onları kullanmamız daha doğru olacaktır. Cam, plastik, kağıt ürünlerini ayırarak atmalıyız. Yalnız bu tarz şeyleri yapmamız kafi değildir. Ozon tabakasına bir tek iklim değişikliğinin ziyan verdiğini düşünürüz fakat yanılıyoruz. Evimizde kullandığımız kimyasal içerikli ürünler de buna neden olmaktadır. Bu nedenle bu ürünleri kullanmaktan kaçınmalıyız. Aynı zamanda bahçemizi ve balkonumuzu yeşillendirmeliyiz. Doğadan yararlanmalı lakin onu korumayı bilmeliyiz.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve değişik yanlarını yazarak kahramanları karşılaştırınız.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 73. Sayfa Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 74. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne bakılırsa cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

a) Okuduğunuz metinde bir vaka mı anlatılıyor yoksa malumat mı veriliyor?

CEVAP: Metinde bir vaka anlatılmaktadır.

b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?

CEVAP: Metinde anlatılanlar gerçekte olabilir.

c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir vaka mıdır?
CEVAP: Metinde anlatılanlar yazarın şahit olduğu bir vaka da olabilir, kendi kurguladığı bir vaka da olabilir.

• Okuduğum metnin türü: Hikaye

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir? İşaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 74. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz bölgeleri sebebiyle açıklayınız.

CEVAP: Metin tabiat ananın nasıl ne şekilde korunabileceği ile ilgili bilgiler ihtiva ettiği için güzel bir metindir. Metinde Furkan ve arkadaşlarının fikir ve çalışmalarını fazla beğendim. Beğenmediğim yer olmadı, sadece yapınak sahibinin metinde sonrasında karşımıza çıkmasını arzu ederdim. Şu sebeple onun sonradan yaptıklarını ve düşündüklerini öğrenemedik.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 75. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda verilenleri okuyun ve soruları cevaplayınız.

a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?

CEVAP: Güvenebiliriz. Şu sebeple bu informasyon TEMA Vakfının web sitesinde alınmıştır. TEMA Vakfı, senelerdir devlet ile el ele ağaçlandırma emekleri icra eden saygı duyulan bir vakıftır.

b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?

CEVAP: Ben çoğu zaman devlet kurum ve kuruluşlarına ilişik olan yada bilgiyi seçerek gösteren, kaynak gösteren web sitelerinden yaarlanıyorum.
c) Yararlandığınız web sitelerinin güvenirliğini nasıl ne şekilde anlarsınız?

CEVAP: İnternet sitelerinin adreslerindeki uzantı, sitenin güvenli olup olmadığını gösterir. Uzantıları “edu, org, gov” olan siteler güvenlidir.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri okuyun. Soruları cevaplayınız.

1) Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
2) Sonuçları fotokopiyle çoğalttılar.
3) Fabrika on senedir buradaydı.
4) Bizim nehrin suyu bir başka akar.
5) Herkes, yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister.
a) Yukarıdaki numaralanmış cümle gruplarından hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?

CEVAP: 1, 2 ve 3. cümlenin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir.

b) Bu cümle gruplarından hangileri kişisel görüş ihtiva eder?

CEVAP: 4 ve 5. cümleler kişisel görüş içermektedir.

c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki tümce bulup yazınız.

  • Hem ilçemizde fazla şahıs onun yanında çalışıyor.
  • Adam dökülen sudan ve nehrin birkaç yerinden ayrı ayrı su aldı.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 76. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyun.

Galiba haklı çıkacak.
Boruları fabrikaya kadar takip ettik, güvenlikle görüştük.
Onlar bir tek bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı.

a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en ufak parçaları nedir? Yazınız.

CEVAP: Hak, itimat ve gazete anlamlı en ufak parçalardır.

b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı içinde anlamca bir münasebet var mıdır? Açıklayınız.
CEVAP: Anlamlı bir münasebet vardır. Haklı kelimesi hak elde etmiş kişidir. Güvenlik, itimat elde eden kişidir. Gazeteci de gazetede gösterilen haberi icra eden kişidir. Eksiz hali o işi belirtirken ekli hali o işi yapanı belirtmiştir.

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

O da “Artık güvenebiliriz.” dedi. Birlikte güldüler…

a) Bu cümlede sebep üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.

CEVAP: Bu tümce bitirilmemiş bir cümledir. Olayın devamı okurun düş gücüne bırakılmıştır.

b) Aşağıdaki cümleleri okuyun. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.
a) Hoca Ali… Nereye bu şekilde?
b) Fazla vakit sonrasında…
c) Onunla S…’de tekrar görüşmeyelim.
ç) …ve ani kar, fırtına…

1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
2) Kaba sayıldığı için yada bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine konur.
3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan sözcük yada bölümlerin yerine konur.
4) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

CEVAP: 1-b | 2-c | 3-ç | 4-a
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 77. Sayfa Cevapları

12. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki parçada ÇEVKO ile ilgili informasyon verilmiştir. Parçayı okuyun.

b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız emekleri özetleyen bir hikâye yazınız.

Hikâyenizi yazarken TDK Yazım Kılavuzu’ndan yararlanınız. Yukarıdaki metinde geçen yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi hikâyenizde de kullanabilirsiniz.

CEVAP: AĞACIN ÖNEMİ
Bir gün babama sebep ziraatçi olmayı bıraktığını sormuş oldum. O da bana aşınma yüzünden tarlaların işlenmez duruma geldiğini söylemiş oldu. Akşam araştırma yaptım ve erozyonun toprak kayması bulunduğunu öğrendim. Yüksek yerlerde toprağı tutan bir ağaç olmadığında bu toprak kayarak verimli tarlaları örtüyormuş. Bu vaziyet beni üzdü, zira babamın bu yüzden işi olmayan kalıp güç zamanlar geçirdiğini biliyordum. Bu yüzden her yeri ağaçlandırmak istiyordum. Bunun için işe evvel okulda bir kulüp kurmakla başladım. İnsanlara ağaç dikmenin, onları korumanın önemi özetleyen broşürler dağıttım ve beraber ağaç dikilecek bölgeler belirleyip ağaçlar diktik. Doğayı koruma mevzusunda her insanın üstüne düşen bir vazife vardır ve ben üzerime düşeni yaptığım için fazla mutluyum.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 78. Sayfa Cevapları

c) Kurduğunuz kulübe aza olmak için lüzumlu biçim aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe aza yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir ad veriniz.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 78. Sayfa Cevapları

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.

CEVAP: AYASOFYAayasofya

En fazla ziyaret edilen müzeler içinde yer edinen Ayasofya; sanat ve mimarlık zamanı bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Bugünkü Ayasofya aynı yerde lakin öncekilerinden değişik bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapıdır. 916 sene kilise olan yapı, 1453 Senesinde Fatih Sultan Mehmed tarafınca İstanbul’un fethiyle camiye çevrilerek, 482 sene cami olarak kullanılmıştır. Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile 1935 senesinde Ayasofya müze olarak kapılarını ziyarete açmıştır.
2. Evliya Çelebi ve Seyahatname ile ilgili informasyon toplayınız.

CEVAP: Evliya Çelelebi, Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini ve en büyük gezi kitabının yazarıdır. Gezmeye düşkünlüğü dolayısıyla, dolaşmak için her sebepten yararlanmış ve tüm ömrü süresince gezmiştir. 51 sene süresince gezmiş, gezdirilmiş olduğu bölgeleri 10 ciltten oluşan “Seyahatname” kitabında anlatmıştır. 17. yüzyılda yazmış olduğu eserini gerçekçi bir gözle, vakit vakit fantastik bir üslupla kaleme almıştır. Gezmiş olduğu memleketler ile ilgili oldukça mühim bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk kültür zamanı ve seyahat edebiyatı açısından mühim bir yere haizdir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 64-65-66. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat