>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 3. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 “Deprem” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 85. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki görsellerden tabii afetler sonucu oluşanları belirleyip işaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 85. Sayfa Cevapları

2. Araştırmanızda zelzele esnasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz?
CEVAP:  Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan ırak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına yada dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık benzer biçimde koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek yaşam üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak yada bir koruyucu (yastık, kitap vb) araç-gereç ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

3. Kobe ile ilgili edindiğiniz detayları arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Denize bakan bir tepenin üstünde konumlanan Kobe, Japonya’nın en cazip ve kozmopolit şehirlerinden biridir. Japonya’nın Çin ile tecim halletmeye başladığı dönemlerden beri de mühim bir liman kentidir. Japonya’nın dünyaya açılmasından sonrasında yabancı uyruklu insanların gelip yerleşmeyi tercih etmiş olduğu ilk yerdir.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 88. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Lügat’ten bulunuz. Bunları öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Öğrendiğiniz kelimeleri kendi oluşturduğunuz sözlüğünüze de yazınız.

TATBİKAT
Lügat Anlamı: Uygulama.
Cümlem: Askerdeyken her gün tatbikat yapıyorduk.

FELAKET
Lügat Anlamı: Büyük ziyan, üzüntü ve sıkıntılara neden olan vaka yada vaziyet, yıkım, bela.
Cümlem: Bu felaketi onca yıla karşın unutamadım.

YERLE BİR OLMAK
Lügat Anlamı: Bir yerin tahrip olması, temeline kadar dağılması.
Cümlem: Bu hastane ne yazık ki depremde yerle bir oldu.

DEV
Lügat Anlamı: Korkunç, fazla iri ve muhteşem kuvvetli masal yaratığı.
Cümlem: Bu kitapta devlerin mağaradan çıkmadıkları yazıyor.
GÖÇÜK
Lügat Anlamı: Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı.
Cümlem: Onun göçük altından çıkarılmasına yardım etmeliyiz.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne bakılırsa cevaplayınız.

1) Yazarın babası zelzele esnasında ne yapmıştır?

CEVAP: Yazarın babası el feneriyle gelmiş olarak onları mutfak masasının yanına götürmüştür.

2) Yazarın babasıyla gurur duymasını elde eden vaka nedir?

CEVAP: Babası göçük altında kalan taraf komşusunun çıkmasına yardım etmiştir.

3) Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır?
CEVAP: Şehrin diğer yanında bulunan, babasının çalmış olduğu çelik fabrikasına ilişik bir binada kalmıştır.

4) Yazarın babasının bu şekilde bir yıkım sonrasında başka insanların yardımına gitmesini nasıl ne şekilde değerlendirirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: Bu durumu fazla fedakarca buldum. Şu sebeple bu şekilde bir yıkım sonrası hepimiz ailesinin yanında kalmak ve fazla korkmuş olduğu için dinlenmek ister. Ancak yazarın babası ailesinin güvenliğini sağladıktan sonrasında güç durumda kalan insanlara yardım etmeye giderek misal bir davranış sergiliyor. Bu şekilde afetlerden sonrasında her insanın desteğe ihtiyacı oluyor ve o insanlara yardım el birliğiyle yardım edilmesi gerekiyor.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara bakılırsa inceleyiniz.

Metindeki kahramanlar: Yazar, yazarın anası, babası ve kız kardeşi, sokaktakiler, binadaki görevliler.

Olay: Kobe’deki bir zelzele esnasında ve sonrasında yazarın yaşadıkları ve gördükleri

Yer: Japonya’nın Kobe kenti

Zaman: Geçmiş vakit

Anlatıcı: 1. tekil kişi (Kahraman anlatıcı / yazar)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 89. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Alelacele evden çıkarken üzerimize bir şeyler almamıştık fakat en azından güvende olduğumuz için mutluydum.
Hatta zelzele diye bir şeyin olduğuna bile inanmıyordum lakin artık inanıyorum.

a) Altı çizili kelimeler cümleye nasıl ne şekilde bir mana katmıştır, cümlenin anlamında bir değişikliğe neden olmuş mudur? Yazınız.

CEVAP: Altı çizili kelimeleri cümleye karşıtlık anlamı katmıştır. Cümlenin anlamında değişim vardır. Kelimenin öncesindeki tümce ile sonrasındaki tümce içinde birbirinden değişik görüşleri ifade etmektedir.
b) Okuduğunuz metinde yönlendirici ifadelerin olduğu cümleleri yazınız. Bu cümlelerdeki yönlendirici ifadeleri işaretleyiniz.

  • Yalnız bunlar bana hep can sıkan gelirdi.
  • Aslında ben de korkmuştum fakat bunu belli etmek istemiyordum.
  • Onunla fazla gurur duydum lakin binaların altında daha fazla insan kalmıştı.
  • Gerçi yemekte bir tek pilav vardı fakat fazla aç olduğumdan asla umrumda değildi.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

1) Grafik ne ile ilgili data vermektedir?

CEVAP: Grafik 2017 senesinde Türkiye ve yakın çevresinde yaşanmış olan depremler ve bu depremlerin aylara bakılırsa sayısı ile ilgili data vermektedir.
2) Grafiğe bakılırsa zelzele en fazla hangi ayda olmuştur?

CEVAP: Deprem en fazla Temmuz ayında olmuştur.

3) Grafiğe bakılırsa zelzele minimum hangi ayda olmuştur?

CEVAP: Deprem minimum Ekim ayında olmuştur.

4) Depremin en fazla olduğu ay ile minimum olduğu ay arasındaki aylar hangileridir?

CEVAP: Ağustos ve Eylül aylarıdır.

5) Temmuz ayında kaç zelzele olmuştur?

CEVAP: Temmuz ayında 55 zelzele olmuştur.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 90. Sayfa Cevapları

b) Grafiği misal alarak siz de okuduğunuz kitapların sayısını aylara bakılırsa gösteren bir grafik çiziniz.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 90. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleler sebep–netice bildirmektedir. Cümlelerin sebep ve netice bölümlerini yazınız.

• Japonya’da fazla çok zelzele oluyor bunun için sık sık zelzele tatbikatları yapardık.
Neden: Japonya’da fazla çok zelzele oluyor.
Sonuç: Sık sık zelzele tatbikatları yapardık.

• Bu tatbikatlar bana hep can sıkan gelirdi bu sebeple Kobe fazla sağlam ve güzel bir kent.
Neden: Kobe fazla sağlam ve güzel bir kent.
Sonuç: Bu tatbikatlar bana hep can sıkan gelir.

• Daha beş yaşlarında olduğundan fazla korkmuştu.
Neden: Daha beş yaşlarında.
Sonuç: Fazla korkmuştu.

• Fazla aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umrumda değildi.
Neden: Fazla açtım.
Sonuç: Yemeğin ne olduğu umrumda değildi.
• Evimize gitmemiştik bu sebeple ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
Neden: Ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
Sonuç: Evimize gitmemiştik.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma esnasında bu ifadeleri, hangi duygularınızı anlatmak için kullanırsınız? Açıklayınız.

ifade avatarları

CEVAP: Bu ifadeleri düşündüğümüzü, üzüldüğümüzü, bir mevzuda fikrimizin olmadığını, sevindiğimizi ve bir bilgiyi onayladığımızı belli etmek için kullanırız.

b) Yukarıdaki görsellerden istediğiniz birini seçiniz. Beden dilinizi kullanarak bu ifadeye uygun kısa bir konuşma yapınız.

CEVAP: Gülümseme

İnsan bir tek bir duruma sevindiğinde mi gülümser? O vakit oldukça azca gülümsemiş oluruz. Halbuki gülümseme en çok yaptığımız mimik olmalıdır. Sevdiğimiz birini gördüğümüzde, biriyle selamlaşırken, insanlara seslenirken de gülümsemeliyiz. Gülümseme insandan insana geçer. Karşımızdaki söyleşi ederken tebessüm ederse ikimiz de bilincinde olmadan ona katılırız. Yüzünüzden tebessüm noksan olmasın.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 91. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki köklere, verilen ekleri getiriniz. Oluşan kelimeyi yine yazınız ve bu {ek} yardımıyla yeni sözcük türeyip türemediğini işaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 91. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyun. Soruları cevaplayınız.

Japonya’da fazla çok zelzele bulunduğunu biliyordum.

a) Bu cümlede kesme işareti niçin kullanılmıştır?

CEVAP: Devlet adları özel ad olduğundan gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.

b) Aşağıdaki kesme işaretinin kullanım alanları ile bunlara verilen misal cümleleri eşleştiriniz.
1) Türkiye’mizin güzellikleri anlatmakla bitmez.
2) Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Eren Bey’den alabilirsiniz.
3) Yazı dili ile konuşma dilinin aynı olmasını sağlamak TDK’nin görevlerindendir.
4) Başvurular 24 Mart’a kadar uzatıldı.
5) 1915’te düşman orduları kapıya dayanmıştı.
6) A’dan z’ye bütün harcamaları karşılayacağına söz vermişti.
7) Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa

[ 6 ] Bir {ek} yada harften sonrasında gelen ekleri ayırmak için konur.
[ 5 ] Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.
[ 4 ] Belirli bir tarih beyan eden ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.
[ 1 ] {Özel} adlara getirilen iyelik, vaziyet ve bildirme eklerini ayırmak için kullanılır.
[ 7 ] Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.
[ 3 ] Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.
[ 2 ] Kişi adlarından sonrasında gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 92. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde uygun bölgelere kesme işareti koyunuz. Cümleleri tekrardan yazınız.

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.
Denilir ki Karacaoğlan’ın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.
Bursa’ya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.
Çocuklar bugün TBMM’yi ziyaret etti.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.
Okulumuz yarışmada 2’nci oldu.

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki giriş bölümünün bir kısmı verilen hikâyeyi siz tamamlayınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya itina gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.
CEVAP: KARDELENİN ÖYKÜSÜ

Karla kaplı dağlarda, yaylalarda kar üstünü delerek çıkan bu çicek ne kadar da güzeldir. Zor şartlarda yetişen, dirençli ve bir o denli da narin olan kardelenin hikâyesini öğrenince ona fanatik kalacaksınız.

Bir zamanlar genç bir adam genç bir hanıma aşıkmış. Ona olan aşkını duyuru ettiğinde hanım “Seninle evlenmemi istiyorsan bana bir gelincik çiçeği getir.” demiş. Adam da ona “Bu karlı kışta nasıl ne şekilde gelincik bulmamı beklersin?” demiş. Ancak hanım düşüncesinden vazgeçmemiş. Adam ümitsizce gelincik aramaya koyulmuş. Ancak bulmuş olduğu çiçek ak ve narin kardelen çiçeğiymiş. Güzel çiçeği koparmış ve eve gitmiş.

Tam kökü keserken ani eli kesilmiş. Adam bıçağı ve çiçeği düşürmüş. Kanı durdurmak için elini sarmış. Sonra yine çiçeğe bakmış ve ani görmüş olduğu şey karşısında donakalmış. Kardelen çiçeği onun kanıyla al bir çiçek oluvermiş. Bu haliyle tıpkı gelinciğe benziyormuş. Hemen çiçeği alarak sevilmiş olduğu kadının yanına gitmiş. Ona çiçeği vermiş. Kadın evlenme teklifini kabul etmiş.

Evlerinin kapısının önünde bir kardelen çiçeği açmış. Şu sebeple kardelen çiçeği sevdiğine kavuşamamakla malum bir çiçekmiş. Kavuşturduğu bu evli çiftin mutluluklarına, çocuklarına ve yaşlılıklarına tanık olmak için hep orada kalmış.
—> Hikâyenin Tamamını Görebilmek İçin Tıklayın

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 93. Sayfa Cevapları

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Ağaçların önemi ile ilgili atasözü ve özdeyişler bulunuz. Bunların anlamlarını öğreniniz.

Yaş kesen kafa keser: Ağacın pek fazla yararları vardır, yalnızca odun sağlamak için ağaç kesen kimse, insan canına kıymış benzer biçimde büyük kabahat işlemiş olur.

2. “Tohumlar Fidana” şarkısını dinleyiniz. Şarkının sözlerini ezberleyiniz.
Tohumlar fidana
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

Bir tek dal kırmadan
Ormansız kalmadan
Her insan bir fidan
Dikmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda

3. Orman Bakanlığının web sitesinden 2017 senesinde dikilen ağaç sayısını ve bu ağaçların hangi bölgeye dikildiğini araştırınız. Bakanlığın web sitesinin adresini defterinize not alınız.

CEVAP: Orman Bakanlığı İnternet Sitesi: www.ogm.gov.tr

Orman Bakanlığı bir yılda 350 milyon fidan üretmekte ve dikmektedir.

Orman Bakanlığı ağaçları umumi olarak üniversite ve okul bahçeleri, ibadethane bahçeleri, mezarlıklar, hastane ve sıhhat ocağı bahçeleri, çeşitli köyler ve karayolu kenarlarına dikmiştir.
4. İstediğiniz bir ağaçla ilgili kitap ya da dergiden data toplayınız. Araştırmanızda kaynak olarak kullandığınız yayının künyesini (kitabın yazarının soyadı, adı, kitabın adı, yayınevi, gösterim yeri, gösterim senesi) defterinize not alınız.

CEVAP: MEŞE AĞACI

Meşe, üstün kalitesi sebebiyle tüm tarih süresince fazla kullanılan ve bu sebeple fazla tahrip edilen bir ağaç cinsidir. Dünya üstünde geniş bir yayılım bölgesi vardır. Mobilya ve yakacak olarak en sağlam ve en fazla tercih edilen ağaçtır. Meşenin yakma odunu ve odun kömürü olarak büyük bir kıymeti vardır. Meşenin bazı türlerinin kabuklarında mantar oluşur. Bu oluşumlar bilhassa boya endüstrisi için fazla önemlidir. Büyük ve minik kafa olan neredeyse bütün hayvanlar meşe yaprağından hoşlanırlar. Hatta ülkemizin bazı yörelerinde bazı meşe türlerinin yaprağı toplanıp yemeği bile yapılmaktadır.

Künye: İNAL, Selahattin, Meşe Hakkında Etimolojik ve Tarihi Etütler, Orman Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi, 1955.


Etiket: türkçe ders kitabı 5 derslik sayfa 90 cevapları

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat