şişli eskort - izmir eskort

>

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları

cevaplar

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45 “Mustafa Kemal’in Kağnısı” Metni Etkinlik Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?

CEVAP: Kurtuluş Savaşı benim için milletimizin yurt için hanım, adam, ihtiyar, genç demeden savaşım etmesi anlamına gelmektedir.

2. “Millî Savaşım’de kahramanlık gösteren Türk hanımefendileri”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40. Sayfa Cevapları5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40. Sayfa Cevapları5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 40. Sayfa Cevapları

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 42. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki şeklinde eşleştiriniz.

a) Üstünde savaşın sürdüğü bölge.
b) Ölüm yada bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, yas.
c) İki yada dört tekerlekli, dingili tekerlekle beraber dönen öküz otomobili.
ç) Erdemleri bakımından fazla büyük, ulu.
d) Mutsuz.
e) Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık yada hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere fenalık verdiğine inanılan uğursuzluk, göz.
f) İşlenmemiş sığır derisinden meydana getirilen ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan pabuç.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 42. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine nazaran cevaplayınız.

1. Elif, kağnısına hangi adı vermiştir?

CEVAP:Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermiştir.

2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?

CEVAP: Elif, kağnısı ile mermi taşımaktadır.

3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?

CEVAP: Elif, mermiyi fazla ve acele taşıması ile nam salmıştır.

4. Kocabaş yere yığıldıktan sonrasında Elif ne yapmıştır?

CEVAP: Elif, Kocabaş’ın yerine geçerek kağnıyı götürmüştür.

5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?

CEVAP: Dağın ardında harp olduğundan çatışma sesleri gelmektedir.

6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl ne şekilde çözümler üretiyorsunuz?

CEVAP: Karşılaştığım zorlukları bir kenara bırakarak düşünürüm. O zorluğu aşabileceğimi düşünürsem değişik yollar denerim yada başkalarından yardım isterim.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.

Şiirin çağrıştırdığı kavramlar: Vatan, harp, başarı, mesuliyet, savaşım.

Şiirin hissettirdiği duygular: Vatan sevgisi, kararlılık, azim, inanç, cesaret, fedakarlık.

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

CEVAP: Şiirin anne duygusu, yurt sevgisi ile insan fedakarlık yapmış olup cesaret izah edebilir.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 43. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fizyolojik ve kişilik özelliklerini şiire nazaran belirleyerek ilgili bölgelere yazınız.

Şiirin Kahramanı: Elif

Fiziksel Özellikleri: İri, güçlü, elma yanaklı, üzüm gözlü, elleri kınalı,

Kişilik Özellikleri: Vatan sevgisi ile dolu, kesin, azimli, yürekli.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonrasında ne yapardınız?

CEVAP: Elif’in yerinde olsaydım Kocabaş öldükten sonrasında yanımdan geçip kağnıyla cephane taşıyan başka kişileri durdurur, her birinin kağnısına birazcık mermi eklerdim. Kalanlarını da sırtımda taşırdım.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Acele giderdi, fazla götürürdü Elifçik,
  Süratli: Derse yetişebilmek için kızlı olmalıyım.
 • Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
  Devamlı: Bu kitabı almayı devamlı unutuyorum.
 • Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
  Irak: Gözden uzak olan gönülden de uzak olur.
 • Nam salmıştı asker içinde.
  Ün: Onun ününü duymayan kalmadı.
 • Bu kez tekrar herkesten önce almıştı yükünü,
  Evvel: Her şeyden evvel bir plan yapmalıyız.
 • Kocabaş, fazla ihtiyardı, fazla zayıftı,
  Yaşlı: Karşıdaki evde ihtiyar bir karı yaşıyor.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl ne şekilde söylersiniz? Ozan, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?

CEVAP: Bu ifadeyi günümüz Türkçesinde “yavaş yavaş” anlamlarında söyleyebiliriz. Yani bu ifadenin geçmiş olduğu mısra “Düşerim gerilere, iyceden iyceden.”dir. Günümüz haliyle “Düşerim gerilere, yavaş yavaş” şeklinde olabilir. Ozan bu ifadeyi Elif’in ağzından kullanmıştır. Yani Elif köyde yaşamış olduğu için yaşamış olduğu yere uygun bir Türkçe kullanmaktadır.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 44. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyun.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.

a) Bu dizelerde insana ilişik davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.

İnsana ilişik davranış gösteren varlıklar: Yel, toprak.

Gösterdikleri davranışlar: Rüzgarın Elif’in ellerinden geçmesi, toprağın gülümsemesi.

b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.

 • Güneş, bu sabah bizlere sımsıcak gülümsüyordu.
 • Bulutlar ağlayınca dışarı çıkmaktan vazgeçtik.
 • Kedicik kendi dilinde bir şarkı söylüyordu.
 • Meyvesini koparınca ağaç sevgiyle baktı.
 • Ay uyuyunca ben de uyumaya karar verdim.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?

CEVAP: Görsellerde hanımefendilerin yürekli görünmeleri ikkatimi çekti.

2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinde Elif fazla yürekli bir halde cepheye mermi taşımaktadır. Bu görsellerde de bayanlar muharebede askere yardım etmektedir.

3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk hanımının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını özetleyen bir konuşma yapınız.

CEVAP: Kurtuluş Savaşı Türk milleti için fazla mühim bir savaştı. Bu harp ile Türk topraklarının kaderi belli olacaktı. Bu yüzden yurt sevgisi ile tutuşan bütün bireyler bu muharebede savaşım etmişlerdir. Türk hanımefendileri da fazla büyük fedakarlıklar göstermiş; cepheye mermi taşımış, yaralı askerin başlangıcında beklemişlerdir. Onların varlığı muharebede çarpışan askerlerimize ümit olmuştur. Kimisi hayvanını, kimisi çocuğunu muharebeye göndermiştir. Bu fedakarlıklar karşılıksız kalmamış, savaşın sonunda kazanan onlar olmuştur.

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 45. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?

Nazar mı değdi göklerden, ne?

CEVAP: Soru işareti kullanılmıştır. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna sual işareti konur.

b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyun. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 45. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.

CEVAP: ELİF’ÜN YÜKÜ

Elif, Kurtuluş Savaşı için cepheye mermi götürüyordu. Kağınısına “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermişti. Yine herkesten evvel yükünü alıp yola çıkmıştı. Kağnısını Sarıkız ve Kocabaş çekiyordu. Ancak Kocabaş fazla ihtiyardı. Sonunda ani durdu. Bunu gören Elif fazla üzüldü. Kocabaş devam etsin diye yalvardı. Kocabaş devinim etmediği şeklinde yere yığıldı. Bunu gören Elif derhal Kocabaş’ın yerine geçti ve kağnıyı çekmeye devam etti.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün yurt sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.

CEVAP: “Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.”
” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez”
“Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.”

2. “Millî Savaşım yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” temalı bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan evvel prova yapmayı unutmayınız.

CEVAP: Milli Savaşım yıllarında yaşamış olsaydım yurdun hangi köşesinde bana gereksinim var ise oraya asla düşünmeden giderdim. Vatan söz mevzusu olunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdım. Bundan dolayı yurt olmadan yaşamımın gerçek bir hayat olamayacağını bilirim. İnsan sadece yurt söylediği toprakların üstünde bağımsız olabilir. Cephede savaşmaktan, yaralıları iyileştirmekten, mermi taşımaktan gocunmazdım. Herkesi muharebede birlik olma mevzusunda ikna etmek için çalışırdım. Ancak hep beraber olursak kazanacağımızı söylerdim.


Etiket: 5 derslik türkçe ders kitab 42 43 cevapları

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 36-37-38. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat