şişli eskort

>

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları

2020-2021 Eğitim Senesi 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 “5. TEMA DOĞA VE EVREN” “Su Kirliliği” Etkinlik Cevapları

SU KİRLİLİĞİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza informasyon veriniz.

CEVAP: Yaşadığım yerde yazları kuruyan ve kışları taşan bir ırmak bulunmaktadır.

2. Sizce susuz bir hayat nasıl ne şekilde olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Suyun olmadığı bir dünya düşünülemez. Su eğer olmazsa bütün canlılar susuzluktan yaşamını kaybederdi. Ayrıca iklimlerin oluşumunda büyük problemler meydana gelirdi, yağış olmazdı. Suda yaşayan canlılar yok olurdu.

1.ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Lügat’ten bulunuz.

ETKEN:  Etki eden şey, unsur.

NİTELİK: Bir şeyin nasıl ne şekilde bulunduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik.

KOMUT: Askerlere, izcilere, öğrencilere gövde eğitimi çalışmalarında yada bir merasim esnasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen emir, buyruk.

EROZYON:  Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak suretiyle türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri yada bir yerden başka bir yere taşınması vakası.

KADEME: Aşama, basamak, aşama.

TANKER: Petrol, benzin benzer biçimde akaryakıt ürünleriyle, endüstri ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan vapur yada kamyon.

VARİL: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap.

FİLTRE: Süzgeç, süzek.

SANAYİ: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü.

ENDÜSTRİ: Sanayi.

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.

KULLANDIĞIM KELİMELER: Endüstri, filtre, kalite, tanker, etken.

CEVAP: Su kirlenmesinin en çok yaşandığı yer denizlerdir. Bu durumun en büyük sebepleri de sanayi atıklarıdır. Fabrikaların filtresi ile kullanılabilir olmayan bütün materyaller denize dökülmektedir. Bu vaziyet denizlerin niteliğini azaltmaktadır. Ayrıca tankerlerden sızan petroller de denizlerin kirlenmesinde fazla mühim bir etkendir. Fena olan ise denizlerin kirlilik oranının vakit vakit gözle ölçülemeyecek seviyede olması ve insanların denizlerle temas etmesidir. İnsanların sağlığını tehlikeye atmamak için onları bilgilendirmeli ve sanayi atıkları için daha uygun bölgeler bulmalıyız.

C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.

CEVAP: Su kirliliği

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Su kirliliği nasıl ne şekilde oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

CEVAP: Su kirliliği zararı dokunan maddelerin suyun niteliğini bozacak miktar ve yoğunlukta suya karışması ile meydana gelir. Konutlar, sanayi kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal savaşım ilaçları, tarımsal endüstri atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu benzer biçimde süreçler ve maddeler su kirliliğini oluşturan başlıca sebeplerdir.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin erek ve neticeleri nedir?

CEVAP: Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler iki grupta toplanabilir:
• Su kullanımında tutum sağlayacak önlemler.
• Suları temizleyen teknik önlemler.
Birinci gruba giren önlemler, atık pis su miktarını azaltmayı amaçlar. Teknik önlemler ise suyun kirlenmesini önlemeyi ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlar.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle aslolan kirleticilerin kim bulunduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.

CEVAP: Asıl kirleticiler insanlardır. Şundan dolayı suların kirlenmesinin en büyük sebepleri endüstri kuruluşlarından bırakılan atıklar, suya bırakılan ağır metaller ve arıtılmadan atılan yapınak sularıdır. Bu atıkların sorumluları da insanlardır.

4. Metinde verilen bilgilere nazaran pis su kullanırsak neler olur?

CEVAP: Kirlenmiş tatlı suların içme suyu olarak kullanılması sonucunda salgın hastalıklar meydana gelebilir. Kirli suları direkt kullanan insanoğlu koleraya, dizanteriye, ishale ve bağırsak hastalıklarına yakalanırlar.

5. “Su benzer biçimde aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.

CEVAP: Su her şey için fazla faydalıdır ve bütün canlılar için önemlidir. Susuz bir yaşam düşünülemez. Bu nedenle suyun hayatımızdaki yeri fazla büyüktür. Bir insana su benzer biçimde aziz olmasını söylemek, onun fazla saygı duyulan biri olmasını dilemektir. O kişiyi suya benzetmektir.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği temalı bir konuşma yapınız. Konuşmanızda gövde dilinizi etkili şekilde kullanınız.

CEVAP: Çevre temizliğiyle ilgili en mühim sorunlardan birisi piknik alanlarına bırakılan atıklardır. İnsanlar bir çok vakit bunu zaman kaybı olarak görür ve bu mevzuda üşengeçlik gösterir. Atıkları ardında bırakmanın sonucunda doğaya verdiği zararın bilincinde olmaz. Bu atıkların bazıları fazla uzun süre yok olmaz. Birbir çok başka canlıların yaşamını menfi etkisinde bırakır. Halbuki insanoğlu bu mevzuda bilgili olmayı, empati oluşturmayı öğrenmelidir. Bu alanı çöp içinde buldukları vakit ne kadar üzüleceklerini düşünerek devinim etmelidirler. Yapmaları ihtiyaç duyulan oradan ayrılmadan evvel bütün atıklarını toplayıp uygun şekilde paketleyerek çöp konteynerlerine bırakmaktır. Bu şekilde hem başka insanlara saygısızlık etmemiş olurlar, hem de kendilerine her imkanı sunan doğayı temiz tutmuş olurlar. Bu her insanın görevidir.

B) Görseldeki sloganla ilgili his ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: İnsanlar piknik alanında vakit geçirirler. Giderken orada yaşadıkları anları da yanlarında götürmüş olurlar. Ancak götürmeleri ihtiyaç duyulan bir de çöpleri vardır. Sonuçta bu çöpler onlara aittir ve onları bırakarak çevreyi kirletmemelidirler.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir çarpıcı söz geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı derslik panosunda sergileyiniz.

CEVAP: NASIL GÖRMEK İSTİYORSAN ÖYLE BIRAK, ÇEVRENİ TEMİZ TUT!

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” temalı bir broşür hazırlayarak broşürünüzü derslik yada okul panosunda sergileyiniz.

hava kirliliği ile ilgili broşür

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu düş ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.

CEVAP: Çevreci kurşun kalemimizin amacı kalem bittikten sonrasında doğaya bir arkadaş daha kazandırmaktır. Bu arkadaş bir çiçektir. Kalemimizin geri kısmında plastik bir kapsül bulunmaktadır. Bu kapsülün içinde çiçek tohumu bulunmaktadır. Kalem kullanılıp bittiğinde yapılması ihtiyaç duyulan kalemi ters şekilde toprağın içine gömmektir. Zaman içinde kalemin olduğu yerden bir çiçek çıktığını görmüş olacaksınız. Bu güzel kalemler bu şekilde adeta ağaçtan yapıldığının bilincinde gibidir. Doğanın sunduklarına bu şekilde teşekkür etmenize muavin olacaktır.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkında detayları tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki benzer biçimde yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.

Adı: Yağmur
Soyadı: Beden
Doğum zamanı (Gün/Ay /Sene): 15/06/2007
Doğum Yeri: İstanbul
Annesinin Adı: Çiçek
Babasının Adı: Çınar
Ağabeyinin Adı: Gece
Şu Anda Yaşadığı Kent: Ankara
Metnin Başlığı: Bir Yağmur’un Yaşamı

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek mana bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.

DOĞAYA KARŞI TUTUM

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı müdafaasını bilmezsek
bigün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve onun sunduklarına karşı
fazla dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sınırsız
değildir. Dünyadaki her kaynağın ne kadar mühim bulunduğunu
bilmeli ve kaynaklarımızı doğru bir şekilde
kullanmalıyız.

Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için ilk olarak onların biz için ne aşama lüzumlu bulunduğunu ve nasıl ne şekilde doğru kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Ancak bu şekilde onlardan faydalanabiliriz. Doğal kaynakların sınırı olan kaynaklar bulunduğunun bilincinde olmalıyız. Doğa bu kaynakları bizlere sunar. Bize düşen de bu kaynakları hem bizlere hem de dünyadaki bütün canlılara uygun şekilde kullanmaktır. Bu kaynakları kullanırken doğaya ziyan vermemeye dikkat etmeliyiz. Böylece tabiat daima iyi halde kalmaya ve bizlere kaynaklar sunmaya devam eder.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki cümlelerde yer edinen “su” kelimesinin geçmiş olduğu altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı yada yakın anlama haiz bulunduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki benzer biçimde eşleştiriniz. Daha sonrasında atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi denetim ediniz.

CEVAP: 

  • havanda su dövmek – kalburla su taşımak
  • ağzının suyu akmak – ağzı sulanmak
  • su içinde kalmak – su benzer biçimde terlemek
  • aralarından su sızmamak – içtikleri su ayrı gitmemek

B) Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.

CEVAP: Deyimler anlatıma güzellik katmakta ve anlatımı pekiştirmektedir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149-150-151. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat