şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24-25. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24-25. Sayfa Cevapları

2020-2021 Eğitim Senesi 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1. TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ “Arıyorum” Etkinlik Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz detayları arkadaşlarınızla
paylaşınız.

CEVAP: Mehmet Bey askeri ve yönetimsel yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük ehemmiyet vermiştir. 13.asır ortalarında Selçuklular, yazınsal lisan olarak Farsçayı, devlet dili olarak Arapçayı kullanırlardı.

Halk ise öz dili olan Türkçeyi kullanırdı. Mehmet Bey beraber hayata devam etmenin ilk şartı olan lisan birliğinin gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üstünde yaşayan tüm Türkmen boylarını çevresinde biriktirerek bir ordu oluşturdu.

Üstüne gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya’ya girdi.burada yaşayan Selçuklu Türkleri Karamanoğulları ile birlik oldular. Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğullarının hakimiyeti altına girdi. Daha sonrasında Selcuklu sultanı İzettin Keykavus’un oğlu Gıyaseddin Siyavuş’u başa geçiren Mehmet Bey’in kendisi de vezir oldu. İlk önceleri Moğol baskısına başarı ile karşı koymasına, bir fazla defa galip gelmesine karşın, daha sonraki çarpışmaların birinde iki kardeşi ile birlikte şehit düşmüştür.

2. Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla
ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.

Yabancı kelimelerin kullanımı gittikçe artmaktadır. Bu durumun Türkçe’nin unutulmasına neden olacağını düşünüyorum. Bence en güzel lisan haiz olduğumuz dildir. Bu nedenle tabelalarda ve iş yerlerinde Türkçemizi kullanmaya itina göstermeliyiz. Yabancı lisan sadece ek olarak yazılmalıdır.

1.ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki şeklinde eşleştiriniz.

1.ETKİNLİK

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırınız.
Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

A) …………….Dizini dövmek……………. istemiyorsan önlemli olmalısın.
B) Çocuk, odasındaki tüm oyuncakları …………………………..talan etti……………………
C) Düzensiz beslendiği için sağlığı …………………….elden gitti……………………………..
D) Okuyup iyi bölgelere gelmeleri için çalışkan ufaklıklara ……………koltuk çıkmalıyız……………………
E) Birdenbire ……………nutku tutuldu…………….. ve tüm gayretlerine karşın konuşamadı.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ozan, Karamanoğlu Mehmet Bey’i niçin aramaktadır?

CEVAP: Ozan artık her yerde Türkçe sözcük yerine yabancı sözlükler görmektedir. Karamanoğlu Mehmet Bey ise Türkçenin kullanımına ehemmiyet vermiştir. Bu nedenle onu aramaktadır.

2. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir?

CEVAP: Yayınladığı fermanla “divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka lisan konuşulmamasını” istemektedir.

3. Şiirde, dilimize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz.

CEVAP: Demo-tanıtım, spiker-sunucu, showmen-gösteri adamı, diskjojey-rasyo sunucusu, firstlady-hanım ağa, store-dükkan, market-bakkal, poşet-torba, damping-ucuzluk, bilboard-ilan tahtası, skorboard-sayı tabelası, brifing-bilgi alışı, deklarasyon-bildirge, hobby-uğraş, welcome-hoşgeldiniz, goodbye-güle güle, bodyguard-koruma, duayen-meslek piri, prestij-itibar, platform-alan, centermerkez, mega-büyük, mikro-küçük, final-son, nostalji-hasret, galeria-bedesten, plaza-iş hanı, centerroom-sergi yeri, showroom-sergi yeri, megakent-büyük kent, dubleks-iki kattan oluşan konut, tripleks-üç kattan oluşan konut, villa-köşk, antre-eşik, flora-çiçek, sempatik-sevimli, antipatik-sevimsiz, spekülatör-vurguncu, mafya-eşkıya, flash haber-önemli haber, sponsorluk-destek, oley-yaşa, star-yıldız.

4. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz.

CEVAP: Kullanıyorum. Mesela oyun tanıtımları için sıkça demo kelimesini kullanırım. Ayrıca çoğu zaman sunucu yerine spiker derim. Sempatik ve villa kelimeleri de sıkça kullandığım kelimeler arasındadır.

5. Sizce lügatımızda kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

CEVAP: Artık dünya ile daha çok kontakt kuruyoruz. Bu nedenle başka ülkelerin kullandığı dilleri öğreniyoruz. Bu diller yaşamımıza girdikçe onları kullanmaya başlıyoruz. Ayrıca arasıra Türkçe olarak bulamadığımız bazı detayları yabancı dillerde bulabiliyoruz. Böylece bu dillerle bağlantı kuruyoruz. Hayatımıza girdikten sonrasında da ister istemez kullanmış oluyoruz.

6. Dilimizde yabancı dillere ilişkin kelimeler hızla artarsa bunun ne tür neticeleri olabilir? Örneklerle
anlatınız.

CEVAP: Dilimizde yabancı kelimeler arttıkça o kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduğunu unutmaya başlarız. Mesela bilgisayar yerine devamlı “computer” dersek o vakit hepimiz bilgisayar kelimesini unutmaya adım atar. Seneler sonrasında dilimizden geriye bir şey kalmamış olur. Ancak lisan bir milletin özüdür. Ona haiz çıkmazsak kimliğimizi kaybederiz.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını, okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

TORBA – BAKKAL – İŞ HANI – SEVİMLİ – MERKEZ

HER GÜNÜM

Her sabah işe giderken bizim bakkala uğrarım. Mahallemizin bakkalı Hasan Emmi beni fazla iyi karşılar. Selamlaşırız. Ondan her sabah bir şişe su satın alırım. Hasan Emmi’yi fazla severim. Fazla sempatik, iyi niyetli bir adamdır. Senelerdir bu işi yapar. Ben de işe giderken ona uğrar, duasını alırım. “Torba vereyim evlat.” söylediğinde de “Gerek yok emmi.” derim. Boşuna torbaları zarar etmek istemem, o tekrar de sorar. Sonra yola koyulurum. Çalıştığım iş hanı şehrin merkezinde bulunuyor. Orada bir hukuk bürom var. Her gün müşterilerimin sorunları dinler, onlara muavin olmaya çalışırım. Büromu kendi ellerimde düzenledim. Bu yüzden buraya başka bir sevgim var. Masamı, kitaplığımı ayrı bir severim. Gelen gidenim de çoktur. İşimi iyi bir halde hayata geçirmeye, insanları memnun etmeye çalışırım. İş bitince de eve giderim. Yol üstünde tekrar Hasan Emmi’ye uğrar, bu sefer bizim oğlana çikolata alırım. Bazen de kitabevinden ona güzel masal kitapları alırım. Görünce fazla mutlu olur. Eve gidince de bir güzel dinlenirim. Günlerimi sakin ve mutlu yaşamak benim için fazla iyi bir şey. Hayatı bu şekilde seviyorum.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki kütüphane üyelik formunu doldurunuz.

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Arıyorum” şiirinden hareketle oluşturacağınız öznel ve nesnel cümleleri örnekteki şeklinde aşağıya yazınız.

CEVAP:

Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçenin kullanımıyla ilgili bir buyruk yayınlamıştır. (Nesnel)

Türkçe olmayan isimlere üzülüyorum. (Öznel)

Demo kelimesinin Türkçe karşılığı tanıtımdır. (Nesnel)

Vırvırık dağının tepesinde bir köy bulunur. (Nesnel)

Türkçemizin elden gitmesine içim yanıyor. (Öznel)

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki hikâye unsurlarını kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

8. ETKİNLİK

KİTAPLAR ÜZERİNE

Geçen gün Türkçe ödevimi yapmak için kütüphaneye gittim. Orada dostum Çetin ile karşılaştım. O da okumak için bir kitap arıyormuş. Ben araştırma yaparken yanıma geldi. “Baksana Hüseyin, okuyabileceğim bir kitap bulamıyorum.” dedi. Ben de kitap okuyan arkadaşlarımızdan tavsiye almamız icap ettiğini söyledim. Demet ve Gülşah beraber fazla kitap okurlardı. Onlarla kitap üstüne söyleşi edersek okuyacağımız kitapları nasıl ne şekilde seçeceğimizi anlayabiliriz diye düşündüm. Demet ve Gülşah bu durumdan memnun oldular. Cuma günü okul çıkışında kütüphanede buluşmak suretiyle sözleştik. Buluşup kitaplar ile ilgili fısıltıyla konuşmaya başladık. Tam o sırada arkamızda biri belirdi. Türkçe öğretmenimiz Eren Öğretmendi. Öğretmeniz ne yaptığımızı sorunca ikimiz de kitaplar üstüne konuştuğumuzu söyledik. Eren Öğretmen “Herkes eve gitti, burada rahat rahat konuşabiliriz.” diyerek bizi bir masaya oturttu. Bizlere “Kitap okuma alışkanlığı kazanan bir insan her türlü kitabı okuyabilir sadece hemen hemen bu alışkanlığı kazanmayan birine onun seveceği kitaplar vermek gerekir.” dedi. Çetin’e alaka alanlarını sordu. Çetin de bilgisayar oyunları oynamayı fazla sevdiğini söylemiş oldu. Bunun üstüne öğretmenimiz kitaplıkları karıştırdı ve bir kitabı Çetin’e uzattı: “Bu oyun oynamayı seven bir doktorun öyküsünü konu alıyor. Fazla iyi bir hekim sadece zamanını oyun oynayarak geçiriyor ve bu kararsızlığı da kendi ağzından konu alıyor.” dedi. Bunun üstüne Çetin fazla heyecanlandı ve kitabı okuyacağını söylemiş oldu. Eren Öğretmen de kitabı okuduktan sonrasında özetini yazmasını önerdi. Bu şekilde bana, Demet ve Gülşah’a da sırayla birer kitap önerdi. Oldukça yararlı bir söyleşi sonunda çoğumuz öğretmenimize teşekkür ettik ve eve gittik.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Yukarıdaki şiir anne dili sevgisini anlatmaktadır. Bu şiirden hareketle anne dili sevgisini özetleyen bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.

DİL SEVGİSİ

Bize ilişkin değerler var başta lisan olmak suretiyle

Sevmezsek ne mi olur unutulur gitgide

Halbuki lisan demek bir milletin aslı demek

Özümüzü bilmezsek eririz günden güne.

 

Korumayı bilmeliyiz dilimizi bir nebze

Bilmediğimiz ne fazla kelime var kim bilir sözlükte

Yarın pişman olmamak için dili sevmek

Kendini unutmamak için korumak gerek.

 

 

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat