>

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları

2020-2021 Eğitim Senesi 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49 2. TEMA MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK “Türk Askerinin Cesareti” Etkinlik Cevapları

 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk” mevzularında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz detayları arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: 

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı  içinde gerçekleşmiş bir muharebedir. I. Dünya Savaşı esnasında 1915-1916 yılları aralığında meydana getirilen Çanakkale Savaşı, Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşmiştir ve Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri çarpışmıştır. Gelibolu Yarımadası’nın konumu itibarıyla harp karada ve denizde sürdürülmüştür. İtilaf Devletleri Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul üstünde bazı amaçlara sahipti. Bu amaçlar boğazların denetimini ele geçirmek ve bu şekilde Rusya ile sıhhatli bir tecim yapmaktır. Ayrıca Almanya müttefiki olan Osmanlı Devleti’ni harp haricinde bırakarak savaşı kazanmak istemektedirler. Bu amaçlar doğrultusunda ilk olarak Çanakkale Boğazı’na giren İngiliz harp gemileri 18 Mart 1915’te Nusret mayın gemisi aracılı ile döşenen mayınlara çarparak denize gömülmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk savaşın Anafartalar, Conkbayırı, Kilitbahir ve Arıburnu cephelerinde düşmanı yenmek için askerin her şeyi ortaya koymasını emretmiş ve “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.” demiştir. Bütün çabaların sonucunda düşmanı yenen Mustafa Kemal fazla mühim başarılar elde etmiştir. Bütün bu saldırılarda başarısız olan İtilaf Devletleri sona çekilmiştir ve iki tarafta da büyük kayıplar verilmiştir.

2. “Vatan” kelimesinin sizde çağrıştırdığı his ve düşünceler nedir? Açıklayınız.

CEVAP: Vatan kelimesi bende yaşadığımız ülkeyi ve bu ülkeyi kazanmak için verdiğimiz mücadeleleri çağrıştırıyor. Bir toprak parçasına sevgi durduğumuzda onun için yurt kelimesini kullanırız.

 

1.ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız.

TAHMİNLERİM

nişan: Silahı doğrultarak hedefe yönelmek.
Mehmetçik: Askerlere verilen ad.
aşama: Kıdem.
bahtiyar: Mutlu.
intiba: İlk fikirler.
siper: Savaşlarda saklanılan çukur.
feryat: Feryat atmak.
cesaret: Korkusuzluk.
nazik: Kibar.
şaşkınlık: Fazla şaşırmak.

KELİMELERİN ANLAMLARI

nişan: Hedefi vurmak için tabanca, ok vb.ne lüzumlu doğrultuyu verme.
Mehmetçik: Türk askerine sevgi duygusu ile verilen isim.
aşama:  Mertebe, aşama, paye.
bahtiyar:  Mutlu
intiba:  İzlenim.
siper: Korunulacak, arkasına, altına yada içine girerek saklanılacak yer.
feryat: Haykırış, feryat.
cesaret: Kuvvet yada tehlikeli bir işe girişirken ilgili kişinin kendinde bulmuş olduğu itimat.
nazik: Başkalarına karşı saygılı davranan.
şaşkınlık: Beklenmedik, acayip bir şeyin neden olduğu şaşkınlık, şaşırma.

 

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde geçen vakalar kimin ağzından anlatılmaktadır?

CEVAP: Olaylar Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey’nin ağzından anlatılmaktadır.

2. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara fanatik olmasını elde eden vaka nedir?

CEVAP: Bir Türk askerin iki siper içinde yaralı kalmış bir İngiliz Yüzbaşı’yı taşıyarak sipere getirmiştir. Bu vaziyet komutanın Türk askerlerine fanatik olmalarını elde etmiştir.

3. Türk askeri, kendi yaşamını tehlikeye atarak İngiliz Yüzbaşı’ya niçin yardım etmiş olabilir? Anlatınız.

CEVAP: Türk askeri kendini o askerin yerine koymuş olabilir. Ayrıca yaralı birinin öylece kalmasını istememiş olabilir.

4. Yaralı hâlde yatan İngiliz Yüzbaşı’ya Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı özetleyen
Avustralyalı komutanın Türk askerine bakışı nasıl ne şekilde olurdu? Açıklayınız.

CEVAP: Türk askerini acımasız olarak tanıyabilirdi.

5. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz Yüzbaşı’yı kurtaran yürekli asker, sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz?

CEVAP: Onu insani duygularından dolayı kutlardım.

6. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?

CEVAP: “Yaralı Asker” başlığını koyabilirdim.

 

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki hikâye haritasını “Türk Askerinin Cesareti” metninden hareketle doldurunuz.

KONU: Bir Türk askerinin yaralı bir İngiliz Yüzbaşı’nı kurtarması.

ANA FİKİR: Savaşta olsak bile insani duygularımızı kaybetmemeliyiz.

KAHRAMANLAR: İngiliz Yüzbaşı, askerler, Türk askeri.

YER: Gelibolu Arıburnu Cephesi.

ZAMAN: Çanakkale Savaşı’nın sürdüğü zamanlar.

OLAY: Askerlerin siperlerine çekilmesi, yaralı Yüzbaşı’nın siperlerin içinde kalması, askerlerin Yüzbaşı’nı almaktan çekinmesi, bir Türk askerinin Yüzbaşı’nı taşıyarak düşman siperlerine bırakması.

 

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Çanakkale Savaşı’nda komutan olduğunuzu ve taarruza geçmeden evvel askerlerinize bir konuşma yapacağınızı düş ediniz. Konuşma metninize etkisinde bırakan bir hitap ifadesiyle başlamayı unutmayınız. Metninizde “özveri, mesuliyet, bayrak, yurt, bağımsızlık, şehitlik” kelimelerini kullanınız.

CEVAP: Yiğitlerim, birazdan vatanımızın bağımsızlığı mevzusunda verdiğimiz mücadelenin en can alıcı anlarından birini yaşayacağız. Bilmelisiniz ki bu bayrak altında yaşamak basit olmadı ve hiçbir vakit basit olmayacak. Eğer başka devletlerin hükmü altına girmek istemiyorsak daima özveride bulunmamız icap ettiğinin bilincinde olmalıyız. Bu ağır bir mesuliyet olsa da haiz olduğumuz en mukaddes şeyi korumak adına fazla mühim. Bu uğurda şehit olmaktan korkmayınız. Şu sebeple erişebileceğiniz en yüksek mertebe odur. Sizlere Türk milletinin itimatı sonsuzdur. Benim de güvenim sonsuzdur. Allah yardımcınız olsun. Gazanız kutsal olsun. Haydi!!!

B) Konuşmanızı aşağıdaki plan doğrultusunda hazırlayarak arkadaşlarınıza sununuz.

KONUŞMA PLANI

Konuşmama hangi hitap ifadesiyle başlayacağım?

CEVAP: Konuşmama “Yiğitlerim” ifadesiyle başlayacağım.

Konuşmamda nelerden bahsedeceğim?

CEVAP: Konuşmamda vatanımız için yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim.

Konuşmamda askerleri etkilemek için ses tonumu ve gövde dilimi nasıl ne şekilde kullanacağım?

CEVAP: Ses tonum daima yüksek çıkacak. Dik ve emin duracağım.

Konuşmamda hangi anahtar kelimeleri kullanacağım?

CEVAP: Konuşmamda “itimat, sevgi” benzer biçimde kelimeler kullanacağım.

Konuşmamı hangi ifadelerle sonlandıracağım?

CEVAP: Konuşmamı güzel dileklerim ve dualar ile sonlandıracağım.

 

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Arıburnu Cephesi’nde savaşan ve İngiliz Yüzbaşı’nın yardım çağrısını duyan Türk askerleri içinde nasıl ne şekilde bir konuşma geçmiş olabilir? Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla karşılıklı konuşma metni yazarak bu konuşmayı sınıfta canlandırınız. Canlandırma esnasında gövde dilinizi etkili bir halde kullanınız.

Asker 1: Komutanım! Siperler içinde kalmış yaralı bir Yüzbaşı var. Düşman askeri.

Komutan: Emin misin? Ölmüş olmasın.

Asker 1: Hayır komutanım. Yaralı bir halde yatıyor. Yardım istiyor.

Komutan: Eee? Emri altındaki askerler ona yardım etmiyor mu?

Asker 2: Galiba bizlerden çekiniyorlar.

Komutan: Ama şu an çatışmıyoruz. Askerlerini alabilirler.

Asker 2: Düşmana güvenilmez. Bizim onlara ateş edeceğimizi düşünüyor olabilirler.

Asker 1: Ne yapsak komutanım? Yüzbaşı öyleki yardım isterken ölmesini izleyemeyiz. Bu zalimce olur.

Komutan: Haklısın. Yardım isteyen bir askeri öylece bırakamayız. Çatışma yokken ateş edecek değiliz. Bu bizlere yakışmaz. Biriniz onu kendi siperine götürsün.

Asker 1: İzin verirseniz ben yaparım komutanım.

Asker 2: Ben de yapabilirim komutanım.

Komutan: Sizi bu şekilde yürekli ve iyiliksever görmek beni mutlu ediyor. Peki asker, (Asker 1’i göstererek) sen yap!

 

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki yüz ifadelerini inceleyiniz. Bu yüz ifadelerinden hangisi, Arıburnu Cephesi’nde yaralanan Yüzbaşı’nın sipere getirilmesini emreden İngiliz Komutan’ın takındığı yüz ifadesi olabilir?

6. ETKİNLİK


Etiket: metinden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 40-41. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat