şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 50-51-52-53-54-55. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 50-51-52-53-54-55. Sayfa Cevapları

2020-2021 Eğitim Senesi 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55 2. TEMA MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK “Yaşlı Nine” Etkinlik Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili araştırdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP

O, Samsun’a çıkmış olduğu vakit, üstü başı yırtık, postalları patlamış, silahsız bir er görmüş oldu. Yüzünün rengi bakıra dönmüş, yağlan eriyip kemik ve sinir kalmış bu Türk askeri ağlıyordu. O’na sordu:

– Asker ağlamaz dost, sen ne ağlıyorsun?
Er irkildi, başını kaldırdı. Bu sesi tanıyordu ve bu yüz ona yabancı değildi. Hemen doğruldu ve Anafartalar’daki Komutanını çelik yay benzer biçimde selamladı.

– Söyle niçin ağlıyorsun?

İç Anadolu’nun yanık yürekli evladı içini çekti:

– Düşman memleketi bastı, hükümet beni terhis etti. Silahımızı elimizden aldı. Toprağıma giren düşmanı ne ile öldüreceğim? Kemal Atatürk, er’in omzuna elini koydu:

– Üzülme çocuğum, dedi. Gel benimle!

Ve Samsun deposunda giydirilip silahlandırarak yanına almış olduğu ilk er bu Mehmetçik oldu.

2. Atatürk’ün Türk milleti için yapmış olduğu fedakârlıklara örnekler veriniz.

CEVAP: Atatürk Türk milleti için pek fazla özveride bulunmuştur. Görmüş olduğu yanlışları cesurca söyleyebilmiştir. Tutuklanmayı göze almıştır. Ne olursa olsun kendini düşünmemiştir. Fazla çalışıp vatana yarar sağlamayı amaçlamıştır.
1.ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki benzer biçimde eşleştiriniz.

1.etkinlik cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yaşlı hanım Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?
CEVAP: Atatürk’ün ulus için yaptıklarından dolayı onu bir defa de olsa görmek istemektedir.

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl ne şekilde yorumluyorsunuz? Açıklayınız.

CEVAP: Yaşlı hanım esasen Atatürk’ün yapması gerekenden fazlasını yaptığını düşünmektedir. Bu nedenle ondan daha çok bir şey istememektedir.

3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl ne şekilde teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.

CEVAP: Atatürk ile konuşsaydım ona bu diyar için fazla çalışacağımı söylerdim. En iyi teşekkür bu şekilde olurdu. Mesela mesleğimi en iyi şekilde yapacağıma söz verirdim.
4. Metnin anne fikri nedir?

CEVAP: Bu yurt için çalışanlara minnet duymalıyız.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek suretiyle iki sual hazırlayınız.

1.Yaşlı kadının yerinde siz olsaydınız Atatürk’ü karşınızda gördüğünüzde ne düşünür ve söylerdiniz?

2.Yaşlı hanım köşkte kalmış olduğu iki gün süresince neler yaşamış olabilir?

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı (X) işareti koyarak emareniz.
( X ) Geçmişte yaşanmış olan bir vaka anlatılmıştır.
( ) Metinde anlatılan vakalar düş ürünüdür.
( X ) Metnin kahramanları gerçek kişilerdir.
( X ) Yer ve vakit bellidir.
( ) Metindeki vakalar günümüzde yaşanmaktadır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fabl B) Masal C) Anı D) Haber yazısı

C) Defterinize, okuduğunuz “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Okula ilk başladığım gün fazla heyecanlıydım. O gün annem sabah erkenden beni uyandırmıştı. O saatte uyanmaya alışkın olmadığım için mızmızlanmıştım. Zorla kahvaltı ettim. Önlüğümü giydim. Babam beni okula bırakacaktı. Fazla tedirgindim. Bilmediğim bir yerde tanımadığım insanlarla bir arada olma fikri beni korkutuyordu. Okula gittiğimizde her yerde yaşıtım evlatları gördüm. Törenden sonrasında sınıflara girdik. Herkes annesiyle, babasıyla gelmişti. Ağlayanlar vardı. Babam sırama oturduğumda beni almaya geleceğini söyleyerek gitti. Sonra yanıma bir kız oturdu. Fazla ağlıyordu. Onun için üzüldüm. Ona “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş oldum. O da bana “Burası fazla korkulu.” dedi. O vakit kıza “Hayır, yalnız sana öyleki geliyor. Buraya ilk kez geliyoruz. Burada olma hedefimiz okuma-yazma öğrenmek ve dost edinmek. Bence güzel olacak.” dedim. Kız o vakit sakinleşmeye başladı ve “Oyun oynamamıza izin verirler mi?” dedi. Ben de “Ders olmadığı vakit izin verebilirler.” dedim. O vakit ağlamayı bıraktı ve tanıştık. O günden sonrasında her vakit dost olduk.
5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin içinde nasıl ne şekilde bir mana ilişkisi bulunduğunu açıklayınız.

-Kurtuluş Savaşı’nda genç ihtiyar, hanım adam hepimiz millî mücadeleye destek verdi.
-Türk milleti, millî savaşım esnasında varını yoğunu ortaya koymuştur.
-Büyük ufak demeden milletin bütün fertleri yurt için cepheye koşmuştur.
-Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler sona dönmeyi düşünmeden taarruza geçtiler.

CEVAP: Sözcükler karşıt anlamlıdır. Bu sözcükler anlamı pekiştirmek için kullanılmıştır. Birbirinin zıttı kelimeleri kullanmak mana alanını genişletir.

B) Yukarıda verilen cümlelerdeki mana ilişkilerine benzer şekilde “yurt” ile ilgili cümleler kurarak aşağıya yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız.

CEVAP:

  • İster basit olsun ister güç, vatanı kurtarmak bizim görevimiz.
  • Doğru yanlış bildiğim ne var ise yurt için yapacağım.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle okuyun. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne katmış olduğu anlama dikkat ediniz.

KAĞNIYLA YAZILAN DESTAN

On beş liseli arkadaşıyla Anadolu’ya kaçıp Kurtuluş Savaşı’na katılan ve cepheye cephane taşıyan kağnı kollarının komutanı konu alıyor: “Durmadan yol alıyorduk. Devamlı çalışan vasıta yorulur ve bozulabilir sadece bizde ne yorulmak ne dinlenmek ne de bozulup yolda kalmak vardı. Otomobiller, kamyonlar her yeri aşamazlardı. Fakat bizim için aşılamayacak yol yoktu. Ağır fakat hep hareketliydik. Devamlı hedefe aşama kaydediyor, asla durmadan gidiyorduk.

CEVAP: Koyu renkli yazılmış kelimeler cümleleri yada kelimeleri birbirine bağlamıştır.

B) Aşağıya “Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet” temalı bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı yazarken “fakat, bununla beraber, lakin, lakin, buna karşın, sadece” sözcük ve sözcük gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz.
CEVAP: Seneler boyu ülkemizi korumak durumunda kaldık. Bunun sebebi konumumuzun fazla mühim olmasıdır. Buna karşın hiçbir vakit ülkemizi düşman eline bırakmadık. Ancak bu basit olmadı. Bunu yaparken bir çok insanlarımızı şehit verdik. Bağımsızlık yolunda şehit olanlar şehit olacaklarını biliyorlardı fakat tekrar de bu durumdan çekinmediler. Bundan dolayı bağımsızlık vatanımız için fazla mühim bir kavramdır. Bağımsızlığın en güzel hali de Cumhuriyet’tir. Milletin kendi kararlarını verdiği Cumhuriyet de basit kazanılmadı. Bu nedenle vatanımızı severiz lakin onu müdafaasını da biliriz.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıda Anıtkabir krokisi ve kroki üstünde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Krokiyi inceleyiniz.

anıtkabirin krokisi

B) Aşağıdaki boşlukları Anıtkabir krokisine uygun şekilde doldurunuz.
1. ………Özgürlük Kulesi……. ve ………İstiklal Kulesi……… girişe en yakın kulelerdir.
2. …………23 Nisan Kulesi…………….. müze çıkışına en yakın kuledir.
3. Girişten Merasim Alanı’na …………Aslanlı Yol’dan…………… geçilerek ulaşılır.
4. Merasim Alanı’nda, çarpı (X) işaretli yerde duran ve solunda Cumhuriyet Kulesi, sağında İnkılap Kulesi
bulunan ziyaretçinin önünde Anıtkabir’in …………Onur Holü ve Atatürk’ün Lahdi……. bölümleri bulunur.

5. Anıtkabir’in mimarı siz olsaydınız Anıtkabir’e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız.

CEVAP: Ben olsaydım beyaz perde salonu eklemek arzu ederdim.Bu bölümde Atatürk’ün yaşamının anlatıldığı belgeseller ve filmler izlenirdi. Böylece ziyarete gelen öğrenciler daha çok informasyon sahibi olurdu.


Etiket: 6 derslik turkce ders kıtabı sayfa 54 cevabları

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat