>

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67. Sayfa Cevapları

2020-2021 Eğitim Senesi 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64, 65, 66, 67 2. TEMA MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK “120” (Dinleme/İzleme Metni) Etkinlik Cevapları

64. Sayfa

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Vatan sevgisi” ile ilgili araştırdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
BU VATAN KİMİN?
Bu yurt toprağın siyah bağrında
Sıradağlar benzer biçimde duranlarındır,
Bir tarih süresince onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutta gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek benzer biçimde çakan, sel benzer biçimde coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu siyah toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu yurt
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay´ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir.
Orhan Şaik Gökyay
2. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah, bu millete tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: Bir daha savaşmak zorunda kalmayalım, sulh olsun, rahatlık ve mutluluk olsun anlamındadır.

Filmi izlerken öğretmeninizin durduracağı yerlerde, filmin devamıyla ilgili tahminlerde bulununuz.

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

İzleyeceğiniz filmimizde anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya not alınız. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Lügat’ten denetim ediniz.
Kelime yada sözcük grubu:
itina: itina
zatürre: bir hastalık
kibir: büyüklenme

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Oğlunun cephane taşımasını istemeyen babaya, oğlu nasıl ne şekilde bir tepki vermiştir? Anlatınız.

Cevap: Babasına karşı gelmiş olarak ben gelmiyorum dedi ve evi terk etti.

2. Çocuklar yola çıkmadan evvel meydana getirilen hazırlıklar nedir?
Cevap: Giyim kuşam, yatak çarşaf,tüfek verildi, talimler yapılmış oldu, askerler verildi rehber için.

3. Oğlunu cepheye göndermek istemeyen babanın yerinde siz olsanız nasıl ne şekilde davranırdınız? Sebepleriyle açıklayınız.

Cevap: Gitmesini arzu ederdim.Zira yurt olmadan ailenin de önemi olmaz.Vatansız kalmaktansa ölmek şehit olmak daha iyidir.

4. Vatanımız için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Anlatınız.

Cevap: yurt için gerekirse canımızı bile veririz.

5. “Vatan” temalı bir film çekecek olsaydınız filminizde neleri vurgulamak isterdiniz? Anlatınız.

Cevap: Bayrak, yurt, İstiklal Marşı, birlik beraberlik, vatanseverlik.
3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

İzlediğiniz “120” filmimizde evlatların mehter marşıyla cepheye uğurlanmasından sonraki sahnede sözlü olmayan bazı mesajlar verilmiştir. Bu mesajlar ile alakalı düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Elinde bayrak tutan çocuk ve sıkıntılı kış şartlarında devinim edilmektedir.Bu da yurt için her türlü çileye katlanılması gerektiği, özgürlük için savaşım ve birlik ve beraberlik yansıtılmaktadır.

65. Sayfa

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

A) Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyun.

B) Aşağıda verilen özelliklerden hangileri yukarıdaki metinde görülmektedir? Yanlarına çarpı (X) koyarak işaretleyiniz.

Cevap:
Hitap ifadesiyle adım atmıştır. (X)
Metne uygun bir başlık koyulmuştur. ()
Sağ üst köşede tarih yer almıştır. (X)
Uzaktaki biriyle haberleşmek için yazılmıştır. (X)
Yazıldığı yer belirtilmiştir.()

C) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Mektup C) Hikâye D) Masal

Cevap: B Mektup

D) İzlediğiniz filmimizde askerlerimize cephane taşıyan çocuklardan biri olduğunuzu düş ederek defterinize, yukarıda okuduğunuz metnin özelliklerine uygun bir metin yazınız.

Cevap: Sevgili anneciğim

Sakın üzülüp beni merak etmeyin.Ben burada yurt için varım.Vatan olmaz ise bizim bir değerimiz olmaz.Mutlaka zafer bizim olacaktır ve kısa zamanda yanına geleceğim.Sağlığım yerinde fazla şükür.
Sizleri fazla seviyorum
oğlunuz Ali..
66. Sayfa

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görselden öğretmeninizin seçeceği sözcük yada sözcük grupları ile ilgili hazırlıklı konuşma yapınız.

Cevap: Bu etkinliği siz yapacaksınız.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

İzlediğiniz “120” filminden hareketle aşağıdaki cümleleri sebep – netice ve erek – netice anlamı verecek şekilde tamamlayınız.
1. CEPHEYE GÖNDERMEK için aileler çocuklarıyla vedalaştılar.
2. Baba, oğlunun cephane taşımasını istemediği için, taşınmak istedi
3. Filmdeki çocuklar ordumuza yardım etmek için cephane taşıdılar.
4. Şehirdeki büyükler………………………………….için çocuklar cephane taşımak zorunda kaldılar.

67. Sayfa

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Misal olarak verilen cümle gruplarından hareketle aşağıdaki dizelerde geçen benzetme ve abartmaları bulunuz.
A) “Askerlerimiz aslan benzer biçimde kuvvetlidir.” cümlesinde askerlerimiz aslana benzetilmiştir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki benzetmeleri bulunuz.

Cevap:

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. (x)
Ey anne toprağı, ey Anadolu, Cennette bir yeşil alan şeklindesin. ()
Bin atlı akınlarda çocuklar benzer biçimde şendik. ()

B) “Şehit analarının gözyaşları sel oldu.” cümlesinde gözyaşlarının sel olması abartılı bir ifadedir. Siz de aşağıda verilen dizelerdeki abartılı ifadeleri bulunuz.

Cevap:

Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. ()
Rüzgârlardan atım var. Şimşekten kanadım var. Göğsümde kırmızı yapılı Gazilik beratım var. (x)

C) Aşağıdaki şiirde kullanılan benzetme ve abartma ifadelerini bularak aşağıya yazınız. Bu ifadeler şiire nasıl ne şekilde bir mana katmaktadır? Açıklayınız.
Sarışın bir kurda benziyordu
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar,
İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız benzer biçimde kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.
Nazım Hikmet RAN

Benzetme ve Abartma İfadeleri:Sarışın bir kurt, gözleri çakmağa benzetmek, yıldız benzer biçimde, Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.(abartma)
GELECEK DERSE HAZIRLIK

Mühim buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri ile ilgili bir araştırıcı yapınız.
Cevap:

Abdülhamid İbn Türk: İslam dünyasında ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî döneminde yaşayan Abdülhamit İbn Türk’ün bilhassa ikinci dereceden denklemler üstündeki emek harcamaları fazla önemlidir.
Harezmî (780 – 850): Matematik astronomi ve coğrafya ile ilgili yapmış olduğu emek harcamaları ile tanınır. Matematikte sıfır rakamı ilk kez Harezmî tarafınca kullanılmıştır.
Farabi (870 – 950): Matematik, fizik, astronomi ile ilgili emekler yapmıştır. Aristo’nun fikirlerini en iyi açıklamış olduğu için “ikinci öğretmen”, unvanıyla tanınmıştır. İslâm Felse­fesini kurmuştur. Türk – İslam devletlerinde pozitif bilimlerin temelleri Farabi tarafınca atılmıştır. Farabi’nin birçok eseri çeviri yöntemiyle Avrupa’ da yüzyıllarca üniversitelerde esas yapıt olarak okutulmuştur. Eseri, İshaü’l-ulum (bilimlerin sınıflandırması)
İbni Sina (982 -1037): Büyük bir felsefeci ve tıp bilginidir. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahasında 220 civarında yapıt yazmıştır. “Tıp Kanunu” adlı eseri meşhurdur. Hekimlik mevzusunda kendisine batıda “Tıbbın hükümdarı” denilmiş­tir. Batı dünyasında “Avicenna” adı ile bilinir.
El-Birûni (973 -1051): Türk – İslam dünyasının en büyük bilginlerinden biridir. Fazla çeşitli alanlarda araştırmalar yapmıştır (Matematik, Coğrafya, Eczacılık vb). Enlem ve meridyen hesaplarını yapmıştır. Matematikte mühim sorun­lerle uğraşmış ve çözümler getirmiştir.
El Razi (1149 -1210): Kimyagerdir. Sülfürik asidi bulmuş­tur.
Uluğ Bey (1394 -1449): Astronomi bilginidir (kurul cetveli ile yıldızların fihristini yapmıştır). Aynı zamanda mühim bir devlet adamıdır. Timur’un torunudur.
İbn-i Rüşt (1126 -1198): Felsefe, tıp ve astronomi üstünde çalışmıştır. Pozitif bilime fazla ehemmiyet vermiş, Rönesans’ın doğmasında etkili olmuştur. Skolastik düşünceyi sarsmıştır.
İmam Gazali (1058 – 1112): İslâm filozofudur. Melikşah zamanda yaşamış, Nizamiye medresesinde ders vermiştir.
Ömer Hayyam: Matematik, astronomi, yazın alanında eserler ortaya koymuştur. Celali takvimini hazırlamıştır. Edebiyat alanında Rubaileri ile ünlüdür.


Etiket: 6 derslik türkçe kitabı sayfa 64 65 66 67 cevapları, eğitim ders türkçe mep yayınları sayfa 65, meb 6 derslik türkçe 64

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat