>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2019-2020 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Tema ERDEMLER Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 “İyilik Üstüne…” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 123. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İyilik yapmak nedir? İyilik nasıl ne şekilde yapılır?

CEVAP: İyilik yapmak birinin ihtiyacı olduğunda ona yardımda bulunmak, mutsuz birini teselli etmek yada birine kıymetli hissettirmektir. İyilik yapmak fazla kolaydır. Ağlayan birine mendil vermek bile iyiliktir.

2. En nihayet kime ya da neye iyilik yaptınız?

CEVAP: En nihayet balkonumuza gelen kuşlar için yem aldım ve onlara verdim.

3. İyilik yapınca ya da iyilik görünce kendinizi nasıl ne şekilde hissedersiniz?

CEVAP: İyilik yaptığımda kendimi rahat hissederim. Şundan dolayı başkasına yardım etmek fazla güzel bir duygudur. İyilik gördüğümde kendimi kıymetli hissederim. Şundan dolayı insanoğlu beni önemsediği için iyilik yaparlar.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 124. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde ilginizi çeken, hoşunuza giden, sizce mühim olan bölgeleri aşağıya yazınız.

CEVAP: İyilik gören insanların kendisine iyilik edenlerden kaçtığının anlatıldığı kısmı fazla beğendim. Aynı zamanda Yunus Emre’nin iyilik mevzusunda dörtlüğünün yer verilmesi de hoşuma gitti.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 125. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde kullanılan bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Bu anlamlara haiz kelimelerin metnin hangi bölümünde kullanıldığını örnekteki şeklinde belirleyiniz.

 • Bir şeyin nasıl ne şekilde bulunduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, nitelik, keyfiyet. → kalite  Bu sözcük 1. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Güçlük → zahmet2. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Çalışmak → dürüşmek 3. paragrafın 1. mısrasında kullanılmıştır.
 • Daha iyi, daha üstün. → yeğrek3. paragrafın 3. mısrasında kullanılmıştır.
 • Sözlü ve yazılı sanat ürünlerinin tümü. → yazın4. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Bir emek sonucunda ortaya konulmuş olan mahsul, yapıt. → eser4. paragrafın 1. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. → minnet5. paragrafın 3. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Yaratan, yoktan var eden, yaratıcı, Allah. → Halik6. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır.
 • Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi. → piskopos 4. paragrafın 2. cümlesinde kullanılmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 126. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar iyilik etmeyi nasıl ne şekilde tanımlamıştır?

CEVAP: Yazara nazaran iyilik etmek insanları dertlerinden kurtarmak ve isteklerine kavuşturmaktır.

2. Yazar iyilik terimi ile Yunus Emre’nin şiiri içinde nasıl ne şekilde bir alaka kurmuştur?

CEVAP: Yunus Emre’nin şiirinde insanların çalışıp kazanmalarını, yemelerini ve yedirmelerini nasihat verdikten sonrasında bir gönüle girmenin, bir gönül elde etmenin benzeri olmayan kıymeti anlatılmaktadır. Yazar da bu anlatılanları iyilik olarak değerlendirmektedir.

3. Yazar iyilik etmeyle ilgili hangi romandan misal vermiştir?

CEVAP: Victor Hugo’nun “Sefiller” romanından misal vermiştir.

4. Yazara nazaran iyilik gören insanların onlara iyilik yapanlardan kaçmalarının sebepleri nedir? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz?

CEVAP: Bu vaziyet, kişilerin iyilikleri kimi vakit onurlarını zedeleyen birer olgu olarak görmelerinden meydana gelmektedir. Yazara katılıyorum. Bazen bazı insanoğlu iyilik görmenin onları aciz gösterdiğini düşünüp bundan utanırlar.

5. Yazar iyilik terimini hangi yönlerden ele almıştır?

CEVAP: Yazar iyilik terimini insanlara özgü bir kavram olması ve iyilik yapmanın iyilik icra eden ve iyilik gören insanları etkilemesi yönleriyle ele almıştır.

6. Yazar metinde hangi atasözünü ve deyimleri kullanmıştır? Kullandığı deyimlerin ve atasözünün metnin içeriğine katkısı olmuş mudur? Açıklayınız.

CEVAP: Yazar “iyilik görmek, iyilik etmek” deyimlerini ve  “İyilik et, denize at; balık bilmezse Hâlik bilir.” atasözünü kullanmıştır. Bunlar metnin okur tarafınca daha basit anlaşılmasını elde etmiş ve anlatımı desteklemiştir.

7. Yazarın yaşam tecrübelerinin bu yazıyı oluşturmadaki katkısı nedir?

CEVAP: Yazar, tecrübeleri yardımıyla günlük yaşamdan örnekler vermiştir. Böylece metinde anlatılanlar gerçekçi hale gelmiştir.

8. Metin, iyilik terimine nazar açınızda herhangi bir değişim meydana getirdi mi?

CEVAP: Bu metin ile iyilik teriminin sandığımdan daha mühim bulunduğunu anladım.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki adları uygun ekler kullanarak örnekteki şeklinde anlamlı söz birlikleri hâline getiriniz.

 • kapı kol → kapının kolu
 • gül bahçe → gül bahçesi
 • iyilik vakit → iyilik zamanı
 • gömlek düğme → gömlek düğmesi
 • köpek tasma → köpek tasması
 • nazar açı → nazar açısı

Yukarıda ekler kullanarak oluşturduğunuz söz birlikleri ile bu tarz şeyleri oluşturan kelimeler içinde nasıl ne şekilde bir mana ilişkisi vardır? Açıklayınız.

CEVAP: Kelimeler ekler olmadan belirli bir terimi karşılayamamaktadır. Ekler ulaştıktan sonra kelimeler arasındaki mana ilişkisi ortaya çıkmıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 127. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki ad tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarının altını çiziniz.

CEVAP: Tamlayanlar mavi, tamlananlar yeşil renkle çizilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 127. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 128. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki ad tamlamalarının çeşitlerini belirleyiniz.

 • okul defteri → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • çocuğun paltosu → Belirtili İsim Tamlaması
 • deniz kıyısının serinliği → Zincirleme İsim Tamlaması
 • çalışmanın yararı → Belirtili İsim Tamlaması
 • şimendifer raylarının parlaklığı → Zincirleme İsim Tamlaması
 • dağ yolu → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • kırların şarkısı → Belirtili İsim Tamlaması
 • gül fidanı → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • yürek gözü → Belirtisiz İsim Tamlaması
 • yolcu otobüsü → Belirtisiz İsim Tamlaması

b. “İyilikler Üstüne…” metnindeki ad tamlananları metnin anlamına nasıl ne şekilde katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

CEVAP: İsimler tek başına bir anlamı karşılamakta yetersiz kalabilirler. Bu durumda bir araya getirilerek başka bir terimi karşılarlar. Bu vaziyet anlamda zenginliğe enden olur. Metindeki ad tamlamaları da metnin anlamının varlıklı ve yazanların anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük gruplarına dikkat ediniz.

-Yukarıda altı çizili sözcük gruplarındaki adları ve sıfatları belirleyiniz. Bu sözcük gruplarındaki adlar ve sıfatlar içinde nasıl ne şekilde bir mana ilişkisi vardır? Açıklayınız.

CEVAP: Sıfatlar isimden evvel gelmiş olarak ismin niteliği, rengi, sayısı, konumu ile ilgili data vermektedir. Burada önüne geldiği ismin hususi durumunu ifade etmektedir.

 • Sıfatlar: Asık, gür, bu, üç beş, birçok, fena, iki, üçüncü, kaç, bazı.
 • İsimler: Surat, ses, name, ekmek, zeytin, yer, söz, şahıs, gün, nihayet, lira.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 129. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki ödat tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarını bulunuz.

CEVAP: Tamlayanlar yeşil, tamlananlar mavi renkte çizilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 129. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki tamlamayı yukarıdaki şeklinde tahlil ediniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 129. Sayfa Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 130. Sayfa Cevapları

b. “İyilikler Üstüne…” metnindeki ödat tamlamaları metnin anlamına nasıl ne şekilde katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.

CEVAP: Metindeki ödat tamlamaları ile anlatılmak istenen ad benzerlerinden ayrılmıştır. Böylece yazar ifade etmek istediklerini açık bir halde tam olarak ifade edebilmiştir. Metin daha anlaşılır olmuştur. ifade kuvvetlenmiştir.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Öğretmeninizin yardımıyla “Gençlerin İyilik Ağacı” projesinden yola çıkarak okulunuzda bir iyilik hareketi oluşturmak için beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınasının sonucunda mevzu hakkında his ve düşüncelerinizi birkaç dakikalık bir konuşmayla ifade ediniz. Konuşma esnasında yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya itina gösteriniz.

CEVAP: İyilik yapmak diyince aklımıza hep büyük şeyler gelir. Halbuki ufak iyilikler de fazla değerlidir. İhtiyar bir kadının karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek, bir fidan dikmek, yalnız oynayan bir çocukla on dakika geçirmek, bir arkadaşımıza kitap armağan etmek küçümsenecek bir iyilik değildir. İyilik yaparken hedefimiz her vakit insanların gülümsemesini sağlamak olmalıdır. Ancak bu şekilde rahat olabiliriz.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki data formunu, yönergelerine nazaran doldurunuz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 130. Sayfa Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 131-132. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki hikâyeyi his, fikir ve olayların gelişimine nazaran kendi cümlelerinizle tamamlayınız. Metni tamamlarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Hikâyeyi tamamlarken imla kılavuzundan yararlanmayı unutmayınız. Tamamladığınız bu hikâyeyi toplumsal medyada paylaşıp takipçilerinize hikâyenin anne fikrini sorunuz.

Hikâyenin Devamı Cevat geceleri çeşmenin başına gidip durdu. Bazen kum, taş bulmak için yardım istedi. Arkadaşları da yardım etti. Birkaç hafta sonrasında mahalleli gidip baktı ki çeşmenin yerinde bir kuyu var. Meğer Cevat artık çeşme çalınmasın diye deposu kuyuya çevirmiş. Üstüne de bir kovalı düzenek yapmış. Silindiri çeviriyorsun kova kuyuya iniyor; başka yana çeviriyorsun su dolu kova geliyor. O günden sonrasında yolcular, işçiler bu suyla serinlemeye devam etti. Cevat da iyice büyüdü, kendi berber dükkanını açtı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 132. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Tarihimizde insanoğlu iyilik yapmak için âdeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bunun için birbirinden enteresan vakıflar kurmuşlardır. 

Siz de bir vakıf kurduğunuzu düşününüz. Vakfın amacını ve künyesini yazınız. Bu vakfın açılışı için bir duyuru metni oluşturunuz. Bu metni süsleyerek derslik panosuna asınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 132. Sayfa Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• www.eba.gov.tr Genel Ağ adresinden dostluk ve diğerkâmlık ile ilgili videolar bulup izleyiniz.

• Dostluk, vefa, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili özlü sözler ve atasözleri bulunuz. Bunları renkli kartonlara yazınız.

 • Eller fazla olunca yük hafifleşir.
 • Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.
 • Düşenin elinden tut ki sende düştüğün vakit tutacak bir el bulasın. 
 • Bir mum, başka mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.
 • Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir. 
 • Bin altının olmaktansa bir dostun olsun.


Etiket: 6 derslik Türkçe dönem ödevi kendi derginizi yapın

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 116-117-118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat