şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 133-134-135-136-137. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 133-134-135-136-137. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Tema ERDEMLER Sayfa 133, 134, 135, 136, 137 “Ceylana Yardım Edenler” Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 133. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Renkli kartonlara yazdığınız özlü sözler ve atasözleriyle sınıfınızı süsleyiniz. Bunların anlamları üstüne konuşunuz.

  • Eller fazla olunca yük hafifleşir.
  • Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.
  • Düşenin elinden tut ki sende düştüğün vakit tutacak bir el bulasın. 
  • Bir mum, başka mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.
  • Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir. 
  • Bin altının olmaktansa bir dostun olsun.

2. İzlediğiniz videolardan en fazla hangisini beğendiniz? Niçin?

CEVAP: En fazla yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili olanını beğendim. Şundan dolayı bu tür videolar insanlara her vakit yardım edebileceğini hatırlatıyor.

3. Aşağıdaki özlü sözleri uygun şekilde tamamlayınız.

  • Kusursuz ————arkadaş————— arayan ———dostsuz———— kalır.
  • Hepimiz ————birimiz————— , birimiz —————çoğumuz———— için.

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Ceylana Yardım Edenler” metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme esnasında öğretmeniniz metni çeşitli yerlerinde durdurup metnin devamıyla ilgili size tahmin soruları soracaktır. Bu soruları cevaplayınız.

♦ Bu etkinliği öğretmeninizin sordurulmuş olduğu sorulara gore yapmalısınız.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 134. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dinlerken anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerden denetim ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz bu kelimeleri kullanarak aşağıdaki alana bir çengel bulmaca tasarlayınız. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.

OVA: Çevrelerine gore çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi azca, akarsuların derine gömülmediği, geniş yada dar düzlük.

KARALTI: Uzaklık ve karanlık sebebiyle kim yada ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli şekil.

KOLAÇAN ETMEK: Çevrede olup biteni idrak etmek amacıyla dolaşmak

KADER: Genellikle kaçınılmaz fena şans.

VEFA: Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı.

PERİ: Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, düş ürünü varlık.

SERVET: Varlık, zenginlik, mal mülk.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 134. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

CEVAP: Kaplumbağa, karga ve sıçan bir aradayken su içmeye gelen bir ceylan görmüş. Ceylan suya korkarak bakıyormuş. Kaplumbağa ona korkmadan su içmesini söylemiş. Daha sonrasında kaplumbağa ceylana isterse arkadaş olup orada yaşayabileceğini söylemiş. Ceylan bunu kabul etmiş. Artık her gün gölgelikte bir araya gelip söyleşi ediyorlarmış. Bir gün ceylan gölgeliğe gelmemiş. Bunun üstüne karga ceylana bakmaya gitmiş. Ceylanı bir avcının avına yakalanmış olarak görmüş. Gelip olanları kaplumbağa ve fareye anlatmış. Ceylanı kurtarmak suretiyle yola çıkmışlar. Ceylanı kurtarmışlar. Avcı ulaştığında hepsi saklanmış, sadece kaplumbağa saklanamamış. Avcı kaplumbağayı yakalayıp bağlamış. Onu kurtarmak için plan yapmışlar. Ceylan avcının göreceği bir yerde yürüyecekmiş. Avcı ceylanı yakalamak için yerinden ayrıldığında sıçan kaplumbağayı kurtaracakmış. Planı uygulamışlar. Hepsi kurtulup tekrardan ormanda mutlu yaşamlarına devam etmişler.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 135. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Dinlediğiniz metnin konusunu aşağıya yazınız.

CEVAP: Dostluk

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Dinlediğiniz metnin anne fikrini atasözleriyle ifade etmeniz gerekirse aşağıdakilerden hangileri bunun için uygun olur? İşaretleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 135. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin türü nedir?

CEVAP: Metnin türü fabldır.

2. Ceylanın dostlarıyla nasıl ne şekilde tanışmıştır?

CEVAP: Ceylan koşa koşa onların bulunmuş olduğu yere gelmiş. Ceylan devamlı suya bakıyormuş. Kaplumbağa ona rahatça su içebileceğini söylemiş ve tanışmışlar.

3. Ceylanın tuzağa yakalandığını gören dostları ne yapmıştır?

CEVAP: Dostları ceylanın yanına gidip onu kurtarmışlar.

4. Ceylan, kaplumbağa için niçin endişelenmiştir?

CEVAP: Şundan dolayı ceylan kaplumbağanın yavaş bulunduğunu bilmiş olduğu için onun kaçamayacağını düşünmüş.

5. Kaplumbağanın fedakârlığını nasıl ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Kaplumbağanın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

CEVAP: Kaplumbağa dostunun başına bir şey gelmesini istemediği için onun yardımına koşmuş. Dostuna kıymet verdiği için fedakarlık yapmıştır. Ben olsaydım birazcık uzakta bekleyip sıçan ve karganın ceylanı kurtarmasını izlerdim.

6. Fare kaplumbağayı avcının elinden kurtarmak için nasıl ne şekilde bir plan yapmıştır? Siz olsaydınız nasıl ne şekilde bir plan yapardınız?

CEVAP: Fare ceylanın ortada yürümesini istemiştir. Böylece avcı ceylanın peşine düşecek ve kendisi de kaplumbağanın iplerini kesecektir. Ben olsaydım ormandaki aslanlardan avcıyı korkutmasını arzu ederdim.

7. Metinde dostluk, vefa ve karşılıksız yardım etmeyle ilgili neler söyleniyor? Bunlara katılıyor musunuz?

CEVAP: Metinde arkadaş için her türlü fedakarlığın yapılabileceği, meydana getirilen iyiliklerin unutulmaması gerektiği söyleniyor. Bunlara katılıyorum. Şundan dolayı insan iyi ve fena günlerini dostlarıyla paylaşır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 136. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Dinlediğiniz metnin başlığını beğendiniz mi? Aşağıdaki kutucuklara başlık önerilerinizi yazınız.

CEVAP: Başlığı beğendim. Anlatılanlara uygun bir başlık seçilmiş.

Başlıklarım: Kaplumbağanın Dostluğu, Ormandaki Dostluk

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Dinlediğiniz metni canlandırmak amacıyla gruplar oluşturunuz. Metni sınıfta canlandırınız. Canlandırmada ses tonunuzu ayarlayıp gövde dilinizi etkili kullanmaya çaba ediniz. Canlandırmadan sonrasında aşağıdaki soruları grupça cevaplayınız.

• Grup olarak canlandırmayı daha güzel yapabilir miydik?
• Grup içi iletişimimiz yeteri kadar iyi miydi?

♦ Bu etkinliği sınıfta kendiniz yapmalısınız.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki konuşma mevzularından ve verilen sözcük ve kavram havuzlarından birini seçerek bir konuşma yapınız. Konuşmanızda fakat, lakin, sadece, bununla beraber ve buna karşın benzer biçimde ifadeleri kullanmaya itina gösteriniz.

CEVAP: Dostluğun kıymetini bilmek

Dostumuz iyi ve fena günlerimizi paylaştığımız kişidir. İyi günlerimizde herkesi yanımızda bulabiliriz, sadece fena günlerimizde bir tek dostumuzun bizlere destek bulunduğunu görürüz. Dostumuz bazen bizim eksikliğimizi yada yanlışımızı söyler. Fakat bunu bizim iyiliğimiz için dile getirmiş olduğu bilmeliyiz. Şundan dolayı dostumuz o hatamızı düzeltmemizi ister. Bununla beraber eksiklerimizi ayrım etmemizi ve daha iyi biri olmamızı diler. Biz de dostumuzun gerçekleri dile getirmesinden memnun olmalıyız. “Dostun attığı taş kafa yarmaz” diye boşuna dememişler. Bizi eleştiren şahıs dostumuz olduğunda bunu içten olarak yaptığının bilincinde olmalı ve onun kıymetini bilmeliyiz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 137. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Sınıfta üçerli gruplara ayrılınız. Her grup aşağıda verilenlerden yola çıkarak hikâye edici bir metin oluşturacaktır. Grup üyelerinin her biri hikâyenin bir bölümünü yazacaktır. Hikâyenizi A4 kâğıdına yazınız. Hikâyenizi yazarken imla kılavuzu kullanınız. Hikâyenizi bütünlük içinde tamamladıktan sonrasında sınıfta paylaşınız.

CEVAP: AYININ DOSTLUĞU

Serim → Bir genç ormanda dolaşırken bir ayının inlemesini duydu. Sesin geldiği yöne gittiğinde boa yılanının ayıyı boğmaya çalıştığını görmüş oldu. Bunu gören genç derhal yerde kalınca bir dal kaptı ve yılanı bu dal ile alarak uzağa fırlattı. Ayının durumuna baktı. Ayıyı bırakmak istemedi ve evine götürdü. Böylece ikisi arkadaş oldular.

Düğüm → Genç ve ayı eve ulaştığında gencin komşusu yaşlı adam onları görmüş oldu. Genç olan biteni söyledi. Ancak bu vaziyet yaşlı insanın pek hoşuna gitmedi. Gence bir ayıdan arkadaş olamayacağını, onun ilişkin olduğu yerin orman bulunduğunu söylemiş oldu. Ancak genç onun sözlerini dinlemedi. Genç ile ayı birkaç gün güzelce geçindiler. Bir gece genç uyurken bir sinek sürekli burnuna kondu. Genç, sineği yakalamaya çalıştıysa da başaramadı. Gencin rahatsız bulunduğunu gören ayı gencin burnuna konan sineğe doğru pençesini atıverdi. Genç, feryat atarak kalktı ve yaralı yüzünü tedavi etsin diye yaşlı insanın evine gitti.

Çözüm → İhtiyar adam gencin yüzüne pansuman yapmış oldu, ona ilaç verdi. Genç yaşlı insanın ne söylemek istediğini şimdi anlamıştı. Ayının niyeti fena olmasa bile o başka bir canlıydı ve değişik bir fikir dünyası vardı. Bu nedenle ayı ile arkadaş kalması ikisine de ziyan vermişti. Ayıyı ertesi gün tekrardan ormana götürdü. Bundan sonrasında dostunu doğru seçmeye çalıştı.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, tepe, deniz, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili halk içinde anlatılan hikâye ve efsaneler ile ilgili araştırma yapınız, notlar tutunuz.

CEVAP: Kız Kulesi Efsanesi

Kahinlerden biri krala, kızının 18 yaşına geldiği vakit bir yılan tarafınca sokularak öleceği söylenir. Bunun üstüne kral denizin ortasındaki kuleyi onararak kızını buraya yerleştirir. Böylelikle yılanın hiçbir yol ile bu kuleye giremeyeceğini düşünür. Kuleye gönderilen üzüm sepetinin içine bir yılan gizlenmiştir. Hizmetkarlardan bir meyve tabağı yaparak genç kızın odasına gider, uyuyan genç kızın başının ucuna bırakılan meyve tabağına yılan sokulmuştur. Hizmetçinin odadan çıkmasıyla yılan çıkar ve prensesi sokar. Kral bu olanları öğrenince kahrolur. Kızına demirden bir tabut yaptırarak Ayasofya’nın giriş kapısının üstüne yerleştirir.

•Gazlı Göl kaplıcaları ile ilgili güvenilir informasyon kaynaklarından araştırma yapınız. Araştırmada kazandığınız detayları not ediniz.

CEVAP: Afyonkarahisar-Eskikent karayolu üstünde bulunan Gazlıgöl Kaplıcası, kent merkezine 21 kilometre uzaklıkta yer almıştır. Su özelliği: 64°C sıcaklıkta çıkan jeotermal su, karbonhidratlı sular gurubuna girmektedir. Bu kaplıcanın en mühim özelliği şifalı olmasıdır. Banyo tedavisinde romatizmal hastalıklar, ten hastalıkları ve hanım hastalıklarında yararlı olduğu gözlenmiştir. İçme kürlerinde ise mide, safra kesesi, bağırsak ve böbrek hastalıklarına yararlı olduğu tespit edilmiştir. Solunum yolu ile kan dolaşımını rahatlatıcı ve düzenleyici fonksiyonları olduğu bilinmektedir. Gazlıgöl Kaplıcası’nda, vücudun gereksinim duyduğu, rahatlatıcı ve tedavi edici termal su kaynakları fazla varlıklı ve çeşitlilik gösterir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat