şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2019-2020 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 5. Tema MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ Sayfa 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 “Forsa” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 153. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Vatanından uzun süre ayrı kalmış büyükleriniz ve akrabalarınız yurt terimi için neler söylediler?

CEVAP: Vatan, insanoğlunun üstünde yaşamış olduğu ve uğrunda öldüğü yerdir. Vatan bizim yuvamızdır. Burayı güzelleştirmek için çalışırız ve korumak için her türlü fedakarlığı yaparız. Vatansız bir milletin kaybedecek bir şeyi de yoktur.

2.Şahsınıza fenalık eden düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali

Yukarıdaki sözü açıklayınız.

CEVAP: Bir insan bizlere karşı fenalık ettiğinde affetmenin büyüklük bulunduğunu bilmeli ve kin beslememeliyiz. Ancak vatana ve millete meydana getirilen fenalık basit basit affedilemez. Bu sebeple onlar mukaddes değerlerimizdir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 162. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler var ise bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Daha sonrasında bunların anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizin doğruluğunu denetim ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

KADIRGA: Hem yelken hem kürekle yol alan, bilhassa Akdeniz’de kullanılmış bir harp gemisi.

AZAT ETMEK: Köle ve cariyelerin özgürlüğünü sona vermek.

TUFAN: Fazla yoğun yada şiddetli şey.

MENKIBE: Olağanüstü vakalarla ilgili anlatı.

ŞALVAR: Genellikle ağı fazla bolca olan, bele bir uçkurla bağlanan, geniş bir pantolon türü.

KAFTAN: Bir çok ipekten meydana getirilen, bir tür uzun, süslü üst giysisi.

KAVUK: Pamuktan yapılmış, üstüne sarık sarılan adam başlığı.

PALA BIYIK: Gür, uzun, yanaklara doğru kıvrık bıyık.

CENK: Kahramanca savaşım, çarpışma, harp.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde “fakat, lakin, lakin, sadece, bununla beraber, buna karşın” benzer biçimde geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi ya da hangileri vardır? Bu ifade ya da ifadelerin kullanılmasının anlama katkısı nedir? Açıklayınız.

CEVAP: “Fakat uyanıkken düş görülür müydü?” cümlesinde lakin, karşıtlık anlamı kazandırılmak için kullanılmıştır. Bu ifadeler metnin varlıklı ve güzel duyu olmasını sağlamaktadır.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir?

CEVAP: Kara Memiş, birçok muharebeye ve sefere katılmış meşhur bir Türk kaptanıdır.

2. Kara Memiş’in kırk senelik rüyası nedir?

CEVAP: Türk gemilerinin gelişi kırk senelik rüyasıdır.

3. Kara Memiş, uyanınca ne görmüş oldu?

CEVAP: Türk donanmasının limana girdiğini görmüş oldu.

4. Askerler, Kara Memiş’i görünce niçin şaşırmışlardır?

CEVAP: Malta adasında bir Türk görmeyi beklemedikleri için şaşırmışlardır.

5. Askerlerin Kara Memiş’i derhal tanımalarının sebebi nedir?

CEVAP: Askerler Kara Memiş’in menkıbelerini ve şöhretini biliyordu.

6. Turgut, Kara Memiş’in babası bulunduğunu nasıl ne şekilde anlamıştır?

CEVAP: Pazısındaki haç şeklindeki derin yara izinden tanımıştır.

7. Kara Memiş’in cenge katılmak istemesi onun hangi hususi durumunu göstermektedir?

CEVAP: Bu vaziyet Kara Memiş’in yurtsever bulunduğunu göstermektedir.

8. Kara Memiş, nihayet sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Kara Memiş, bayrağın özgürce dalgalandığı her yerin korunması icap ettiğini söylemek istemiştir.

9. Turgut’un yerinde siz olsaydınız babanızı muharebeye götürür müydünüz?

CEVAP: Götürmezdim. Bu sebeple babam senelerdir savaşmadığı için kılıç kullanmayı unutmuş olabilir. Onunla yeni kavuşmuşken başına bir şey gelmesini istemezdim.

10. Kara Memiş’in yerinde olmak ister miydiniz? Niçin?

CEVAP: İstemezdim. Bu sebeple seneler boyu vatandan ırak kalmış ve özlem çekmiştir. Bu duyguyu yaşamak istemem.

11. Kara Memiş’in yerinde olsaydınız cenge katılır mıydınız? Niçin?

CEVAP: Katılırdım. Bu sebeple oğlum yurt için muharebeye giderken ben oturup onu bekleyemem. Ona yardım etmek isterim.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metnin okuduğunuz kısmının özetini yazınız. Yazdığınız özetin baştaki özetle uyumlu olmasına itina gösteriniz.

CEVAP: Kara Memiş senelerdir Malta adasında esirdi. En büyük isteği Türk gemilerinin geldiğini görmekti. Bir gün uykudan kalkınca Türk donanmasını görmüş oldu. Sevinçle koşarak Türk askerlerine sarıldı. Askerler onun adını öğrenince onu kaptanlarına götürdüler. Kaptan Kara Memiş’i pazısındaki derin haç şeklindeki yara izinden tanıdı. Ona oğlu bulunduğunu söylemiş oldu. Gemide kalmasını ve kendisinin savaşacağını söylemiş oldu fakat Kara Memiş de onunla gitmek istedi.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 163. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini yazınız.

Konu: Vatan sevgisi

Ana Fikir: İnsan için yurt toprağından daha kıymetli bir şey yoktur.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Vatan sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyun.

BAYRAK ALTINDA

Bu gün genç, yaşlı, hanım, kız, kızan,
Uzanıp yatsak da çardak altında,
Boruyu çalınca yarın borazan,
Hemen toplanırız bayrak altında.

Bizi asla tasalı görmez bu bölgeler;
Yiğitler, ölürken bile gülerler,
Yeter ki yaşayan er oğlu erler,
Bizi çiğnetmesin ayak altında.

Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça,
Gözlerde zaferin nuru yandıkça;
Üstünde bu bayrak dalgalandıkça,
Gönlümüz rahattır toprak altında.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Vatan” temalı izlediğiniz videolarda “yurt” terimi hangi açılardan ele alınmıştır? Açıklayınız. Siz yurt temalı bir video çekseydiniz mevzuyu nasıl ne şekilde ele alırdınız? Anlatınız.

CEVAP: Videolarda yurt için meydana getirilen savaşlar ve kahramanlar ele alınmıştır. Ben yurt temalı bir video çekseydim evlatların ve hanımefendilerin yurt için neler yaptığından bahsederdim.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde yer edinen edatları, bağlaçları ve ünlemi bulunuz. Bunların metnin unsurlarından olan cümlelere katmış olduğu anlamları örnekteki benzer biçimde yazınız.

edatlar

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 164. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki sözcük ve kavram havuzundan yararlanarak “Vatanını seven biri neler yapar?” sorusundan hareketle “ülkeniz için yapabilecekleriniz” ile ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızda bu sözcük ve kavramları minimum birer defa kullanınız.

CEVAP: Vatan sevgisi sevgilerin en yücesidir. Biz, üstünde yaşadığımız bu toprakları, bağlı olduğumuz diyaryi korumalıyız. Zaman vakit vatanımızı hedef alan düşmanlar olsa da bağımsızlık için ümit etmeyi asla bırakmayız. Bu durumun en güzel örneklerinden biri 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanmış olan vuruş girişimidir. Bu girişime karşı ulu gönüllü halkımız dik durmuş ve kahramanlığını göstermiştir. Hatta içlerinde şehitlik mertebesine ulaşanlar da vardır. Vatanın ayakta kalmasını şehitlerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Ülkenin geleceği için çalışmak hepimizin insanlık ve vatandaşlık görevidir.

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Forsa” metni okuduğunuz şekilde bitmiştir. Bu hikâyeyi düş gücünüzü kullanarak devam ettiriniz. Hikâyenin devamında okuduğunuz metinde olduğu benzer biçimde diyalogların olmasına itina gösteriniz. Yazdığınız metinde mana bütünlüğünü bozan ifadeler var ise bu tarz şeyleri düzeltiniz. Metninizi imla ve noktalama kurallarına uyumluluk bakımından denetim ediniz

CEVAP: Babasının sözlerine hak veren Turgut ona kılıç ve kalkan verdi. Hep beraber düşmana saldırdılar. Sırt sırta savaştılar. Ganimetleri toplayıp köleleri özgür bıraktılar. Kara Memiş harp esnasında büyük bir yara aldı. Savaş zaferle sonuçlandı ve gemiye döndüler. Kara Memiş’in göğsündeki kesiği sardılar. Oğlu babasına yaklaştı: “Ah babacığım! Seni koruyamadım.” dedi. Kara Memiş oğluna “Sen beni bayrağıma kavuşturdun. Dünya gözüyle seni görmek bana yetti. Allah sana uzun hayat versin.” dedi ve kendini ölümün sakin kollarına bıraktı. Turgut’un bakış açısından damla damla yaşlar döküldü. Babasını yurt toprağına gömmek suretiyle yola çıktılar.

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Sınıf içinde 4 – 5 kişilik gruplar oluşturunuz. Yazdığınız hikâyeleri birbirinize okuyun. Gruptaki en güzel hikâyeyi belirleyiniz. Grup birincisi olan hikâyeler arasından da derslik birincisini seçiniz. Sınıf birincisi olan hikâyeyi derslik panosuna asınız. Hikâyeleri seçerken şunlara dikkat ediniz:

• Anlatım bütünlüğünü bozan ifade var mı?
• Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmiş mi?
• Hikâye “Forsa” metniyle uyumlu olmuş mu?

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• www.eba.gov.tr Genel Ağ adresindeki ”Ses” bölümünden ”Büyüklere Saygı” adlı ses kaydını dinleyiniz.

• Ailenizdeki en ihtiyar kişiyle “büyüklere saygı” mevzusunda bir görüşme yapınız. Onların sorularınıza verdikleri cevapları not ediniz.

CEVAP: Büyüklerimiz bizlerden tecrübeli ve olgun kişilerdir. Bu yüzden onlara her vakit saygı göstermeliyiz. Bu saygıyı onların yaşına, fikirlerine, yaşanmışlıklarına ve hatta hastalıklarına bile göstermeliyiz. Bu sebeple onlar bizlere yol gösterir. Bize yaşamda rehber olurlar. Bizler de onlara saygı duyar ve onları saydığımızı söz ve davranışlarımızla gösteririz.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat