>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 6. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 “Buldum… Buldum…” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 191. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bilim insanı olmak ister misiniz? Niçin?

CEVAP: İsterim. Şu sebeple, ilim insan devamlı merak eder ve araştırır. Bilime ışık meblağ. Ben de fazla şeyi araştıran ve insanlara yeni buluşlar yapmalarında muavin olmak isterim.

2. Bilim insanı olmak için hangi özelliklere haiz olmak gerekir?

CEVAP: Bilim insanının azimli, disiplinli, dürüst, meraklı, akılcı, kesin ve yansız olması gerekmektedir.

3. Hangi mevzuda bir buluş yapmak isterdiniz? Niçin?

CEVAP: Benim en fazla çözmek istediğim mevzu hava kirliliği olurdu. Şu sebeple egzoz ve sigara dumanı benzer biçimde kirlilik oluşturan unsurlar hem fazla rahatsız edici hem de sağlığa zararlıdır. Bu nedenle atmosferdeki havayı devamlı yenileyen bir sistem geliştirmek arzu ederdim.

4. Aziz Sancar adını duydunuz mu?

CEVAP: Duydum. Aziz Sancar 2015 senesinde Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır. Bu ödülü DNA onarımı ile ilgili emek vermesi yardımıyla kazanmıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 195. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde yer edinen bazı sözcük ve sözcük grupları ile bunların lügat anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcük ve sözcük gruplarının metinde geçmiş olduğu cümlelerin altını çiziniz, anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminleriniz doğrultusunda sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bunlarla cümleler kurunuz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 195. Sayfa

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan vakalar nerede geçmektedir?

CEVAP: Metindeki vakalar sınıfta hazırlanan sahnede geçmektedir.

2. İpek nasıl ne şekilde bir kişiliğe haizdir?

CEVAP: İpek meraklı ve araştırmacı biridir. Bilime ehemmiyet vermektedir. Akılcı kişiliği yardımıyla bilmediği şeyleri derhal öğrenmektedir.

3. Metinde Arşimet’in hangi buluşlarından söz edilmektedir?

CEVAP: Arşimet’in Arşimet Yasası, kaldıraç, tahterevalli, çark dişlisi, burgu, vida buluşlarından söz edilmektedir.

4. Metinde, buluşlarıyla medeniyete katkı sağlayanların asla unutulmayacağı, hangi karakterin ağzından dile getirilmiştir?

CEVAP: Sireküza Kralı II. Hieron’un ağzından dile getirilmiştir.

5. Yazar, metinde işlediği mevzuda yeteri kadar bilgiye haiz midir? Bu, metnin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?

CEVAP: Yeterli bilgiye haizdir. Bunu metnin nihayet bölümlerinden anlamaktayız. Yazar Arşimet Yasası’nı özellikleri ve formülleriyle beraber anlatmaktadır.

6. Metindeki gerçek unsurlar nedir?

CEVAP: Metindeki gerçek unsurlar İpek’in hesaplamalar yapması, Arşimet’in pek fazla buluşa imza atmasıdır.

7. Metinden hareketle yazarın düş gücü ile ilgili neler söylenebilir?

CEVAP: Yazar düş gücünde geçmişi ve bugünü birleştirmiştir. Tarihteki mühim insanları konuşturması geniş bir düş gücü bulunduğunu gösterir.

8. Bu metni siz yazmış olsaydınız metinde başka hangi karakterlere yer verirdiniz? Niçin?

CEVAP: Ben olsaydım bilimi pek önemsemeyen bir karaktere de yer verirdim. Böylece Arşimet ile tanıştığında bilimin kıymetini anlardı.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 196. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde vakalar mı, yoksa düşünceler mi anlatılmaktadır? Olaylar anlatılmaktadır.
• Metinde ifade kimin ağzından anlatılmıştır? Üçüncü tekil kişi durumu anlatmakta, karakterler konuşmaktadır.
• Metinde karşılıklı konuşmalar var mıdır? Evet, vardır.
• Yay parantez içindeki ifadelerin metinle ilgisi nedir? Bu ifadeler karakterlerin davranışlarını anlatmaktadır.
• Okuduğunuz metin sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Evet, uygundur. Şu sebeple diyaloğa dayalıdır.

b. Aşağıdaki paragrafları okuyun.

c. Paragraftaki bilgilerden ve etkinliğin a bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak “Buldum… Buldum…” metninin türünün ne işe yaradığını yazınız.

CEVAP: Metnin türü tiyatrodur.

ç. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir tiyatro metninden alınmamıştır? İşaretleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 196. Sayfa

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 197-198. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine örnekteki benzer biçimde ayırınız.

 1. buğu → buğu (kök)
 2. dalgıçtan → dal (kök) – gıç (yapım eki) – tan (çekim eki)
 3. inek → inek (kök)
 4. bakıcı → bak- (kök) – ı – cı (yapım eki)
 5. insanoğlu → insan (kök) – Lar (çekim eki)
 6. kolluk → kol (kök) – luk (yapım eki)
 7. ayrım et- → ayrım (kök) – et- (yapım eki)
 8. yıldızımız → yıldız (kök) – ı – mız (çekim eki)
 9. çekyat → çek (kök) – yat (kök)
 10. akbaba → ak (kök) – baba (kök)
 11. tavukçular → tavuk (kök) – çu (yapım eki) – lar (çekim eki)

b. Yukarıda kök ve eklerine ayırdığınız sözcük ve sözcük gruplarını kutucuklardaki ölçütlere nazaran örnekteki benzer biçimde yazınız.

 • Tek kök hâlinde olup asla {ek} almayanlar: 1, 3
 • Tek kök hâlinde olup bir tek yapım eki alanlar: 4, 6, 7
 • Tek kök hâlinde olup bir tek çekim eki alanlar: 5, 8
 • İki ayrı kökten oluşanlar: 9, 10
 • Tek kök hâlinde olup hem yapım hem de çekim eki alanlar: 11, 2

c. Türkçede kelimeler yapı bakımından üç gruba ayrılır: yalın, türemiş, birleşik. Hiçbir yapım eki almamış tek kök durumundaki kelimeler, yapı bakımından basittir. Basit kelimeler çekim eki alabilir. İsim ya da eylem köklerinden yapım ekleriyle türemiş kelimeler yapı bakımından türemiştir. Türemiş kelimeler minimum bir adet yapım eki alır. İki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan yeni anlamlı kelimeler yapı bakımından birleşiktir. Birleşik kelimeler birleşik ad ve birleşik eylem olarak ikiye ayrılır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 199. Sayfa Cevapları

Yukarıdaki paragraftan, etkinliğin a ve b bölümünde yaptıklarınızdan hareketle aşağıdaki şemaya a bölümündeki sözcük ve sözcük gruplarının numarasını örnekteki benzer biçimde yazınız.

 • Basit Kelimeler: 1, 3, 5, 7
 • Türemiş Kelimeler: 2, 4, 6, 11
 • Birleşik Kelimeler: 7, 9, 10

ç. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının numaralarını ilgili oldukları kutucuklara yazınız.

 • Basit Kelimeler: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 19
 • Türemiş Kelimeler: 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
 • Birleşik Kelimeler: 3, 8, 13, 15, 16

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 200. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Hakkında araştırma yaptığınız ilim insanını, bu ilim insanının ağzından anlatınız. Konuşmanız esnasında anlattığınız ilim insanıyla ilgili görsel materyaller (Bu ilim insanının maskesini takabilir, yapmış olduğu icadı götürebilir, buluş ya da keşfiyle ilgili fotoğraflar izah edebilirsiniz.) getiriniz. Konuşmanız esnasında yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.edison

CEVAP: Merhaba, ben Thomas Alva Edison. Yaşamımı buluş ederek geçiren Amerikalı icat eden ve iş adamıyım. 1879’da bir elektrik ampulü buluş ettim. 1880’de evde güvenle kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2,5 dolara satmaya başladım. Ancak 1878 senesinde bir İngiliz ilim adamı olan Joseph Wilson Swan da bir elektrik ampulü buluş etti. Böylece güçlerimizi birleştirmeye karar vererek Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni kurduk. Daha sonrasında akkor lambanın üretimini geliştirmeyi başardım. Bu da ampulun halk içinde yaygınlaşmasını sağlamış oldu.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 200-201. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metinde bazı bölümler boş bırakılmıştır. Bu bölümleri metnin bağlamına uygun halde tamamlayınız.

——————————————————————
(Zeynep elinde iki elmayla gelir. Elmanın birini masa başlangıcında ders çalışan Hasret’e verir.)
Zeynep — Yıkanmıştır.
Hasret — Sağol. (———Elmadan bir ısırık alır.———) Mımm… Tatlı elmaymış.
Zeynep — Dersin bitti mi?
Hasret — (Bir süre ağzının dolu bulunduğunu işaret ederek konuşamayacağını anlatır. Daha sonrasında başıyla “evet” der. Elmayı yuttuktan sonrasında da konuşur.) Eh işte… Bitti benzer biçimde…
Zeynep — ——Sana bir sual sorayım.———— İster misin?
Hasret — Sor.
Zeynep — (Yemekte olduğu elmayı göstererek) Bilimsel olarak bu elma sana neyi anımsatıyor?
Hasret — ———Ne olabilir ki?———— Bu, ısırılmış bir elma… O denli. İnsanların elma yediğini konu alıyor.
Zeynep — Düşün… Bilimsel olarak dedim.
Hasret — Botanik bilimi açısından sana elmayı anlatabilirim. Bu hafta yeni okuduk. Elma, gülgillerden bir meyvedir. Ilıman bölgelerde yetişir. Kışın soğuğuna da dayanıklıdır. Yeterince bilimsel oldu mu Zeynep Hanım?
Zeynep — Belki. Benim öğrenmek istediğim o değildi fakat… Başka bir şeydi.
Hasret — Yurdumuzda Amasya yöresinde yetişir. En meşhur, en fazla aranan elma Amasya elmasıdır.
Zeynep — Başka?
Hasret — Başka… Vitaminli, yararlı bir meyvedir.
Zeynep — Başka?
Hasret — Başka başka… Başka mesele yok mu başkadan başka?
Zeynep — Bir ipucu verebilirim. Sorumun yanıtı ————ilim adamı———— ile ilgili.
Hasret — Bilim adamı mı? Ne demek doğrusu? Bu ilim adamı elmayı fazla mu seviyormuş?
Zeynep — Bu ilim adamı buluşunu elmaya borçlu.
Hasret — Anladım. Bu ilim adamı —————elma yemiş ve fazla akıllı birine dönüşmüş————— Bildim mi?
Zeynep — Elmanın bir insanı akıllı yapmış olup yapmadığını bilmiyorum fakat sana bir ipucu verebilirim. Hani elma————kafasına düşmüş————
Hasret — (Elmasını ısırarak) Nasıl düşmüş?
Zeynep — Yukarıdan. Hani ağacın altında oturup dinlenirken…
Hasret — Gökten düşmüş doğrusu… O vakit üç elma düşmüştür. Biri sana, biri bana, biri de ilim adamına…
Zeynep — (————Hasret’in sözünü keser———— ) Masal anlatmıyorum ben… Elma fikir o ilim adamı ne yapmış?
Hasret — ————Elmayı yemiş mi?——————
Zeynep — Off… Aklına elma yemekten başka bir şey gelmiyor mu?
Hasret — Bir ipucu daha ver…
Zeynep — ———Fizikçi ve———— matematikçi. İlk aynalı teleskobu da o yapmış.
Hasret — Başka?
Zeynep — Renk ve ışık üstüne emek harcamalar da yapmış.
Hasret — ————Ne benzer biçimde emek harcamalar———— ?
Zeynep — Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde değişik renkte bileşenlere ayrıldığını açıklamış. Beyaz ışığın ayrıştığında gökkuşağı renklerini oluşturduğunu saptamış.
Hasret — Peki, yere düşen elmayı ne yapmış? ———Yemiş mi———?
Zeynep — Of… Yine mi? Hayır efendim, yememiş.
Hasret — Niçin?
Zeynep — Şu sebeple… Bilgin olduğundan düşünüyormuş. Elmanın yere düşmesini izlemiş, sonrasında da evrensel —————yer çekimi yasasını—————— bulmuş.
Hasret — ————Bu şahıs Newton mu yoksa?———————
Zeynep — Fazla şükür… Sonunda bilebildin.
Hasret — Bu alim bununla beraber hem gökbilimci hem de felsefeci. Tam yirmi bir yaşlarındayken profesör olmuş. 1661’de. Bir düşün ne kadar gençmiş.
Zeynep — ————Bu kadar şeyi nasıl ne şekilde öğrendin?——————
Hasret — Nivtın yarın için konut ödevimdi…
Zeynep — Biliyordun da sebep beni oyaladın? Bilmiyormuş benzer biçimde yaptın.
Hasret — Sen de beni oyaladın. Seni sınamak istedim. Bakalım neler biliyor diye…
Zeynep — ———Bir elma daha ister misin?———————
Hasret — Nivtın’ın elması olsun fakat…

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Güvenilir kaynaklardan (gov ve edu uzantılı yerli ve yabancı Genel Ağ sitelerinden, yerli ve yabancı teknoloji dergilerinden, gazetelerden vb.) engelli insanların yaşamını kolaylaştıran teknolojik ürünlerle ilgili bilgiler toplayıp bunlarla ilgili fotoğraflar getiriniz.

Protezler: Teknolojinin gelişmesiyle beraber her geçen sene daha etkili hale gelen protez organlar, gövde bütünlüğünün bozulmuş olduğu durumlarda el, kol, bacak yerine geçebiliyor, engelli bireylere özgürce devinim etme imkanı veriyor.

Eyeborg: Engelli teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Her şeyi siyah-beyaz görme olarak malum achromatopsia adlı hastalık için üretilen ve her bir renk tonunu değişik frekanslara dönüştüren Eyeborg adlı alet ile renkleri görmek yerine duymak mümkün.

Engelli Arabaları: Tekerlekli iskemle kullanan engellilerin sağlığı ve konforu düşünülerek tasarlanan engelli otomobilleri her geçen sene yaygınlaşıyor. Elektrikli pek fazla modeli bulunan bu araçlar engelli teknolojileri kapsamında yer verilmiştir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 187-188-189-190. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat