şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Tema SANAT Sayfa 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 “Yaz Sinemaları” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 219. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sinemaya gitmeyi sever misiniz? Ne tür filmler izlersiniz? Niçin?

CEVAP: Sinemaya gitmeyi severim. En fazla fantastik filmleri izlemekten hoşlanırım. Bundan dolayı, bu tür filmlerde gerçek hayatta karşılaşmam olanaksız olan karakterler ve vakalar yer almıştır. Ben de bu tarz şeyleri izlerken düş oluşturmayı severim.

2. Büyüklerinizin sinemayla ilgili bir anısını dinlediniz mi? Paylaşınız.

CEVAP: Büyüklerim anlattığını nazaran eskiden açık hava sinemalar varmış. Bu sinemalara nadiren film gelirmiş ve hepimiz o filmi seyretmek için can atarmış.

3. Sinema ya da televizyonda izleyeceğiniz bir filmin size uygun olup olmadığına nasıl ne şekilde karar veriyorsunuz?

CEVAP: Bu filmlerin hangi yaş grubu için uygun bulunduğunu belirten semboller yer almıştır. Bu sembollere bakarak karar veriyorum.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 224. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metindeki bazı kelimeler ile bunların lügat anlamlarını kullanarak aşağıya bir bulmaca hazırlanmıştır. Ama bu bulmacada bazı eksiklikler vardır. Bulmacadaki tamamlanmamış bölgeleri tamamlayınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze kaydediniz.

1. Misafir.
2. İlkbaharla güz arasındaki sıcak mevsim.
3. Bir oyun yada filmin başlıca bölümlerinden her biri.
4. Bir vakası, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse.
5. İçine bazı şeyler konulmak için kâğıttan yapılmış kese biçiminde poşet.
6. Para ile alınan ve konser, beyazperde, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme yada bir şans oyununa katılma imkânı veren vesika.
7. Sinemalarda gösterilen yapıt.
8. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması ihtiyaç duyulan hareketlerin umumi adı.
9. Meyve.
10. Arkalıksız iskemle.
11. Bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, çoğu zaman resimli duvar ilanı, ası.
12. Güzel sanatların bir dalı, ak perde, yedinci sanat.
13. Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm şeklinde sebeplerle meydana getirilen toplantı, tören.

bulmaca

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 225. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde bahçe sinemalarının özellikleriyle ilgili neler anlatılmaktadır?

CEVAP: Bahçe sinemaları alabildiğine geniş olurdu. Çevresi yüksek duvarlarla çevrilir, ortasından çakıl döşeli bir yol geçer, yolun iki yanına düzgünce sıralanmış iskemlelere oturulurdu.

2. Bahçe sinemaları yazarın belleğinde nasıl ne şekilde izler bırakmıştır?

CEVAP: Uzun ve sıcak yaz gecelerinin tek eğlencesi olarak iz bırakmıştır. Onun için büyük bir coşku konut mutluluktur.

3. Yazarın çocukluklarındaki sinemaların işlevi nedir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

CEVAP:Sinemalar büyük bir eğlence kaynağıymış. “Evlerimiz dardı, ailelerimizin geliri ise sınırı olan. Geceleri konukluk için komşulara gitmenin haricinde, bu darlığı ve sınırlılığı aştığımız tek yer, yaz süresince film oynatan bahçelerdi.”

4. Yazar beyaz perdeye gitmeyi sebep bir törene benzetmiştir?

CEVAP: Bundan dolayı beyaz perdeye gidileceği vakit her şey belli bir sırayla oluyormuş. Sinemaya gitmek için meydana getirilen işler ve duyulan coşku tıpkı bir merasim gibiymiş.

5. Metinden hareketle yazarın rasat gücü ile ilgili neler söylenebilir?

CEVAP: Yazarın yüksek bir rasat gücü vardır. Geçmişte yaşanmış olan olayların haricinde insanların his ve fikirlerini de net halde hatırlamaktadır.

6. Metinde anlatılan beyazperde kültürü ile bugünkü beyazperde kültürü içinde ne şeklinde farklılıklar vardır?

CEVAP: Metinde bahçe sinemasının insanların tek eğlencesi olduğundan bahsedilmiştir. Günümüzde ise salon sinemaları vardır ve insanoğlu için tek eğlence deposu değildir.

7. Metinde his belirten ifadeler var mıdır?

CEVAP: Metinde his belirten ifadeler vardır. Yazarın beyazperde mevzusunda duyduğu coşku pek fazla kez dile getirilmiştir.

8. “Yaz Sinemaları” metninin türü daha evvel okuduğunuz hangi metinle aynıdır?

CEVAP: Bu metnin daha evvel okuduğumuz “Oyun” metnine benzemektedir. İkisi de hatıra türündedir.

9. Okuduğunuz metinde sözü edilen filmlerin içinde ne olduğu sizce çocuklar için uygun mudur? Niçin?

CEVAP: Bence küçüklere uygun değildir. Bundan dolayı metindeki filmlerde kavuşamayan aşıklar yada dövüşen adamlardan bahsedilmektedir. Bu mevzular çocuklar için uygun değildir.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. En nihayet seyrettiğiniz filmle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Seyrettiğim Film: Elektrik Savaşları

3.etkinlik

b. İnternet, tv ya da beyazperde insanlara ne tür iletiler veriyor? Değerlendiriniz.

CEVAP: İnternet, tv ve beyazperde insanlara dünyada lan ve olmayan hayatlar ile ilgili çeşitli bilgiler sunuyor. İnsanlar bu şekilde hem dünyadan haberdar oluyor hem de düş güçleri zenginleşiyor. Bazen yeni bilgiler ediniyor, arasıra de bir tek güzel zaman geçiriyor.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 226. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili üç sual hazırlayınız. Defterinize yazdığınız bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

1. Kadınların,adamların ve evlatların filmlerde dikkat etmiş olduğu şeyler nedir?

2. Bahçe sinemaları ile günümüzdeki sinemalarda tüketilen yiyecekleri karşılaştırınız.

3. Yazarın beyazperde ile alakalı fikirlerine katılıyor musunuz? Neden?

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Yaz Sinemaları” metnini daha evvel okuduğunuz “Oyun” metniyle tema, mevzu, kişiler ve anlatılan vakalar yönünden karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

Tema: Oyun metninini teması çocuk dünyasıdır. Yaz Sinemaları metninin teması sanattır.

Konu: Oyun metninin mevzusu eskiden oynanan oyunlar ve büyüklerin oyunlara nazar açısıdır. Yaz Sinemaları metninin mevzusu bahçe sinemalarıdır.

Kişiler: İki metinde de vakalar yazar tarafınca anlatılmaktadır. Olayın içinde yazarın aileleri de yer almıştır.

Anlatılan Olaylar: Oyun metninde yazarın oyun oynama isteği ve büyüklerin ona izin vermemesi anlatılmaktadır. Yaz Sinemaları metninde yazarın beyaz perdeye nazar açısı ve eskiden bahçe sinemaları kültürünün yansımalarıdır.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Soruları cevaplayınız.

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı fazla sever.
2. Onlar, çamurla oynamayı fazla sever.

1. cümledeki koyu renkli kelimelerin türü nedir?

CEVAP: Koyu renkli kelimeler isimdir.

2. cümledeki “onlar” kelimesi ile 1. cümledeki koyu renkle yazılmış kelimeler içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: “Onlar” kelimesi ilk cümledeki adların yerini tutmaktadır.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer edinen şahıs zamirlerini yuvarlak içine alınız.

6.etkinlik

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 227. Sayfa Cevapları

b. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı fazla sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren bununla oynamayı fazla sever.

1. cümledeki “balçık” kelimesinin türü nedir?

CEVAP: Bu sözcük isimdir.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: “bu” kelimesi “balçık” kelimesinin yerini tutmaktadır.

2. cümledeki “bununla” kelimesi yerine başka hangi kelimeleri yazabiliriz?

CEVAP: şununla, onunla kelimelerini yazabiliriz.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer edinen işaret zamirlerini yuvarlak içine alınız.

227.sayfa

c. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı fazla sever.
2. Bazıları çamurla oynamayı fazla sever.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: “Bazıları” kelimesi ilk cümledeki adların yerini tutuştur.

2. cümledeki “bazıları” kelimesi kesinlik mi, yoksa belirsizlik mi ifade eder?

CEVAP: Belirsizlik ifade eder.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 228. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer edinen belgisiz zamirleri yuvarlak izine alınız.

228.sayfa

ç. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı fazla sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren neyle oynamayı fazla sever?

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: “neyle” kelimesi balçık kelimesinin yerini tutmuştur.

2. cümledeki “neyle” kelimesi 1. cümledeki “çamurla” kelimesinin yerini hangi yolla almıştır?

CEVAP: Soru yöntemiyle almıştır.

1. cümleyi “kim” kelimesini kullanarak sual cümlesi hâline nasıl ne şekilde getirebiliriz? Yazınız.

CEVAP: Kim çamurla oynamayı fazla sever?

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer edinen sual zamirlerini yuvarlak içine alınız.

228

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 229. Sayfa Cevapları

d. 1. Senin kalemin bence hepsinin kaleminden güzel.
2. Seninki bence hepsininkinden güzel.

Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeler ile “ki” ekleri içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: “ki” eki kalem kelimelerinin yerini tutmuştur.

1. cümledeki ad tamlamalarının tamlanan kısımları hangi kelimelerdir?

CEVAP: “Kalemin” tamlanandır.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer edinen alaka zamirlerini yuvarlak içine alınız.

229

e. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirleri aşağıya yazınız.

  • Biz çocuklar da sokak süresince onun çevresinde döner dururduk.
  • Birinden biri, ya evvelinde filmi görmüş ya da bir görenden duymuş olurdu.
  • “Siz de geliyor musunuz, biz gidiyoruz ?”
  • Herkes bir an evvel kendini evden dışarı atmak isterdi.

f. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirler metnin anlamına nasıl ne şekilde katkı elde etmiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Bu zamirlerden bazıları adların yerine kullanılmış, bazıları da belirsizlik belirtmek için kullanılmıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 230. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

İzlediğiniz filmi arkadaşlarınıza anlatınız. Filmi anlatmadan evvel anlatacaklarınızı bir kâğıda listeleyiniz. Listenize, filmin Türkçe alt yazılı mı, Türkçe dublajlı mı bulunduğunu (Filmi Türkçe alt yazılı olarak seyrettiyseniz bunun sebebini ve filmi bu şekilde seyretmenizin size ne kazandıracağını açıklayınız.), filmin konusunu, oyuncularını, yapımcısını, türünü vb. ni yazınız. Filmi anlatırken bu listeye göz atabilirsiniz.

Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız. “Fragman” yerine “tanıtma filmi”, “dublaj” yerine “seslendirme”, “flashback” yerine “geriye dönüş”, “direktör” yerine “yönetmen” şeklinde.

CEVAP: Elektrik Savaşları, Alfonso Gomez-Rejon’nun yönettiği, Michael Mitnick tarafınca senaristliğinin yazıldığı, başrollerini Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult ve Tom Holland’un paylaşmış olduğu bir Amerikan biyografik filmidir. Film 1880’lerde Edison ile Westinghouse arasındaki elektik çalışmalarının rekabetini konu alıyor. Tanıtım filmini izlediğimde filmi izlemem icap ettiğini düşündüm. Bundan dolayı, bu mevzuyu her vakit merak ederdim. Filmi seslendirmeli olarak izledim. Bu film ile Edison, Westinghouse ve Tesla içinde geçen elektrik akımı fikirlerini daha iyi kavramış oldum.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki afişleri inceleyiniz. Siz de istediğiniz bir mevzuda kısa film yarışması için poster hazırlayınız. Afişinizde özlü sözlerden, atasözlerinden yararlanınız. Afişinizi derslik panosuna asınız.

8.etkinlik

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Bulunduğunuz yerdeki mimari bir eserin fotoğrafını çekiniz. Bu mimari eserle ilgili (yapılış zamanı, mimarı, yaptıranı, mimari özellikleri, tarihçesi vb.) informasyon toplayınız.

yerebatan sarnıcıCEVAP: Bizans İmparatoru I. Justinianus (572 – 565) tarafınca yaptırılan bu büyük yer altı sarnıcı suyun içinden yükselen ve sayısız şeklinde görülen mermer sütunlara bakarak halk içinde “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunur. Yerebatan Sarnıcı İstanbul’un Osmanlılar tarafınca 1453 senesinde fethinden sonrasında, bir süre daha kullanılmış ve padişahların oturmuş olduğu Topkapı Sarayı’nın bahçelerine buradan su verilmiştir.

• Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresindeki “Faaliyetler” bölümünden “Taşınmaz Kültür Varlıkları” ile ilgili informasyon edininiz.

CEVAP: Mülkiyeti vakfına ilişik ortalama 9000 civarında olan taşınmaz vakıf kültür varlıkları oluşturmaktadır. Bunlara içinde Edirne Merkez Büyük Sinagog, Hatay Antakya Habib-i Neccar Camii, İstanbul Beşiktaş Hamidiye Camii, İstanbul Beşiktaş Ortaköy Camii, İstanbul Eminönü Mısır Çarşısı, Süleymaniye Camii, Malatya Yusuf Paşa Bedesteni yer almıştır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 214-215-216-217-218. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat