şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Tema SANAT Sayfa 231, 232, 233, 234, 235 “Yürekler” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 231. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mimari ve sanat içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: Bir konut, sokak, kent içinde yaşayanları yönlendirmesiyle, yaşadıklarıyla şekillenir. Bu durumda her yaşayan karakterini katar ve yapıyı özgünleştirir. Her yapı birbirinden ayrıdır, orijinal bir sanat eseridir.

2. Gözünüze hoş gelen mimari eserlere örnekler veriniz.

CEVAP: Ayasofya (İstanbul), Tac Mahal (Hindistan), Sidney Opera Binası (Avustralya), Pisa Kulesi (İtalya), Gize Piramitleri (Mısır), Kız Kulesi (İstanbul), Galata Kulesi (İstanbul).

3. Mimar Sinan ile ilgili neler bildiğiniz gibi? Anlatınız.

CEVAP: Mimar Sinan Osmanlı Devleti’nin kafa mimarıdır. Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonrasında verdiği üç büyük yapıt, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul’daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en görkemli eseridir. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşlarında yapmış olduğu ve “ustalık eserim” diye takdim etmiş olduğu, Edirne’deki Selimiye Camii’dir.

4. Birazdan okuyacağınız metnin başlığından ve görselinden hareketle mevzusu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

CEVAP: Metin, İstanbul’daki mimari güzelliklerden bahsediyor olabilir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 232. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamı verilmemiş kelimenin anlamını evvel tahmin ediniz, sonrasında sözlükten bulup yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze kaydediniz.

1 – çini
2 – nabız
3 – mihrap
4 – minber
5 – sütun
6 – kuytu

( 3 ) Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk yada girintili yer.

( 6 ) Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer).

( 5 ) Herhangi bir maddeden meydana getirilen, vakit vakit üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, çoğu zaman bir altlığa, arasıra direkt doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon.

( 1 ) Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve çoğu zaman çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans.

( 2 ) Kalp atışının sağlamış olduğu kan basıncından dolayı atardamara parmakla basıldığında duyulan vuru.

( 4 ) Camilerin içinde, hatibin çıkıp hutbe okumuş olduğu, merdivenli ve yüksekçe, özel yer.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirde hangi mimari eserden söz edilmektedir?

CEVAP: Camiden söz edilmektedir.

2. Bu mimari eserin özellikleri nedir?

CEVAP: Bu mimari eserin mihrap ve minber adlı bölümler, sütunları vardır.

3. Ozan, bu mimari eseri incelerken neler hissetmiştir?

CEVAP: Ozan bu eseri incelerken çiçekler ve kelebekler gördüğünü, ruhlar, melekler ve yürekler gördüğünü hissetmiştir.

4. Şiirde neler karşılaştırılmıştır?

CEVAP: Şiirde eski sanat ile yeni sanat karşılaştırılmıştır. Eskinin tekrardan fazla daha iyi bulunduğunu ifade etmiştir.

5. Şiirde benzetme ve kişileştirme sanatlarından hangisi ya da hangileri vardır? Misal dizeleri okuyun.

CEVAP: “Dolaştım: Beş yüz yaşlarında / Koç yiğit direkler gördüm.” ve “Eski sanatın yanında / Yeniyi emekler gördüm.” dizelerinde kişileştirme sanatları kullanılmıştır.

6. Ozan, şiire sebep “Yürekler” adını vermiş olabilir?

CEVAP: Ozan caminin içindeki varlıkları kişileştirmiştir. Bu nedenle şiire bu adı vermiş olabilir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 233. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirin konusunu ve anne duygusunu kutucuklara yazınız.

Konu: Eski Sanatın Güzelliği

Ana Duygu: Eski sanatın mimarisi fazla etkisi altına alan ve göz alıcıdır.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okuduğunuz şiirde, geçen yıl öğrenmiş olduğunuz benzetme ve kişileştirme sanatları vardır. Bu şiirde, bu söz sanatlarının yanında karşıtlık (karşıtlık) sanatı da vardır. Karşıtlıkta birbirine zıt his, fikir, düş ve durumlar bir arada gösterilir. Karşıtlık sanatı zihinde bir aykırılığı, çelişkiyi ya da karşıtlığı düşündürür. Aşağıda karşıtlık (karşıtlık) sanatına örnekler verilmiştir. Dikkatle inceleyiniz.

b. Aşağıdaki dizelerde karşıtlık sanatı nasıl ne şekilde yapılmıştır? Aşağıya yazınız.

İşkence yaptıkça bana gülerdi.
Benim sadık yârim siyah topraktır.

CEVAP: İşkence yapmak ve gülmek içinde karşıtlık ilişkisi vardır.

c. Okuduğunuz şiirin hangi dizelerinde karşıtlık (karşıtlık) sanatı vardır? Yazınız.

CEVAP: “Eski sanatın yanında / Yeniyi emekler gördüm.” dizelerinde eski ve yeni kelimeleri içinde karşıtlık vardır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 234. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirin ilk dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise maviye boyanmıştır. Siz de şiirin başka dörtlüklerindeki uyak ve redifleri örnekteki şeklinde gösteriniz.

Çinide daha bu sabah
Açılmış çiç{ek}ler gördüm.
Yaklaştım : Konmuş arılar,
Uçan keleb{ek}ler gördüm.

Kovanların kuytusunda
Dizili pet{ek}ler gördüm.
Mihraplarda ruhlar vardı,
Minberde mel{ek}ler gördüm.

Dolaştım: Beş yüz yaşlarında
Koç yiğit dir{ek}ler gördüm.
Sütunlarda, direklerde
Bükülmez bil{ek}ler gördüm.
Dinledim: Vuran nabızlar,
Ve çarpan yür{ek}ler gördüm.

Gezdim dışarda yolları…
Dilekler, ist{ek}ler gördüm;
Eski sanatın yanında
Yeniyi em{ek}ler gördüm.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Hakkında informasyon topladığınız, fotoğraflarını çektiğiniz mimari eseri arkadaşlarınıza tanıtınız. Çektiğiniz fotoğrafları arkadaşlarınıza gösteriniz. Bunun için kısa bir sunum hazırlayınız. Prova yapınız. Sunumunuzu 2 – 3 dakika ile sınırlandırınız.

2020-2021 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Tema SANAT Sayfa 231 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Ekoyay YayıncılıkCEVAP: Bizans İmparatoru I. Justinianus (572 – 565) tarafınca yaptırılan bu büyük yer altı sarnıcı suyun içinden yükselen ve sayısız şeklinde görülen mermer sütunlara bakarak halk içinde “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunur. Yerebatan Sarnıcı İstanbul’un Osmanlılar tarafınca 1453 senesinde fethinden sonrasında, bir süre daha kullanılmış ve padişahların oturmuş olduğu Topkapı Sarayı’nın bahçelerine buradan su verilmiştir.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden kazanmış olduğunuz bilgilerden yararlanarak “tarihî eserlerin korunması” mevzusunda grup hâlinde bilgilendirici bir metin yazınız. Bunun için 4 – 5 kişilik gruplara ayrılınız. Metninizi yazmadan evvel mevzu ve anne fikri belirleyiniz. Metninizin giriş, gelişme ve netice bölümlerinde nelerden söz edeceğinizi oluşturacağınız taslağa yazınız. Yazınızın ilk paragrafında yazma amacınızı ifade etmeyi de unutmayınız. Yazınızda atasözleri, deyimler ve özdeyişlerden yararlanınız. Ayrıca yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 235. Sayfa Cevapları

Yazınızı A4 kâğıdına, yazınızın taslağını ise aşağıya imla ve noktalama kurallarına dikkat ederek yazınız. Yazınızı derslik ya da okul panosunda paylaşınız.

Yazımın Taslağı

Tarihi eserler, milletlerin kültür değerlerinin mühim bir bölümünü meydana getirir. Onlar bir ülkenin tarihinin, coğrafyasının ve sanatının yansımalarıdır. Özelliği ne olursa olsun insan emeğinin ürünleridir.

Vatanımızda geçmişten günümüze kadar pek fazla zamanı yapıt inşa edilmiştir. Bu eserler atalarımızdan bizlere miras kalmış kültür varlıklarıdır. Kültür varlıklarının onarılması ve korunması milli (ulusal) kültürün canlı tutulması, zamanı vesika ve bilgilerin zenginleşmesi açısında fazla önemlidir. Tarihi eserlerimiz doğa vakaları yada insan zararları sonucunda tahrip olmaktadır. Sebebi ne olursa olsun kültür varlığımızı kaybetmeye göz yummamalıyız. Bu mevzu ile ilgili olarak eğitimli insanlara kulak vermeli, eserlerimizi korumak mevzusunda yapabileceklerimizi öğrenmeliyiz. Millet olarak bu eserlere haiz çıkarsak onları koruyabiliriz.

Tarihi eserler geçmişe bir ışıktır. Aynı zamanda sanat yönü kuvvetli kültür varlıklarımızdır. Bu nedenle eserlerimizi korumak için çalışmalı, atalarımızın değerlerine haiz çıkmalıyız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

www.eba.gov.tr Genel Ağ adresindeki “Mozart-Rondo Alla Turca” adlı kısa belgeseli izleyiniz.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat