>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 250-251-252-253-254-255-256-257-258. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 250-251-252-253-254-255-256-257-258. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 8. Tema VATANDAŞLIK Sayfa 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 “Kurtla Köpek” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 250. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Özgürlük (özgürlük) kavramıyla ilgili hazırladığınız kartonları sınıfınıza asınız. Bu özlü sözlerin anlamlarıyla ilgili konuşunuz.

 • Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk
 • Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros
 • Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry
 • Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski

2. Özgürlük sizce nedir? Hür insan neler yapar?

CEVAP: Bence özgürlük baskı altında kalmadan düşünmek ve hareket etmektir. Hür insan fikirlerini belirtir, istekleri doğrultusunda tercihler yapar ve başkalarının zorlaması olmadan bir hayat sürdürür.

3. Haklar ve özgürlükler içinde nasıl ne şekilde bir münasebet vardır?

CEVAP: Sahip olduğumuz haklar özgürlüğümüzü koruma altına almak için vardır. Haklarımızı kullanarak özgürce düşünür ve davranırız. Haklar herkesi kapsar. Bu durumda başkalarının hür düşünme ve davranma hakkını elinden alamayız. Böylece hür bireyler olarak başkalarının özgürlüğünü de kısıtlamayız.

4. Temel hak ve özgürlükler nedir?

CEVAP: Yaşama hakkı, sıhhat hakkı, eğitim hakkı, fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yakarma hakkı, özel hayat gizliliği hakkı ve ekonomik haklar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 252. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

İkişerli gruplara ayrılınız. Arkadaşınızla birlikte, okuduğunuz metni muhteviyatında değişim yapmadan konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglara (karşılıklı konuşma şeklinde) dönüştürünüz. Oluşturduğunuz diyalogları aşağıya yazınız.

Köpek:
— Kuvvet bir şey değil, sayın efendimiz, bu şekilde benim şeklinde semirmeniz. Vazgeçin, bırakın bu ormanları. Nedir bu ormanlarda çektiğiniz; Seril sefil, perişan, aç biilaç? Açlıktan neredeyse öleceksiniz. Hepiniz fülûsuahmere muhtaç. Âdeta arslan ağzında, yiyecekleriniz. Gelin benimle, derhal değişsin kaderiniz.

Kurt:
— Peki, işim ne olacak?

Köpek:
—Hiç! Sadece adam kovalamak. Vazifeniz yabancılara sertlik, evdekilere saygı göstermekten ibaret. Ama karşılığında neler, neler! Sizindir artık evin sayısız yiyecekleri. O ne piliç, o ne kuş kemikleri! O ne sonsuz okşanıp sevilmeler!

Kurt:
— Bu ne?

Köpek:
— Hiç!

Kurt:
— Nasıl asla?

Köpek:
— Önemli değil şu demek oluyor ki.

Kurt:
— Ama ne?

Köpek:
— Bağlamak için tasma takarlar ya, gözüne ilişen herhalde onun yeri.

Kurt:
— Bağlamak mı, serbestçe dolaşamaz mısınız?

Köpek:
—Pek dolaşamayız, fakat ne çıkar?

Kurt:
— Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız. Hani hazineler bağışlasalar zerre bile feda edemem hürriyetimden.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 253. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda kutucukta verilen kelimeler okuduğunuz metinde geçen kelimelerdir. Bu kelimeler lügat anlamlarıyla eşleştirilmiştir. Kelimelerin doğru eşleştirilip eşleştirilmediğini metinde kullanıldıkları yerlerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten denetim ederek kutucukları işaretleyiniz.

1 – çiroz 2 – semiz 3 – hakikat 4 – seril sefil  5 – biilaç 6 – görev 7 – saygı
8 – önemli  9 – saltanat 10 – zerre 11 – anaç 12 – ibaret 13 – zafiyet

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 253. Sayfa

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 254. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde kullanılan deyimleri belirleyiniz. Deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden bulup yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını söyleyiniz.

 • Çiroza dönmek: Fazla zayıf kalmak
 • Dil dökmek: Kandnehir, inandırmak ya da yararlanmak için tatlı sözler söylemek.
 • Açlıktan ölmek: Dayanılmayacak kadar acıkmış olmak.
 • Fülûsuahmere ihtiyaç duymak: Beş paraya ihtiyaç duymak (Osmanlıca bir deyim)
 • Yiyecek arslan ağzında: İş bulmak ve para kazanmak fazla zor olsa gerek.
 • Gözleri yaşarmak: Fazla duygulanmak.
 • Gözüne ilişmek: Birdenbire, rastgele, istemeden görmek.

CEVAP: Bu deyimler metni zenginleştirmiş ve anlamı pekiştirmiştir. Ayrıca metne güzel duyu vermekte ve okurun ilgisini çekmektedir.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kurt, köpek ile karşılaştığında ilk evvel neler düşünüyor?

CEVAP: Üzerine atılıp onu parçalamayı düşünüyor.

2. Köpeğin kurda teklifi ne olmuştur?

CEVAP: Ormanda yaşamaktan vazgeçip onunla gelmesini öneri ediyor.

3. Köpek, hangi görevler karşılığında ne almaktadır?

CEVAP: Köpek yabancılara sertlik, evdekilere saygı göstererek sayısız aş almaktadır.

4. Kurt, köpeğin teklifini niçin sona çeviriyor? Kurdun yerinde siz olsaydınız bu öneri karşısında ne yapardınız?

CEVAP: Kurt köpeğin bağlandığını öğrenip hür olamayacağını anladığı için teklifi sona çeviriyor. Ben de kurt şeklinde düşünürdüm.

5. Metindeki kahramanlardan hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?

CEVAP: Kurdun yerinde olmak arzu ederdim. Şu sebeple, her vakit kendi irademle devinim etmeyi yeğlerim.

6. Metnin türü nedir?

CEVAP: Fabl’dır.

7. Metindeki hayvanlar gerçekte umumi olarak nasıl ne şekilde bir karaktere haizdir? Metinde bu hayvanların seçilmesinin gerçek hayatla bir ilgisi var mıdır?

CEVAP: Kurt özgürlüğü seven, köpek ise yetkin ve tokluğu önemseyen biridir. Gerçek hayatta da bu şekilde kimseler vardır. Kimisi varlık içinde tutsak olmayı seçer, kimisi de yokluk çeker fakat özgürce yaşar.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metnin konusunu ve anne fikrini yazınız.

Konu: Özgürlük

Ana Fikir: Özgürlük hiçbir şeye değişilmez bir kavramdır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 255. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metnin yazarı siz olsaydınız metne nasıl ne şekilde bir başlık koyardınız? Yazınız.

CEVAP: Hürriyetin Değeri

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metindeki kahramanları tabloda verilenlere bakılırsa karşılaştırınız.

KÖPEK
Fiziksel Özellikleri: Sağlıklı, semiz.
Karakter Özellikleri: Kanaatkar
Özgürlük Kavramına Bakış Açısı: Tok olmayı özgürlüğe tercih ediyor.

KURT
Fiziksel Özellikleri: Fazla zayıf.
Karakter Özellikleri: Özgürlüğe ehemmiyet veren
Özgürlük Kavramına Bakış Açısı: Hür olmak için aç kalmayı göze alıyor.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin aşağıdaki dizelerinde karşıtlık ilişkisi kurulmuştur. Bu ifadeleri bulunuz.

Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri
Köpekler, aksine, semiz mi semiz.

CEVAP: Çiroz zayıflığı, semiz ise şişmanlığı ifade eden kelimelerdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 256. Sayfa Cevapları

– Masal ve fabllarda kişileştirme ve konuşturma sanatları en fazla rastlanan söz sanatlarıdır. Siz de “Kurtla Köpek” metninde konuşturma sanatlarının olduğu dizelerin altını çiziniz.

CEVAP: Diyalog olan bütün cümlelerin altını çizebilirsiniz.

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metni okuyun. Bu metinle “Kurtla Köpek” metnini tema, mevzu, vaka örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırınız. Metinlerin benzerliklerini ve farklılıklarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinliği tamamladıktan sonrasında kendinize şu suali sorarak öz değerlendirme yapınız:

• Bu etkinliği daha iyi yapabilir miydim? Nasıl?

CEVAP: Bu etkinliği iki metni taraf yana koyup okuyarak daha iyi yapabilirdim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 257. Sayfa Cevapları

Olaylar: İki metin hür ve aç olmak ile tutsak ve tok olmak mevzuları bakımından benzerlik göstermektedir. Özgürlüğün yiyecek içinde yaşamaktan daha mühim olduğu anlatılmaktadır.

Temalar: İki metin de vatandaşlık temasını işlemektedir.

Konular: Tok olmak ve hür olmak arasındaki seçim anlatılmıştır. Benzer mevzular vardır.

Karakterler: İki metinde de hür ve aç olan bir karakter ile tok ve tutsak olan bir karakter yer verilmiştir.

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki unsurların hangisi gerçek, hangisi kurgusaldır? Kurgusal olanların başına “K”, gerçek olanların başına “G” yazınız.

[ G ] Kurt ve köpeğin birer hayvan olması.
[ G ] Kurdun ve köpeğin konuşturulması.
[ K ] Yabani bir hayvan olan kurdun özgürlüğüne düşkün olarak değerlendirilmesi.
[ G ] Köpeğin evcil bir hayvan olması ve çeşitli görevler yapması.
[ K ] Köpeğin evcilliğinin kölelik olarak değerlendirilmesi.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 258. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Serbest konuşma yöntemini kullanarak herhangi bir konudaki his, fikir ve hayallerini anlatınız.

CEVAP:  KİTABA BAKIŞ

Kitap okuma alışkanlığı olmayan kişilerin umumi düşüncesi kitap okumanın bunaltan bir iş olduğudur. Genellikle kitabın bir şey öğrenmek için okunduğunu düşünürler. Ancak kitap düş oluşturmak, dinlenmek yada yalnız eğlenmek için bir okunabilir. Kitap okumayı sevmeyen bir şahıs seveceği mevzuda bir kitap okumamış anlamına gelir. Kendisine uygun bir kitabı okuyan şahıs bu işi yapmanın ne kadar zevkli bulunduğunu anlamış olur. Bu nedenle bir yakınımızın kitap okumayı sevmesi için ona keyifli ve ince kitaplar önerebiliriz. Şu sebeple, kitaplar insana en yakın dosttur.

12. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıya özgürlükle ilgili bir şiir yazınız.

CEVAP: ÖZGÜRLÜĞÜM

Hislerim ve düşüncelerim var benim.
Onları dinleyerek devinim ederim.
Bazen dolaşmak arasıra oturmak isterim,
Vazgeçmeyeceğim özgürlüğüm benim.

Her insanoğlunun hür bulunduğunu bilirim,
Hürriyeti savunur hak ve ödevlerim,
Yaşama uyguladığım bütün fikirlerim,
Vazgeçmeyeceğim özgürlüğüm benim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir imalathaneyi sahibinden ya da müdüründen izin alarak (pastane, fırın, tekstil fabrikası vb.) geziniz. Bu imalathanede üretilen ürünün yapım aşamalarının fotoğraflarını çekiniz. İmalathanede üretilen ürünün miktarını, imalathanede çalışan sayısını, kullanılan olmamış madde miktarını vb. ni not ediniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 258. Sayfa

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 246-247-248. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat