şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 259-260-261-262-263-264-265. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 259-260-261-262-263-264-265. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2019-2020 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 8. Tema VATANDAŞLIK Sayfa 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 “Nazilli Destanı” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 259. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Üretmek ve üretim denince aklınıza neler geliyor?

CEVAP: Üretmek, insanların gereksinim duyacağı her türlü ürünü ortaya çıkarmaktır. Bütün bu emekler da üretimdir.

2. “Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz.” atasözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

CEVAP: Bir ürünü ortaya çıkarma aşamasında çalışmayan, çabalamayan şahıs o ürünün nasıl ne şekilde değerlendirileceğine karar veremez. Bunu meydana getirecek olanlar o mahsul için çalışanlardır.

3. Üretim kelimesinin karşıt anlamlısı nedir?

CEVAP: Tüketimdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 261. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını daire içine alınız. Sıra arkadaşlarınızla beraber bunların anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonrasında bu sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını Türkçe lügat, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. den yararlanarak öğreniniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını kendi sözlüğünüze kaydetmeyi unutmayınız.

Klişe: Baskıda kullanılmak amacıyla, üstüne kabartma fotoğraf, biçim, {yazı} çıkarılmış metal levha.

Emprime: Değişik renkte boya kullanılarak kumaş üstüne desen ve zemin basma işlemi.

Gravür: Ağaç, taş yada metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği.

Rotatif: Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce tane baskı icra eden bir tür basım makinesi.

Yunmak: Yıkanmak.

Balya: Çember ve demir tellerle bağlanmış tecim eşyası.

İğ: Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış vasıta.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazarın Nazilli Basma Fabrikasına gidiş amacı nedir?

CEVAP: Basma renklerini ve nakışlarını incelemektir.

2. Nazilli Basma Fabrikasında yazarın ilgisini en fazla çeken şey nedir?

CEVAP: Yazarın ilgisini çeken şey İstanbul’daki fabrikaların Nazilli’deki fabrikanın yanında çocuk oyuncağı benzer biçimde kalmış olmasıdır.

3. Yazar metinde neleri karşılaştırmıştır?

CEVAP: İstanbul’daki basma fabrikaları ile Nazilli’deki fabrikayı karşılaştırmış.

4. Metinde çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bu benzetmelerin olduğu bölümlerin altını çiziniz. Bu benzetmelerden en fazla hoşunuza giden hangisidir?

CEVAP: Metinde en fazla pamuk tarlasının buluta benzetilmesini beğendim.

5. Yazarın rasat kabiliyeti ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

CEVAP: Yazarın fazla iyi bir rasat kabiliyeti vardır. Her makinenin çalışma biçimini özenle ve güzel duyu şekilde anlatmıştır.

6. Metnin mevzusu nedir?

CEVAP: Pamuğun fabrikada ipliğe dönüşmesi.

7. Metnin anne fikrini en iyi özetleyen üç sözcük nedir?

CEVAP: Pamuk, iplik, nakış.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 262. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruların yanıtını karşılarına yazınız.

• Yazar, metinde gezip görmüş olduğu bir yerle ilgili izlenimlerini mi yoksa şahit olduğu bir vakası mı anlatmıştır? İzlenimlerini anlatmıştır.
• Yazar, gezip görmüş olduğu bölgeleri anlatırken çeşitli betimlemelerden ve benzetmelerden yararlanmış mıdır? Evet.
• Metni okuduktan sonrasında Nazilli Basma Fabrikası ve orada üretilenler ile ilgili belli bir bilgiye haiz oldunuz mu? Evet.
• Metni okurken kendinizi Nazilli Basma Fabrikasını yazarla beraber geziyormuş hissine kapıldınız mı? Evet.
• Sizce yazar gezdirilmiş olduğu yerdeki her şeyi anlatmış mıdır? Hayır. Sadece ilgisini çeken ve aklında kalan şeyleri anlatmıştır.

b. Aşağıdaki açıklamaları okuyun.

– Etkinliğin “a” bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan ve yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak “Nazilli Destanı”nın türünü söyleyiniz.

CEVAP: Metnin türü seyahat yazısıdır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 263. Sayfa Cevapları

c. Aşağıdaki metin parçalarını okuyun. Bunlardan hangileri “Nazilli Destanı”yla aynı türde yazılmış bir metinden alınmıştır? İşaretleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 263. Sayfa

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 264. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde yer edinen zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin metnin anlamına nasıl ne şekilde katkı sağladığını cümlelerin altına yazınız.

Benim İstanbul’da gördüğüm basma fabrikaları Nazilli’dekinin yanında çocuk oyuncağı benzer biçimde kaldı.
⇒ Kişi zamiri ismin yerine kullanılmıştır. İlgi zamiri daha evvel adı geçmiş bir varlığın yerine kullanılmıştır.

Bunların işini derhal derhal basımevi makinelerinin bir eşi olan dev makineler görüyordu.
⇒ İşaret zamiri bir varlığın yerine kullanılmıştır.

• Pamuğun iplik olması için geçmiş olduğu dört beş salondan bir tanesi bu
⇒ İşaret zamiri bir varlığın yerine kullanılmıştır.

• Bizimki orta hâlli bir yapınak sayılırmış.
⇒ İlgi zamiri daha evvel adı geçmiş bir varlığın yerine kullanılmıştır.

Hepsinin kalınca dudaklarında bir tutam bulut.
⇒ Belgisiz zamir varlıkların yerine kullanılmıştır.

O şeytan çekici benzer biçimde kendi başlarına bir sürü işler beceren iğleri insanoğlunun gidip birer birer öpeceği geliyor.
⇒ İşaret zamiri bir varlığın yerine kullanılmıştır.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak “üretim ve istikbal” temalı bir konuşma yapınız. Bu tekniğe nazaran her öğrencinin bundan önceki arkadaşının mevzuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuşarak mevzuya değişik bir nazar açısı getirmesi icap ettiğini unutmayınız.

Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya itina gösteriniz.

CEVAP: Bir ülkedeki refah seviyesi o ülkenin ekonomik büyümesi ile direkt ilgilidir. Ekonomik gelişme her alanda yükselmeyi ve bağımsızlığı sağlar. Tarım, tecim, endüstri ve enerjide başka ülkelerden bağımsız olarak devinim etmenin yolu üretimin yerli ve devamlı olmasıdır. Üreten toplumlar tarih süresince varlığını uzun süre devam ettirebilmiştir. Zira, bu toplumlar kalkınmak için başka toplumlara gereksinim duymazlar. Üreten bir diyar ürettiklerini hem halkının faydasına hem de ekonomik büyümeye katkı için kullanabilir. Gelecekte başta iktisat olmak suretiyle her alanda başarıya ulaşmış bir diyar olmak için üretime ehemmiyet vermeliyiz. Üretimin tüketimde fazla olduğu bir yerde rahatlık ve refah kaçınılmazdır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 265. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Gezip gördüğünüz, ile ilgili data topladığınız imalathaneyi tanıtan bir {yazı} yazınız. Bu yazınızda anlatımı yardımcı olmak için grafik ve tablo (imalathanede üretilen ürünün miktarı, imalathanedeki çalışan sayısı, kullanılan olmamış madde miktarı vb.) kullanınız. Çektiğiniz fotoğraflarla yazınızı süsleyiniz. Yazınızda imalathanedeki üretim aşamalarını detaylı şekilde, işlem basamaklarına nazaran anlatınız.

Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Yazınızı okuyun. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler imla ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından yazınızı gözden geçiriniz. Gözden geçirdikten sonrasında yazınızı toplumsal medyada paylaşınız.

CEVAP: FIRININ İŞLEYİŞİ

Gezip gördüğüm yapımevi bir fırındı. Bu fırında çeşitli unlu ürünler yapılıp satılmaktadır. Burada bir günde ortalama olarak bin adet somun ekmek, beş yüz adet pide, iki yüz adet simit, iki yüz adet poğaça ve iki yüz adet açma yapılmaktadır. Ürünlerin yapımında dört, satımında ise iki şahıs iş yapmaktadır.

Sabah gün doğmadan iş başlangıcında olan fırın ustaları hamur harcı yapımına başlamaktadır. Ilk olarak esas olarak un, su ve tuzdan meydana getirilen hamurlar somun ekmek ve pide yapımında kullanılmaktadır. Simit, poğaça ve açma yapımında bunlara {ek} olarak bazı pasta malzemeleri kullanılmaktadır. Hamurlara biçim veren ustalar taş fırının olduğu yere gelmiş olarak pişirme işlemine başlamaktadır. Pişen ürünler fırının satış bölümünde cam dolaplara dizilerek müşteriye sunulmaktadır. Ürünleri alıcı için paketleyen bir şahıs, kasada hesabı icra eden bir şahıs bulunmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 265. Sayfa

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çalışmakla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Atasözleri

  • İşleyen demir ışıldar.
  • Akan su yosun tutmaz.
  • Emek olmadan aş olmaz.

Özlü Sözler

  • Çalışmak, en hayırlı sermayedir. Hz. Ömer
  • Ne kadar fazla çalışırsan, o denli mutlu olursun. Charles Dickens
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır. Balzac

• Gelecekte yapmak istediğiniz meslekle ilgili data edininiz.

CEVAP: Astronotlar insanlı feza araştırmalarında vazife icra eden kişilerdir. Astronot olmak için mühendislik, esas bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) ve data teknolojileri alanında minimum lisans derecesinde eğitim almış olmak gerekiyor. Astronotların bununla birlikte uzaydaki sıkıntılı koşullara (ağırlıksız ortam koşulları, ani tazyik değişimleri benzer biçimde) dayanabilmesi için fizyolojik ve psikolojik olarak sıhhatli olmaları gerekiyor. Astronot adayları ağırlıksız ortam araştırmaları, sistemler, robot uygulamaları ile ilgili eğitim alıyor. Uzay araçlarının nasıl ne şekilde kullanılacağını ve denetim edileceğini öğreniyorlar.Bunun haricinde astronotlar belirli bir göreve özgü eğitimler de alabiliyor.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 250-251-252-253-254-255-256-257-258. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat