>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Tema ÇOCUK DÜNYASI Sayfa 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 “Oyun” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 83. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Oyun” terimi size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.
CEVAP: Oyun terimi benim için bir eğlence ve öğrenme aracıdır. Oyunlar oynayarak hem güzel vakit geçiririz hem de oyunların kuralları yardımıyla değişik bilgiler öğrenebiliriz.

2. Oyun oynarken kendinizi nasıl ne şekilde hissediyorsunuz?

CEVAP: Oyun oynarken kendimi mutlu ve heyecanlı hissederim. Rekabetin olduğu oyunlarda kazanmak için çalışırım.

3. Oyun oynanmayan bir dünya nasıl ne şekilde olurdu?

CEVAP: Oyun oynanmayan bir dünyada çocuklar düş enerjisini gösterecek bir etkinlik bulmakta güçlük çekerdi. Ayrıca eğlenip dostlarıyla gülmek için başka bir sebep bulmaları gerekirdi.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 85. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.

b. Anlamlarını tahmin ettiğiniz sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak öğreniniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını kendi sözlüğünüze yazınız.
CEVAP: Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları sözlükten bulunarak yazılmıştır.

YIKINTI: Yıkılan bir şeyin parçaları, kalıntıları, yıkıntı.

BİRDİRBİR: Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıkları bir oyun.

HOPLAMAK: Sevinçten, korkudan yada oyun için, bulunmuş olduğu yerde havaya doğru fırlamak.
SEMER: At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üstüne yük bağlanan yada binilen, iskeleti ağaçtan vasıta.

YUMAK: Yuvarlak halde sarılmış iplik, yün vb. şey.

BÖBÜRLENMEK: Övünerek kabarmak, üstünlük taslamak, kurulmak.

BASMA: Gazete, mecmua, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler.

SOFU: Dinin emir ve yasaklarına bütünüyle uyan kimse.

TOPAÇ:  Çevresine ip sarılıp ani bırakılarak yada kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak.
BODUR: Enine gore boyu kısa ve tıknaz.

KÖSE: Bıyığı, sakalı çıkmayan adam.

ÇINGIRAK: Ufak çan.

BEŞTAŞ: Beş adet taşla oynanan bir çocuk oyunu türü.

KAYDIRAK: Evlatların bir taşı ayakla kaydırarak oynadıkları oyun.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okuduğunuz metinden alınmış cümlelerdeki deyimlerin anlamlarını “√“ işareti koyarak belirleyiniz.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 85. Sayfa Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 86. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 86. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 86. Sayfa Cevapları

b. Anlamlarını belirlediğiniz deyimlerin metne nasıl ne şekilde bir katkısı olmuştur? Yazar bu deyimleri kullanmasaydı metnin anlatımı nasıl ne şekilde etkilenirdi? Açıklayınız.
CEVAP: Deyimler metinde anlatımı zenginleştirmek, akıcılığı sağlamak ve daha anlaşılır olmak amacıyla kullanılmıştır. Yazar deyimleri kullanmasaydı ifade daha yavan ve estetikten ırak olurdu.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 87. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini yazınız.

Konu: Çocuk ve oyun

Ana Fikir: Her çocuk özgürce oyun oynayabilmek ister.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Metindeki kahramanın çocukluğu nasıl ne şekilde geçmiştir?

CEVAP: Kahramanın çocukluğu okuldan eve, evden okula gitmekle ve oyun oynayan evlatları seyredip üzülmekle geçmiştir.

2. Metindeki kahramanın özellikleri nedir? Metnin kahramanına benzeyen özellikleriniz var mıdır?

CEVAP: Metindeki kahraman oyun oynamayı istemekte ve oyun oynayan evlatları izleyerek oyunlarını anlamaya iş koşturmacasındadır. Benzerliğimiz benim de oyun oynamayı fazla sevmemdir.

3. Metinde hangi geleneksel çocuk oyunlarından söz edilmiştir? Günümüzde bu oyunlardan hangileri oynanmaktadır?
CEVAP: Birdirbir, uçurtma uçurma, topaç çevirme, tek mi çift mi?, iplikten su yolu almaca, ten ten, el el üstünde kimin eli var?, vay benim köse sakalım, eveleme develeme, deve kuşu kovalamaca, parmak ayırmaca, yokuş aşağı, seke seke ben geldim, çıngırağım hoşgeldin, fış fış kayıkçı, duvarda top, cevizle vurup almaca, beştaş oyunlarından söz edilmiştir. Günümüzde bu oyunlardan birdirbir, uçurtma uçurma, fış fış kayıkçı ve beştaş oynanmaktadır.

4. Metindeki kahramanın ve büyüklerin “oyun” terimine nazar açıları nasıldır? Karşılaştırınız.

CEVAP: Metindeki kahraman oyuna bir eğlence olarak bakmaktadır. Büyükler ise oyunu evlatları hasta eden ve gürültülü bir etkinlik olarak görmektedir.

5. Sizce “oyun” yazar için ne ifade etmektedir?

CEVAP: Oyun yazar için bir çocuğun eğer olmazsa olmazıdır. Çocuk oyun oynadığı sürece kendini mutlu ve hür hissedebilir. Oyun oynamadığı sürece başkalarının dediklerini meydana getiren bir kukla gibidir.
6. Metinde anlatılan yıllardaki çocuk oyunlarıyla bugünkü çocuk oyunları içinde ne benzer biçimde farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebepleri nedir?

CEVAP: Metindeki oyunlar çoğu zaman sokakta oynanan oyunlardır. Bu oyunları oynamak için taş bile yeterlidir. Ancak günümüzde oyuncaklarla oynanan oyunlar vardır. Bu farklılığın sebebi insanların nazar açılarının değişmesi ve hızla gelişen teknolojinin ilerlemesidir. Çocuklar oyunları bilgisayar yada telefonda bile oynayabiliyorlar.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili üç sual hazırlayınız. Bunları arkadaşlarınıza sorunuz.

  • 1. sorum: Yazarın aklını başından alan oyun hangisidir?
  • 2. sorum: Yazar birdirbir oyununu nasıl ne şekilde öğrenmiştir?
  • 3. sorum: Sizce ileride yazarın oyun oynayamaması onu nasıl ne şekilde etkisinde bırakır?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 88. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okuduğunuz metinde yazar, seneler evvel başından geçen, onun fikir dünyasında iz bırakan, şahit olduğu, unutamadığı vaka ve kişileri metin vesilesiyle bizimle paylaşmıştır. Kişisel yaşamı mevzu alan, ilgili kişinin yaşamından izler taşıyan bu tür metinlere hatıra denir. Anılar, içten bir anlatımla ve öznel nazar açısıyla kaleme alınmış metinlerdir.

Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisinin bir anıdan alındığını işaretleyerek gösteriniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 88. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89. Sayfa Cevapları

b. İşaretlediğiniz metnin bir anıdan alındığını nasıl ne şekilde anladınız? Yazınız.

CEVAP: Yazar, geçmişte yaşamış olduğu bir vakası anlatmaktadır. Bu da hatıra türünün en mühim özelliğidir.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde çoğul ekinin, eklendiği kelimelere esas anlamının(çokluk) haricinde hangi anlamları kattığını eşleştirme yaparak gösteriniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Videolarını izlediğiniz oyunlardan en fazla ilginizi çekeni anlatınız. Oyunu anlatırken oyunla ilgili kavramları ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamına uygun kullanmaya itina gösteriniz.
CEVAP: YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU

Bu oyun minimum altı şahıs ile oynanır. Çocuklar çember oluşturup otururlar. Ebe elinde mendille tekerleme söyleyerek etraflarında dolaşır. Bir oyuncunun arkasına mendil bırakır. Mendil bıraktığı şahıs bunu ayrım etmezse ikinci turda ebe o ilgili kişinin omzuna dokunur. Böylece seçilen şahıs ayağa kalkar ve  ebeyi kovalamaya adım atar. Ebe çemberde bir tur tamamlayıp kaldırdığı ilgili kişinin yerine oturur. Böylece ayakta kalan ebe olur. Eğer ebe turu tamamlamadan yakalanırsa aynı şahıs tekrardan ebe olur. Bu şekilde devam eder.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89-90. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Hakkında data topladığınız geleneksel çocuk oyununu aşağıdaki başlıklara gore kendi cümlelerinizle tanıtınız. Oyununuzu tanıtırken yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.
Oyunun Adı: Körebe

Oyunun Oynandığı Yer: Bahçe, geniş bir alan

Gerekli Malzemeler: Kuşak yada kumaş bir bez.

Oyuncu Sayısı: En azca 4

Oyunun Kuralları: Ebenin gözlerinin görmediğinden güvenli olunmalıdır. Ebenin gözü kapalı olacağından oynamak için düz bir alan seçilmelidir. Ebenin yaralanma ihtimali sebebiyle bu oyun koşarak oynanmamalıdır.
Oyunun Oynanışı: Çocuklar oyun alanının sınırlarını belirlerler. Daha sonrasında aralarından birisini ebe seçerler. Ebe seçilen ilgili kişinin gözleri bağlanır. Sınırları belirlenen alana dağılan başka oyuncular ebeye “Körebe, körebe gel sesime, sesime” diye bağırıp beraber gidişat tutarlar. Ebe seslerden yola çıkarak oyunculara yaklaşır ve içlerinden birisine dokunmaya çalışır. Ebe oyuncuya dokunduğu vakit dokunduğu oyuncu ebenin karşısına getirilir. Ebe ise bu ilgili kişinin yüzüne, saçına dokunarak bu ilgili kişinin kim bulunduğunu bulmaya çalışır. Doğru tahmin ederse yakalanan ilgili kişinin gözleri bağlanarak ebe o olur. Eğer tanıyamazsa aynı şahıs ebe olmaya devam eder.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üstündeki etkilerinin neler olduğuyla ilgili gazete ve Genel Ağ haberleri, mecmua yazıları bulunuz. Bunun için “www.eba.gov.tr” ve “www.ailetoplum.aile.gov.tr” Genel Ağ adreslerinden yararlanabilirsiniz.

CEVAP: Aşağıda Özgürlük gazetesinin 07.09.2017 geçmişine ilişik bir haberinden kesit yer verilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89-90. Sayfa Cevapları

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat