şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 “Tartışarak… Gerçeğe Doğru” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.

CEVAP:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17. Sayfa
2. İzlediğiniz halk spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.

CEVAP: Kamu spotlarının amacı halkı bilinçlendirmek, insanlardaki menfi davranışların ortadan kalmasına katkı sağlayıp müspet davranışlara teşvik etmektir.

3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?

CEVAP: Doğada bir denge vardır. Yaşadığımız çevreyi korumak bu dengenin sürdürülmesi için önemlidir. Çevreyi korumazsak yaşamak için gereksinim duyduğumuz su, toprak, hava kirlenir. Bu durumda hayat bütün canlılar için güç bir hale gelir.

4. Çevre bilincine haiz olduğunuzu düşünüyor musunuz?

CEVAP: Düşünüyorum. Çevremi korumak için elimden geleni yapıyorum. Çöplerimi çöp kutusuna yada sona dönüşüm kutularına atıyorum. Suyu gereksiz yere kullanmamaya çalışıyorum. Hava kirliliği oluşturacak hiçbir mahsul kullanmıyorum. Ağaçlara, çiçeklere ziyan vermiyorum.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 20. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde anlamını bilmediğiniz bazı sözcük ve sözcük grupları olacaktır. Bunların anlamlarını bağlamlarından yararlanarak tahmin ediniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını Türkçe lügat, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçlardan yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu sözcük ve sözcük gruplarını sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

CEVAP: Bazı sözcük ve sözcük gruplarının anlamları;

Bombanın Fitilini Ateşlemek: Bir olayın başlangıcı olan şeyi tanım etmek için kullanılan deyimdir.

Kalkınmak: Durumunu düzeltmek, aşamalı bir şekilde gelişmek, ilerlemek.

Kısır Döngü: Aynı menfi sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi.

Koşut: Paralel.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 21. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinlikle ilgili suali cevaplayınız.

Kişiler: Yazarın kendisi, öğretmen, İlker, Mert, Deniz, Yiğit, Şebnem, Serap.

Yer: Sınıf.

Zaman: Günümüz, şimdiki vakit.

Anlatıcı: Kahraman anlatıcı (Birinci tekil kişi, yazar)

Olay Örgüsü: Öğretmenin yeşilliklerin yok edilmesine üzülmesi, İlker’in aklına gelen suali sorması, öğretmenin bu suali sınıfa yönelterek münakaşa başlatması, sınıftaki öğrencilerin mevzuyla ilgili fikirlerini söylemesi, öğretmenin mevzunun sonucunu söyleyerek tartışmayı sona erdirmesi.

Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Biraz zorlandım. Zira bu metinde fazla çok şahıs ve görüş yer almıştır.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini aşağıya yazınız.

Konu: Sanayileşmek mi yoksa doğaya dönmek mi daha doğrudur?

Ana Fikir: Ülkeler sanayide ilerleme sağlarken doğalarını da koruyabilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 22. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde hangi mesele ele alınmıştır?

CEVAP: Sanayileşmek mi yoksa doğaya sahiplenmek mı daha önemlidir?

2. Öğrencilerin bu problemi ele alma yöntemi nedir?

CEVAP: Öğrenciler bu problemi tartışıp düşünce alışverişi yaparak ele alıyorlar.

3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?

CEVAP: Hem sanayileşip hem doğayı koruyabiliriz. Bir yere  endüstri tesisi yapıldığında kesilen ağaçları telafi etmek için başka bir yere orman yapılabilir. Böylece hem gelişmiş hem de tabii güzellikleri olan bir ülkemiz olur.

4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?

CEVAP: Metinde Almanya ile Türkiye karşılaştırılmıştır. Almanya hem sanayide ilerleme göstermekte hem de doğası korunmaktadır. Türkiye’de ise sanayileşme uğruna tabiat yok edilmektedir. Bence bu karşılaştırma doğrudur.

5. Metinde öğretmenin nihayet söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?

CEVAP: Katılıyorum. Nasıl ki başka yerlerde sanayileşme ve tabiat ananın korunması bir arada yürütülüyorsa bizim yaşadığımız yerde de olabilir.

6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl ne şekilde bir netice çıkarmıştır? Siz nasıl ne şekilde bir netice çıkardınız?

CEVAP: Metin kahramanı uygarlığın bir tek teknolojik gelişme olmadığı sonucunu çıkarmıştır. Ben ise uygarlığın teknolojik gelişme ve doğayla uyumlu yaşama olduğu sonucunu çıkardım.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Tartışarak… Gerçeğe Doğru” metnini “Meşeler” metni ile tema, mevzu, vaka örgüsü ve karakterler bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

TARTIŞARAK… GERÇEĞE DOĞRU

Tema: Doğa

Konu: Sanayileşme ve doğayı koruma aynı anda mümkün olabilir mi?

Olay Örgüsü: Öğretmenin sınıfta sanayileşme ve tabiat ile ilgili münakaşa başlatması, öğrencilerin fikirlerini söylemesi, öğretmenin sonucu açıklaması.

Karakterler: Öğretmen, yazar ve başka öğrenciler.

MEŞELER

Tema: Doğa

Konu: Meşe ağaçlarının özellikleri

Olay Örgüsü: Yazarın meşe ağaçlarının özelliklerinden bahsetmesi, yazarın büyük meşe ağacının kesilmesi ile ilgili anısını anlatması.

Karakterler: Yazar, yazarın babası, İsmayıl.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Yaratıcı konuşma tekniğiyle “çevre ve insan” temalı bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşmada sizden önceki arkadaşınızın mevzuyla ilgili söylediklerinden hareketle mevzuya değişik nazar açısı getirmeniz icap ettiğini dikkate alınız.
Konuşmanızda öncesinden hazırladığınız gazete ve mecmua yazılarını, fotoğraf ve fotoğrafları kullanınız. Konuşmanız esnasında yabancı dillerden alınmış, dilimize hemen hemen yerleşmemiş kelimeleri kullanmamaya itina gösteriniz.

CEVAP: Çevre insanoğlunun yaşamış olduğu yerdir. Çevrenin insana ihtiyacı yoktur fakat insanoğlunun çevreye ihtiyacı vardır. Bu nedenle yaşamak için gereksinim duyduğu yeri korumak insanoğlunun görevidir. Birey çevreyi temiz tutmak ve güzelleştirmek için türlü emek harcamalar yapar. Çevreye çöp atmamak, havayı kirletecek ürünler kullanmamak, suyu lüzumlu şekilde ve doğru harcamak bunların önderlik yapar. Her insan kendi yaşamış olduğu çevreyi korursa tertemiz bir dünyamız olur.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 23. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Tarihimizde enteresan vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeyi erek edinen Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfıdır. Aşağıda, bu vakfın müessese hikâyesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış bölgelere yazılmıştır. Bu numaralandırılmış tümce ve paragraflardan hangilerinin bölgeleri değiştirilirse metin, his ve düşüncenin akışına gore doğru yazılmış olur? Metni düzenleyerek defterinize yazınız.

CEVAP: Metnin sırası;

[ 4 ] — Ne güzel meyveler bunlar? Hangi bağdan hangi bahçedendir?

[ 6 ] Hizmetli destur isteyip yanıt verdi:
— Hocanız Cafer Çelebi’nin Üsküdar’daki bağındandır Sultan’ım.

[ 2 ] Padişah sol eliyle tuttuğu büyükçe bir üzüm salkımından ikişer ikişer kopartıp ağzına götürmeye başladı ve “Maşallah! Ne de güzel bahçıvanmış.” diye hoşnutluğunu dile getirdi.

[ 1 ] Meşhur Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin kuzeni olan Cafer Çelebi bu memnuniyeti işittiğinde Üsküdar’daki bahçesinde dostlarıyla sohbetteydi. Fazla sevindi, dedi ki maiyetindekilere:

[ 5 ] Madem ki Padişah’ın dahi hoşuna gidecek güzellikte bir bağımız bahçemiz vardır. Bu güzellikler bizlerden sonrasında da harap olmamalıdır.

[ 3 ] — Ne buyruk buyurursunuz Çelebi’m, dendiğinde cevabı “Bir vakıf oluşturmak lazım.” olmuştu.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız, görseller hazırlayınız.

CEVAP: En sevdiğim hayvan kedidir. Kediler günde ortalama olarak 16 saat uyumaktadır. Renkli görebilmekle birlikte kısmi renk körüdürler. Kediler yüksek gerilim hastalarına iyi gelmekte ve tansiyona azaltmaktadır. Kedilerin duyma yetileri köpeklerden ve insanlardan daha kuvvetlidir. Karanlıkta olan kediler, insanlara nazaran 6 kat daha iyi görme kabiliyetine de sahiptirler. Kediler yüzebilirler lakin iyi yüzücü değildirler.

Ağustos böcekleri ile ilgili araştırma yapınız.

CEVAP: Sıcak bölgelerde bulunurlar. En mühim özellikleri toplu halde ötmeleridir. Genellikle insanlara zararları yoktur, sadece insanı nebat yada ağaç ile karıştırdığında ısırabilmektedir. Yaşam süreleri oldukça kısadır. Ağustos ayında doğarlar ve ortalama üç hafta yaşayıp ölürler. Dişiler yumurtalarını ağaç kovuğuna bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular kendilerini toprağa gömer. Senelerce burada beslenirler ve hep beraber yüzeye çıkarlar. Sonra aynı şekilde üç haftalık yaşamları adım atar. Bu döngü bu şekilde devam eder.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 10-11-12-13-14-15-16. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat