>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 24-25-26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 24-25-26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 “Elveda Ağustos Böceği” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 24. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Böcekleri sever misiniz? Niçin?

CEVAP: Bazılarını severim, bazılarını sevmem. Mesela uğur böceğini severim. Bu sebeple fazla güzel görünür ve insanlara ziyan vermez. Ancak hamam böceğini sevmem. Bu sebeple görüntüsü bana fazla ürkütücü gelir.
2. Ağustos böcekleri ile ilgili yaptığınız araştırmalarda kazanmış olduğunuz detayları paylaşınız.

CEVAP: Sıcak bölgelerde bulunurlar. En mühim özellikleri toplu halde ötmeleridir. Genellikle insanlara zararları yoktur, sadece insanı nebat yada ağaç ile karıştırdığında ısırabilmektedir. Yaşam süreleri oldukça kısadır. Ağustos ayında doğarlar ve ortalama üç hafta yaşayıp ölürler. Dişiler yumurtalarını ağaç kovuğuna bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular kendilerini toprağa gömer. Senelerce burada beslenirler ve hep beraber yüzeye çıkarlar. Sonra aynı şekilde üç haftalık yaşamları adım atar. Bu döngü bu şekilde devam eder.

3. Böcekler olmasaydı dünya nasıl ne şekilde olurdu? Anlatınız.
CEVAP: Böcekler tabiatın dengesinin korunmasında mühim bir rol üstlenmiştir. Böcekler topraktaki organik maddeleri ayrıştırırlar. Böylece bitkiler bu maddelerden beslenir ve büyür. Eğer böcekler olmasaydı bir süre sonrasında pek fazla nebat türünü kaybederdik.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 27. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metni bir kez de sessiz okuyun. Bu okuma esnasında metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir kâğıda yazınız. Bağlamlarından hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını aşağıya yazarak bir kare bulmaca hazırlayınız. Bulmacanızda daha evvel öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarını da kullanabilirsiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.
CEVAP: Misal bulmacamızdan düşünce edinerek kendi bulmacanızı yapabilirsiniz.

Soldan Sağa

1. Son.
3. İki dağ arasındaki çukurca arazi yada geçit.
4. Yemesini sağlamak.
6. Duymaz ve devinim edemez duruma gelmiş, uyuşmuş.
7. Koyun tüyü.
8. Kanın rengi, kızıl, al.

Yukarıdan Aşağıya
2. Kokulu, sarı çiçekleri olan, çalı biçiminde bir ağaç.
3. Duygusu, duyarlığı fazla olan, basit duygulanan, içli, duyar, duygulu.
6. Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan benzeşen sesler, uyak.
7. Herhangi bir işte elinden geleni yapmış olup daha sonrasını Allah’a bırakma.
8. Kar, süt vb.nin rengi, ak, siyah ve kara karşıtı.

bulmaca

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 28. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ağustos böceğine name yazılmasının sebebi nedir?

CEVAP: Ağustos böceğinin tembel bir böcek olmadığını göstermek için yazılmıştır.

2. Ağustos böceğinin yaşamı kaç evreye ayrılmıştır? Ağustos böceğinin bu evrelerdeki görüntüsü nasıldır?

CEVAP: Üç evreye ayrılmıştır. İlk evrede yumurtanın içinden çıktığında kurtçuk görünümündedir. İkinci evrede ağaç kovuğundan çıkmak için güçlü iki ön ayağını ve gaga görünümünde ağzını kullanır. Üçüncü evrede de kabuk ve kabuğun altında kanatları vardır.

3. Metinde ağustos böceğinin toprak altında kaç sene yaşamış olduğu söylenmektedir?
CEVAP: On yedi sene yaşamış olduğu söylenmektedir.

4. Ağustos böceği yeryüzüne hangi mevsimde, niçin çıkmaktadır?

CEVAP: Ağustos böceği yaz mevsiminde, Ağustos ayında yeryüzüne çıkmaktadır. Bu sebeple sıcak havalarda yaşayabilir.

5. Ağustos böceğinin kanatları ne işe yaramaktadır?

CEVAP: Ağustos böceği kanatları ile şarkı anlatmaktadır.

6. Ağustos böceği hangi amaçla şarkı anlatmaktadır?

CEVAP: Bir eş bulabilmek için şarkı anlatmaktadır.

7. Biz insanoğlu ağustos böceklerinin çıkardığı sesleri niçin “şarkı” olarak tanımlarız?
CEVAP: Bu sebeple onların dilini bilmiyoruz. Seslerini sanki bir ezgi benzer biçimde algılıyoruz. Bu yüzden çıkardıkları seslere şarkı diyoruz.

8. Metinde “Siz fazla önemliydiniz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?

CEVAP: Her canlı benzer biçimde ağustos böceğinin de tabiatın dengesinde bir yeri vardır. Onun işe yaramaz bir böcek olarak bilinmesi büyük bir yanlıştır. Bu söz bunu anlatmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 29. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Farklı bir {yazı} karakteri ile yazılmış aşağıdaki metni okuyun. Bu metinle ilgili soruların cevaplarını soruların karşısına yazınız.

  • Metin hangi amaçla yazılmıştır? —————Davet amacıyla yazılmıştır —————
  • Metin bir hitapla mı adım atmıştır? —————Evet (Saygıdeğer)——————
  • Metinde his ve düşüncelerini özetleyen kimdir? —————Varvara Dobroselova—————
  • Metinde kime hitap edilmektedir? —————Makar Alekseyeviç————————
  • Metnin sonunda iyi istek, saygı ve sevgi ifadeleri var mıdır? ———Evet (Şimdilik hoşça kalınca, sevgili dostum.)—————

Bu açıklamadan ve yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak “Elveda Ağustos Böceği” metninin türünün ne işe yaradığını söyleyiniz.
CEVAP: Metnin türü mektuptur.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdakilerden hangisi name türündedir? İşaretleyiniz.

4.etkinlik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 30. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

“Cırcır Böceği ile Karınca” metnindeki ağustos böceği ile “Elveda Ağustos Böceği” metnindeki ağustos böceğinin benzer ve değişik yönleri nedir?
CEVAP: Cırcır Böceği ile Karınca metninde ağustos böceği tüm yaz çalgı çalıp şarkı söylemekte, kış erişince de yiyecek bulamamaktadır. Elveda Ağustos Böceği metninde ise ağustos böceği hayat mücadelesi için çalışmakta ve aslına bakarsan üç hafta yaşamakta, kışı görememektedir.

“Cırcır Böceği ile Karınca” metni ile “Elveda Ağustos Böceği” metninin tema, mevzu ve vaka örgüsü yönünden benzerlikleri ve farklılıkları nedir?

CEVAP: Cırcır Böceği ile Karınca metninin mevzusu ağustos böceğinin tembelliğidir. Elveda Ağustos Böceği metninin mevzusu ise ağustos böceğinin seneler devam eden çalışmasıdır. İkisinin teması da doğadır.

Bu iki metinden yola çıkarak yazarların ağustos böceklerine nazar açıları içinde ne benzer biçimde farklılıklar bulunduğunu söyleyiniz? Bunları metinlere atıflar yaparak, metinlerden örnekler vererek açıklayınız.
CEVAP: Cırcır Böceği ile Karınca metninde yazar ağustos böceğini tembel bir böcek olarak anlatmıştır. “Cırcır böceği çaldı çalgı, Tüm yaz.” demektedir. Elveda Ağustos Böceği metninde ise yazar ağustos böceğinin seneler devam eden çalışmalarını anlatmaktadır. “Tam on yedi sene süresince, o kök senin bu kök benim dolandın durdun.” demektedir.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

En sevdiğiniz hayvanı, hafızada tutma tekniğini kullanarak arkadaşlarınıza tanıtınız. Bu tekniğin amacı akıcı bir halde fasıla vermeden konuşma becerinizi artırmaktır. Bu yüzden anlatacaklarınızı zihninizde sıralayınız. Sıraladığınız bölümleri hatırlatacak özellikte kelimelerden oluşan bir sıralama oluşturunuz. Bu listeye fasıla sıra bakarak konuşmanızı yapınız. Konuşmanız esnasında gövde dilinizi etkili kullanmaya itina gösteriniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri de anlamlarına uygun bir halde konuşmanızda kullanınız.

CEVAP: En sevdiğim hayvan kedidir. Kediler günde ortalama olarak 16 saat uyumaktadır. Renkli görebilmekle birlikte kısmi renk körüdürler. Kediler yüksek gerilim hastalarına iyi gelmekte ve tansiyona azaltmaktadır. Kedilerin duyma yetileri köpeklerden ve insanlardan daha kuvvetlidir. Karanlıkta olan kediler, insanlara nazaran 6 kat daha iyi görme kabiliyetine de sahiptirler. Kediler yüzebilirler lakin iyi yüzücü değildirler.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 31. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

En sevdiğiniz hayvana his ve düşüncelerinizi ifade eden bir name yazınız. Mektubunuzu aşağıdaki {yazı} taslağına nazaran oluşturunuz. Yazı taslağınızı buraya, yazınızı ise bir A4 kâğıdına, name yazma kurallarına dikkat ederek yazınız.
Mektubu yazdıktan sonrasında okuyun. Mektuptaki mana bütünlüğüne dikkat ediniz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var ise bu bölümleri tekrardan yazınız. Mektubunuzu imla ve noktalama kurallarına uygunluk açısından da denetim ediniz. Bunun için imla kılavuzundan yararlanınız.
Mektubunuzu denetim edip tekrardan düzenledikten sonrasında sınıfa getiriniz, arkadaşlarınızla paylaşınız. Mektubunuzu derslik panosuna asınız.

Mektubumun mevzusu ve anne fikri: Kedileri sevme nedenlerim. Kediler sevimlidirler.

Mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım: Merhaba kedicik, seni sebep sevdiğimi anlatmak isterim. Bu sebeple seni hakkaten fazla seviyorum.
Mektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım: Kedicik, seni oldum mümkün hep cana yakın buluyorum. Tüylerinin renkleri, miyavlaman ve seni okşayınca gözlerini kapatman fazla hoşuma gidiyor. Süper ötesi bir görüntün var ki! Sana aş verdiğimde mutlu bulunduğunu görünce ben de mutlu oluyorum. Araştırmalarıma nazaran günde on altı saat uyuyormuşsun. Her yerde uyuyabilmene birazcık şaşırıyorum. Biz uykumuz gelinde yatağa gidiyoruz fakat sen olduğun yere kıvrılıveriyorsun. Tanıdığım en sempatik canlı sensin.

Mektubumun netice bölümünde yazacaklarım: Senin benzer biçimde bir adet kedim olmasını fazla isterim. Böylece onunla oyun oynayıp, dost olabilirim. Kendine fazla iyi bak, miyav.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Deniz kirliliği ile ilgili gazete ve mecmua yazıları getiriniz.
CEVAP: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Çeşme’deki Eşek Adası açıklarında dalış yapmış oldu. Dalış giysisi giyen ve tüple su altına dalan Pakdemirli, dalgıçlarla beraber denizde bırakılan atıl vaziyetteki ağları temizledi. Dalış yapmadan evvel gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Bugün denizlerdeki av araçların temizlenmesi projesi kapsamında buradayız. Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’müzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil cemiyet örgütleri de olacak” dedi.

Tarih: 14 Temmuz 2019 Kaynak: Yeni Asya Gazetesi

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat