şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42-43-44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42-43-44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 “Kuşların Çekmiş olduğu Kağnı” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Savaşım’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan kazandığınız detayları paylaşınız.
CEVAP: Kurtuluş mücadelesinde pek fazla evladını şehit veren Maraş’ta çocuk kahramanlar mühim rol oynadı. Fındıklıoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısakürekzade Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş ve Çuhadar Ali, çocuk olmalarına karşın canları pahasına milli (ulusal) savaşım yer aldı. Kimi harp esnasında şehit oldu kimi de gazilik gururunu yaşadı.

2. “120” adlı beyaz perde filminin vermek istediği bildiri nedir?

CEVAP: Vatan söz mevzusu olduğunda genç, ihtiyar, hanım, adam demeden hepimiz elinden geleni yapar. Zira hepimiz yurt toprağının, bağımsızlığın kıymetini bilir ve bu uğurda fedakarlık yapmaktan kaçınmaz. Bir çocuk bile yurdun tehlikede bulunduğunu bilerek günlük yaşamına devam edemez.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.
CEVAP: Metinde çocuğun kağnısını çekerken kuşlardan yardım alması anlatılıyor olabilir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 44. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük grupları var ise bu tarz şeyleri belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Lügat anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.

CEVAP: Bazı kelimelerin anlamları:

Tez: Acele olan, süratli.

Sonbahar: Sonbahar.
Batak: Üstüne basıldığında çöken çamurlaşmış toprak.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e sebep “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?

CEVAP: Kuşlar Tekin’den asla korkmadığı için o şekilde demektedirler.

2. Tekin ve anası ne taşımaktalar? Niçin?

CEVAP: Tekin ve anası mermi taşımaktadırlar. Zira harp esnasında ordunun mermiye ihtiyacı vardır.

3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha fazla mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?
CEVAP: Vatanın tehlikede olmasının verdiği acıdan söz edilmektedir.

4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?

CEVAP: Bu ifade ile anlatılmak istenen Tekin ve annesinin kağnının ilerlemesi mevzusunda fazla istekli olmaları, bütün kalpleriyle bunu dilemeleridir.

5. Kağnı, bataktan nasıl ne şekilde kurtulmuştur? Sizce bu hakkaten olmuş mudur?

CEVAP: Kağnı kuşların pençeleriyle ipi tutup uçması sonucu kurtulmuştur. Bence bu hakkaten olmamıştır. Bu vaziyet kuşların Tekin’i ne kadar sevdiğini anlatmak için anlatılmış olabilir.
6. Şiirde hangi seneler anlatılmaktadır? Bunu nasıl ne şekilde anladınız?

CEVAP: Şiirde Kurtuluş Savaşı yılları (1919-1922) anlatılmaktadır. Zira o zamanlar halk birlik içindeydi ve bilhassa bayanlar cepheye mermi taşıyordu. Tekin ve anası de mermi taşımış olduğu için o zamanları konu alıyor olabilir.

7. Millî Savaşım’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?

CEVAP: Milli Savaşım’nin çocuk kahramanlardan harbe giden, mermi taşıyan ve askere yardım edenler oldu. Tekin de yurt için cepheye mermi taşımakta annesine yardım etmektedir. Bu nedenle benzerler.

8. Okuduğunuz şiirin anne duygusu nedir?

CEVAP: Vatan için çalışan birine kuşlar bile yardım eder.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiir için değişik başlıklar belirleyiniz.

CEVAP: TEKİN’İN KUŞLARI, KUŞLARIN SEVGİSİ
Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: İlk başlığı belirleme sebebim kuşların Tekin’den korkmamaları ve sanki ona aitmiş şeklinde onun yanından ayrılmayıp yardım etmeleridir. İkinci başlığı belirleme sebebim ise, kuşların Tekin’e ve vatana duydukları sevgi sebebiyle kağnıyı çekmeye yardım etmeleridir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 45. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki şiiri okuyun. Verilen soruları cevaplayınız.

a. “Kuşların Çekmiş olduğu Kağnı” metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, mevzu, kişiler ve vaka örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.
KUŞLARIN ÇEKTİĞİ KAĞNI

 • Tema: Milli Savaşım
 • Konu: Vatan sevgisi
 • Kişiler: Tekin, Tekin’in anası, kuşlar
 • Olay Örgüsü: Kağnıyı çeken öküzlerin bataklıkta durmaları ve kuşların pençeleriyle ipleri tutarak uçup kağnıyı götürmeleri.

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

 • Tema: Milli Savaşım
 • Konu: Vatan sevgisi
 • Kişiler: Elif, Kocabaş.
 • Olay Örgüsü: Kocabaş’ın ölmesi ile Elif’in onun yerine geçip kağnıyı götürmesi.

b. İki metin içinde bu kadar benzerliğin olmasının sebebi sizce nedir? Aşağıya yazınız.
CEVAP: Bu benzerliğin sebebi iki şiirin aynı ozan tarafınca yazılmış olması, aynı devrin anlatılması ve benzer olayların ifade edilmesidir.

c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Savaşım’de hanımefendilere ve ufaklıklara nazar açısı ile ilgili ne söylenebilir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Ozan, hanımefendileri ve evlatları yurt sevgisiyle dolu, yürekli ve kuvvetli bulmaktadır. Milli Savaşım’nin zorlukları karşısında bayanların ve evlatların büyük yardımı olmuştur. Onlar savaşanlar canını tehlikeye atarken bunun kıymetini anlamış ve fedakarlıklar yapmıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 46. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıda taraf yana dizilmiş sözcük ve sözcük gruplarını örnekteki şeklinde tümce hâline getiriniz.
CEVAP: Kedim fareyi elde etti.

 • Leylekler her yıl güneye doğru göç ederler.
 • Evden çıkmak için annemden izin istemeliyim.
 • Çocuk, balonu sen mi aldın?
 • Kapının önünde duran arabayı gördün mü?

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip tümce kurmanızı elde eden ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler ad çekim ekleridir. Kurduğunuz cümlelerdeki {ek} almış adları ekleriyle beraber örnekteki şeklinde aşağıya yazınız.

CEVAP: kedi-m, leylek-ler, güney-e, eder-ler, ev-den, annem-den, isteme-liyim, balon-u, araba-yı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 47. Sayfa Cevapları

b. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarındaki renkli yazılmış ad çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.

1. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma şeklinde anlamlar katmıştır? —–> Mavi

2. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri adların karşıladığı nesnenin kişiye yada bir başka varlığa bağlı ve ilişik bulunduğunu göstermektedir? —–> Al

3. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri adların karşıladığı nesnenin sayısının ani çok bulunduğunu belirtmektedir? —–> Mor
4. Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve sual anlamı oluşturmuştur? —–> Turuncu

5. Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir? —–> Yeşil

Şimdi, “Kuşların Çekmiş olduğu Kağnı” metnindeki ad çekim eki almış sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.

CEVAP: kuş-lar, kuş-lar-ın, omuz-lar-ın-a, köy-ün, bakış-lar-ı, ana-sı, kağnı-sı-nı, tepe-ler-den, dağ-lar-dan, batak-tan, yüz-leri

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve geri sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin ani çok yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 49. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metni okuyun. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Savaşım yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu soruya yanıt verirken yeni öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarına uygun halde kullanmaya itina gösteriniz. Beden dilinizi etkili kullanmaya çaba ediniz.

CEVAP: Milli Savaşım döneminde yaşamak arzu ederdim. Vatan için verilen böylesine ulu bir mücadelede bulunmak hakkaten fazla mühim bir durumdur. Zira bir ülkenin kurtuluşuna ve onu kurtaranlara tanık olmak her insana nasip olmaz. Bu dönemde olmak ve yurdu kurtarmak için çalışanlarla konuşmak, onlara yardım etmek hakkaten güzel bir vazife olurdu. O insanların his ve düşüncelerini öğrenmek ve bu tarz şeyleri yazıya geçirmek arzu ederdim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 50. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Tekin ve anası mermileri ulaştırdıktan sonrasında neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çekmiş olduğu Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalmış olarak devam ettiriniz. Yazdığınız metni imla kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk bakımından denetim edip düzenleyiniz. Bunları yaparken imla kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili önceki yıllarda öğrendiğiniz detayları hatırlamaya çalışınız. Gerekirse bunun için imla kılavuzundan yararlanınız. Yazdığınız kısımla birlikte metnin tamamını evvel derslik arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle, sonrasında toplumsal medyada paylaşınız.

CEVAP: Şiirin devamı için örneğimiz;

Vardılar cepheye güle ağlaya,
Kuşlar da bıraktı o vakit kağnıyı.
Şaşırmadı başka analar, oğullar, subaylar.
Kuşlar da onlar şeklinde “Vatan!” demişti sessiz bir şekilde.
Huzur kapladı Tekin’in annesini böylece.
Tekincik gülümsedi kuşlara,
Ve kuşlar uçtu barışa.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki görevi ile ilgili araştırma yapınız ve notlar tutunuz.
CEVAP:Verdiği yerinde kararlar ve hamlelerle, bölgedeki ordunun komutanı Sanders’in stratejik hatalarını taktik başarılarla dengelemiş ve bu hataları muhteşem hamle ve başarılarıyla zafere dönüştürmüştür. Gece gündüz demeden akınlarla düşmanın tinsel kuvvetini çökertti. Düşman bırakın ilerlemeyi, kendisine sığınacak yer aramakla uğraştı. Siper kazmaya fırsat bulamadı. Bu büyük harpte gösterdiği başarılarla “Anafartalar Kahramanı” olur. Fazla sayıda madalyayla onurlandırılır.

• Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini bulup defterinize yazınız.

CEVAP: BİR YOLCUYA
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin batmış olduğu yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir yurt kalbinin attığı yerdir.

Bu tenha, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yatmış olduğu yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son yurt parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Kutsal kanını katmış olduğu yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda tüm milletin
Özgürlük zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

• “www.eba.gov.tr” Genel Ağ adresinden “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeseli izleyiniz ve belgeselde ilginizi çeken detayları not ediniz.

CEVAP: Belgeselde Çanakkale Savaşı’nın nasıl ne şekilde gerçekleştiği ve şehitlerin anıları anlatılmaktadır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 37-38-39-40. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat