>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51-52-53-54-55-56. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51-52-53-54-55-56. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56 “Çanakkale” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Çanakkale” sözcüğünün zihninizde yapmış olduğu çağrışımları söyleyiniz.

CEVAP: Çanakkale, zamanı açıdan fazla mühim bir zaferle ve yurtsever şehitlerle anılmaktadır. Bu nedenle her vakit aklıma oradaki Şehitler Abidesi gelmektedir.

2. “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeselden aldığınız notları arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Belgeselde Çanakkale Savaşı’nın nasıl ne şekilde gerçekleştiği ve şehitlerin anıları anlatılmaktadır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 52. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metindeki bağlamlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi “x” işareti koyarak belirleyiniz.

Alay
– Herhangi bir törende yada gösteride yer edinen topluluk.
– Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. [ X ]

Batarya
– En ufak topçu birliği. [ X ]
– Paralel ya da seri bağlanan ani fazla pil yada üretecin oluşturduğu grup

Top
– Gülle ya da şarapnel atan büyük, alev ateş tabanca. [ X ]
– Bazı aletlerde bulunan toparlağımsı parça.

Cenk
– Kahramanca savaşım, çarpışma, harp. [ X ]
– Tek avucun almış olduğu her şey.

Nefer
– Er. [ X ]
– Kişi.

İhtilal
– Köklü değişiklik.
– Kargaşalık, düzensizlik, kargaşalık. [ X ]

Üş-
– Bir yere toplanma. [ X ]
– Eşmek, kazmak.

b. Okuduğunuz şiirde geçen “öğün” kelimesi, günümüzde “övün” şeklinde kullanılmaktadır. Bu, Türkçenin dönemsel söyleyiş özelliklerinden biridir. Türkçede yazarken gösterilen “ğ” sesi, söylerken tam olarak çıkarılamaz. Bu yüzden “ğ” zaman içinde “v” ye dönüşmüştür. Bu, “döğüşmek” kelimesinde de görülür. Siz de bu şekilde ses değişmesine uğramış sözcüklere örnekler veriniz.

CEVAP: öğmek>dövmek, göğermek>gövermek, oğmak>ovmak, öğmek>övmek, söğmek>sövmek

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 53. Sayfa Cevapları

– Şiirde geçen “üştüğü” kelimesi halk ağzında kullanılır. Şairin bu kelimeyi kullanmasının sebebi ne olabilir?

CEVAP: Ozan bu şiirde Çanakkale şehitlerine seslenmektedir. Şehit olanlar halktan kişilerdir. Ozan onların anlayacağı şekilde ve kullandıkları dilde şiir yazar onlara seslendiğini göstermektedir.

– “Çanakkale” şiirinin 1939’da yayımlandığı göz önüne alındığında o yıllardaki imla ve noktalama kuralları ile günümüzdekiler içinde farklılıklar olmasının sebebi sizce nedir?

CEVAP: Dil devamlı değişime uğrar. Birkaç sene evvel kullandığımız bir lisan kuralını günümüzde uygulamamamızın sebebi budur. Ekonomi, teknoloji, tarih, kültür şeklinde unsurlar değişime uğradıkça bu tarz şeyleri ileten lisan de değişmiş olur. Bu nedenle değişik zamanlarda yazılan eserlerde kelimelerin şimdikinden değişik yazıldığını görebiliriz.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini ezberleyiniz. Şiiri, temasına uygun şekilde vurgu ve tonlamalara dikkat ederek arkadaşlarınıza okuyun.

CEVAP: BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin batmış olduğu yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir yurt kalbinin attığı yerdir.

Bu tenha, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yatmış olduğu yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son yurt parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Kutsal kanını katmış olduğu yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda tüm milletin
Özgürlük zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milletinin Çanakkale’de birçok milletin ordusuyla savaşmak zorunda kalmış olduğu hangi dizelerde dile getirilmektedir?

CEVAP: “Başına yüz milletin ani üştüğü yersin!”

2. Düşman ordusunun gücünün bizim ordumuzun gücünden çok olduğu hangi dizelerde anlatılmaktadır?

CEVAP: Sen muharebeye girince mızrakla, okla, yayla, / Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. /Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, / Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!

3. Çanakkale Savaşları’na fazla delikanlı zamanlarında olan insanlarımızın katılmış olduğu hangi dizelerde ifade edilmektedir?

CEVAP: Nice tüysüz yiğitler yılmadı savaş devinden, / Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden

4. Ozan, Çanakkale Savaşları’nı niçin bir destana benzetmektedir?

CEVAP: Destanlarda bir çok vakit olanaksız denilecek kadar büyük kahramanlıklar yaşanmaktadır. Çanakkale Savaşları’nda büyük ordulara ve silahlara karşı güç bir savaşım verilmiştir. Şehitlerimiz inanılmaz kahramanlıklar göstermiştir. Bu nedenle ozan destan benzetmesi yapmıştır.

5. Şaire nazaran Çanakkale niçin övünmelidir?

CEVAP: Çanakkale bin düşmana karşı savaştığı ve onlara tek bir güzel gün bile göstermediği için övünmelidir.

6. Şiirde abartma yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi dizelerde yapılmıştır?

CEVAP: Yapılmıştır. Birkaç milletten oluşan düşman içi “bin düşman” ifadesi kullanılmıştır. Askerlerimizin “mızrakla, okla, yayla” savaştığı ifade edilmektedir. Ancak doğru olan ise düşmanın büyük gemilerine karşı tüfek ve topla savaşım edildiğidir. “Toprağından fazladır sende yatan adamlar” dizesinde de abartma vardır.

7. Şiirin anne duygusu nedir?

CEVAP: Vatan sevgisi. Çanakkale’de unutulmaz bir zafer yaşanmıştır.

8. Milletimizin Çanakkale’de yapmış olduğu savaşım ile 15 Temmuz’da yapmış olduğu savaşım içinde benzerlikler var mıdır? Açıklayınız.

CEVAP: Benzerlikler vardır. Çanakkale Savaşı’nda kuvvetli birliği olan düşmanlara karşı askerlerimiz top ve tüfeklerle karşı koymuştur. 15 Temmuz’da da ulu gönüllü Türk milleti tanklara, helikopterlere karşı bağımsızlık mücadelesi vermiştir.

9. Şiiri siz yazmış olsaydınız bu şiire nasıl ne şekilde bir başlık koyardınız? Niçin?

CEVAP: Şiire “Çanakkale Yiğitleri” başlığını koyardım. Zira şiirde umumi olarak Çanakkale’de savaşan askerlerimizden bahsedilmektedir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 54. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda “Çanakkale” şiirinin ilk iki dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise maviye boyanmıştır. Siz de şiirin başka dörtlüklerindeki uyak ve redifleri örneklerdeki şeklinde gösteriniz.

CEVAP: Kafiyeler al, resifler mavi yazılmıştır.

—— öğün
—— düğün
—— gün
—— üştüğü yersin

—— yayla
—— kırmızıayla
—— bataryayla
—— ölçüştüğü yersin

—— dkonutinden
—— konutinden
—— kırmızıkonutinden
—— düştüğü yersin

—— isimamlar
—— damlar
—— akşamlar
—— döğüştüğü yersin

—— hkırmızıin
—— ihtilâlin
—— Kamâlin
—— görüştüğü yersin

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirle ilgili arkadaşlarınıza sormak suretiyle bir sual yazınız.

SORU: Ozan sebep ırmakların kanlı aktığını, yağmurun kanlı damladığını anlatmaktadır?

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz şiirden alınmış aşağıdaki kelimelerde hangi hâl eklerinin bulunduğunu ve bu eklerin işlevlerini yazınız.

KELİME ————– ALDIĞI HÂL EKİ ———– EKİN İŞLEVİ

yiğitler —————– Yalın eki ————————- İsmin hiçbir bilhassa ilişkilendirilmemesidir.

düşmana ————– Yönelme eki ——————— İsmin yönünü ifade eder.

sesini —————— Belirtme eki ——————— Fiilin neyi etkilediğini gösterir.

cenkte —————– Bulunma eki ——————– Fiilin meydana geldiği yeri gösterir.

toprağından ———- Ayrılma eki ———————- Varlığın uzaklaştığını gösterir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 55. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki sözcük ve kavram havuzundan yararlanarak, yaptığınız araştırmalardan ve EBA’dan izlediğiniz belgeselden yola çıkarak “Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale” temalı bir konuşma yapınız. Konuşmanızda sözcük ve kavram havuzundaki sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarına uygun kullanmaya itina gösteriniz. Konuşmanızı 3 – 4 dakika ile sınırlandırınız.

CEVAP: Kelime havuzundaki Osmanlı Devleti – komutan – İtilaf devletleri – düşman – zafer – Türkiye Cumhuriyeti – kahramanlık kelimeleri kullanılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Konulu Konuşma Metni

Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devleti‘nin başarıya ulaşmış komutanlarından biriydi. Görevlendirildiği Çanakkale Savaşı’nın en mühim isimlerinden biri olmuştur. İtilaf devletlerine karşı Conkbayırı ve Anafartalar’da elde etmiş olduğu başarılar savaşın seyrini değiştirmiştir. Dehası yardımıyla düşmanın bu bölgelere gelmesi mümkün olmamıştır. Çanakkale’de kazanılmış olduğu zaferler onun adeta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olacağını müjdeler niteliktedir. Zira o yalnız bedeniyle değil bununla beraber aklıyla savaşmıştır. Kahramanlıklarıyla vatan mücadelesinde başarıya ulaşan Atatürk’ü sevgi ve minnetle yad ediyoruz.

b. Konuşmanızı tamamladıktan sonrasında aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunun için tablonun ilgili yerlerine “X” işareti koyunuz.

c. Daha iyi bir konuşma yapabilir miydiniz? Nasıl? Özetlemek gerekirse açıklayınız.

CEVAP: Daha iyi bir konuşmada örneklendirmeler, alıntılar yer alabilir. Aynı zamanda konuşma esnasında gövde dili kullanılmalıdır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 56. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Siz de bırakılan boşluğa okulunuzda düzenlemeyi planladığınız “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” için bir el ilanı tasarlayınız. Tasarlayacağınız el ilanı için metin oluştururken özlü sözlerden ve şiirlerden yararlanabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 56. Sayfa Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Tekâlifimilliye Emirleri ile ilgili araştırma yapınız.

CEVAP: Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı “Ulusal Yükümlülük Emirleridir”.

• İmece nedir? Büyüklerinize sorunuz.

CEVAP: İmece, bir topluluğun bir işi isteyerek ya da mecburi olarak iş birliği içinde yapmasıdır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42-43-44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat