şişli eskort - izmir eskort

>

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları

cevaplar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Tema MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 “Anadolu İmecesi” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 57. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İmece nedir? Nerelerde ve niçin yapılır?
CEVAP: İmece, bir köy ya da köy topluluğu (bir grup cemiyet da yapabilir) içinde işlerin gönüllü ya da mecburi olarak ve el birliği içinde yapılmasıdır. İmece kırsal bölgelerde yaygındır. Büyük bir işin derhal bitmesi yada birkaç ilgili kişinin işlerinin sırasıyla bitirilmesi mümkündür.

2. Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin?

CEVAP: Benzetilebilir. Şundan dolayı savaşın kazanılması için hepimiz değişik bir savaşım vermiştir. Askerler cephede savaşmış, çocuklar askerlere düşman ile ilgili bilgiler getirmiş, bayanlar cepheye mermi taşımış, kimileri de askerin yiyeceklerini yapmıştır. Savaşın kazanılması için hepimiz savaşmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 60. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenmek için lügat, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanınız. Devrin başlangıcında oluşturduğunuz sözlüğe bu sözcük ve sözcük gruplarını eklemeyi unutmayınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarıyla aşağıya bir sözcük avı bulmacası hazırlayınız. Bulmacanızda kelimeleri sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve çapraz halde gizleyiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınızın çözmesini sağlayınız.
Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü.
Dipçik: Tüfek vb. silahların namlu arkasında bulunan, atış esnasında silahın omza dayanmasını yada tabancanın elle kavranmasını elde eden taban kısmı.
Kama: Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak.
Saraç: Koşum ve eyer takımları meydana getiren yada satan kimse.
Çarık: İşlenmemiş sığır derisinden meydana getirilen ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan pabuç.
Koşum: Araba hayvanının kayış ekibi.
Salma: Genellikle köylerde işlerin görülmesi için yaşlı heyetinin kararıyla her evden toplanması ihtiyaç duyulan para.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 60. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini aşağıya yazınız.

Konu: Yardımlaşma

Ana Fikir: Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızda yardımlaşmamızın büyük tesiri olmuştur.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinde değişik {yazı} karakteriyle yazılan sözler kime aittir? Metinde bu sözler sizce sebep değişik yazılmıştır? Bu sözler, başka hangi yöntemler kullanılarak belirgin hâle getirilebilirdi? Aşağıya yazınız.
CEVAP: Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Dikkat çekmesi açısından bu şekilde yazılmış olabilir. Bu sözler başka bir renkte yazılarak da belirgin hale getirilebilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 61. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne bakılırsa cevaplayınız.

1. Anadolu halkının verdiği savaşım metinde neye benzetilmiştir? Niçin?

CEVAP: İmeceye benzetmiştir. Şundan dolayı halk ordu için büyük bir yardımlaşma etkileşimine girmiştir.
2. Metinde sözü edilen hazırlıklar Millî Savaşım’de hangi harp için yapılmıştır?

CEVAP: Eskişehir-Kütahya Savaşı için yapılmıştır.

3. Milletimiz Millî Savaşım’de ne tür fedakârlıklar yapmıştır? Metinden örnekler veriniz.

CEVAP: “Demircisi kılıç dövdü asker için, marangozu dipçik yapmış oldu, dökümcüsü kama döktü. Tesviyecisi demiri işledi, saraç çarık dikti, kayış yapmış oldu ve de Anadolu’nun arabacı esnafı otomobil halletmeye koyuldu ki hepsi ordu için. Anadolu halkı, dört tekerlekli yaylısı var ise onu, öküz otomobili var ise onu, kağnısı var ise onu ve hayvanlarını koşumlarıyla beraber götürdü Mustafa Kemal’in bu ulusal kurtuluş ordusuna verdi.”

4. Metne bakılırsa Millî Savaşım’de Mustafa Kemal Atatürk’ün görevi nedir?
CEVAP: Mustafa Kemal Atatürk başkomutandır.

5. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı sebep “halk savaşı” olarak tanımlamıştır?

CEVAP: Şundan dolayı bu savaşın ordusu halktan, silahı halktan, gücü halktan, dayanağı halktan idi.

6. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi millet, bir ordu idi.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

CEVAP: Ordu bu millete ilişik bir orduydu, sadece şimdi meydana getirilen bu imece ile sanki tüm halk ordu olmuştu.

7. Metinde anlatılan imecenin sonunda ne olmuştur?
CEVAP: Sonunda halk Sakarya’daki ordumuza büyük bir destek vermiştir.

8. Metinde öznel yargılar var mıdır? Misal veriniz.

CEVAP: “Bu şekilde söylemesinden çok açık ki aslına bakarsak pek kuvvet, pek belalı bir iş alıyordu üstüne.” ifadesi özneldir.

9. Metinde nesnel yargılar var mıdır? Misal veriniz.

CEVAP: “Ulusal Salma Buyrukları” ile salma, kısaca bir tür vergi saldı.”
10. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı hangi yönden ele almıştır?

CEVAP: Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı halka yansıyan ve halkın katkıda bulunmuş olduğu yönüyle ele almıştır.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Okuduğunuz metinden hareketle milletimizle ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabiliriz? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

  • Milletimiz yardımseverdir.
  • Milletimiz vatanseverdir.
  • Milletimiz fedakardır.
  • Milletimiz merhametlidir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 62. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini bırakılan boşluklara yazınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 62. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Millî Savaşım’ye katılan ya da destek veren insanoğlu hangi his ve düşüncelerle bu mücadeleye girmişlerdir?” sorusundan hareketle “Anadolu insanının Millî Savaşım’de yaptıkları” mevzusunda yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşma tekniğinde her konuşmacının bundan önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle mevzuya değişik bir nazar açısı getirmesi icap ettiğini unutmayınız. Açıklamanızda Tekâfimilliye Emirleri ile ilgili yaptığınız araştırmadan da yararlanınız. 
CEVAP: Askerlerimiz cephede kurtuluş mücadelesi verirken halkımız da bu mücadeleyi değişik şekillerde vermişlerdir. Cepheye mermi taşıyan bayanlar ve askere düşmandan informasyon getiren çocuklar bu mücadelenin birkaç örneğidir. Anadolu insanı büyük fedakarlıklar yapmış ve haiz olduklarını orduyla paylaşmıştır. Onların destekleri olmasaydı ordumuz daha çok sorun çekebilirdi. Unutmamak gerekir ki harp bir tek cephede verilmez. Bu nedenle Milli Mücadeleyi hem ordu hem de Türk milleti el ele vermiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 63. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metni kendi ifadelerinizle tekrardan kurgulayarak defterinize yazınız. Metni oluştururken imla kılavuzundan yararlanınız. Yazınızı imla ve noktalama yönünden gözden geçirip düzenleyiniz. Etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.
CEVAP: Seneler evvel Sakarya Savaşı’nın tablosunu meydana getiren bir ressam bunu Mustafa Kemal’e armağan etti. Mustafa Kemal bunun üstüne resme baktı. Resimde atlar ve askerler fazla görkemliydi. Sonra da “Kimse görmesin.” dedi. Ressam şaşırarak sebebini sordu. Mustafa Kemal, “Şundan dolayı biz o harp esnasında bir ten bir kemik kalmıştık, atlarımız da o şekilde. Bu yüzden bu fotoğraf bizim mücadelemizin kıymetini küçültüyor.” dedi.

– Yazdığınız metnin güzel bir metin bulunduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

CEVAP: Güzel bulunduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı vaka güzel olduğu metin de güzel.

– Bu etkinliği daha iyi nasıl ne şekilde yapabilirdiniz? Açıklayınız.
CEVAP: Bu metni daha detaylı anlatabilirdim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Millî Savaşım’de gösterdiği kahramanlıklarla anılan insanoğlu (Sütçü İmam, Yörük Ali Efe, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule vb.) ile ilgili araştırma yapınız.

CEVAP: Sütçü İmam: Düşman askerlerinin 3 Türk hanımına saldırıp peçelerini açmak istemeleri üstüne düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş’taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır.

Gördesli Makbule:  Henüz 19 yaşlarındayken eşiyle birlikte Kuvayı Milliye güçlerine katılmış ve Yunan güçleriyle meydana getirilen birçok çatışmada yer almıştır. Yiğitliğiyle tabanca arkadaşlarına cesaret veren Makbule Hanım, hemen hemen 22 yaşlarındayken Akhisar’da şehit düşmüştür.
Yörük Ali: Yunan işgali altında olan Aydın’da, Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vuran ve bölgedeki bağımsızlık mücadelesini başlatan zeybek olmuştur.

Son Tanıklar “Millî Savaşım” belgeselini seyrediniz.

Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, savunma, incelem, kurul, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, saldırı kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Bunun için büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bunları sözlüğünüze kaydediniz.

Mevzi: Yer, mahal.
Takviye: Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme, berkitme, pekiştirme.
Cenah: Kanat.
Satıh: Yüzey.
Tahkim: Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
Savunma: Savunma, koruma.
Tetkik: İnceleme.
Heyet: Kurul
Hattıharekât: Tutulan yol, tutulacak yol, davranış, tutum.
Kâfi: Yeterli, kafi gelecek seviyede olan.
Müstahkem: Berkitilmiş, sağlamlaştırılmış, tahkim edilmiş.
Muhakkak: Doğruluğu, gerçekliği kati olarak malum, gerçekliği kesinleşmiş.
Taarruz: Saldırı.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51-52-53-54-55-56. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat