şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

cevaplar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Birim ZAMAN İÇİNDE BİLİM Sayfa 147, 148, 149 “Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum” Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 147. Sayfa Cevapları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı bulunduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak emareniz. Yanlış bulunduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

( D ) 1. Bilginin korunması ve aktarılmasında yazıdan evvel resimler kullanılıyordu.

( Y ) 2. Mısırlılar parşömen denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.
⇒ Mısırlılar papirüs denilen kâğıt türünü bulmuşlardır.

( D ) 3. Bilginin korunması yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişiklik süreklidir.

( Y ) 4. Fârâbi, İslam yaşamına “0” rakamını tanıtan bilgindir.
⇒ el-Harezmi, İslam yaşamına “0” rakamını tanıtan bilgindir.

( Y ) 5. Piri Reis, fizik alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınmıştır.
⇒ Piri Reis, coğrafya alanında yapmış olduğu çalışmalarla tanınmıştır.

( D ) 6. 15-20. yüzyıllarda Avrupa’daki gelişmeler günümüz bilimsel birikiminin oluşmasını elde etmiştir.

( Y ) 7. Buhar makinesinin icadı coğrafi keşiflere sebep oldu.
⇒ Buhar makinesinin icadı Sanayi İnkılabı’na sebep oldu.

( D ) 8. el-Harezmî gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini gözlemlemiştir.

( D ) 9. Vatanımızda fikir özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

Ali Kuşçu, Bruno, şimendifer, basımevi, Nizamiye Medreseleri, telgraf, çivi yazısı, Galilei, Cihannüma

10. Sümerler kil tabletler üstüne —————çivi yazısı———— ile {yazı} yazmışlardır.
11. Çinlilerin buluş etmiş olduğu —————basımevi————— bilginin yaygınlaşmasını ve aktarılmasını kolaylaştırmıştır.
12. Büyük Selçuklu Devleti Süreci’nde ————Nizamiye Medreseleri————— isminde olan okullar açıldı.
13. Astronomi ve matematikle uğraşan ————Ali Kuşçu————— Fatih Sultan Mehmet Süreci’nde medresede
göreve getirildi.
14. Gökyüzünü gözlemlemek için teleskop icra eden ————Galilei————— Ay’ın yüzeyini inceledi.
15. Buhar makinesi yardımıyla ———şimendifer————— siyah yolu taşımacılığında kullanılmaya başlandı.
16. Samuel Morse’un geliştirdiği ————telgraf————— yazışma alanında büyük gelişmelerin öncüsü oldu.
17. Düşüncelerinden dolayı yargılanan ilim insanlarından ————Bruno——— ölüm cezası ile cezalandırıldı.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 148. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki benzer biçimde eşleştiriniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 148. Sayfa Cevapları

Ç. Doğru cevabın bulunmuş olduğu seçeneği işaretleyiniz.

19. I. Mısırlılar bir tür fotoğraf yazısı kullandılar.
II. Fenikeliler seslere dayalı bir alfabe buluş ettiler.
III. Romalılar, Roma alfabesi için Yunan alfabesinden esinlendiler.
IV. Sümerler kil tabletler üstüne yazdılar.

Yukarıda yazının gelişimi ile ilgili karışık olarak verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I-III-II-IV     B) IV-II-III-I      C) IV-I-II-III      D) III-IV-I-II

CEVAP: C

20. Orta Devir’da Türk-İslam uygarlığında bilimsel gelişmeler büyük hız kazanmıştır. Bilimsel gelişmelerin öncülüğünü Abbasiler yapmış oldu. Abbasi halifeleri alim, ozan, sanatçı ve yazarları himaye ettiler. Darü’l-Hikme adıyla akademinin kurulmasını sağladılar. Burada yabancı dillerden eserler çeviri edildi. Gözlemevleri, hastaneler, kütüphaneler açıldı. İbn-i Sînâ, Biruni benzer biçimde bilginlerin eserleri uzun seneler Avrupa’da üniversitelerde okutuldu.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Orta Devir’da Türk-İslam uygarlığı ilim alanında Avrupa’dan ileridir.
B) Türk-İslam uygarlığı başka medeniyetlerden etkilenmemiştir.
C) Yöneticiler bilimin gelişmesini desteklemişlerdir.
D) Avrupalılar Müslüman bilginlerin çalışmalarını takip etmişlerdir.

CEVAP: B

21. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının ve geliştirilmesinin neticelerinden biri değildir?

A) Yeni düşüncelerin yayılmasını sağlamış oldu.
B) Bilimsel birikim geniş kitlelere yayıldı.
C) Okuma yazma öğrenen insan sayısı arttı.
D) El yazma yapıt üretimi yaygınlaştı.

CEVAP: D

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 149. Sayfa Cevapları

22. I. Matbaanın icadı
II. Kütle Çekim Kanunu’nun keşfi
III. Buhar makinesinin icadı
IV. Dünya’nın yuvarlak bulunduğunun ispatı

Yukarıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi 20. yüzyılda feza alanındaki çalışmalara direkt katkı yapmıştır?

A) I      B) II      C) III      D) IV

CEVAP: B

23. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Süreci’nde hür bir fikir ortamı bulunduğunu göstermektedir?

A) Farklı dinden bilginlerin din değiştirmeye zorluk çekmeden emek vermesi
B) Yabancı dillerden Arapçaya tercümeler yapılması
C) Fazla sayıda kitabın yer almış olduğu Darü’l-Hikme’nin açılması
D) Darü’l-Hikme’de her ilim dalı için ayrı bölümün olması

CEVAP: A

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında vakit içinde değişik metot ve araçların kullanılmasının sebepleri nedir?

CEVAP: Teknoloji geliştikçe bilginin saklandığı ve aktarıldığı araçlar da değişmiştir. Önceleri bilginin depolandığı yer kütüphanelerdi. Günümüzde ise bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir hafıza benzer biçimde elektronik araçlar kullanılmaktadır. Şundan dolayı bunlarla bilgiyi yaymak ve korumak fazla süratli ve kolaydır.

25. Bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında yaşanmış olan değişiklik ve sürekliliğe örnekler veriniz.

CEVAP: Orta Devir’da bilginin depolandığı bölgeler kütüphanelerdi. Şundan dolayı informasyon bir tek kitaplarda yer alıyordu. Ancak günümüzde kitabın haricinde tv, bilgisayar, telefon ve bellekler fazla basit ve süratli halde aynı görevi yapmaktadır.

26. Türk-İslam uygarlığında yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nedir?

CEVAP: Türk-İslam bilginleri düşüncelerini ispatlamak için araştırmalar yapmışlar ve her yeni görüşü kaydetmişlerdir. Yazdıkları eserler Avrupalı insanoğlu tarafınca okunduğunda fazla kıymet görmüştür. Bu fikirlerden etkilenen ve fikirleri geliştirenler yardımıyla yayılmışlardır. Müslüman bilginler ilim dünyasını değiştirecek buluşlar yapmışlardır.

27. 15-20. yüzyıllar içinde Avrupa’da yaşanmış olan bilimsel gelişmelerin günümüzde insan yaşamına tesirleri nedir?

CEVAP: O dönemlerde yaşanmış olan bilimsel gelişmeler günümüz biliminin temelini oluşturmaktadır. Astronomi, fizik, matematik, kimya ve tıp alanında asla duyulmamış fikirler kanıtlanmış ve yayılmıştır. Günümüzde bu alanlarda gelişmelerin yaşanmasının sebebi o devrin ilim insanların ortaya koyduğu fikirler ve eserler olmuştur.

28. Günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasında Avrupa’da ilim alanındaki gelişmelerin tesirini açıklayınız.

CEVAP: Avrupa’da bilimsel emekler icra eden ilim insanları günümüzde üstünde fazla çalışılan bazı ilim dallarının temelini oluşturmuştur. Bilhassa günümüzde meydana getirilen feza araştırmaları, tıp alanındaki ilerlemeler ve pozitif bilimlerdeki gelişmeler Avrupalı ilim insanlarının çalışmalarının geliştirilmiş halidir. Onlşarın ortaya attığı görüşler ve eserler günümüz ilim yaşamına ışık tutmaktadır.

29. Bilimsel gelişmelerin daha fazla demokrasi ile yönetilen ülkelerde olmasının sebepleri nedir?

CEVAP: Demokrasi ile yönetilen ülkelerde fikir özgürlüğü vardır. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Böylece düşüncelerini ilim ışığında emek harcayarak ifade etme imkanı bulurlar. Bu vaziyet insanların korkmadan, baskıya maruz kalmadan ilim için çalışmasına sebep olur.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Tarihte malum ilk kütüphaneyi kuran uygarlık.
2. Mısır uygarlığında kullanılan {yazı} türü.
3. Marconi’nin icadında mühim hisse sahibi olduğu buluş.
4. İslam dünyasında “ikinci öğretmen” olarak tanınan alim.
5. İbn-i Haldun’un bir eseri.
6. Galilei’nin düşüncelerinden dolayı yargılandığı mahkeme.
7. Galilei ve Newton’ın geliştirdiği astronomik rasat aracı.

bulmaca

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 144-145. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat