şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Birim TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 “Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri” Metni Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 62. Sayfa Cevapları

– Yandaki harita, Alman coğrafyacı Martellus (Martelyus) tarafınca 1491’de çizilmiştir. Haritayı inceleyip aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Haritada hangi kıtalar yer verilmiştir?

CEVAP: Haritada Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları yer verilmiştir.

2. Martellus hangi kıtaların varlığını bilmemektedir?

CEVAP: Kuzey Amerika, Cenup Amerika, Avusturalya ve Antarktika kıtalarının varlığını bilmemektedir.

3. Haritada hangi kıtalar gerçekte olduğundan fazla daha değişik çizilmiştir? Neden?

CEVAP: Asya ve Afrika kıtasını ayıran Süveyş Kanalı 19. yüzyılda yapıldığı için bu haritada yer almamaktadır. Ayrıca Asya kıtası bugün olduğundan daha büyük görünmektedir. Oysa günümüzde birazcık daha küçüktür, bundan dolayı aşınıp kopan karalar bazı adalar meydana getirmiştir. Afrika Kıtası’nın ucu köşeli çizilmiştir. Halbuki bu kıtanın ucunda Umut Burnu bulunmaktadır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 63. Sayfa Cevapları

– Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl ne şekilde kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.

CEVAP: Pusulanın geliştirilmesiyle Avrupalılar yanlarını yitirme korkusundan kurtuldular ve okyanusa rahatça açıldılar. Eskiden kullanılan kadırgalar geliştirilerek karavel tipinde gemiler kullanılmaya başlandı. Bu gemiler hem daha uzun hem de daha dayanıklıydı. Böylece aylar devam eden yolculuklar için kaşiflere rahatlık ve itimat sağladılar.

– Sizce hangi bulgu daha önemlidir? Neden?

CEVAP: Bence Amerika’nın keşfi öbürlerinden daha önemlidir. Bundan dolayı Amerika’nın keşfiyle beraber Avrupalılar oradaki varlıklı kaynaklardan yararlanmak amacı gütmüştür. Bunun için Amerika’da yaşayan yerlileri yurtlarından ederek oraya yerleşmeye ve kaynakları sömürmeye başlamışlardır. Amerika kıtasındaki kaynakların Avrupa’ya taşınmasıyla Avrupalılar zenginleşmiştir. Bu vaziyet tecim mantığını da etkilemiş, Osmanlı ekonomik olarak çökmeye adım atmıştır.

– Keşifler daha fazla hangi yöne doğru olmuştur? Neden?

CEVAP: Keşifler daha fazla Amerika ve Afrika’ya doğru olmuştur. Bundan dolayı insanoğlu yeni tecim yolları ve kaynaklar bulabilmek için bilmedikleri bölgelere doğru gitmek istemişlerdir. Bazıları da gittikleri yerlerin yeni bulunduğunu bilmeden gitmiş, bilincinde olmadan bulgu yapmıştır.

– İpek ve Baharat yollarının konumunu düşündüğünüzde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni nasıl ne şekilde etkilemiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Coğrafi keşifler ile yeni tecim yolları bulunmuş ve Atlas Okyanusundaki limanlar ehemmiyet kazanmıştır. Bu vaziyet İpek ve Baharat yolları ile Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine sebep olmuştur. Avrupalılar bu yolları kullanmamaya başladığında Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri menfi etkilenmiştir. Osmanlı’nın yoksullaşmaya başlaması kervan yollarındaki tüccarları ağırbaşlı şekilde etkilemiştir. Bu nedenle devlet, Avrupalı tüccarların ülkesinde tecim yapabilmesi için onlara kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 64. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Metni okuyun ve soruların cevaplarını boş bırakılan bölgelere yazınız.

1. “Yabancılar”ın gelmesi Amerikan yerlileri için sebep kötüye işarettir?

CEVAP: Yabancıların Amerika’nın zenginliklerini ve kaynaklarını ayrım etmeleri yerlileri orada istemeyecekleri ve bu zenginlikler için onları yurtlarından edecekleri anlamına gelmektedir.

2. Kolomb’un arkasından pek fazla insan Amerika’ya sebep gitmiştir?

CEVAP: Kolomb, İspanya’ya döndüğünde Amerika’da gördüklerinden bahsetmiştir. Amerika’nın yeni bir yerleşim yeri ve bolca kaynaklı bir kıta bulunduğunu ayrım eden Avrupalılar oranın nimetlerinden yararlanmak için gitmiştir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 65. Sayfa Cevapları

– Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne tesirleri nedir?

CEVAP: Coğrafi keşiflerle Osmanlı’nın elinde bulunan İpek ve Baharat Yolu önemini yitirmiş, yeni tecim yolları bulunmuştur. Bu da Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. Bütün bunlar Osmanlı’yı maddi açıdan menfi etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, tecim faaliyetlerini tekrardan geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca Osmanlı topraklarında kervan yolları süresince etkinlik gösteren halk ve zanaatkârlar işi olmayan kalmıştır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 68. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Rönesans ve Aydınlanma Çağı mevzularında adları geçen kişilerden birinin yaşamını araştırınız. Bu kişiyle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Adı: William Shakespeare (Vilyım Şekspir)

Ülkesi: İngiltere

Doğum ve ölüm zamanı: 1564 – 1616

Emek verme yapmış olduğu alan ya da alanlar: Edebiyat ve tiyatro.

Eserleri: Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Venedik Taciri, Kral Lear… (38 oyun, 154 sone, iki uzun hikaye şiir ve birkaç şiir)

Bilim, sanat ya da fikir hayatına katkısı: İngilizce dilinde yazan en büyük yazar ve dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilmektedir. Oyunları tüm büyük dillere çevrildi ve başka tüm oyun yazarlarından daha fazla sergilendi. Oyunları bugün popülerliğini büyük seviyede sürdürmektedir ve devamlı olarak incelenmekte, sergilenmekte ve bütün dünyada değişik kültürel ve politik bağlamlarda tekrardan yorumlanmaktadır.

– Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edilmiş olduğu söylenebilir?

CEVAP: “Çocuklar gereksinimlerine, ilgilerine ve kabiliyetlerine uygun kalitede bir eğitim görme hakkına haizdir.” Çocuklar okula gitmek yerine çalmış olduğu için bu hakları ihlal edilmiştir.

“Çocuklar oyun, dinlenme, eğlenme, boş zamanlarını değerlendirme ve sanatla alakalı etkinliklere katılma hakkına haizdir.” Evlatların kendiler,ne ayıracak vakitleri olmadığı için bu hakları ihlal edilmiştir.

“Çocuklar sıhhatli yaşama, duygusal yakınlık ve güvenlik içinde olma ve hiçbir yoksulluk çekmeme hakkına haizdir.” Evlatların çalışma şartlarına ayak uyduracak kadar sağlam bünyeleri olmadığı ve iş esnasında kaza geçirme ihtimalleri olduğundan bu hakları ihlal edilmiştir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 69. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl ne şekilde etkilediğini tabloya yazınız.

Sanayi İnkılabı’nın İnsanların Yaşamına Etkileri

Avrupa: Kent nüfusu hızla artarken, kırsal bölgelerde topraklar terk edilmiştir. İşçi sınıfı ortaya çıkmış, bu sınıfın haklarını korumak için sendikalar kurulmuştur. Çevre kirliliğinde ağırbaşlı artış oldu.

Osmanlı Devleti: Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında ufak atölyeler, el tezgahları rekabet edemeyerek kapanmaya başlaması neticesi işsizlik arttı. Osmanlı Devleti Avrupa Devletlerinin açık pazarı durumuna geldi.

Sömürgeler: Sömürge toprakları Avrupalılar için hem olmamış madde deposu, hem de pazar haline geldi. Kaynaklarının ellerinden alınması sonucu yoksulluk başladı.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 70. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Afrika kıtası sebep kazılmış olarak çizilmiştir?

CEVAP: Bundan dolayı Afrika kıtasının bütün kaynakları ellerinden alınmıştır.

2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üstüne sebep altın çizilmiştir?

CEVAP: Bu altınlar Afrika kıtasının kaynaklarını temsil etmektedir. Buradaki bütün kaynaklar Avrupa ve Kuzey Amerika tarafınca alınmıştır. Böylece zenginleşmişlerdir.

3. Karikatüre bir ad vermeniz istenseydi bu ad ne olurdu? Neden?

CEVAP: “Çalıntı Zenginlik” adını verirdim. Bundan dolayı bu zenginlik Afrika kıtasında yaşayanların rızası olmadan, mecburi elde edilmiştir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 71. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Tabloda Avrupa’da 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin müspet mu, menfi mu bulunduğunu “X” işareti koyarak emareniz. Daha sonrasında bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 71. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Tabloda sol sütunda yer edinen gelişmelerin hangi insan hakları ihlallerine yol açtığını karşılarına yazınız.

Coğrafi Keşifler: Yaşama Hakkı, Kişi dokunulmazlığı, İşkence ve Fena Muamele Yasağı, Iyelik Hakkı

Reform: Din ve Vicdan Özgürlüğü, Fikir ve İfade Özgürlüğü

Sanayi İnkılabı: Emek verme Özgürlüğü, İşçi Hakları, Çocuk Hakları, Temiz Çevre Hakkı

Sömürgecilik: Iyelik Hakkı, Bağımsızlık Hakkı

Fransız İhtilali: Ayırımcılık Yasağı, Vatandaşlık Hakkı

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat