şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 93-94-95. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 93-94-95. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Birim TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Sayfa 93, 94, 95 “Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum” Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 93. Sayfa Cevapları

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı bulunduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak emareniz. Yanlış bulunduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

( Y ) 1. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.
⇒ Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.

( D ) 2. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasal kuvvet olarak ortaya çıkmasını sağlamış oldu.

( Y ) 3. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
⇒ İskân politikası ile Anadolu’dan Türk aileler Rumali’ye yerleştirilmiştir.

( D ) 4. İstanbul’un fetih edilmesi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü elde etmiştir.

( D ) 5. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanıyordu.

( D ) 6. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni değişime zorlamıştır.

( Y ) 7. Aydınlanma Çağı, Rönesans’ın temellerinin atılmış olduğu dönemdir.
⇒ Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı’nın temellerinin atılmış olduğu dönemdir.

( Y ) 8. II. Mahmut Süreci’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.
⇒ Lale Devri’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.

( D ) 9. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğünün açılması yazışma alanındaki ıslahatlardandır.

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

Tımarlı Sipahiler, Baharat, istimâlet politikası, Luther, Karesioğulları, Takvim-i Vekayi, reaya, Darülfünun, din

10. Osmanlı Devleti’nde ziraat, hayvancılık, tecim şeklinde faaliyetlerle uğraşanlara —————reaya————— denirdi.
11. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde başarıya ulaşmış olmasında ————— istimâlet politikası—————— mühim bir yere haizdir.
12. ————Karesioğulları————— Beyliği’nin fetih edilmesi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubunu —————Tımarlı Sipahiler————— oluştururdu.
14. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara ————din————— ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
15. Mısır Seferi sonunda —————Baharat————— Yolu’nun mühim kısmı Osmanlı kontrolüne girdi.
16. Reform hareketinin başlamasına Alman papaz —————Luther———— öncülük etmiştir.
17. II. Mahmut Süreci’nde ————Takvim-i Vekayi———— adlı resmî gazete yayımlanmaya başlandı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki şeklinde eşleştiriniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları

Ç. Doğru cevabın bulunmuş olduğu seçeneği işaretleyiniz.

19. I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
III. Posta Teşkilatının kurulması
IV. Gazete ve dergilerin basılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toplumsal ve ekonomik alanda meydana getirilen ıslahatlar içinde
yer almaz?

A) I      B) II      C) III      D) IV

CEVAP: B

20. “Türkiye’de konuk kabul etmeyecek bir köy evi, aş yenmeyecek bir konak, birazcık sebze, meyve hatta çiçek
toplayıp dinlenmek suretiyle gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.’’
Thornton (Torntın) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, C.11, s.263)

Thornton, Türk kültürü ile ilgili hangi özelliği vurgulamaktadır?

A) Dürüstlük      B) Misafirperverlik      C) Saygı      D) Temizlik

CEVAP: B

21. Osmanlı Devleti’nin ne vakit ve hangi gelişme sonucu kurulduğu mevzusunda tarihçiler değişik görüşlere haiz olup bu mevzuda değişik kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük sebebi müessese süreci kaynaklarının
yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den ortalama bir yüzyıl sonrasında kaleme
alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne nazaran Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihçiler içinde bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B) Tarihçiler kanıtlardan değişik sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C) İlk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Süreci’nde yazılmıştır.
D) Kuruluş sürecini özetleyen kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.

CEVAP: C

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 95. Sayfa Cevapları

22. Sanayi İnkılabı’nın neticelerinden hangisi insan hakları ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’ni menfi etkilemesi                  B) Üretimde artış yaşanması
C) İnsanların köle olarak çalıştırılması           D) Kent nüfusunun artması

CEVAP: C

23. Osmanlı Devleti, müessese yıllarından başlayarak tertipli ve planlı bir halde iskân politikası uygulamıştır. Mesele,
Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.

Metne nazaran Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Rönesans hareketlerini yakından kovuşturmak      B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
C) Anadolu’da siyasal birlik sağlamak                            D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak

CEVAP: D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Osmanlı Devleti’nin mühim bir siyasal kuvvet hâline gelmesinde sizce en mühim etken nedir? Açıklayınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin mühim bir siyasal kuvvet haline gelmesinde izlediği iskan ve istimalet politikaları, Bizans İmparatorluğu’na karşı elde etmiş olduğu başarılar, Anadolu beylikleriyle arasının iyi olması ve bu beylikleri topraklarına katması, içindeki teşkilatların desteğini alması ve kuvvetli bir ordusunun olması etkili olmuştur.

25. Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nedir?

CEVAP: Bu sistem ve siyaset ile fethedilen bölgelerdeki halka din ve vicdan özgürlüğü verilmiş, insanoğlu yaşamlarında kendilerini hür hissetmiştir. Bu nedenle devlete bağlanmışlardır. Bir harp durumunda sadakatlerini Osmanlı yönetiminden vazgeçmeyerek göstermişlerdir. Bu vaziyet Osmanlı devlet yapısının parçalanmasını engellemiştir.

26. Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanlı Devleti’ni siyasal ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?

CEVAP: Coğrafi keşifler ve endüstri inkılabı Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak değişime zorlamıştır. Fransız İhtilali ise dahil karışıklıklara yol açmış olduğu için devletin siyasal yapısını etkilemiştir.

27. Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişimler gerçekleşmiştir?

CEVAP: İnsanlar Avrupa’daki kültürel değişimi takip etmiştir. Modern ilim ve sanatta ilerlemeler olmuştur. Haberleşme olanakları gelişmiştir. Kütüphaneler ve süreli yayınlar yardımıyla halkın eğitim seviyesi artmıştır. Telgraf vasıtasıyla Avrupa ile ekonomik ilişkiler gelişmiştir. Ayrıca demir yolları ve gemiler yardımıyla ziraat ve maden ürünlerinin satış alanı artmıştır. Tüccarlar daha basit satış yapmıştır.

28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nedir?

CEVAP: Sultan Ahmet Cami, Mısır Çarşısı, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi bazı mimari eserlerdir. Bunun haricinde hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini şeklinde süsleme sanatları oldukça fazladır.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuz boyu.
2. Devşirme sistemiyle oluşturulan askerî ocak.
3. Yavuz Sultan Selim’in ilk seferini düzenlemiş olduğu devlet.
4. Avrupa’da yazın, güzel sanatlar şeklinde alanlarda ilerlemenin arttığı dönem.
5. Katolik Kilisesi’nin kişileri dinden çıkarma yetkisi.
6. İtfaiye teşkilatının temeli olan ocak.
7. Osmanlı Devleti’nde halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar.
8. Osmanlı Devleti’nde halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 95. Sayfa Cevapları

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat