şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları

cevaplar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Birim TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” Metni Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 36. Sayfa Cevapları

– Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu vatan edinmişlerdir? Geçen sene öğrendiğiniz detayları dikkate alarak açıklayınız.

CEVAP: Türkler salgın hastalıklar ve kuraklık benzer biçimde nedenlerden dolayı göç etme ihtiyacı hissetmişlerdir. Anadolu’nun ikliminin elverişli olması onların buraya göç etmesinde etkili olmuştur. Bunun haricinde siyasal nedenler de vardır. Türkler başka kavimlerin baskısı sebebiyle güvenli gördükleri Anadolu’yu göç etmek için uygun bulmuşlardır.

– Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?

CEVAP: Kayıların iki ayrı mühim kolu olduğu bilinmektedir. Yandaki iki ok bunu simgeliyor olabilir. Ortadaki yay ve ok ise hakimiyetin sembolü olabilir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 37. Sayfa Cevapları

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasal durumu Kayıları ve başka Türk boylarını nasıl ne şekilde etkilemiştir? Tartışınız.

CEVAP: Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiş olduğu için Anadolu’da bir siyasal boşluk olmuştur. Bu boşlukta Türk boyları güçlenmek için çalışmış, Selçuklularla ve birbirleriyle mücadeleye girişmişti. Kayılar ise bu zamanda Bizans ile savaşım etmeyi uygun bulmuştur. Kırk sene devam eden bağımsızlık arayışı sonunda Bizans’a karşı başarılar elde etmişler ve Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır.

– Osman Bey’in fark yapmaksızın bütün halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl ne şekilde katkı elde etmiştir? Tartışınız.

CEVAP: Her alanda gayrimüslimlere adil davranılması onların Müslümanlar içinde kaygı duymalarını önlemiştir. Devletin zayıf dönemlerinde bile ona karşı bağlılık duymuşlar ve uyumlu bir hayat sürdürmüşlerdir.

– Haritada Kayıların ilk yerleştikleri bölgeleri işaretleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 37. Sayfa Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 38. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Metni okuyun ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?

CEVAP: Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarından bahsedilmektedir.

2. İlk metne nazaran hükümdarlık sembolleri nedir?

CEVAP: Metne nazaran hükümdarlık sembolleri kılıç, sancak ve hutbedir.

3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili değişik görüşlerin olmasının sebebi nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun üstünden yüzyıllar geçmiştir. Araştırmacılar mevzu ile ilgili azca belgeye ulaşabildikleri için bazı mevzularda kati sonuca ulaşamamaktadır. Bu nedenle kendi nazar açılarına nazaran tamamlanmamış noktaları tamamlamaları gerekir. Böylece her araştırmacı başka bir görüşe haiz olur.

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?

CEVAP: İlk metindeki görüşü benimsedim. Zira bu metindeki diyalog bana daha alaka çekici geldi. Osman Bey’in kendine güvenmesi ve fethettiği bölgeyi sahiplenmesi Osmanlı Devleti’nin kurulmasını kolaylaştırmış olabilir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 39. Sayfa Cevapları

– Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin Karesioğulları’nı kendisine katması kurtarılışı kolaylaştırmıştır. Zira bu beyliğin bir birliği vardı ve bu donanma Rumeli’ye geçişi elde etmiştir. Aynı zamanda Çimpe Kalesi’nin bir üs olarak kullanılması da Rumeli’nin fethini kolaylaştıran durumlardan biridir. Bunun haricinde Rumeli halkının Osmanlı idaresini istemesi de fazla önemlidir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 40. Sayfa Cevapları

– Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?

CEVAP: Boğazlar bölgesinin bir ulaşım yolu olması Osmanlı Devleti için önemlidir. Aynı zamanda yeni yerleşim bölgeleri ortaya çıkmıştır ve Bizans İmparatorluğu’na yaklaşılmıştır. Bu vaziyet izlenecek siyasal politikalar için gereklidir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 41. Sayfa Cevapları

– Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

CEVAP: Osmanlı askerlerinin hükümdarın çevresinde bulunup ondan buyruk beklediği görülmektedir. Bazı atlı birlikler bulunur. Bunun haricinde kılıç kullananlar yayalar da vardır. Her askerin kendi görevi vardır. Bazıları sancak dikmekte, bazıları da çadır kurmaktadır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 42. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Haberi okuyun ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Misal vererek açıklayınız.

CEVAP: Kültürel miras bir topluluğa ilişkin olan anane ve değerler ile somut zamanı güzelliklerdir. Mesele; Sivas’ta bulunan ve Mengücekler zamanından kalan Divriği Ulu Cami kültürel mirasımızın en güzel örneklerinden biridir. Bu cami Türk-İslam kültürünün fazla kıymetli mimarisinin en güç elementlerini bir arada taşımaktadır.

2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına ehemmiyet vermesinin sebepleri nedir?

CEVAP: Kültürel miras bir toplumun kalıcı olmasının en güzel yoludur. Bir devlet yıkılsa bile onun yaptıkları varlığını sürdürür. Bir milletin gücü geride bıraktığı mimari izlerde ortaya çıkar. Bu nedenle devletimiz kültürel mirasımızı korumaya ehemmiyet vermektedir. Bu yapılar geçmişimizi bizlere anlatır ve bizlere misal olur. Kültürel mirasın oluşması yüzyıllar sürmektedir. Bu yüzden derhal kaybetmemek gerekir.

3. Osmanlı Devleti köprüler haricinde fethettiği bölgelere ne tür eserler kazandırmıştır?

CEVAP: Osmanlı Devleti fethettiği bölgelere cami, medrese, zaviye, han, hamam, külliye, kule benzer biçimde eserler kazandırmıştır. Mesele; Gürcistan’daki Ahmediye Camii Osmanlı eseridir.

4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nedir?

CEVAP: Bu projeler ile iki devlet içinde kültürel mirası birlik içinde koruma emek harcamaları gelişmektedir. İki devletin ortak değerlere haiz olması insanoğlu arasındaki toplumsal ilişkileri de arttırmaktadır. Bu projeler ise bir Türk Bosna-Hersek’teki Osmanlı eserlerini ziyaret edebilir. Devletler birbirine yakınlaşır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 43. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

İskân politikasının neticelerini ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız.

  • Askerî: Yeni fetihlerde Türk ordusuna yardım sağlanmıştır.
  • Ekonomik: Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır. Böylece devletin gelirleri artmıştır.
  • Siyasi: Fethedilen bölgelerin savunulması ve elde tutulması kolaylaşmıştır.
  • Kültürel: Balkanlarda Türk-İslam kültürü yayılmıştır.

– Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?

CEVAP:Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa’dan yardım istemesi, Osmanlı’nın ilerleyişinin Orta Avrupa’yı tehdit etmesi, Balkanları Osmanlı’nın elinden almak istemeleri ve intikam isteği Haçlı seferlerinin esas nedenlerindendir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 44. Sayfa Cevapları

– Ankara Savaşı’ndan sonrasında Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti’nin başarısızlığını fırsat bilen bazı boy beyleri tekrardan Anadolu’da kendi beyliklerini oluşturmak istemiştir. Bu nedenle Anadolu’dan toprak kayıpları yaşanmıştır. Ancak Rumeli’deki halk Osmanlı yönetiminden ve iskan politikasından memnun olduğundan bu devlete karşı bağlılıkları devam etmiştir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 47. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Metinleri okuyun ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?

CEVAP: Metinde devşirme sisteminden söz edilmektedir.

2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?

CEVAP: Alınan çocuklar Kapıkulu Ocağında asker olmaktadır.

3. Çocuklar sebep Türk ailelere verilmektedir?

CEVAP: Çocuklar Türkçeyi, Türk geleneklerini ve İslam dinini öğrenmek için Türk ailelere verilmektedir.

4. Saray için seçilen evlatların özellikleri neler olabilir?

CEVAP: Evlatların akıllı, sıhhatli, genç ve yetenekli olmasına ehemmiyet verilirdi. Ailenin tek evladı alınmazdı.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 48. Sayfa Cevapları

– Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler içinde hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

CEVAP: Yönetenler vergi vermemektedir, sadece yönetilenler vergi vermekle yükümlüdür. Ayrıca yönetenler askerî, yönetimsel, siyasal ve dinî işlerle ilgilenirken yönetilenler ziraat, zanaat, tecim ve hayvancılık işleriyle uğraşmıştır.

– Günümüzdeki cemiyet yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki cemiyet yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve değişik yönleri nedir?

CEVAP: Osmanlı’da toplumun en kalabalık kısmını köylüler oluştururken günümüzde bu şekilde bir vaziyet yoktur. Ayrıca endüstri tarımdan daha çok uğraşılan bir ekonomik etkinlik haline gelmiştir. Hayvancılık ile uğraşan insanların yaylak ve kışlakta kalması ise fazla azalmıştır. Günümüzde de tecim önemsenmektedir. Lonca Teşkilatı yerine başka kurumlar bu işe bakmaktadır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 49. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Minyatürleri inceleyiniz. Hangi ekonomik faaliyetlerle ilgili olduklarını altlarına yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 49. Sayfa Cevapları

Etkinlik Zamanı

Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve kuvvetli bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer edinen unsurların tesirini karşılarına yazınız.

Gaza ve Cihat: Osmanlı Devleti’nin gaza ve cihat yaptığını duyan gazilerin Osmanlı Devleti’ne iştirak etmesi
askerî gücü arttırmış, fetihleri kolaylaştırmıştır.

Coğrafi Konum: Bizans Devleti ile taraf yana yaşayan Osmanlı Devleti Bizans’ın siyasal durumu ile ilgili kolayca informasyon sahibi olmuş ve fetihler düzenlemiştir.

İskân Politikası: Osmanlı Devleti bu yöntemle fethettiği bölgelere Türk nüfusu yerleştirerek fetihlerin kalıcı olmasını sağlamış oldu ve yeni fetihlere zemin hazırladı.

Askerî Yapı: Orhan Bey’in “Yaya ve Müsellem” adıyla kurduğu tertipli ordu, I. Murat’ın Kapıkulu Ocağı’nı kurması ve daha sonradan askeri yapıya yeni sınıflar eklenmesi ve donanmanın güçlendirilmesi ile askeri yapı kuvvetli hale geldi. Askeri yapı Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete dönüşmesinde önemlidir.

Adaletli Yönetim: Fethedilen yerlerde halka din, lisan, soy ayrım etmeksizin adil davranılması halkın devlete bağlılığını arttırmıştır. Bu vaziyet Osmanlı Devleti fena bir süreçte olsa bile halkın onun yönetiminden vazgeçmemesine sebep olmuştur.

Anadolu Beylikleriyle İlişkiler: Anadolu Beyliklerinin kızlarıyla evlenmenin yada iyi ilişkiler kurmanın sonucunda Osmanlı Devleti topraklarını büyütmüş, askerî ve siyasî enerjisini arttırmıştır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 31-32-33. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat