>

7. Sınıf Türkçe 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

2020-2021 Eğitim senesi 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191 “ANADOLU’DA KİLİM DEMEK” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

186. Sayfa

Sizce renklerin dili var mıdır? Anlatınız.

Cevap: Evet bence vardır.Renklerin insanoğlu üstünde tesirleri vardır.Mesele yeşil bir doğaya çıkınca sakinleşir, açık ve engin bir mavi denize bakınca refah buluruz.

Halı ve kilim benzer biçimde el sanatlarında kültürümüze ilişkin hangi özellikleri görmekteyiz?

Cevap: Halı ve kilimlerin üstündeki motifler ve renkler kendi kültürümüzün özelliklerini yansıtmaktadır.

Evinizde ya da çevrenizde bulunan kilimlerin desenlerini ve renklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çiçek motifleri, üçgen ve kare motifler, baklava dilimi motifler, al ak, bordo renklerin ağırlıklı olduğu görülmektedir.

189. Sayfa

1.Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri tamamlanmamış olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından ve metni okurken altını çizdiğiniz anahtar kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan kuvvet.
Cümlem: Tılsım çoğu zaman gizemli filmlerde olur.

Yağlık: Sırma işlemeli, büyük mendil, çevre.
Cümlem: Anneannem yağlık işler, satardı.

Gergef: Üstüne kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, bir çok dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.
Cümlem: Gergefi görmeyen çocuklar onu fazla merak ediyor.

Tırmık: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde vasıta.
Cümlem: Bahçedeki yaprakları tırmık yardımı ile topladım.

Totem: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve mukaddes sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir tabii nesne, ongun.
Cümlem: Babam maç izlerken totem yapıyor.

Yaygı: Yere yada döşeme üstüne serilen örtü.
Cümlem: Yaygının üstüne sofra serildi.

Yörük: Hayvancılıkla geçinen, çoğu zaman Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen.
Cümlem: Dedem yörük bir kızla evlenmiş.

2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu insanı yazıdan evvel his ve düşüncelerini hangi yollarla anlatmıştır?

Cevap: Kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış.

2. Anadolu’da kilimin hangi anlamlara geldiğini anlatınız.

Cevap: Kilim duyguların yansıması, dile getirilmesi, hasret, inanç, sevgi, aşk denektir.

3. Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin sebepleri nedir? Açıklayınız

Cevap: Ağaçtan yeşil, gökten mavi, çiçekten al isteyen, bu isteklerini kilimlerde simgeledikleri için.

4. Sizce, kilimlerde kullanılan renk ve desenlerin anlamları neler olabilir?

Cevap: Doğadaki renkleri kullanıp onlara olan özlemleri, duygularını yansıtan desenleri, iklimlerden ve yaşamlardan meydana gelen çizgileri kullanmışlardır.

5. Yörük beyi, çadırının önüne atılan kilimden nasıl ne şekilde bir mana çıkarmıştır? Anlatınız.

Cevap: Genç kızın istemediği bir insanla evlendirilmek istenmesi anlamını çıkartmıştır.

6. Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri nasıl ne şekilde elde etmektedir?

Cevap: Ağaçlardan ve bitkilerde ve onların kökleri ile kabuklarından.

7. Bir kilim dokuyacak olsaydınız hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz? Nedenleriyle beraber anlatınız.

Cevap: Bordo, ak, kara, ce sarı tonlarını kullanırdım.Desenleri geleneksel motifler ile süslerdim.Zira bu tarz şeyleri seviyorum

190. Sayfa

3.Etkinlik

Aşağıda, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde yer edinen deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.

Cevap:

Seneler senesi okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış; bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir. Kısacası Anadolu’nun bütün insanları, içsel dünyası, en ufak ayrıntıları ve göze çarpan renkleriyle kilimlerde yüze güler.

Bir gün bir yörük beyi, çadırının önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar.

Adam evvel şaşırır, bey bu tarz şeyleri nereden biliyor diye. Sonra dili çözülür:
— Doğrudur beyim.

Kızımsa fukara bir delikanlıya gönül vermiş.

Deyimler metni daha anlaşılır ve vurgulu hale getirmiştir.Anlatılmak istenen kelimeler ve duyguların sertliğini ve güzelliğine katkı yapmıştır.

4.Etkinlik

Anadolu’da Kilim Demek” metnini sözlü olarak özetleyiniz.

Cevap: Okutulmayan Anadolu insanı duygularını, düşüncelerini kendilerine özgü renk ve şekillerle dile getirmeye çalışmıştır. Bu renk ve şekilleri halılara, kilimlere, çoraplarına işlemişlerdir. Anadolu hanımı işlediği kilimi bir kitap, name, dilekçe olarak kullanır. Hayattan istediklerini renklerle ve şekillerle kilimine dokuyarak anlatır. İşlenen kilimlerde Anadolu insanının karakterini, hayat tarzını, duygusal dünyasını görebiliriz. Kilim Anadolu’nun sanat anlayışını yansıtır. Anadolu insanı kilim ile hayatına renk verir, tabiata hakim olmaya çalışır.

5.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metnindeki öznel ve nesnel yargıları tespit ederek ikişer tanesini yazınız.

Öznel Yargılar:
– Anadolu hanımı, tezgâhının ya da gergefinin başına geçti mi tam bir okuryazardır.
– Anadolu kilimleri doğaya karışmış; tabiatın evladı Anadolu hanımının alın yazısıdır, çilesidir.

Nesnel Yargılar:
– Her {yazı} bir düşünceyi anlatır, bir sözü gerektirir.
– Anadolu kilimlerinde renkler, oldum mümkün, çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılır.

6. Etkinlik

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemiyle ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz detayları arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap: Halı ve kilim Türklerin fazla eski tarihten beri gelen el sanatları, geçim kaynakları ve kültürel özelliklerinden bazılarıdır.Halıcılık be kilim dokuma Anadolu’da halen yaygın şekilde yapılmaktadır.

191. Sayfa

7.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin menfi biçimlerini örnekteki benzer biçimde yazınız.

Cevap:

Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrasıdır.
Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrası değildir.

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçınmış.

– Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçın değilmiş.

Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygındı.

– Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygın değildi.

Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.

– Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türkü değildir.

Bu, komşu obada yaşayan fukara bir kızcağızmış.

– Bu, komşu obada yaşayan fukara bir kızcağız değilmiş.

Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, mânilerinde söz atkısıdır.

– Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısıdır; türkülerinde, mânilerinde söz atkısı değildir.

Anadolu’nun kilim sevgisi, hakikaten hayranlık vericidir.

– Anadolu’nun kilim sevgisi, hakikaten hayranlık verici değildir.

8.Etkinlik

Anadoluda Kilim Demek metnin sizde uyandırdığı duygulardan yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap:

Anadolu’da Kilim

Renk renk desen desen
İşlenir motifler
Kilimler Anadolu’da
Genç kızların ellerinden
Bir kültür oluşur
Güzel Anadolu’da

Gelecek Derse Hazırlık

Meşhur Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yapmış olduğu katkılar ile ilgili araştırma yapınız.

Cevap:

Yahya Kemal Beyatlı(1884-1958): Türk ozan, yazar, siyasetçi, dış ilişkiler uzmanı. Cumhuriyet periyodu Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Türk edebiyatı zamanı içinde “Dört Aruzcular” dan biri olarak kabul edilir. Sağlığında Türk edebiyatının kafa oyuncuları içinde kabul edilmiş sadece asla kitap yayınlamamış bir şairdir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde milletvekilliği ve bürokratlık benzer biçimde siyasal görevler üstlenmiştir. Yahya Kemal; muhteşem bir ozan, kuvvetli bir yazar, coşkulu bir hatip, gerçek bir entelektüel, başarı göstermiş bir dış ilişkiler uzmanı, iyi bir politika adamı idi. Fakat Yahya Kemal’in bunların haricinde, bir de düşünce adamı yönü vardır. O, bununla beraber, Doğu ve Batı’nın varlıklı kültür mirasını, Türk tarihinin zaferlerini ve zaaflarını, almış olduğu bilimsel nitelikli eğitimin kazandırdığı formasyonla bir potada yoğuran, yorumlayan, Türk insanının içsel dünyasını doğru tahlil eden ve Türk düşüncesine yeni bir vizyon kazandıran gerçek bir düşünce adamıydı. Kültür Bakanlığı 2008 yılını Yahya Kemal Senesi duyuru etmiştir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat