şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

2020-2021 Eğitim senesi 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208, 209, 210, 211, 212, 213 “FUTBOLCU OLMAYA KARAR VERMİŞTİM” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

208. Sayfa

Yaşam boyu spor nedir? Açıklayınız.

Cevap: Yaşam boyu spor demek insanların hayatlarında sporun sürekli olarak olması, spor yapmayı yaşamın bir parçası haline getirmek, bir tek gençken meydana getirilen bir etkinlik olarak görmeyip, aş benzer biçimde, su benzer biçimde yaşamın her zamanında spor yapmak gerektiği anlama gelir.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ben sporcunun parlak zeka, çevik ve bununla beraber ahlâklısını severim.” sözünden neler anlıyorsunuz?

Cevap: Atatürk, sporcunun bir tek başarıya ulaşmış olması değil, bununla beraber güzel ahlakı olan mütevazi bir kişilikte olması icap ettiğini bildirmiştir.Sporcular toplumun sevilmiş olduğu misal almış olduğu kişiler olduğundan bir tek sporsal başarıları ile değil bununla beraber güzel kişilikleri ile de öne çıkmalıdır.

210. Sayfa

1. Etkinlik

Kuşak, paçavra, yazgı, sırnaşmak, sokulmak, sömestir” kelimelerini lügat sırasına diziniz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten denetim ediniz.

Cevap:

dönem
paçavra
sırnaşmak
sokulmak
sömestir
yazgı

Kuşak: Yaklaşık olarak aynı yıllarda dünyaya gelen, aynı dönemin şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu

Paçavra: Eskimiş bez yada kumaş parçası, çaput

Sırnaşmak: Rahatsız etmek, sorun vermek

Sokulmak: Yanaşmak, yaklaşmak

Sömestir: Yarıyıl

Yazgı: Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, yazgı, ezelî takdir, {yazı}, alın yazısı, yaşam, alın yazısı, takdiriilahi.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazarın çocukluğunun geçmiş olduğu devrin özellikleri nedir?

Cevap: İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır.Bu dönemde imkansızlıklar, yoksulluk, kısıtlı şartların olduğu senelerdir.

2. Yazar ve arkadaşları, çocukken oynadıkları topu nasıl ne şekilde yaparlarmış?

Cevap: Eski paçavraları sararak yuvarlak haline getirirler ve top olarak kullanırlarmış.

3. Futbol oynamayı fazla seven yazar, okul ve futbol yaşamı arasındaki dengeyi kurabilmiş midir? Neden?

Cevap: Kurabilmiştir. Bu sebeple derslerini tertipli yapmış, zaman kalınca futbol oynuyormuş.

4. Yazarın iş seçimi ile ilgili kafasının karışık olmasının sebepleri nedir?

Cevap: Çevresindeki insanların kendisinin okuyacağına olan inancı ve futbolu fazla sevmesi.Bazı mesleklerin ne işe yaradığını dahi bilmemesi.

5. Metnin kahramanı Adana Erkek Lisesinde kimlerle, sebep dost olmak istiyor?

Cevap: Okulda mühim futbolcular vardı. Kendisinin onlardan öğreneceği fazla şey olacaktı bu yüzden onlarla dost olmak istiyordu.

6. Futbolcu olmayı düş eden yazar, niçin mimar olmuştur?

Cevap: Futbola çok merak salmış ve derslerine ihtiyaç duyulan ehemmiyet ve ilgiyi göstermemiştir. Sömestir geldiği vakit dokuz zayıfı görünce aklı başına geldi.Futbol takımından da atılmıştı.Bu nedenle okuyup mimar oldu.

7. Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız? Anlatınız.

Cevap: Çocukken saklambaç, birdirbir, körebe, mendil kapmaca, futbol, topaç benzer biçimde oyunları oynardık.

8. Çevrenizde sizin de geleceğinizi yönlendiren, sizi etkileyen, misal aldığınız şahıs ya da kişiler kimlerdir? Nedenleriyle anlatınız.

Cevap: Beni etkileyen şahıs babam.Baban polis memuru olduğundan ben de onu misal alıyorum ve büyünce ben de polis olmak isterim.

211. Sayfa

3. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini belirleyerek yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Başarılı ve futbolu fazla seven bir çocuğun iş seçiminde yaşadıkları.

Metnin Ana Fikri: Aynı anda ani çok iş sahibi olmak oldukça zor olsa gerek.İnsanlar en iyi yaptıkları işi yapmalıdır.

4.Etkinlik

a) Aşağıda, lügatımızda kullanılan bazı yabancı kelimelerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarının nasıl ne şekilde, türetildiğini arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma esnasında yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya itina gösteriniz.

Cevap:

Antrenör: Çalıştırıcı
Diyabet: Şeker hastalığı
Fizyoterapi: Fizik tedavi
Defans: Savunma
Check-up: Tam bakım
Start: Başlama, çıkış

Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları birebir aynı anlama gelmesi için türetilmiştir.

b) Aşağıda, dilimize geçmiş yabancı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını TDK’nin “Yabancı Laflara Karşılıklar Kılavuzu”ndan yararlanarak bulunuz. Kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak sıhhat yada spor temalı bir paragraf yazınız.

Cevap:

Skor: Sonuç
Stres: Ruhsal gerilim
Efor: Çaba, kuvvet
Antrenman: Alıştırma
Konsantrasyon: Dikkat toplaşımı
Operasyon: Harekât
Terapi: Tedavi
Finiş: Bitiş, nihayet
Santra: Başlama vuruşu

Spor yapmak insanların bedensel olmasıyla birlikte ruhsal sağlıkları için de önemlidir.Spor, ruhsal gerilimi azaltarak, kişilerin çabaları ile hayata mutlu bakmasına da sebep olmaktadır.

212. Sayfa

5.Etkinlik

Hazırladığınız sunudan hareketle kendinizi tanıtan ve yeteneklerinizin ortaya çıkması için neler yapmanız gerektiğiyle ilgili düşüncelerinizi özetleyen bir konuşma yapınız.

Cevap: Ben polis olmak isterim.Bu nedenle bedensel ve ruhsal sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum.Tertipli spor yapıyorum.Derslerime ihtiyaç duyulan ehemmiyet ve ilgiyi gösterip ödevlerimi zamanında yapıyorum

6.Etkinlik

Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde geçen öznel ve nesnel yargıları tespit ederek yazınız.

Cevap:

Öznel Yargılar:

Dünya Savaşı ne anlama gelir, nereden bileceksiniz.
İlk ve ortaokulda notlarım hep pekiyi olduğundan artık yazgım belli olmuştu.
Futbolcu olmaya karar verdiğime gore onlardan öğreneceğim fazla şey var demekti.
Demek yazgımda yokmuş.

Nesnel Yargılar:

Bizim kuşağın çocukluğu İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar.
Ben dört yaşlarındayken harp çıkmıştı.
Sonra da çift kaleyi kurardık mahalle aralarında, iki takıma bölünürdük, maç yapardık.
Çevremdeki hepimiz “Sen okursun, okursun.” diyordu bu sebeple.

7.Etkinlik

“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninde ifade kimin ağzından yapılmıştır? Metindeki ilgili bölümlere atıflar yaparak açıklayınız.

Cevap: Yazarın ağzından yapılmıştır.”Ders saatlerinin haricinde kalan tüm zamanımı top ardında koşmakla geçirirdim.” cümlesinden bunu anlayabiliriz.

8.Etkinlik

“Futbolcu Olmaya Karar Vermiştim” metninden {ek} fiilin kullanıldığı adları bularak birer cümlede kullanınız.

Cevap:

öğrenciydim
yokmuş
sınıftaydım
kararlıydım
– Ben geçen yıl 6. sınıfta öğrenciydim.
– Artık bu kelimelerin bir anlamı yokmuş.
– Olay olduğunda ben sınıftaydım.
– Çocukken pilot olmak için fazla kararlıydım.

213. Sayfa

9.Etkinlik

Geleceğe dair hayallerinizi özetleyen bir {yazı} yazınız. Yazınızda geçiş ve bağlantı ifadelerinden (oysaki, başka bir deyişle, bilhassa, ilk olarak, nihayet olarak) uygun olanları kullanınız.

Cevap: Gelecekte başarıya ulaşmış bir polis, bilhassa komiser olmak isterim.İlk olarak polis okuluna gitmek, burada kendimi göstermek isterim.Başka bir deyişle fazla başarıya ulaşmış olmak isterim.Son olarak da suçluları yakalamak ve milletime ve vatanıma hizmet etmek isterim.

Gelecek Derse Hazırlık

Herhangi bir spor dalı seçerek bu spor dalı ile ilgili araştırmalar yapınız. Araştırmalarınız esnasında yararlandığınız kaynakları not alınız.

Cevap: Voleybol

Voleybol Nedir?
Voleybolu fazla kısa bir halde tanımlayacak olursak, “Bir voleybol filesi ile ortadan ikiye bölünmüş bir sahada, altışar oyuncudan oluşan iki takımın karşılaşmış olduğu, belli kuralları olan ve topa elle vurulup karşı takımın topu karşılayamamasının hedeflendiği spor.” diyebiliriz.

Voleybol Sahası / Voleybol Saha Ölçüleri
Voleybol alan ölçüleri 18 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgeni tam ortasından ayıran bir voleybol filesi vardır. Voleybol filesinin yüksekliği erkeklerde 2.43 metre, hanımlarda 2.24 metredir. Bu ağ, voleybol sahası alanını 9’ar metrekarelik iki eşit kareye böler. Bu iki kare her iki takımın yarı sahasıdır. Bu kareleri 3 metre, 6 metre uzunluklarında iki bölgeye ayıran bir 3 metre çizgisibulunur. Her takımın yarı sahaları içinde 6’şar oyuncusu bulunur. Bunlardan 3’ü öndeki atak oyuncuları, 3’ü arkadaki defans oyuncularıdır. 3 metre çizgisi arkadaki defans oyuncularının atak etme sınırıdır. Onlar bu çizgiyi geçemezler.

Voleybol Nasıl Oynanır?
Voleybolun tanımını yaparken “Bir voleybol filesi ile ortadan ikiye bölünmüş bir sahada, altışar oyuncudan oluşan iki takımın karşılaşmış olduğu, belli kuralları olan ve topa elle vurulup karşı takımın topu karşılayamamasının hedeflendiği spor.” demiştik. Voleybol kuralları kısmına girmeden evvel bunu Bunun dışındaki detaylara istikbal olursak;

Oyuncular sahada durağan(durgun) yerlerde dururlar üç şahıs fileye yakın üç şahıs de müdafa pozisyonunda geride durur.
Bir ekip topa geri arkaya en çok üç kez vurabilir.
Topa vücudun herhangi bir yeri ile vurmak serbesttir.
Oyuncular saat yönünde olmak suretiyle devamlı değişerek oynarlar.
Topu karşı tarafın sahasına düşüren ekip puan kazanır.
Tabi ki oynanırken meydana getirilen bazı voleybol hareketleri ve voleybol teknikleri vardır, bunlardan bahsedelim:

Manşet, iki kolu taraf yana getirerek vuruş yapmaktır. Vuruşta mühim nokta, ön kolların dahil kısımlarındaki en geniş alan ile vuruş yapmaktır.

Servis, voleybolda oyunu başlatan vuruş olarak tanımlanır. Servis atan oyuncu, başka oyuncuların yardımı olmadan servis atışını kullanır. Bu oyuncu kendi yarı sahasının dışındaki çizgiyi geçmeden, topu karşı yarı sahaya atar. Servis, genel anlamda top havaya atıldıktan sonrasında, yere düşerken zıplayarak sert bir halde vurarak kullanılır.

Blok, rakibin atak enerjisini etkisiz hale getirmek, rakibe uygun bir atak şansı tanımamak yada topu kendi takımımıza kazandırmak için 2–3–4 no’lu bölge oyuncularının ağ üstünde yaptıkları bir girişimdir. Rakipten gelen topu ağ üstünde karşılayıp yine karşı sahaya göndermeyi hedefler.

Smaç, voleybolun sayı almaya yönelik meydana getirilen bitirici vuruşudur. Özetlemek gerekirse oyuncunun tek elle, sert bir vuruşla topu ağ üstünden rakip sahaya göndermesidir. Bunu yaparken sıçrar ve bacaklarını kalçalarına doğru çekerek kuvvet alır, kolunu da havada açar ve topa sertçe vurur. 3 metre çizgisinin arkasında kalan defans oyuncuları, smaç vuruken bu çizgiyi geçmemeye dikkat etmelidir.

Voleybol Kuralları / Voleybol Oyun Kuralları
Bir voleybol ekibi 6 as 6 yedek toplam 12 oyuncudan oluşur.
Her takımın 12 oyuncudan oluşan ekip sıralamasında 1 libero oyuncusu belirtme hakkı vardır.
Voleybol, 5 set üstünden oynanır. Netice seti dış her sette 25 sayıya ulaşan seti alır. 3 set alan ekip müsabakayı kazanmış sayılır. 2–2’lik eşitlik durumunda 15 sayılık sonuç seti oynanır. Setlerde 24–24’lük ya da sonuç setinde 14–14’lük eşitlik olması durumunda 2 sayıyla üstünlük elde eden ekip, seti ya da maçı kazanır.
Takımlar her setten sonrasında alan değişimi yaparlar.
Voleybol maçlarında oyuncular sahaya belirli bir düzende dizilirler ve her karşıdan top çevirdiklerindesaat yönünde 1 tur dönerler. (Bu dönüş şekli birazcık karıştırılıyor, bu yüzden fotoğrafla göstermek istedik.)
Voleybolda set başına her takıma 6 oyuncu değişiklik yapma hakkı verilir. Bir yada daha çok oyuncu aynı anda değiştirilebilir.
Libero oyuncusu sona hat oyuncularının istediği herhangi birinin yerine izin istemeksizin girip çıkabilir. Libero oyuncusu atak vuruşu yapması imkansız, servis atamaz ve blok teşebbüsünde bulunamaz. Özetlemek gerekirse bir tek müdafa oyuncusudur ve bir de forma rengi başka ekip arkadaşlarından farklıdır.
Yarışma esnasında takımlara topu rakip sahaya göndermeden evvel en çok 3 pas yapma hakkı verilmiştir.(blok dış)
Her takımın set süresince 30 saniyelik 2 mola hakkı vardır. Ayrıca 8 ve 16. sayılarda mecburi teknik molalar kullanılır. Maç 5. sete(sonuç seti) uzarsa tekrar 30 saniyelik 2 mola hakkı vardır ve bu sette teknik mola verilmez.
Voleybol müsabakaları 1 kafa yargıcı, 1 muavin yargıcı, 1 {yazı} hakemi, 2 çizgi hakemi ve 1 masa hakemi tarafınca yönetilir.
Müsabakalarda voleybol kuralları dışındaki hareketlere cezalar kartlarla verilir.
Uyarı: Sözle ya da elle işaret, kart yok.
İhtar: Sarı kart (ralli kaybeder, 1 de sayı yazılır)
Oyundan çıkarma: Al kart (o set süresince oynayamaz)
Diskalifiye: Sarı + Al kart aynı anda (oyundan ihraç)
Böylece voleybol kuralları ile ilgili kafi bilgiyi veren bir {yazı} yazmış olduk, artık voleybolun nasıl ne şekilde oynanacağını biliyorum kabul edebilirsiniz. Bu mevzu hakkında sonraki yazımız voleybol terimleri ile ilgili olacak ve voleybol kuralları mevzusunun da detaylarına gireceğiz.

Kaynak: Genel Ağ

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe 202-203-204-205-206-207. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat