şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

2020-2021 Eğitim senesi 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240, 241, 242, 243, 244, 245 “GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDAN EBRU” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

240. Sayfa

“Renklerin sudaki büyülü dansı” söz grubundan ne anlıyorsunuz?

Cevap: Ebru sanatını anlıyorum.

Ebru sanatı ile ilgili neler bildiğiniz gibi?

Cevap: Fazla eski zamanlardan beri meydana getirilen, suyun içine çeşitli renklerde boyalar ile desen çizip bunu kağıda aktarmak olarak biliyorum.

Ebru yapmayı denediniz mi? Denemediyseniz tecrübe etmek ister miydiniz? Neden?

Cevap: Denemedim fakat tecrübe etmek arzu ederdim.Bundan dolayı fazla zevkli bir sanata benziyor.

242. Sayfa

1.Etkinlik

Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

Yukarıdan Aşağıya

1. Akasya, kitre, sütleğen vb. ağaçların kabuklarından sızarak donan, eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılan, renksiz yada sarı kırmızımtırak renkte biçimsiz madde.(ZAMK)
2. Gelişigüzel serpmek. (SERPİŞTİRMEK)
5. Değişik alanlarda düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme işlerinde kullanılan ve yapmış olduğu işe bakılırsa yapısı değişen vasıta.(ŞABLON)
7. Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır benzer biçimde görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır.(HARE)
9. Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üstüne, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak meydana getirilen ve kâğıda geçirilen süs.(EBRU)

Soldan Sağa
3. Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere.(KİTRE)
4. Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı vasıta, tığ.(BİZ)
6. En ve boyca alışılmış olandan büyük.(BATTAL)
8. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üstüne meydana getirilen çizim.(DESEN)

243.Sayfa

2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk kâğıt süsleme sanatlarından kabul edilen ebru sanatının adı nereden gelmektedir?
Anlatınız.

Cevap: Orta Asya’da Ebre adı damarlı hare benzer biçimde anlama gelmektedir.Bu sanat İran’a geçince Ebri anlamı şu demek oluyor ki bulutumsu anlamını almıştır.Anadolu topraklarına ulaşınca ise Ebru adını almıştır.

2. Ebru sanatının tarihsel gelişimi ile ilgili informasyon veriniz.

Cevap: İlk evvel Orta Asya’da ortaya çıkmıştır.Oradan Hindistan’a ve hemen sonra İran’a geçmiş Anadolu’ya ise 15. yüzyılda geçmiştir.

3. Ebruculuğun gelişmesine mühim katkıları olan meşhur ebruzenler kimlerdir?

Cevap: Hatib Mehmed Efendi, İbrahim Ethem Efendi, Necmeddin Okyay, Mustafa Düzgünman, Necmeddin Okyay

4. Ebru sanatının malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri nedir?

Cevap: Ebru sıvısı; içine kitre, deniz kadayıfı ya da benzer başka malzemeler koyularak kıvamı arttırılmış sudur.Hazırlanan ebru sıvısı paslanmaz metalden yapılmış tekne isminde olan kaba koyulur.
Ebru yapmak için kullanılan boyalar renkli topraklardan ya da bitkilerden elde edilir. Boyalar
desteseng (el taşı) isminde olan bir mermer parçasıyla ezilerek toz hâline getirilir. Bu boyalar
suda çözünmez. Boyaların ebru sıvısı üstünde kalması ve muntazam bir halde yayılması için özel
bir sıvı olan öd sıvısı boyaların içine belirli ölçülerde eklenmiş olur. Bu sıvı çoğu zaman sığır ödünden elde edilir. Ebruda, sapı gül dalından, kılları at kılından meydana getirilen fırçalar kullanılır. Fırçanın ucuna istenilen renkte boya alınır. Fırçanın sapı parmağa vurularak fırçanın ucundaki boyalar sıvının yüzeyine serpilir. Sivri uçlu, metal bir çubuk olan biz ya da metal dişleri olan bir tarak kullanılarak
şekiller oluşturulur. Daha sonrasında ebru kâğıda aktarılır ve kâğıt kurumaya bırakılır.

5. Ebru yapsaydınız çalışmalarınızda hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz?

Cevap: Al, mavi, yeşil, sarı, kara, ak.Lale, karanfil papatya benzer biçimde çiçek desenleri yapmak arzu ederdim.

6. Ebru geleneğinin yeni kuşaklara aktarımında rol alan kuruluşlardan hangisinde etken olarak çalışmak isterdiniz? Neden?

Cevap: Güzel Sanatlar Akademisi’nde çalışmak arzu ederdim.Sanatı seven gençler ile yeni ebru teknikleri geliştirmek arzu ederdim.

7. Ebru sanatçısı olsaydınız sanatınızı istikbal nesillere aktarmak için nasıl ne şekilde bir yol izlerdiniz?

Cevap: Halk Eğitim Merkezlerinde Ebru sanatına daha çok yer verir, orta okuldan başlayarak ders olarak okutulmasını arzu ederdim.

8. Sizce ebru sanatının toplumsal ve kültürel yönlerden insanlara katkıları neler olabilir?

Cevap: Kültürümüzün yaygınlaşmasına ve tanıtılmasına katkı sağlar.İnsanların hobi olarak bile yapması ruhsal sağlığa iyi geleceğini düşünüyorum.

3.Etkinlik

Metni okurken defterinize aldığınız notlardan hareketle okuduğunuz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap:

– Ebru Sanatı ilk olarak Orta Asya’da yapılmıştır ve hemen sonra Hindistan’a geçmiştir.İlk adı Ebre olan Ebru damarlı hareli anlamına gelmektedir.
– İran’a geçince adı Ebri şu demek oluyor ki bulutumsu anlamına gelmektedir.
– 15.Yüzyılda Anadolu’ya geçmiştir.
– Ebru sanatıyla uğraşan kişilere ebrucu, ebru sanatçısı, ebru ustası ya da ebruzen denir.
– Bilinen en eski Türk ebrucu 16. yüzyılda yaşayan Şebek Mehmed Efendi’dir. Hatib Mehmed Efendi, İbrahim Ethem Efendi, Necmeddin Okyay, Mustafa Düzgünman da ebruculuğun gelişmesine
mühim katkıları bulunan meşhur ebru sanatçılarındandır.
– Ebru sanatı, 20. yüzyılın başlarında Necmeddin Okyay’ın çiçekli ve akkâse ebruları geliştirmesiyle beraber süsleme sanatı olmanın ötesine geçerek başlı başına bir sanat hâline gelmiştir.
– Ebru yapmak için evvel ebru sıvısı hazırlanmış olur. Ebru sıvısı; içine kitre, deniz kadayıfı ya da benzer başka malzemeler koyularak kıvamı arttırılmış sudur. Kıvam boyaların dibe batmayıp
sıvı yüzeyinde kalabilmeleri için arttırılır. Hazırlanan ebru sıvısı paslanmaz metalden yapılmış tekne isminde olan kaba koyulur. Ebru yapmak için kullanılan boyalar renkli topraklardan ya da bitkilerden elde edilir. Boyalar desteseng (el taşı) isminde olan bir mermer parçasıyla ezilerek toz hâline getirilir. Bu boyalar suda çözünmez. Boyaların ebru sıvısı üstünde kalması ve muntazam bir halde yayılması için özel bir sıvı olan öd sıvısı boyaların içine belirli ölçülerde eklenmiş olur. Bu sıvı çoğu zaman sığır ödünden elde edilir.
– Ebruda, sapı gül dalından, kılları at kılından meydana getirilen fırçalar kullanılır.
– Fırçanın ucuna istenilen renkte boya alınır. Fırçanın sapı parmağa vurularak fırçanın ucundaki boyalar sıvının yüzeyine serpilir. Sivri uçlu, metal bir çubuk olan biz ya da metal dişleri olan bir tarak kullanılarak şekiller oluşturulur.
– Daha sonrasında ebru kâğıda aktarılır ve kâğıt kurumaya bırakılır.
– Ebrular, yapılırken kullanılan tekniklere bakılırsa çeşitlere ayrılır.Bunlar Battal Ebru ve Akkase Ebru’dur.

244. Sayfa

4.Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve anne fikrini yazınız.

Konusu: Ebru Sanatının zamanı ve Ebru’nun yapılışı.
Ana Fikri: Ebru sanatı vakit içinde değişik teknikler ile geliştirilmiştir.

5.Etkinlik

Yaptığınız araştırmalar doğrultusunda seçtiğiniz geleneksel el sanatını, bu sanatta kullanılan malzemeleri ve bu sanatın nasıl ne şekilde yapıldığını katılımlı konuşma stratejisini uygulayarak arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap:Bakırcılık, bakırın çeşitli tekniklerle işlenerek mutfak ve süs eşyalarına dönüştürüldüğü geleneksel mesleklerden biridir. Bakırdan çoğunlukla kazan, tencere, sini, leğen, lenger, tencere, sahan, sitil, tas, ibrik, güğüm, cezve benzer biçimde kap-kacak ile duvar süsü benzer biçimde dekoratif objeler üretilmektedir.
Bakırcılıkta; dökme (eritme), dövme, sıvama ve preste basma olmak suretiyle başlıca dört teknik kullanılır. Bakır külçelerin çekiçle dövülerek şekillendirilmesi olan dövme tekniği, en eski ve zahmetli bakır işleme tekniğidir. Bakır rahat işlenebilmesi için evvel ocakta tavlanır, yumuşayınca çekiçle vurularak yassı bir plaka haline getirilir. Elde edilen bakır plakaya yapılacak mahsul çizilir ve tekrar çekiçle dövülerek şekillendirilir. Çekiç darbeleri eşyayı şekillendirdiği benzer biçimde kendine özgü deseni de kazandırır. Bakır eşyaya kalemle de desen işlenir. Desen işleme, ürünün özelliğine bakılırsa haftalar sürebilir. 1950’li yıllardan başlayarak çelik keski ile bakırın üstüne desen işlemeye başlamış olan ustalar bu sayede bakır eşyalara güzel duyu bir kalite de kazandırmışlardır.

Anadolu’nun varlıklı mutfak kültürü fazla çeşitli bakır eşyanın üretiminde etkili olmuştur. Bazı yiyeceklerin yapımı sadece kendine özgü üretilmiş bakır kabında mümkün olmaktadır. Mesele pekmez bakır tavalarda kaynatılır, pişmemiş köfte bakır leğenlerde yoğrulur, bazı törensel yiyecekler topluluğun ortak malı olan kazanlarda pişirilir. Böylece bakırcılığın yaşatılması kültürel yapının başka unsurlarının devamlılığı için de lüzumlu hale gelmektedir.
Kaynak:aregem.kulturturizm.gov.tr

6.Etkinlik

Verilen cümlelerdeki ifade bozukluklarının sebebini yay parantez içine yazınız.

Cevap:

6.Etkinlik

245. Sayfa

7.Etkinlik

“Sanatın insanlara katkıları” temalı bir {yazı} yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap: SANATSIZ OLMAZ

İnsanların umumi olarak emek harcamaları üretmeleri ve hayatlarını devam ettirmeleri gerekmektedir.Bunların yanında insanların ruhsal ve psikolojik olarak da gereksinimleri vardır.Her insanoğlunun kendine bakılırsa kabiliyetleri zevkleri ve buna ilgili olarak uğraştıkları bir sanat dalı vardır.Sanat insanlara bir fazla katkılar sağlar.

Gelecek Derse Hazırlık

“Sanatın doğuşu” ve “sanat eserlerinin ortaya çıkması” ile ilgili araştırma yapınız.

Cevap: Genel olarak sanat, insanlığın tabiat karşısındaki his ve düşüncelerini, çizgi, renk, şekil, ses, söz ve ritim benzer biçimde araçlarla güzel ve etkili bir şekilde ve kişisel bir üslupla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe 232-233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat