>

7. Sınıf Türkçe 44-45-46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe 44-45-46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

2020-2021 Eğitim senesi 7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 “Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay” Etkinlik Cevapları

44. Sayfa

Hazırlık Emek harcamaları

Milli birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.

Cevap: Milli birlik ve beraberlik yurt için fazla önemlidir.Birlikten güç doğar.Ancak milli (ulusal) birlik ve beraberlik olduğu vakit insanoğlu ortak bir duyguda birleşirler.Bu his da milleti daha kuvvetli kılar.

Atalarımız Milli Savaşım Döneminde ne şeklinde zorluklarla karşılaşmışlardır?

Cevap: Milli savaşım periyodunun en güç yanlarından bazıları kafi cephanenin olmaması, kafi gıda olmaması, yoksulluk olması, genç nüfusun azca olması, olanaksızlıklar, ulaşım zorlukları.

Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çanakkale Savaşı denince aklımıza ilk gelen Mustafa Kemal Atatürk’tür.Çanakkale’de gösterdiği kahramanlıklar ülkemizin işgal edilmesini önlemiştir.Yurdun dört bir yanından gelen insanların canları pahasına verdikleri bir mücadeledir.Bu harp bütün imkansızlıklara karşın kazanılmış çok büyük bir zaferdir.

48. Sayfa

1.Etkinlik

a) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

Sahra: çöl.

b) Metinden bulduğunuz kelimeleri kullanarak “Millî Savaşım” ile ilgili bir paragraf yazınız.

Cevap: Milli Savaşım yılları oldukça güç şartlar altında geçiyordu.Sahra çadırlarından hastaneler yapılmış sağlam kalan binalar da barınak olarak kullanılıyordu.Yaralı askerlerin bakımını gönüllü hemşireler yapıyor, hekim sıkıntısı yaşanıyordu.Fakat içlerindeki yurt aşkı onları canlı tutuyordu.

2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası ile ilgili hangi bilgiler verilmiştir?

Cevap: Mürefte, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı ufak bir deniz kasabadır. Balkan Savaşı esnasında Bulgarların eline geçmiştir. Onlar, burayı yakıp yıkmışlardır fakat buna karşın güzelliği yerindedir. Bu yörede tuğla ocakları, ipekçilik ve bağcılık meşhurdur.

2. Çanakkale Savaşı esnasında sizce Mürefte kasabası sebep mühim bir yere haizdir?

Cevap: Zira Yaralılara bakmak muharebede fazla mühim bir vaziyet ve ihtiyaçtı. Mürefteli hanımefendilerin da fazla büyük katkısı ilse muharebede yaralılara bakılmıştır Mürefte’de. Çanakkale’de yaralanan subay ve erlerimiz burada kurulan hastane ve bakım evlerine getirilerek tedavi ediliyordu. Bu sırada Mürefte’nin tek okulu da hastaneye dönüştürülmüştü. Okul sıralarının üstüne yataklar seriliyor, hastalar burada tedavi oluyordu.

3. Mürefteli hanımefendilerin hasta bakıcılık ve hemşirelik haricinde yapmış olduğu işler nedir?

Cevap: Her hanım, evinde yapmış olduğu konut yiyeceklerini buraya getiriyor, yaralılara elleriyle yediriyordu. Hastalar bundan fazla memnun kalıyordu. Zaten Mürefteli hanımefendilerin yakınları da askerdi. Yaralılara bakarken kocalarını, kardeşlerini hatırlıyor; kendilerini avutuyorlardı. Bazen hanımefendiler yaralı askerlere moral veriyor Onların ilaçlarını veriyor, yiyeceklerini yediriyorlardı.

4. Mersinli Emin Astsubay sebep Mürefte’ye getirilmiştir?

Cevap: Yeşilsırt’ta yaralı bir askere yardım ederken atılan bir el bombasıyla sırtından yaralandığı için tedavi amacıyla getirilmiştir.

5. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı’nda sizin de yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım emekleri neler olabilirdi?

Cevap: Askerlere cephane taşırdım.Onlara aş dağıtırdım.Ne vazife var ise hepsini hayata geçirmeye çalışırdım.

6. Metnin anne fikri nedir?

Cevap: Çanakkale Savaşında Kadınların Önemi

49. Sayfa

3.Etkinlik

a) “Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay” metninden deyimlerin kullanıldığı cümleleri bularak örnekteki şeklinde kutulara yazınız.

Cevap:

eline geçmek: Balkan Savaşı esnasında Bulgarların eline geçmişti.
Canla başla çalışmak / görülmeye kıymet olmak : Mürefteli hanımefendilerin canla başla emekleri hakikaten görülmeye değerdi.
kendini avutmak: Yaralılara bakarken kocalarını, kardeşlerini hatırlıyor; kendilerini avutuyorlardı.

b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyiniz.

Cevap: Metni daha varlıklı ve akıcı hale getirmiştir.Metnin mana yönünden artmasına katkı elde etmiştir.

4.Etkinlik

Görselleri verilen anne karakterlerin adlarını ve özelliklerini metinden hareketle altlarına yazınız.

Cevap:

Hemşire SERPİL HANIM
Mersinli Emin Astsubay

50. Sayfa

5.Etkinlik

Metni, okurken altını çizdiğiniz bölümlerden hareketle özetleyiniz.

Cevap: Mürefte Tekirdağ’da fazla mühim bir kasabadır.Burada yaşayan hanımefendiler yaralı ve hasta askerlere bakıyor, onlar ile ilgileniyordu.Mersinli Emin Astsubay yaralanınca buraya getiriliyor ve Serpil hemşire ile tanışıyor.Daha sonrasında Emin Astsubay iyileşiyor ve yine cepheye dönüyor.Sina cephesinde iki gözünü de kaybediyor.

6.Etkinlik

Seçtiğiniz hanım kahramanlarından birisiyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.

Cevap: Erzurumlu Kara Fatma

Gerçek adı: Fatma Seher Erden
Takma adı: Kara Fatma
Doğum yeri ve senesi: Erzurum, 1888
Ölüm yeri ve senesi: İstanbul, 2 Temmuz 1955
Bağlılığı: Türkiye Cumhuriyeti
Hizmet yılları: 1919-1922/3 sene
Rütbesi: Üsteğmen
Savaşları, çatışmaları: Kurtuluş Savaşı
Madalyası: İstiklal madalyası
Sonraki işi: Emekli
*
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından üsteğmen rütbesinde olan tek hanım asker zamanı adıyla Erzurumlu Kara Fatma’dır. Bugünleri yaşayan çocuk, genç, erişkin her insanımızın Kara Fatma’yı bilmesi hepimizini bir vefa borcudur dedik iki başlıkta bilgiler sunduk:
SAVAŞ ÖNCESİ KARA FATMA:
•Subay Dervişlerden Ahmet Bey ile evliliğe ilk adımını attı. Balkan Savaşına katıldı. Askerlik yaşamını eşi ile beraber paylaştı.
•Birinci Dünya Savaşında Kafkas cephesinde kendi ailesinden 9-10 hanımla beraber savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Beyin Sarıkamış’ta şehit oludğu haberini aldıktan sonrasında doğum yeri olan Erzurum’a döndü.
•1919’daki Sivas Kongresi’ne katılabilmek ve Mustafa Kemal ile görüşebilmek için Sivas’a gitti. Milis Müfreze Komutanı olarak garp cephesinde göreve getirildi. Daha sonrasında almış olduğu direktifle İstanbul’a gitti. Silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulunmuş oldu. İzmir, Yunan işgaline uğrayınca İzmir’e geçti. İzmir’in kurtuluşu için savaştı.
•1. ve 2. İnönü Savaşı ile Sakarya Meydan avaşında Dumlupınar alan cenginde çarpıştı. 300 kişilik bir birliğe sahipti.
•Büyük Taarruz’un ilk günlerinde General Trikopis’in birliğine tutsak düşmüşse de kaçarak tekrardan müfrezesinin başına geçti. Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunda rol oynadı. Bir keresinde onbaşı olduğunda neredeyse yalnız kadınlaran oluşan Yunan subayı ve 24 Yunan askeriyle sona döndü.
SAVAŞTAN SONRAKİ KARA FATMA:
•Fatma Seher hanım, askerliğe çavuşluk rütbesiyle başladı, askerlikten üsteğmen rütbesiyle emekli oldu. (Emekli maaşını Kızılay’a bağışladı)
•Fatma Seher hanımın eşi ve iki oğlu muharebede şehit olmuştur. Hem şehit eşidir, hem de şehit annesidir.
•Fatma Seher hanım, kendisiyle beraber harbe katılan ve bir çatışmada elini ve akli dengesi bozulan yeğeni ufak Fatma’yı ve çocuklarını sahiplenmiştir.
•1933 senesinde o dönemin tanınmış gazetecisi Mekik Sait Esen’in kendisiyle yapmış olduğu röportaj Yedigün Dergisinde yayınlanmıştır.
•Yedigün Dergisinde gösterilen röportaj yurtta geniş yankı uyandırmıştır. O dönemin İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Fatma Seher hanıma Kasımpaşa’da bir vakıf evi tahsis etmiştir. Daha sonraki dönemlerde Fatma Seher Erden hanıma gerektiği kadar yardım edilmediği için nihayet yıllarında sefalete düşmüştür. Kurtuluş savaşı kahramanı Kara Fatma, geçirdiği bir hastalıktan sonrasında Darülaceze’ye yatırılmıştır.
Daha sonraki Kara Fatma’nın yoksulluk ve çaresizliğini gören Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve Rize Mebusu Yusuf Ziya Akçal’ın 1954 senesinde verdikleri bir önergeyle TBMM Kara Fatma için 170 liralık aylık tahsis etti.
Kara Fatma adıyla Kurtuluş Savaşında bulunan Fatma Seher Erden 2 temmuz 1955 senesinde Darülaceze’de 67 yaşlarında hayata gözlerini yumdu. Mezarı Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığındadır.

7.Etkinlik

Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

7.Etkinlik

a) Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır?
Cevap: A metni

b) Hangi metinde yazar başkalarının başından geçen vakaları anlatmıştır?

Cevap: B metni

c) Birinci tekil şahıs ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

Cevap: A metni

ç) Üçüncü tekil şahıs ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?

Cevap: B metni

51. Sayfa

8.Etkinlik

a) Aşağıda mastar hâlinde verilmiş fiilleri istenen kip ve şahıs ekleriyle çekimleyerek örnekteki şeklinde yazınız.

Cevap:

51. Sayfa

b) Çekimlediğiniz fiillerin anlamlarında oluşan değişimleri yazınız.

Cevap:

Zaman ve şahıs anlamı katıyor.

9.Etkinlik

“Birlik, beraberlik, yurt, fedakârlık, harp, özgürlük, ulus” kelimelerinden yola çıkarak A4 kağıdına “Millî Savaşım” temalı bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz. Şiirinizi derslik panosunda paylaşınız.

Cevap: Bu etkinliği kendiniz yapınız.

Gelecek Derse Hazırlık

“Atatürk’ün çocuk sevgisi” ile ilgili şiirler bulunuz. Bulduğunuz şiirleri yazarak derslik panosunda sergileyiniz.

Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerini derleyiniz.

Cevap:

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

“Minik hanımlar, ufak beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi aslolan ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona nazaran çalışınız. Sizlerden fazla şey bekliyoruz.”

“Çocuklar her türlü dikkatsizlik ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”


Etiket: Yedinci derslik meb yayınları türkçe ders kitabı sayfa kırk dokuz cevabı

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat