>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-139-140. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138-139-140. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2019-2020 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 5. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 “Minik Yunus” Metni Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 132. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan kazanmış olduğunuz detayları arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Süratli nüfus artışı,
  • Plansız kentleşme,
  • Plansız endüstrileşme,
  • Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.

2. Çevreyi korumak için çalışan sivil cemiyet kuruluşları ile ilgili arkadaşlarınıza informasyon veriniz.

TEMA (Türkiye Erozyonla Savaşım, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): Kendiliğinden yetişen tabii ormanları korumak, ağaçlandırma emekleri yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, ziraat alanları, melis ve meraları korumak, geliştirmek, amacı haricinde kullanılmasını önlemek, tabii varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için lüzumlu kanuni düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek benzer biçimde amaçlar doğrultusunda iş koşturmacasındadır.

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı): Türkiye’de sıhhatli, ekonomik ve sürdürülebilir bir sona kazanım sistemi oluşmasını sağlamak ve ambalaj atıkları sona kazandırma sisteminin oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol oynamak ve katkıda bulunmak en mühim çalışmalarıdır.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 135. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Evvel cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonrasında tahminleriniz ile lügat anlamlarını karşılaştırınız.

AKROBATİK
Tahminim: Estetik görünen meydana getirilen bedensel devinim.
Lügat Anlamı: Cambazlık ile ilgili.

GÜVERTE
Tahminim: Geminin oda şeklindeki kısmı.
Lügat Anlamı: Gemide ambar ve kamaraların üstü.

SENDELEMEK
Tahminim: Bir noktaya giderken şaşırıp o yoldan sapma.
Lügat Anlamı: Dengesi bozularak düşecek benzer biçimde olmak, adımlarını şaşırmak.

ÇAKINTI
Tahminim: Işıklar.
Lügat Anlamı: Şimşek çakması, parlaması.

KİMYEVİ
Tahminim: Kimya ile ilgili.
Lügat Anlamı: Kimyasal.

ONULMAZ
Tahminim: Geri dönülemez, onarım edilemez halde.
Lügat Anlamı: İyi olmaz, iyileşmez.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi lügat anlamıyla karşılaştırınız.

……………Seyirci kalmak…………: Bir vaka karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.
………..Aklından geçirmek………: Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.
……………..Altüst olmak……………: Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.
…………….Dümen kırmak………..: Yön değişiklik yapmak.
…………..Gücü kesilmek…………..: Kuvveti, takati azalmak.
……………İçi daralmak……………..: Sıkılmak, bunalmak.
……..Düğün bayram olmak…….: Fazla sevinmek, fazla mutluluk duymak.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 136. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne nazaran yanıtlayınız.

1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl ne şekilde sürdürüyormuş?

CEVAP: Yunus ailesi, Karadeniz’in hırçın dalgalı sularındaki hür yaşamlarını, gruplar hâlinde dolaşıp avlanarak
ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.

2. Yunusların görünümleri nasılmış?

CEVAP: İki buçuk ile dört metre içinde değişen boyları, bir füzeyi çağrıştıran iri vücutlarına oranla minik kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve kalp şeklinde gözleri varmış.

3. Minik Yunus’un özellikleri nelermiş?

CEVAP: Minik Yunus memeden kesilmemiş oburun biriymiş. Fazla meraklıymış. Annesinin ikazlarına karşın, ilgisini çeken bir şeyi incelemek, onunla oynamak için sık sık ailesinden gerilerde kalıyormuş.

4. Minik Yunus, başını varillere vurduktan sonrasında neler yaşamış?

CEVAP: Evvel sendelemiş. Sonra yıldızlar gözlerinin içine doluyor benzer biçimde olmuş. Başını sağa sola doğru silkelemiş ve derin sulara doğru hızla inmeye başlamış. Gözleri kararmış. Kuyruğunu kırarak yukarı doğru fırlamış.

5. Minik Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?

CEVAP: Onun yanı başlangıcında dizlerinin üstüne çökmüş, “Ne olur ölme güzel Yunus!..” diye hıçkırmış.

6. Metne nazaran denizin katilleri nelermiş?

CEVAP: Denizlere karışan lağımlar, zehirli yapınak atıkları, aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi
madde yüklü variller, yaşayan denizin katilleriymiş.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıya “Minik Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.

  • Olay: Minik Yunus’un kardeşleriyle yarışırken varile çarpması ve sendelemesi, varille oynarken ailesinden geride kalması ve ailesine yetişmek isterken yorulup cansız bedeninin sahile vurması.
  • Kişi ve Varlık Kadrosu: Yunus ailesi, Minik Yunus, varil, minik sarı saçlı çocuk, sahildeki hanım ve adam.
  • Zaman: Geçmiş vakit

b. Metnin konusunu, anne fikrini ve muavin fikirlerini aşağıya yazınız.

  • Metnin mevzusu: Deniz kirliliği
  • Metnin anne fikri: Denizleri kirletmek deniz canlılarının yaşamını yok etmek anlama gelir.
  • Metnin muavin fikirleri: Yunuslar fazla sempatik hayvanlardır. Denizleri kirletmek yaşama büyük ziyan verir.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki benzer biçimde yazınız.

İki buçukla dört metre içinde değişen boyları, bir füzeyi çağrıştıran iri vücutlarına oranla minik kalınca kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve kalp şeklindeki gözleriyle öyleki sempatik bir görünümleri vardı ki…

CEVAP: Kıvrak vücutlarında iki yana kanat benzer biçimde açılmış yüzgeçleri, bir dümen benzer biçimde kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından ileri doğru fırlayıp dalıp dalıp çıkarak izlenmekten ve izlemekten memnun, bir yarış tutturmuşlardır koca gemiyle.

Sonra hızla varilin gölgesine doğru dümen kırarak gagayı çağrıştıran çenesiyle ona vurdu.

Giderek bu işi öylesine ustalıkla halletmeye başladı ki minik dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç benzer biçimde döndürmeyi başardı.

Gagayı çağrıştıran sempatik çenesi yarı aralık, minik gözleri şaşkınlıkla açılmış olarak bakakalmıştı gökyüzüne.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 137. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.

• Yaptıkları akrobatik hareketler arasıra dakikalarca sürer….miş….. .
• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyor….du… .
• Buz benzer biçimde sulara dalıp dalıp çıkar….…. .
• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyor…..muş…. .
• Çöpler denize atılır….sa….. tüm canlılar ziyan görür.

b. Ekleri getirdikten sonrasında cümlelerdeki fiillerin vakit ve anlamında nasıl ne şekilde bir değişim oldu? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Ekleri getirdikten sonrasında geniş ve şimdiki vakit anlamı taşıyan fiiller geçmiş vakit anlamı taşımaya adım atmıştır. Yani fiiller iki anlamı ani taşımıştır. Sonuncusu da şart anlamı taşımaya adım atmıştır.

c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı bölgelere yazınız.

birleşik zamanlı fiiller

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 138. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen {ek} eylem almış sözcüklerin altını çiziniz.

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.
• Minik Yunus da oburun biriydi.
• Oyun oynamak için ailesinden sona kalmış olduğu oluyordu.
• Yıldızların terk etmiş olduğu gözlerini karanlıklar perdelemişti.
• Parlak ak karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.
• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye şahit olmuş olursunuz.
• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.

b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller bulunduğunu söyleyiniz.

CEVAP: varabilmişti, oluyordu, perdelemişti, şahit olmuş olursunuz, hakkı vardır.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki haber metnini okuyun. Haberde anlatılanlar üstüne arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: Bu projeler insanların çevre bilincinin artmasını ve çevreyi sebep korumamız gerektiği mevzusundaki bilgisini arttırır. İnsanlar çevreyi korumak için çalışan kişileri görürse kendisi de buna katılmak ister. Bu nedenle çevre bilinçlendirmesi sık sık yapılmalıdır.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 139. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki detayları okuyun.

b. Yukarıdaki bilgilerden en çok ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle sona dönüşümün yararları ile ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz.

CEVAP: Geri dönüşüm yardımıyla doğaya bırakılan atık madde miktarı büyük oranda azalır ve buna {ek} olarak israfın da önüne geçilmiş olur. Ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş olunur. Doğal kaynakların tüketimi azalır. Geri dönüşüm ayrı bir iş koluna dönüşür ve pek fazla şahıs bu mevzuda iş sahibi olur. Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir mahsul olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar. Atık maddelerin ve çöplerin taşınması yada depolanması benzer biçimde problemlerin ortadan kalkmasını sağlar.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 140. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. “Minik Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

CEVAP: Denizin içinde fazla çeşitli canlılar vardır. Deniz sanki canlı bir varlık gibidir. Bu nedenle denizleri temiz tutmak hepimizin görevidir. Denizleri temiz tutmayı önemsemeyip atıkları ve çöpleri bırakırsak bu canlı varlığı öldürmüş benzer biçimde oluruz. Bütün yapınak atıkları, lağım suları, çöpler ve kimyasal maddeler deniz için katil gibidir. Denizin güzelliğini alır götürür. Denizde yaşayan masum canlılara ziyan verir. Hiç kimse onların yuvasını kirletme hakkına haiz değildir. Çevremizi temiz tutmak ve korumak bizim sorumluluğumuzdur. Buna nazaran düşünmeli ve davranmalıyız.

b. Yazınızı imla ve noktalama açısından inceleyip var ise yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.

CEVAP: Günümüzde hayvan bakımevlerinin aslolan amacı, hayvanlar aslolan sahipleri tarafınca alınana, yeni bir eve kavuşana ya da başka bir organizasyona gönderilene kadar onlara güvenli ve şefkatli bir ortam sunmak ve lüzumlu tedavilerini gerçekleştirmektir.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 128-129-130. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat