şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-165-166-167-168-169-170-171-172. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-165-166-167-168-169-170-171-172. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 6. Tema SANAT Sayfa 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 “Anadolu Davulu” Metni Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 164. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Ailenizin düğün gelenekleri ile ilgili öğrendiğiniz detayları arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Gaziantep Yöresi Düğün Gelenekleri

Gelin kız evinden çıkarken kız evi, gelin otomobilinin önüne iki metre ipekli bağlar. Düğünlerde davul-zurna ile çalınan halay havaları çoğunlukta olmakla beraber dans müzikleri ve misket seçimi oyunlara yer verilmektedir. Düğün bittikten sonrasında eve gidişte gelin otomobilden inmez, adam tarafınca armağan ister. Gelini otomobilden yengesi indirir.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 167. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını sözlükten bulup noktalı kutucuğa yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 167. Sayfa

b. Bu sözcüklerden beşini, birer cümlede kullanınız.

 • Bu filmimizde tabanca olarak bir tek gürz kullanılmış.
 • Savaş meydanına kösleri çalarak geldiler.
 • Haftalar süresince cümbüş devam etti.
 • Civan benzer biçimde bir delikanlı geliverdi.
 • Atların gemini değiştirmemiz gerekiyor.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 168. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne gore yanıtlayınız.

1. Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı nasıl ne şekilde çıkarmış?

CEVAP: Bayramların, düğünlerin tadı davulun güm güm vurmasıyla çıkar.

2. Davul, Anadolu kültüründe niçin önemliymiş?

CEVAP: Davulun sesi Anadolu’nun sesiymiş.

3. Türkler harp meydanlarında hangi amaçla davul çaldırırmış?

CEVAP: Orduya şevk ve coşku vermek amacıyla çalınmıştır.

4. Anadolu’da “ramazan davulu” geleneği nasıl ne şekilde ortaya çıkmış?

CEVAP: Anadolu insanı düşünüp taşınmış, bir insanı tatlı uykusundan nasıl ne şekilde uyandırırız diye. O günlerde çalar saat yok. Kapıyı tokmakla dövmek de hoş değil. Tok bir sesle uyandırmak, uyandıktan sonrasında da eğlendirmek daha uygun demişler ve davulcuya bu görevi vermişler.

5. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” atasözü ne anlama gelirmiş?

CEVAP: Başka bir yerde meydana gelen hoş bir vaka, allanıp pullanarak anlatılırsa kulağa daha hoş gelir anlamındadır.

6. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde sebep davul çalınırmış?

CEVAP: Pehlivanlar elense tutarlarken davulcular onlara şevk verir, kuvvet katarmış.

7. Anadolu’nun zamanı süresince davul hangi etkinliklerde kullanılmış?

CEVAP: Anadolu düğünlerinde, Türk ordusu harbe giderken, Ramazanlarda, bayramlarda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kullanılmış.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki metinleri okuyun. “Anadolu Davulu” metninin ifade biçimine benzeyen metnin kutucuğunu işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 168. Sayfa

b. “Anadolu Davulu” metni ile işaretlediğiniz metinde hangi ifade biçimi kullanılmıştır? Nedeniyle beraber aşağıya yazınız.

CEVAP: Açıklayıcı ifade kullanılmıştır. İki metinde de bir mevzuyu okura anlatmak, açıklamak amaçlanmıştır. Bilgi vermektedir.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 169. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yollarının kullanıldığını örnekteki benzer biçimde emareniz.

 • Davulun sesi Anadolu’nun sesidir. Ne demişler: “Arı kovanı oğulsuz olmaz, düğün dernek davulsuz olmaz.” → ÖRNEKLENDİRME
 • Belirtilen günde kızın penceresi önünde, şıvgın benzer biçimde yiğitler toplanmış, her yiğit hünerini göstermeye başlamış. → BENZETME
 • Kimi elli okkalık gürzleri havaya uçurmuş, kimi at üstünde en güç hareketleri yapmış fakat kız oralı bile olmamış, başını çevirip bakmamış. → ÖRNEKLENDİRME
 • Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur. “Uykusuz rüya, davulsuz cümbüş olmaz.” demiş atalarımız. → TANIK GÖSTERME
 • Tok bir sesle uyandırmak, uyandıktan sonrasında da eğlendirmek daha uygun demişler ve davulcuya bu görevi vermişler. → KARŞILAŞTIRMA

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Nedeniyle beraber aşağıya yazınız.

Yüreği alev alev yanmaya, adımları dışarı doğru kaymaya başlamış.
Görünmesiyle de bir alkış tufanı kopmuş.

CEVAP: Söz sanatlarından “benzetme” kullanılmıştır. Kalp alev alev yanmasıyla ateşe benzetilmiştir. İnsanların alkışlarının sesi de bir tufana benzetilmiştir.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 170. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümle gruplarından öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

[ Ö ] Davul güm güm vurmadıkça bayramın seyranın tadı mı olur?
[ N ] Türkler, harp alanlarında davulun büyüğü olan kös çaldırır.
[ Ö ] Davulun sesi insanı yerinden oynatır, yüreğini hoplatır.
[ N ] Köy düğünlerinde davul, gelin alayının önünde gider.
[ N ] Anadolu’da ramazan davulu geleneği vardır.
[ Ö ] Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik fiillerin yazımını inceleyiniz. Yazımı yanlış olanların doğrusunu altlarına yazınız.

 • İhtiyar adam, en sevilmiş olduğu şapkasını yitirmiş. 
 • Sağolsun, bizlere her mevzuda yardım ederdi. → sağ olsun
 • Çantasını otobüste unuttuğunu ayrım etti.
 • Savaş yüzünden binlerce insan ülkesini terketti.terk etti
 • Evladı telefonu açmayınca fena bir şey bulunduğunu his etti. → hissetti
 • Her şeyin yoluna girmesi için sabır etmelisin.→ sabretmelisin
 • O, bu şekilde bir karşılığı hak etmişti.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 171. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri inceleyip bu cümlelere gore soruları yanıtlayınız.

• “Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
• Bir insanı tatlı uykusundan nasıl ne şekilde uyandırırız?
• Düğünlerde davul süratli süratli çalınırdı.
• Kız, konağından dışarı çıkmazmış.
• İnsanlar düğünlerde fazla eğlenir.
Az sonrasında fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

1. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili kelime/kelime grubu, miktar anlamı katmıştır?

• İnsanlar düğünlerde fazla eğlenir.

2. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili kelime/kelime grubu, fiilin nasıl ne şekilde yapıldığını belirtmiştir?

• “Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.
• Düğünlerde davul süratli süratli çalınırdı.

3. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili kelime/kelime grubu, vakit anlamı katmıştır?

Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.
Az sonrasında fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.

4. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili kelime/kelime grubu, fiili sual bakımından belirtmiştir?

• Bir insanı tatlı uykusundan nasıl ne şekilde uyandırırız?

5. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili kelime/kelime grubu, fiili yer-yön bakımından belirtmiştir?

• Kız, konağından dışarı çıkmazmış.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 172. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri vaziyet, vakit, miktar, yer-yön ve sual anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız.

• Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına ………güzelce………. yerleştirdi.
• Arkadaşlarım ………bugün………. bizlere gelecekler.
• Kek harcına ……….birazcık……… şeker eklemelisin.
• Sinemaya giderken ……….niçin………. bana haber vermediniz?
• Minik kız, annesinin peşinden …………ağlayarak………. yürüyordu.
• Kedi, açık kapıdan ……….içeri………… girdi.
• Sen okula git, ben ………..sonrasında……….. geleceğim.
• Alt kattaki boş kutuları ………yukarı…………. taşıyalım.

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Defterinize görsellerdeki geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir {yazı} yazınız. Yazınızın giriş, gelişme ve netice bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyeceğiniz bir taslak oluşturmayı unutmayınız.

CEVAP: UD

Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kısa ve kıvrık saplı, kirişli ve mızrapla çalınan bir çalgıdır. Fazla eskilerden beri kullanılan bir sazdır. Ud, Müslüman Arapların İspanya’yı 711 senesinde fethinden sonrasında Avrupa’ya geçmiştir.

Udun bombeli olan geri kısmı çember şeklinde 19 ya da 21 tahtadan yapılır. Gövdenin içi boştur. Göğüs denen ön bölümün ortasında büyük, yanlarında “gül” isminde olan iki ufak oyuk bulunur. Udun 6 çift teli vardır ve mızrapla çalınır. Günümüzde tellerin ince olan 3 çifti misinadan, diğeri 3 çifti de çelikten yapılır. Mızrap yapımında yaygın şekilde olmamış madde olarak kullanılan araç-gereç plâstiktir.

Türkiye’nin yanı sıra, Tunus, Fas ve Cezayir de iç olmak suretiyle tüm Arap devletlerinde, İran’da ve Ermenistan’da aynı adla kullanılmaktadır.

 

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160-161-162. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat