şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 179-180-181-182-183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 179-180-181-182-183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 6. Tema SANAT Sayfa 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 “Karagöz İle Hacivat” Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 179. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Karagöz ile Hacivat ile ilgili edindiğiniz detayları arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırmalarınızı derslik panosunda sergileyiniz.

CEVAP: Tasvir isminde olan modellerle oynanır. Bu modeller daha rahat görünsün diye çoğu zaman deriden oluşturulur. Dünyaya baktığımızda birçok milletin kendine özgü gölge oyunları bulunduğunu görmekteyiz. Karagöz Türk kültürüne ilişkin bir gölge oyunudur. Gevezelik ederek cami inşasını yavaşlatan iki işçinin padişah tarafınca öldürtülmesi ve sonrasında halkın gönlünü kazanmak için hayallerinin suretlerinin oynatıldığı bu oyun oluşturulmuştur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 184. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.

………Sevap……: Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafınca verileceğine inanılan mükafat.
………Helal……..: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan şey.
……..Verem…….: Herhangi bir organa ve en fazla akciğerlere yerleşen yakıcı ve bulaşıcı bir hastalık.
…….Eyvallah…….: “Teşekkür ederim.”, “Kabul ediyorum, razıyım.”, “Allah’a ısmarladık.” anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü.
……..Bezmek…….: Bıkıp usanmak, bezgin duruma gelmek.
……..Perhiz…….: Sağlığı korumak yada düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, rejim.
……..Yakınma……..: Hoşnutsuzluk belirten söz yada {yazı}, sızlanma, sızıltı, yakınma.

b. Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

1. yüz
2. nadiren
3. ev
4. cevap
5. derman
6. talep
7. millet
8. vaziyet
9. doktor

eş anlamlı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 185. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki soruları metne bakılırsa yanıtlayınız.

1. Karısı, Karagöz’ün sebep dışarı çıkmasını istemiş?

CEVAP: Komşu bayanlar geleceği için dışarı çıkmasını istemiş.

2. Karagöz hekim yerine kime gitmiş?

CEVAP: Doktor yerine Hacivat’a gitmiş.

3. Karagöz yolda kimlerle karşılaşmış?

CEVAP: Yolda Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Zeri ile karşılaşmış.

4. Karagöz’ün karşılaşmış olduğu kişiler niçin üzgünmüş?

CEVAP:Verem sebebiyle öleceklerini düşündükleri için üzgünmüş.

5. Hacivat, kendisine danışan hasta kişilere ne söylemiş?

CEVAP: Bu kişilere verem olduklarını söylemiş.

6. Karagöz, Hacivat’a nasıl ne şekilde bir ders vermiş?

CEVAP: Hacivat Karagöz’e bu dünyada dilediğini yapmasını söyleyince Karagöz dileğinin ona dayak atmak bulunduğunu söyleyerek vurmuş.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Okuduğunuz metin sahnede canlandırılabilir mi? Arkadaşlarınızla metnin türü ile ilgili tartışınız.

CEVAP: Bu metin bir gölge oyunu metnidir. Sahnede canlandırmaya uygundur.

b. Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metinde geçen vaka nedir?

CEVAP: Metinde Hacivat’ın kitabına bakarak insanlara verem bulunduğunu söylemesi ve Karagöz’ün bunu öğrenince Hacivat’a ders vermek istemesi anlatılmaktadır.

2. Metnin kişi kadrosunda kimler vardır?

CEVAP: Hacivat, Karagöz, Karagöz’ün karısı, Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis, Azeri.

3. Metnin mevzusu nedir?

CEVAP: Hastalıkların teşhisinde hekim muayenesinin önemi

4. Metnin anne fikri nedir?

CEVAP: Doktor olmayan birinin hastalık tanısı koyması fazla yanlıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 186. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerin taşımış olduğu mana ilişkilerini örnekteki şeklinde karşılarına yazınız.

• Karagöz muayene olmak için Hacivat’a gitmiş. → Amaç – Neden
• Hacivat bulmuş olduğu kitaba bakarsa Karagöz’e derman olur. → Koşul – Sonuç
• Temel, hastalanılmış olduğu için fazla üzgünmüş. → Neden – Sonuç
• Karısı, komşuları geleceğinden Karagöz’ü evden göndermiş. →  Neden – Sonuç
• Sana hesap sormaya geldim. → Amaç – Neden
• Bana yardım edersen işlerimi çabucak bitiririm. → Koşul – Sonuç
• Hacivat, Karagöz’den kurtulmak için evden firar etmiş. → Neden – Sonuç

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralları misal cümleler ile eşleştiriniz. Noktalı kutucuğa eşleştiremediğiniz kurala uygun bir misal tümce yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 186. Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 187. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık meydana getirilen cümleleri işaretleyip doğrularını altlarına yazınız.

[ X ] Apartman toplantısına yalnızca onsekiz şahıs katılmış.
⇒ Apartman toplantısına yalnızca on sekiz şahıs katılmış.

[  ] Tiyatro oyunumuz yarın 13.50’de başlamış olacak.

[ X ] 7.’nci derslik Türkçe mevzuları fazla basit.
⇒ 7. derslik Türkçe mevzuları fazla basit.

[ X ] Kavanozları kolilere 3’er 3’er yerleştirelim.
⇒ Kavanozları kolilere üçer üçer yerleştirelim.

[ X ] Sizi yediye çeyrek kala parkta bekleyecek.
⇒ Sizi 7’ye çeyrek kala parkta bekleyecek.

[  ] Çocuklar boş arsada birdirbir oynuyorlar.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek bunların cümleye katmış olduğu anlamı karşılarına yazınız.

Geçenlerde çocukluk arkadaşımla karşılaştım → Zaman
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. → Durum
• Bu vakadan niye bizim haberimiz olmadı? → Soru
• Akşam yemeği daha hazırlanmamış. → Zaman
• En iyi dost seni koşulsuz sevendir. → Durum
• Araba, kediye çarpmamak için sona gitti. → Yön

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 188. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki unsurları kullanarak bir hikâye yazınız. Hikâyenizde öyküleyici ve betimleyici ifade tekniklerinden yararlanınız.

Mekân : Bir kıyı kasabası
Zaman : Sonbahar
Kişiler : Zeliha, İsmail, Ömer ve Nermin
Olay : Balık tutarken fırtınaya yakalanma

CEVAP: KAPTANSIZ TEKNE

Ömer ve ailesi her yaz olduğu şeklinde tekrar aynı kıyı nahiyesine tatile gittiler. Ömer’in burada Zeliha, İsmail ve Nermin isminde arkadaşları vardı. Her yaz birbirlerine komşu olur, oyunlar oynarlardı. Bu yaz da beraber vakit geçirdiler. Bir gün İsmail elinde olta takımıyla geldi ve balık tutmayı öneri etti. Bir tekne kiralamaya karar verdiler. Ömer tekne kullanmayı bilmiş olduğu için kaptanın onlarla gelmesine gerek olmadığını düşündü. Böylece denize açıldılar. Uygun bir yerde durup balık tutmaya başladılar. Bir süre sonrasında güneşli hava yerini fırtınaya bıraktı. Zeliha ve Nermin korkmaya başladı. Ömer de İsmail ile beraber tekneyi kıyıya götürmeye çalıştı. Ancak bu havada fazla zordu. Kızların ağlaması da onları üzüyordu. Ömer bu şekilde bir havada asla tekne kullanmadığı için ne yapacağını bilemedi. Sonunda yanlarına başka bir tekne yanaştı. Bu tekneden bir kaptan onların teknesine atladı ve onları kıyıya götürdü. Meğer Ömer’in babası fırtınayı görünce olacakları tahmin edip yardım istemiş. O gün Ömer artık bilmediği bir mevzuda yardım isteyeceğine dair kendine yemin etti.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. “Ebru” ve “hat” sanatları ile ilgili belgeseller izleyiniz.

2. Geleneksel el sanatlarımızdan olan “dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği” ile ilgili araştırma yapmış olup bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda görsel, işitsel materyaller kullanınız.

Dokumacılık: Dokuma, tezgahta, ipliği çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş üretme işlemidir. Dokumacılık insanların göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmeye ve hayvan beslemeye başlamalarıyla ortaya çıkmış, bilhassa Ortadoğu’da kurulan ilk yerleşim merkezlerinde ehemmiyet kazanmıştır. Başlangıçta düğümler elle yapılırken, bir süre sonrasında tezgah bulunmuştur.

Bakırcılık: Bakırcılık, bakırdan eşyalar yapmak ile gelişmektedir. Bakırcılık, bir el sanatıdır. Bu el sanatı tarih süresince değişik şekillerde yapılmıştır. Bakırcı ustaları tarafınca özenle hazırlanarak el işçiliği ile yapılmaktadır. Bakır keşfedildiği tarihten bu yana dek birçok alanda kullanılmış madenler arasındadır. İnsan yaşamını tarih süresince kolaylaştırmıştır

Çinicilik: Çini sanatı, geleneksel Türk el sanatıdır. Toprağın pişirildikten sonrasında biçim verilerek, eşyalar üretilmesi ile oluşmaktadır. Çini sanatı, motifler, şekiller ve renklendirmelerden oluşan eserlerdir. İç ve dış mimari de eserleri renklendirmek ve motiflerle süslemek amacıyla kullanılmaktadır.

Ahşap İşçiliği: Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak şeklinde tanımlanabilir. Tarih öncesi çağlardan beri ahşap dayanıklılığı, öz ısısı ve dokusuyla kullanım sürekliliği gösteren bir araç-gereç olmuştur. Ağacın oyularak, yontularak, işlenerek süs ve kullanım eşyası biçimi almasına ahşap işçiliği denilmektedir. Mimariye ilgili olarak ağaç araç-gereç; kapı‐pencere kanatlarında, tavan ve sütunlarda kullanılmıştır.


Etiket: 7sınıf Türkçe ders kitabından Hacivat ve Karagöz metninin etkinlik cevapları

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 173-174-175-176-177-178. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat