şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 189-190-191-192-193-194. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 6. Tema SANAT Sayfa 189, 190, 191, 192, 193, 194 “Türkiye’de Geleneksel Sanatlar” Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 189. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Ebru” ve “hat” sanatı ile ilgili izlediğiniz belgesellerden hangi detayları edindiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ebru: Suyun üstünde renk verme çalışmalarıyla meydana getirilen süsleme sanatı olan ebru, günümüzde artık pek uygulanmamaktadır. Geleneklerimizde fazla kullanılan bu sanatın önceleri kursları, eğitimleri yoğun şekilde bulunurken şimdilerde sınırlıdır.

Hat: Daha fazla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat olan hat değişik {yazı} sistemlerinde, değişik kültür ve coğrafyalarda yapılmıştır. Hat sanatının başka adı da kaligrafidir.  Matbaanın ulunmasından sonrasında eski kıymetini koruyamayan hat sanatı günümüzde de nihayet demlerini yaşamaktadır.

2. Geleneksel el sanatlarımızla ilgili hazırladığınız sunumları öğretmeninizin belirlediği süre içinde yapınız.

Dokumacılık: Dokuma, tezgahta, ipliği çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş üretme işlemidir. Dokumacılık insanların göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmeye ve hayvan beslemeye başlamalarıyla ortaya çıkmış, bilhassa Ortadoğu’da kurulan ilk yerleşim merkezlerinde ehemmiyet kazanmıştır. Başlangıçta düğümler elle yapılırken, bir süre sonrasında tezgah bulunmuştur.

Bakırcılık: Bakırcılık, bakırdan eşyalar yapmak ile gelişmektedir. Bakırcılık, bir el sanatıdır. Bu el sanatı tarih süresince değişik şekillerde yapılmıştır. Bakırcı ustaları tarafınca özenle hazırlanarak el işçiliği ile yapılmaktadır. Bakır keşfedildiği tarihten bu yana dek birçok alanda kullanılmış madenler arasındadır. İnsan yaşamını tarih süresince kolaylaştırmıştır

Çinicilik: Çini sanatı, geleneksel Türk el sanatıdır. Toprağın pişirildikten sonrasında biçim verilerek, eşyalar üretilmesi ile oluşmaktadır. Çini sanatı, motifler, şekiller ve renklendirmelerden oluşan eserlerdir. İç ve dış mimari de eserleri renklendirmek ve motiflerle süslemek amacıyla kullanılmaktadır.

Ahşap İşçiliği: Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak şeklinde tanımlanabilir. Tarih öncesi çağlardan beri ahşap dayanıklılığı, öz ısısı ve dokusuyla kullanım sürekliliği gösteren bir araç-gereç olmuştur. Ağacın oyularak, yontularak, işlenerek süs ve kullanım eşyası biçimi almasına ahşap işçiliği denilmektedir. Mimariye ilgili olarak ağaç araç-gereç; kapı‐pencere kanatlarında, tavan ve sütunlarda kullanılmıştır.

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını evvel tahmin ediniz. Sonra bu sözcükleri sözlükten bulup anlamlarını yazınız. Daha sonrasında tahminleriniz ile lügat anlamlarını karşılaştırınız.

ESTETİK
Tahminim: Göze hoş gelen.
Lügat Anlamı: Güzellik duygusu ile ilgili olan.

KOLEKSİYON
Tahminim: Benzer nesnelerin bir arada olması.
Lügat Anlamı: Öğrenme, yarar sağlama yada zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine bakılırsa sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem.

HATTAT
Tahminim: Hat sanatını icra eden ehil.
Lügat Anlamı: Fazla güzel el yazısı yazan sanatçı.

İCAZET
Tahminim: Hattatlık mezuniyet belgesi.
Lügat Anlamı: İzin, tasdik, mezuniyet belgesi.

KAVİS
Tahminim: Hafif eğrili, bükümlü biçim.
Lügat Anlamı: Bir eğrinin sınırı olan bir kısmı, eğmeç:

AKİK
Tahminim: Parlaklık veren madde.
Lügat Anlamı: Yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve kıymetli bir taş.

KİTRE
Tahminim: Suyu yoğun hale getiren nebat öz suyu.
Lügat Anlamı: Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere.

ÖD
Tahminim: Boyanın su üstünde açılmasını elde eden araç-gereç.
Lügat Anlamı: Safra.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 190. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne bakılırsa yanıtlayınız.

1. Hat sanatı nasıl ne şekilde ortaya çıkarmış?

CEVAP: Yazının güzel duyu bir amaçla yazılmasıyla ortaya çıkmıştır.

2. Hat sanatı tarihimizde en fazla hangi dönemde ehemmiyet kazanmış?

CEVAP: Hat sanatı bütün dünyada bilhassa matbaanın bulunuşundan evvel fazla yaygın olan sanat türüdür. En fazla Osmanlı döneminde ün kazanmıştır.

3. Hat sanatında kullanılan esas malzemeler nelermiş?

CEVAP: Kalem, mürekkep, kağıt, ahar (cila), mühre (akik taşı), hokka esas malzemelerdir.

4. “Ebru” sözcüğü ne anlama gelirmiş?

CEVAP: Farsça bulut anlamına gelmektedir. Batı’da Türk kağıdı denmektedir.

5. Ebru sanatında kullanılan esas malzemeler nelermiş?

CEVAP: Kitre, öd, toprak boya, at kılı, gül dalı esas malzemelerdir.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

İzlediğiniz belgeseller ile metnin içeriğini karşılaştırınız.

Benzerlikler: Hat ve ebru sanatının tanımı, önemi ve kullanılan malzemelerden bahsedilmiştir.

Farklılıklar: Belgeselde hat ve ebru örnekleri gösterilirken dinleme metninde yalnız ifade vardır.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde, düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Açıklayınız.

CEVAP: Tanımlama ve örneklendirme kullanılmıştır. Ebru ve hat sanatının tanımı yapılırken tanımlama, aharın imla yanlışlarını silmek için kullanıldığını misal verirken örneklendirme kullanılmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 191. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki yabancı sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 191. Sayfa Cevapları

b. Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Yabancı sözcükleri kullanmak doğru değildir. Zira, dilimiz bizim en mühim kültürel değerimizdir. Dili korumak demek bir milletin özünü korumak anlama gelir. Biz de Türkçe sözcükler kullanarak dilimizi yaşatmaya çalışmalıyız. Ancak bu şekilde yüzyıllar sonrasında da niteliklerini sakınan bir Türkçemiz olabilir.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki duvar yazılarını inceleyiniz. Bunlarla ilgili görüşlerinizi açıklayınız.

CEVAP: Duvar yazıları umumi olarak geleceğe umutla bakmak, geleceğe iyi hazırlanmak ile ilgilidir. Küçüklere fert gözüyle bakılmalıdır; zira ileride toplumu onlar yönlendirecektir. İnsan her yaşta öğrenebilir; okumanın zamanı yoktur. Geçmişten ders alanlar geleceği güzel planlayabilir. Geleceğe umutla bakmak insan hayat gücü verir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 192. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki güzel {yazı} örneğini inceleyiniz. Örnekteki yazıyı açıklayan bir metin yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız.

CEVAP: YAZININ GÜCÜ

Medeniyetlerin gelişmesinde data birikiminin fazla büyük bir önemi vardır. Bilgiyi nesilden nesle aktarmanın en etkili yolu onu kaydetmektir. Bilgiler en güzel {yazı} ile kaydedilir.

Geçmiş dönemlere bakıldığında yazıya geçirilen bilgilerin günümüzde varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Ne yazık ki yazıya geçirilmeyen ve sözlü olarak aktarılan bilgilerin bir çok unutulmuştur. Zira söz geçici, {yazı} ise kalıcıdır. Tarihte her ulusun bilgilerini saklamak için çaba sarf ettiğini biliyoruz. İlkel toplumlar mağaraya semboller çizmiş, Hititler kil tabletlere yazılar yazmış, Mısırlılar papirüs bitkisini kağıt olarak kullanmış, Fenikeliler ilk alfabeyi oluşturmuştur. Bütün bu emekler yazının istikbal nesillere ulaşacağının bilincinden meydana gelmektedir.

Yazı günümüzde de aynı şekilde önemini korumaya devam etmektedir. Zira, hemen hemen {yazı} kadar etkili ve mühim bir data gizleme yöntemi yoktur. Yazma, geçmişi geleceğe taşımaktır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 193. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Yaşadığınız şehirde, belediyenize bağlı gençlik merkezine aza olmak istediğinizi düşününüz. Aşağıdaki “Aza Başvuru Formu”nu kurallarına uygun olarak doldurunuz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 193. Sayfa Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 194. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki metni okuyun. Metinde geçen fiillerin altını çiziniz.

Horoz ile Tilki

Gün görmüş, akıllı mı akıllı bir horoz, ağacın dalına tünemiş. Avlanmak için dolaşmakta olan tilkinin yolu da o ağacın altına düşmüş. Ağacın branşında tünemekte olan horozu görünce,
— Horoz kardeş, müjdeler olsun, artık hayvanlar içinde sulh oldu. Aşağı in de bunu kutlayalım. Kucaklaşıp öpüşelim. (…) demiş. Gün görmüş, akıllı horoz başını aşağı doğru uzatarak,
— Can kardeşim, bu haberin beni fazla mutlu etti. Bak bu yana dek doğru iki tazı geliyor. Onlar gelsin, ben ineyim. Bu mutlu günü öpüşerek beraber kutlayalım, demiş. Tazı sözünü duyan tilki,
— Hoşça kal horoz kardeş. Benim fazla işim var. Bu mutlu günü dönüşte kutlar, öpüşürüz, diyerek telaşla koşup gitmiş.
Deneyimi yardımıyla bu numarayı yutmamış horoz. Tilkiyi alt etmiş olduğu için de arkasından kıs kıs gülmüş.

b. Altını çizdiğiniz fiilleri yapılarına bakılırsa tablonun uygun kutucuklarına yazınız.

Basit Fiiller: düşmek, olmak, demek, gelmek, inmek, gitmek, yutmak

Türemiş Fiiller: tünemek, kutlamak, öpüşmek, uzatmak

Birleşik Fiiller: mutlu etmek, kıs kıs gülmek

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizip türünü örnekteki şeklinde işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 194. Sayfa Cevapları

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 179-180-181-182-183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat