şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211-212-213-214-215. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 7. Tema KİŞİSEL GELİŞİM Sayfa 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 “Bazı İnsanlar” Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 206. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Ya olduğun şeklinde görün ya göründüğün şeklinde ol.” sözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: İnsanlar nasıl ne şekilde bir kişiliğe sahipse o şekilde gözükmelidir yada nasıl ne şekilde gözüküyorlarsa ona yakışır davranmalıdırlar. Kişi olmadığı biri şeklinde davranırsa hem kendini hem de çevresindekileri kandırmış olur.

2. Arkadaş seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Açıklayınız.

CEVAP: Arkadaşlarımın dürüst, anlayışlı, saygılı ve akıllı kimseler olmasına dikkat ediyorum. Kolayca yalan söyleyen, başkalarının dedikodusunu icra eden ve egoist kişilerden ırak duruyorum.

3. Can Yücel’in “Su Gibi” şiirinin içinde ne olduğu ile ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz.

CEVAP: Şiir insanların özellikleri ve dünyada tür tür insan olması hakkındadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 210. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Metinde geçen ve anlamları aşağıda verilen sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 210. Sayfa

………..ESENLİK………..: Sağlık, afiyet, esen olma durumu.
…………..AŞİNA…………..: Tanıdık, bildik.
………..ARINMAK……….: Temizlenmek, temiz duruma gelmek, paklanmak.
………….EĞİLİM………….: Bir şeyi sevmeye, istemeye yada hayata geçirmeye samimi yönelme.
…………….OLGU…………..: Birtakım olayların dayandığı neden yada bu sebeplerin yol açmış olduğu netice, olay.
…….KANIKSAMAK……: Fazla tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak.
……….İRDELEMEK…….: Bir mevzunun incelenmesi ve eleştirilmesi ihtiyaç duyulan tüm taraflarını birer birer incelemek araştırmak.
………BELLEMEK………: Öğrenip akılda tutmak.
……………KANI……………: İnanç, fikir, kanaat.

b. İşaretlemediğiniz harfleri sırasıyla yazarak gizyazı cümleyi aşağıya yazınız.

ŞİFRE: Her insanoğlunun değişik bir karakteri vardır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 211. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Metinde geçen aşağıdaki kelime grupları ile anlamlarını eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz kelime grubunun anlamını siz yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 211. Sayfa

b. Yukarıdaki kelime gruplarından beşini, birer cümlede kullanınız.

 • Odamı temizlemediğim için annemden azar işittim.
 • Onun sözleri bana merhem oldu.
 • Acı sözlerinin altında kalmadı.
 • Halası ağlamasına dayanamayarak onu teskin etti.
 • Patron çalışanlarına fena işlem ediyordu.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 212. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne gore yanıtlayınız.

1. İhtiyaç duyulan insanların özellikleri nelermiş?

CEVAP: İhtiyaç duyulan insanların kelimelerinden tutun da kelimelerini vurguladıkları ses tonlarına kadar ferahlatıcı bir esinti gibidirler. Onlarla konuşunca bir şelalenin tertemiz sularında arınmış şeklinde oluruz sanki.

2. İnsanlarla selamlaşmak onları tanımak için kafi miymiş? Niçin?

CEVAP: Yeterli değilmiş. Bu sebeple, insanlarla selamlaşmak bizlere bir düşünce verse de bu düşünce kanaat boyutunda değilmiş.

3. Her yerde olmaları istenen insanların özellikleri nelermiş?

CEVAP: Esprili, güldüren, hazırcevap, gerilmiş ortamları yumuşatan, hiçbir sözün altında kalmayan.

4. Karşılaşılması fazla güç olan insan tipi yazara gore nasılmış?

CEVAP: Karşılaşılması fazla güç olan insan tipi yürekleri iri, kapıları hep açık, bir tek dinleyen, konuşmaları da hep teskin edici olan ve asla yakınmayan kişilerdir.

5. Zor anların kişileri hangi özelliklere haizmiş?

CEVAP: Bu kişiler kırk ilgili kişinin çözemediğini bir sözüyle çözer. Onlarla hiçbir vaka kötüye gitmez, hiçbir tatsızlık uzun sürmez, hiçbir ihtilaf büyümez. İnsanları yönetim ederi yatıştırır. Kendini anlatmaktan fazla karşıdakileri anlayanlardır.

6. Yazar insanları neye benzetmiş?

CEVAP: Yazar insanları çiçeklere benzetmiştir. Her çiçek değişik renkte, değişik kokuda.

7. Değerini bilmemiz ihtiyaç duyulan insanların özellikleri nelermiş?

CEVAP: Değerini bilmemiz ihtiyaç duyulan insanoğlu karşıdakini dinleyen, insana merhem olan, büyük yürekli insanlardır.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlıkları yazardınız? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

Metne şu başlığı yazardım: ÇİÇEKLER GİBİ
Bu sebeple metinde insanoğlu çiçeklere benzetilmiş, çiçekler şeklinde değişik özellikte olduğu belirtilmiştir.

Metne şu başlığı yazardım: FARKLI DOSTLAR
Bu sebeple metinde bilhassa dostlarımızı nasıl ne şekilde insanlardan seçmek istediğimiz ifade edilmiştir.

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metnin konusunu, anne fikrini ve muavin fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin mevzusu: İnsanların değişik olması

Metnin anne fikri: Her insanoğlunun değişik kişilik özelliği vardır.

Metnin muavin fikirleri: Dinlemeyi bilen, yakınmayan, insanları yönetim eden kişiler güç bulunur. Esprili, güler yüzlü kişileri her yerde görmek isteriz. İnsanları görünüşleriyle değil kişilikleriyle değerlendirmek gerekir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 213. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Metinde geçen atasözü ve özdeyişleri aşağıya yazınız.

 • “İnsan insanı alışverişte görsün.”
 • “Birisini tanımak için ya seyahate gideceksin ya aş yiyeceksin.”
 • “İnsanoğlu pişmeden süt emmiştir.”
 • “Kusursuz arkadaş arayan dostsuz kalır.”
 • “Âlemin gözündeki çöpü görürsün, kendi gözündeki merteğe baksana. ”
 • “Ya olduğun şeklinde görün ya göründüğün şeklinde ol.”

b. Yazarın, atasözü ve özdeyişleri yazısında kullanmasının sebebi sizce nedir? Açıklayınız.

CEVAP: Yazar, atasözü ve özdeyişleri mevzunun pekiştirilmesi ve bu mevzunun başka kişiler tarafınca ele alındığını göstermek amacıyla kullanmıştır. Böylece okur metni benimser ve metnin niteliği artmış olur.

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Bazı İnsanlar” metni ile “Su Gibi” şiirini içerik yönünden karşılaştırınız.

Bazı İnsanlar: İnsanların değişik değişik özellikte bulunduğunu müspet insanların özellikleriyle anlatmaktadır.

Su Gibi: İnsanların değişik değişik özellikte bulunduğunu müspet ve menfi insanların özellikleriyle anlatmaktadır.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden anladıklarınızı görsellerin altlarındaki kutucuklara yazınız.

1. görsel: Kadın gölgesine baktığında bir süper kahraman görmektedir. Yani kendisini olduğundan daha kuvvetli görmektedir.

2. görsel: Aslan aynaya baktığında kendini bir kedi olarak görmektedir. Yani kendisini olduğundan kuvvetsiz görmektedir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 214. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki birleşik zamanlı fiilleri kullanarak cümleler yazınız. Bu fiillerin cümlelere katmış olduğu anlamları örnekteki şeklinde emareniz.

toplamıştır → Dedem, bağdaki üzümleri toplamıştır. (olasılık)

okumuşmuş → Üç kitap okumuşmuş. (inanmama)

gelirdim → Haber verseydin ne olursa olsun gelirdim. (kesinlik)

tamamlayacaktı → Aslında dün ödevini tamamlayacaktı. (data verme)

açmalıydın → Söylediğim şeklinde pencereleri açmalıydın. (teklif)

söyleyecektir Öğretmen de sana bunu söyleyecektir. (olasılık)

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki ifade bozukluklarını örnekteki şeklinde açıklayınız.

• Kapıdaki bisikleti görünce luğundan etekleri tutuştu.
⇒ Cümledeki deyim yanlış kullanılmıştır.

• Sınıf başkanlığını 11’e karşı 9 oyla kazanmıştır.
⇒ Cümledeki sayıların yeri yanlış yazılmıştır.

• Kardeşini geçen gün bizim sokakta gördüm.
⇒ Cümledeki aitlik terimi yanlış kullanılmıştır.

• Seninle öğlene doğru saat 17.45’te buluşalım mı?
⇒ Cümledeki ilgeç yanlış kullanılmıştır.

• O denli acıktım ki midem zil çalıyor.
⇒ Cümledeki deyim yanlış kullanılmıştır.

• Kitap okumayı ablamdan fazla severim.
⇒ Cümledeki ögelerde eksiklik vardır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 215. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki ifade bozukluklarını belirleyip sebepleriyle eşleştiriniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 215. Sayfa

12. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıya, kişilik özelliklerinizi özetleyen bir {yazı} yazınız.

CEVAP: Ben her vakit iyi niyetli düşünmeye ve davranmaya çalışan biriyim. İnsanların üzülmelerini asla istemem. Bu yüzden kimselerle dertleşmem. Bu sebeple birine dert anlattığımda benim derdimi düşünmesini istemem. Bu yüzden mutsuz olsam da hep komiklik yaparım ve insanları güldürürüm. Dürüst olmaya fazla ehemmiyet veririm. Sevilmeyeceğimi yada dışlanacağımı bilsem bile hakikatı söylerim. Gerçekçi biriyimdir. Kendimi kandırmaktan hoşlanmam. Kendimi eleştirmekten çekinmem.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat