>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 8. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 “Ampulün İlk Yanışı” Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 234. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Thomas Alva Edison ile ilgili edindiğiniz detayları arkadaşlarınızla paylaşınız. Yazılarınızı derslik panosunda sergileyiniz.

CEVAP: Tüm yaşamını bilime adamış Amerikalı icat eden ve iş adamıdır. Dünyada en fazla patent alan kişilerden bir tanesidir. Yalnızca buluş üretmekle kalmayan Edison, bir girişimci olarak da başarıya ulaşmış olmuş, kendi şirketini kurarak buluşlarını ticarileştiren icat eden şeklinde nitelendirilmiştir.

Çocukluk çağlarında buluş yapmasına karşın Edison’un kabul görmüş ilk icadı 1868 senesinde bulmuş olduğu elektrikli rey kaydedicidir. Ancak icat eden bu icadını pazarlamayı başaramamıştır. 1877 senesinde geliştirdiği fonografla ün kazanmış, hatta o dönemlerde yaşamış olduğu kent olan Menlo Park’ın büyücüsü olarak anılmıştır. Aynı sene sesi kaydedip yineleyen gramofonu buluş etmiştir. Büyük alaka toplayan bu icadı yardımıyla dünya genelinde ün kazanmıştır. Ayrıca tekrar aynı sene içinde karbonlu mikrofonu bulmuş ve telefondaki ses standardını arttırmıştır.

Edison kısa süre içinde patlayan ve daha evvel bulunan ampulü geliştirmiş ve 1878 senesinde ilk uzun ömürlü akkor flamanlı ampulü bulmuştur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 236. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcükleri, kelime gruplarını yazınız.

1. laboratuvar
2. icat eden
3. seferberlik
4. asistan
5. sonuç
6. zerre
7. şebeke
8. tarihe geçmek
9. şalter
10. pahalıya mal olmak
11. netice almamak

b. Yazdığınız sözcüklerin, kelime gruplarının numaralarını anlamlarının başına yazınız.

( 7 ) Diyar çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve yazışma örgüsü, ağ.
( 6 ) Fazla ufak parçacık.
( 8 ) Önemi bakımından hatırlanacak bir vaziyet kazanmak.
( 5 ) Bir olayın doğurduğu başka bir vaka yada vaziyet, netice.
( 10 ) Fazla para, özveri, emek gerektirmek, basit elde edilememek yada zarara, sıkıntıya yol açmak.
( 2 ) Yeni bir buluş ortaya koyan, buluş eden kimse.
( 1 ) Ayrıştırma, birleştirme yöntemiyle bir sonuca ulaşmak yada teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya şeklinde ilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.
( 9 ) Anahtar, çoğu zaman binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan vasıta.
( 4 ) Yardım eden yada gerektiğinde yardım edecek olan kimse, muavin.
( 11 ) Bir işi bitirememek, neticelendirememek.
( 3 ) Bir durumun duyuru edilmiş olduğu yada savaşın sürdüğü dönem.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 237. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne nazaran yanıtlayınız.

1. Edison ve ekibinin en mühim problemi neymiş?

CEVAP: Ampullerin içindeki tellerin hangi maddeden yapılacağı en mühim sorunmuş.

2. Edison ve ekibi, doğru maddeyi bulmak için neler denemişler?

CEVAP: Kömürleştirme işleminden geçirilmiş mukavva, mantar, Hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı, sakal şeklinde maddeler denemişler.

3. Edison’un asistanı Edison’a ne söylemiş?

CEVAP: Bine yakın denemeden netice alamadıklarını ve vazgeçmeleri icap ettiğini söylemiş.

4. Edison’un, asistanına verdiği tarihe geçecek yanıt neymiş?

CEVAP: “Ne demek hiçbir sonuç alamadık! Öyleki şey olur mu? Bin ayrı madde denedik ve bin adet yanlış maddenin hangileri bulunduğunu öğrendik!”

5. Edison soruna nasıl ne şekilde bir çözüm bulmuş?

CEVAP: Pamuk ipliğinin ufak parçalara bölünüp kömürleştirilmesi ile ampul yanmış.

6. 4 Eylül 1882’de hangi vaka gerçekleşmiş?

CEVAP: Edison’un şalteri kaldırmasıyla dünyanın elektrikle aydınlatılan ilk mahallesi, binlerce insanoğlunun gözü önünde ışıl ışıl parıldamaya başlamış.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metnin konusunu, anne fikrini ve muavin fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin mevzusu: Azim ve sabır

Metnin anne fikri: Bir işi başarmak için pes etmemek ve fazla kez tecrübe etmek gerekir.

Metnin muavin fikirleri: İnsan başarısızlıklarından ders almayı bilmelidir. Büyük başarılar büyük uğraşlar gerektirir.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki görsel ve özdeyişin metnin anne fikri ile ilgili olup olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP: Görselde ve özdeyişte insanların denemekten vazgeçmesi sonucu başarıyı yakalayamadıkları anlatılmaktadır. Metinde de aynı mevzu işlenmektedir. İnsan arasıra onlarca defa kez dener. Ancak arasıra başarıya yalnız bir adım varken vazgeçer. Vazgeçmeyenler başarıya ulaşmış olur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 238. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Görsellerdeki aydınlatma araçlarını, gelişimine uygun olarak geçmişten günümüze doğru numaralandırarak sıralayınız.

geçmişten günümüze aydınlatma araçları

b. Teknolojinin asla ilerlemediğini düşününüz. Bu durumda nasıl ne şekilde bir yaşantımız olurdu? Yazınız.

CEVAP: Teknoloji ilerlemeseydi bütün insanoğlu ilkel bir hayat sürerdik. Sağlık, eğitim, barınma şeklinde mevzularda hiçbir ilerleme olmayacağı için daha iyi bir çevre oluşturmayı us edemezdik. Devamlı olarak tabiat ile savaşım içinde olurduk. Böylece yırtıcı yaşama ahenk sağlardık. Yaşantımız tabiat vakaları, hayvanlar ve bitkiler ile sınırı olan kalırdı. Dünya ile yazışma kurma yada seyahat yapma olanaklarımız kısıtlı olurdu. Bu nedenle başka toplumlardan habersiz bir yaşam sürerdik. Yüzyıllar geçse bile aynı yaşamı sürdürürdük.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 239. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki işaretlerin anlamlarını altlarına yazınız.

akıllı işaretler

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Tablodaki fiillerin hangi kip ve şahıs ekiyle çekimlendiğini örnekteki şeklinde yazınız.

çalıştım → -tı, geçmiş vakit kipi eki / -m, 1. tekil şahıs

geleceksin → -ecek, istikbal vakit kipi eki / -sin, 2. tekil şahıs

bitirmeliyiz → –meli, gereklilik kipi eki / -yiz, 3. çoğul şahıs

yaparım → -a, talep kipi eki / -m, 1. tekil şahıs

bulmasanız → -sa, şart kipi eki / -nız, 2. çoğul şahıs

okuyacak → -acak, istikbal vakit kipi eki / 3. tekil şahıs

gidelim → -e, talep kipi eki / -im, 2. çoğul şahıs

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 240. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Sizce yapılmış en mühim buluş hangisidir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.

CEVAP: Bence en iyi buluş yazının bulunmasıdır. Yazı yardımıyla yüzyıllar evvel yazıya geçirilen bilgilere günümüzde ulaşabiliyoruz. Pek fazla ilim insanı eskiden yazılmış detayları araştırarak yeni icatlar ortaya koyuyor. Yazı medeniyetin başlangıcı ve pek fazla icadın atasıdır diyebiliriz. Şundan dolayı, her şey data ile olur. Bilginin geleceğe aktarılması ise {yazı} ile gerçekleşir.

b. Toplumun belli bir ihtiyacına yönelik yapılması ihtiyaç duyulan yeni bir buluş bulunduğunu düşünüyor musunuz? Bu buluş ne olabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

CEVAP: Bence engelli ve tekerlekli iskemle ile yaşama devam eden arkadaşlarımız için bir buluş olabilir. Pek fazla binanın halen tekerlekli iskemle girişi bulunmamaktadır. Tekerlekli sandalyeler geliştirilerek merdivenden çıkabilir duruma getirilebilir. Tekerlekli sandalyelerin altından bir düğme ile yürüyen bantlı bir bölge çıkabilir ve böylece iskemle merdivenden tırmanarak çıkabilir.

c. Yazınızı imla ve noktalama açısından inceleyip var ise yanlışlarınızı düzeltiniz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarını araştırıp sunum hazırlayınız.

CEVAP: Tıp zamanı, nice hastalığın teşhis metodunu İbn-i Sînâ’ya borçludur. Kanın vücutta besin taşıyıcı olduğu, kan dolaşımı, kalbin karıncık ve kapakçık sistemi, ameliyatlarda şiddetli ağrıları dindirmek için afyon ve sâir maddelerden uyuşturucu ilaç elde edilmesi, bağırsak parazitinden meydana gelen hastalığın keşfi şeklinde birçok keşifler yapmış ve bilim hayatına öncülük etmiştir.

Suda ve havada bulaşıcı hastalıkları yürüyerek ufak organizmalar bulunmuş olduğu teorisini ortaya atan; bel kemiğine ilişik düzensiz teşekküllerin düzeltilmesi ve cıvayla tedâvi usûlünü ortaya koyan; havayı zararı olan maddelerden temizleme fikrini Pastör’den fazla evvel kabul eden; içme sularını temizleme, ilk filtre fikri, suyun mikroplardan arıtılması için imbikten geçirme, kaynatma şeklinde çağdaş usûlü ilk kez tatbik eden İbn-i Sînâ’dır.

2. İbni Sina’nın yazdığı eserlerin adlarını ve içeriklerini araştırıp defterinize not ediniz.

  • Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir yapıt olup nerdeyse bütün ilim dalları ile ilgili yazılmıştır.
  • el Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer almış olduğu dizgesel bir ansiklopedidir.
  • Kitabu’n-Necat: Kitap harp alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.
  • Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 230-231-232. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat