şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 8. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 “İbni Sina” Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 241. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.

CEVAP: Tıp zamanı, nice hastalığın teşhis metodunu İbn-i Sînâ’ya borçludur. Kanın vücutta besin taşıyıcı olduğu, kan dolaşımı, kalbin karıncık ve kapakçık sistemi, ameliyatlarda şiddetli ağrıları dindirmek için afyon ve sâir maddelerden uyuşturucu ilaç elde edilmesi, bağırsak parazitinden meydana gelen hastalığın keşfi benzer biçimde birçok keşifler yapmış ve bilim yaşamına öncülük etmiştir.

Suda ve havada bulaşıcı hastalıkları yürüyerek minik organizmalar bulunmuş olduğu teorisini ortaya atan; bel kemiğine ilişkin düzensiz teşekküllerin düzeltilmesi ve cıvayla tedâvi usûlünü ortaya koyan; havayı zararı dokunan maddelerden temizleme fikrini Pastör’den fazla evvel gören; içme sularını temizleme, ilk filtre fikri, suyun mikroplardan arıtılması için imbikten geçirme, kaynatma benzer biçimde çağıl usûlü ilk kez tatbik eden İbn-i Sînâ’dır.

2. İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyun.

 • Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir yapıt olup nerdeyse bütün ilim dalları ile ilgili yazılmıştır.
 • el Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer almış olduğu dizgesel bir ansiklopedidir.
 • Kitabu’n-Necat: Kitap harp alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın yetkin bir özeti şeklindeydi.
 • Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 245. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 245. Sayfa

b. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.

1. önemli
2. memleket
3. lider
4. iyileştirme
5. görkemli
6. eser
7. harcama
8. dönem
9. hata
10. ünlü

bulmaca

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 246. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne bakılırsa yanıtlayınız.

1. İbni Sina hangi seneler içinde yaşamış?

CEVAP: İbni Sina, 980 ve 1037 yılları aralığında yaşamış.

2. İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?

CEVAP: Matematik başlangıçta kendisine güç geldiyse de büyük bir emek vererek çalışmış.

3. İbni Sina, okumuş olduğu kitapları niçin tekrardan okurmuş?

CEVAP: Her okuduğumda değişik bir yönünü keşfediyormuş.

4. İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?

CEVAP: Orta Devir’da sayılır olmuş.

5. Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?

CEVAP: “Avicenna” ismiyle anmışlar.

6. İbni Sina, tıp alanı haricinde hangi alanlarda eserler vermiş?

CEVAP: Mantık, din, psikoloji, terbiye, müzik, matematik, astronomi, fizik mevzularında eserler vermiş.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz.

b. Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın yaşamı başkaları tarafınca anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.

CEVAP: İbni Sina acele öğrenen, çalışkan, hafızası güçlü, meraklı, disiplinli, araştırmacı, sorgulayıcı, yardımsever, toplumsal ilişkilerinde sıkıntılar yaşayan, informasyon edinmekten usanmayan, yenilikçi, bilgisini paylaşmayı seven biriydi.

c. İbni Sina’nın değişik alanlarda eserler vermiş olması hakkında düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

CEVAP: İbni Sina pek fazla alana merak duymuş ve bu alanlarda araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalarda edinmiş olduğu bilgiler onu fikirlerini paylaşmaya itmiştir. Fikirlerini paylaşmanın en doğru yolu olarak eserler vermiştir. Günümüzde bu eserlerden faydalanmaya devam ediyoruz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 247. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki talimatnameyi okuyup ilk yardım uygulamalarındaki iş ve işlem basamaklarını kavrayınız.

b. Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Yaşamda her şey vardır. Bir tabii afet, hastalık yada kaza çevremizdekilerin ziyan görmesine yol açabilir. Bu durumda sıhhat görevlileri gelene kadar insanlara yardım etmeliyiz. İlk yardımın yaşam kurtardığının bilincinde olmalıyız. İlk yardım detayları insanların canını kurtarmamızda bizlere yarar sağlar. Bu detayları öğrenmeliyiz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 248. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki benzer biçimde aşağıya yazınız.

 • Matematik alanında da en başarılılardan oldu.
 • Doğrusu ben de bin sene sonrasında okunacak, fazla kıymetli eserler yazmak isterim.
 • Ben matematikten korkacağıma matematik benden korksun.
 • 14 yaşına vardığında öğrenmekte olduğu mevzuları artık öğretmenlerinden daha iyi biliyordu.
 • Yüzlerce sene tıp alanında ondan daha iyi bir ilim insanı yetişmedi.
 • Bu kadar çok alanda yazmak tek bir şahıs için fazla zordu. Günümüzde bile fazla güç.
 • Bazılarının yapmış olduğu buluşları övdü, bazılarının da yanlışlarını bularak eleştirdi.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümle gruplarından öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

[ N ] İbni Sina 980 ve 1037 yılları aralığında yaşadı.
[ Ö ] İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin sene öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl ne şekilde yazdığına şaşkınlık ediyorum.
[ N ] İbni Sina 57 sene devam eden yaşamına birçok yapıt sığdırdı.
[ N ] Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.
[ Ö ] Ben de onun benzer biçimde fazla kıymetli eserler yazmak arzu ederdim.
[ N ] İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek fazla alanda da eserler verdi.
[ Ö ] Bu kadar alanda çalışma yapmak tek şahıs için fazla güç olsa gerek.
[ N ] Yazdığı kitaplar, devrin en mühim ve yararlı bilgilerini içermektedir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 249. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki metinleri okuyun.

b. Hangi metinde yazar, başka bir ilgili kişinin yaşam hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi yaşam hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz.

CEVAP: Yazar 1. metinde başka bir ilgili kişinin yaşam öyküsünü anlatmıştır. 2. metinde kendi yaşam öyküsünü anlatmıştır.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.

Yine bir bahar sabahıydı. Uykudan hemen hemen uyanmıştım. Pencereme doğru aheste aheste yürüdüm. Penceremin pervazında bir çift güvercin vardı. Hemen onları almak için açtım penceremi. Kuşlar beni görünce telaş içinde uçtular. Niçin yapmıştım bunu, sebep özgür bırakmadım onları anlayamıyorum. Gerçi her vakit böyleyim ben. Fazla acil devinim ediyorum.

 • Henüz → Zaman zarfı
 • Aheste aheste → Durum zarfı
 • Hemen → Zaman zarfı
 • Telaş içinde → Durum zarfı
 • Niçin → Soru zarfı
 • Neden → Soru zarfı
 • Her vakit → Zaman zarfı
 • Fazla → Miktar zarfı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 250. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl ne şekilde bir tutum içinde olmalıyız?” temalı kısa bir {yazı} yazınız.

CEVAP: Yaşamda güçlük olmasaydı hiçbir şey için çalışmak gerekmezdi. Ancak emek vermeden elde edilmiş hiçbir şey de kıymetli olmazdı. Bu nedenle her şeyden evvel zorlukları, başarımızı kıymetli hale getiren bir öğe olarak görmeliyiz. Karşımıza bir mesele çıktığında o işten caymak yerine o problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu sebeple, her insan yaşamında belirli sorunlarla karşılaşır. Bu problemi aşanlar zafere ulaşır. Biz de zafere ulaşmak için pes etmemeli, aklımıza ve duygularımıza güvenmeliyiz.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları iletişim araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.

CEVAP: Geçmişten günümüze tamtam isminde olan davul, alevden çıkan duman, mağara duvarlarındaki resimler, posta güvercinleri, ulaklar, name, gazete, mecmua, ahizeli telefonlar, radyo, tv, bilgisayar, cep telefonları iletişim için kullanılan araçlardır.


Etiket: 7 sinıf onemli din sozcukler

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat