şişli eskort - izmir eskort

>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 251-252-253-254-255-256. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 251-252-253-254-255-256. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 8. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 251, 252, 253, 254, 255, 256 “Islıkla Haberleşenler” Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 251. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Haberleşme araçlarıyla ilgili araştırmanızı görsellerle destekleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Geçmişten günümüze tamtam isminde olan davul, alevden çıkan duman, mağara duvarlarındaki resimler, posta güvercinleri, ulaklar, name, gazete, mecmua, ahizeli telefonlar, radyo, tv, bilgisayar, cep telefonları komünikasyon için kullanılan araçlardır.

2. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerinden ve başlığından hareketle metnin konusunu tahmin ediniz.

CEVAP: Metin bir anne ve oğlun ıslıkla haberleşmesinden bahsediyor olabilir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 253. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki sözcüklerin anlamını evvel metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz. Tahminleriniz ile lügat anlamlarını karşılaştırınız.

SARP
Tahminim: Fazla engebeli.
Lügat Anlamı: Dik, çıkması ve geçilmesi kuvvet (yer).

FESTİVAL
Tahminim: Bir mevzu ile ilgili eğlence.
Lügat Anlamı: Periyodu, yapıldığı çevre, katılanların sayısı yada niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

JÜRİ
Tahminim: Bir yarışmada kazananı belirleyen insanoğlu.
Lügat Anlamı: Seçiciler kurulu.

AYGIT
Tahminim: Elektronik alet.
Lügat Anlamı: Birfazla parçadan yapılmış alet, aygıt.

GONG
Tahminim: Bir enstrüman.
Lügat Anlamı: Bir tokmakla yaralanan yassı, dairesel bir metal disk şeklini alan bir Doğu ve Güneydoğu Asya müzik vurmalı çalgı aletidir.

GRAMER
Tahminim: Dil bilgisi.
Lügat Anlamı: Dil bilgisi.

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne nazaran yanıtlayınız.

1. Uzaktaki bir arkadaşımıza seslenmek istediğimizde yaptığımız ilk şey neymiş?

CEVAP: İlk yaptığımız şey bağırmaktır.

2. Islık çalmak hangi durumda yapılacak en iyi şeymiş?

CEVAP: Uzaktaki bir arkadaşımıza sesimize duyuramadığımızda yapılacak en iyi şeymiş.

3. Ülkemizin hangi şehrinde ıslıkla haberleşenler varmış?

CEVAP: Giresun’da varmış.

4. Kuşköy nasıl ne şekilde bir yermiş?

CEVAP: Kuşköy, sarp yamaçlar üstünde içeriyor; ortasından da Çanakçı Deresi geçiyor. Üstelik burada evler çoğu zaman birbirine ırak. Kimi evlerin birinden diğerine gitmek için ortalama 2 kilometre yürümek gerekiyor.

5. Kuşköylüler, kuş dilinde, Türk alfabesindeki hangi sesleri çıkarabiliyorlarmış?

CEVAP: Türk alfabesindeki “i, ö, o, f, k, ç” sesleri çıkarılabiliyormuş.

6. Kuş dili, hangi sebeple Türkçe sözcüklerin ıslıkla anlatıldığı bir lisan olarak kabul edilmiş?

CEVAP: Türkçe sözcüklere benzeyen sesler çıkarılabildiği için kabul edilmiş.

7. Kuş Dili Festivali nerede ve ne vakit düzenleniyormuş?

CEVAP: Kuşköy’de, her sene haziran ayının nihayet haftası Kuş Dili Festivali düzenleniyormuş.

8. Islık dilleri mevzusunda araştırma icra eden ilim insanı kimmiş? Bu ilim insanı hangi emek harcamaları yapmış?

CEVAP: Julian Meyer ıslık dilleri üstünde emek harcamalar yapmış.

9. Bazı toplumlarda ıslık yerine hangi müzik aletleri komünikasyon amacıyla kullanılıyormuş?

CEVAP: Islık yerine davul, flüt, gitar, gong şeklinde müzik aletleri de komünikasyon amacıyla kullanılıyormuş.

10. Metinde, başka hangi ülkede kullanılan ıslık dili tanıtılmış?

CEVAP: Afrika’nın batısında, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan kabul edilen La Gomera’daki ıslık dili tanıtılmış.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 254. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıda, ıslık çalmaya yönelik işlem basamakları karışık olarak verilmiştir. Bunları yapılış sırasına nazaran numaralandırarak sıralayınız.

[ 2 ] İşaret parmaklarınızı, uçları birbirine değmeyecek halde birbirine yaklaştırıp V hâline getiriniz.
[ 1 ] İki elinizin işaret parmaklarını düz tutup başka parmaklarınızı avcunuza doğru bükünüz.
[ 5 ] Dudaklarınızı hafifçe büzüp dışarı doğru hava üfleyiniz.
[ 4 ] İki elinizin işaret parmaklarını dilinize dayayınız.
[ 3 ] Dudaklarınızı yalayarak ıslatıp dilinizi dişlerinize dayayarak kıvırınız.

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki haber yazısını okuyun. Islık dilinin önemi ile ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz.

CEVAP: Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi­nin dağlık ve engebeli yapısı özellik­le ev yerleşimlerinin birbirinden ırak olmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bölge insanı günlük dünyadaki iletişi­mini, uzaktan uzağa ıslığın çıkarmış olduğu yüksek ses hacminden yarar­lanmak suretiyle gerçekleştirme yolu­nu bulmuştur. Günlük yaşamın ihtiyaçlarının kar­şılanmasında işlevsel olan ıslık dili güzel duyu bir boyut kazanmakta­dır. Islık dili, kullanıcılarının kültürel kimliklerinin belirgin bir parçasıdır ve ilgili topluluk tarafınca kültürel kimliklerinin yansıması, kişiler arası yazışma ve toplumsal dayanışmanın pekiştirici unsurlarından biri olarak görülmektedir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 255. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde noktanın hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

• Bahçeler, gökdelenlerin çevresinde gökyüzüne doğru yükseliyor.
⇒ Cümlenin sonunda kullanılmıştır.

• Prof. Dr. Aytül Özüm’ün nihayet eseri yayımlandı.
⇒ Kısaltmalardan sonrasında kullanılmıştır.

• Çalıştay saat 13.30’a ertelendi.
⇒ Saat ve dakikanın içinde kullanılmıştır.

• Okullar 17.09.2018’de eğitime başladı.
⇒ Tarih belirtirken gün, ay ve senenin içinde kullanılmıştır.

• Annemin fotoğraf atölyesi 7. Cadde üzerindeydi.
⇒ Sıra belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

• Yazım ile ilgili kuralları tdk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
⇒ Genel ağ adresi yazımında kullanılmıştır.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde {ek} fiillerin hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

• İşte bu durumda yapılacak en iyi şey “ıslık çalmak”tır.
⇒ İsmi yüklem yapmıştır.

• Arkadaşım devamlı ilim kurgu dizileri izliyordu.
⇒ Yüklemi birleşik zamanlı yapmıştır.

• Bu köyde enteresan bir anane vardı.
⇒ İsmi yüklem yapmıştır.

• Karadeniz’in en güzel özelliği ahşap evleriymiş.
⇒ İsmi yüklem yapmıştır.

• Ankara’da önümüzdeki sene da ilim fuarı düzenlenecekmiş.
⇒ Yüklemi birleşik zamanlı yapmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 256. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz.

b. Aşağıya hızla gelişen teknolojinin gelişmesinin aile içi iletişime menfi tesirini özetleyen kısa bir metin yazınız.

CEVAP: Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanoğlu teknolojik cihazlara bağlanmaktadır. Bu bağlılık aile için iletişimi menfi yönde etkilemektedir. Bazı zamanlar ailenin bütün üyeleri aynı odada bulunmalarına karşın hepsi değişik bir teknolojik aygıt ile ilgilenmekte, birbirini görmemektedir. Eskiden meydana getirilen sohbetler teknoloji ile beraber tarihe karışmaktadır. Artık aile üyelerinin bir araya gelip göz göze hitabı ender görülen bir vaziyet haline gelmiştir. Hatta aynı evin için yaşayıp cep telefonuyla haberleşenler de vardır. Bu vaziyet insanların yazışma kavramlarının değişmesine ve ailenin bağlarının zayıflamasına sebep olmaktadır.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Güvenli web kullanımı ile ilgili araştırma yapınız.

CEVAP: Güvenli İnternet Hizmeti, isteğe bağlı, parasız, saydam, kullanımı basit, interaktif ve tüketici memnuniyetini temel alan bir halk hizmetidir. Başta çocuklar ve gençler olmak suretiyle dijital son zamanların sunmuş olduğu fırsatlardan bütün web kullanıcılarının güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamak, zararı olan içeriklere yönelik koruyucu önlemler almak, webin risklerinden, zararı olan içeriklerinden toplumu korumak için Güvenli İnternet Hizmeti kullanıma sunulmuştur.

2. İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararı olan mıdır? Bu mevzuyla ilgili münazara emek harcaması için hazırlanınız.

CEVAP: Hem yararlı, hem de zararlıdır. İnternet kullanımında kişisel bilgilerin paylaşılması, toplumsal medyada fazla vakit geçirmek ve sıhhat problemi oluşturacak kadar başlangıcında bulunmak zararlıdır. Ancak araştırma yapmak, yazışma sağlamak ve umumi kültürü arttırmak için kullanılırsa faydalıdır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243-244-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları Orijinal Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat