>

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları

cevaplar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 1. Birim ERDEMLER Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 “Karanfiller ve Domates Suyu” Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 10. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

CEVAP: Karıncalar çalışkandır. Yazları hep çalışıp yuvalarına yiyecek götürürler. Kışın dışarı çıkamadıkları için biriktirdikleri yiyecekleri yiyerek yaşarlar.
2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.

CEVAP: Metnin başlığı ve görselleri bana tarımcılık ile ilgili şeyler hatırlatıyor. Çiftçilerin yaşamlarından bahsediliyor olabilir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 14. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Lügat, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.
CEVAP: Bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir.

 • Hudut: Sınır.
 • Sarnıç: Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı.
 • Mucibince: Gereğince.
 • Tazyik: Basınç.
 • Evlek: arlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri.

b. Sene süresince, anlamlarını öğreneceğiniz kelime ve kelime gruplarını bir deftere yazarak lügat oluşturunuz.
c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

1. Doğa 2. Gölge 3. Neşeli 4. Zaman 5. Tanık
6. Utangaç 7. Mutlu 8. Irak 9. Kenar 10. Yar

1.etkinlik

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 15. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

[ G ] Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.

[ M ] Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.

[ G ] Bir gözü sola doğru birazcık kaymıştı.

[ M ] İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanoğlunun ruh hâletini içine sindirmiş.

[ G ] Parmakları kalınca geldiği vakit tırnakları ile toprağı tırmalardı.

[ M ] Akşam olunca çalıların arasına saklamış olduğu kazmasını alıyor.

3. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin anne fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.
3.etkinlik

4. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki soruları metne gore yanıtlayınız.

1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?

CEVAP: İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama luğu duyulacağını öğretmiştir.

2. Kör Mustafa’nın fizyolojik özellikleri nasılmış?

CEVAP: Bir gözü sola doğru birazcık kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu.

3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?

CEVAP: Yazara bir kamburu hatırlatmış.

4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?

CEVAP: Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.
5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?

CEVAP: Fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri yetişirmiş.

6. Mustafa, toprakla nasıl ne şekilde bir mücadeleye girişmiş?

CEVAP: Denize diklemesine inen çalılığın bir kısmını ayıklamış.

7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl ne şekilde sonuçlanmış?

CEVAP: Mustafa taşlık yeri temizlemeyi başarmış.

8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin sebebi nedir?

CEVAP: Şundan dolayı Mustafa çalışmaktan, tabiat ile savaşmaktan asla vazgeçmemiş.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 16. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı misal cümleler bulup aşağıya yazınız.

 1. Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum.
 2. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
 3. Ne severim kaburları!
 4. Onu gördüm mü toparlanıyor; şaşkınlık, sevgi ve saygı ile bakıyorum.

6. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki metni okuyun. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile şekil ve içerik yönünden karşılaştırınız.

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

Biçim: Hikaye türündedir. Düz {yazı} şeklinde yazılmıştır.

İçerik: Çalışkan olmanın başarıyı getireceği anlatılmıştır.

ÇALIŞKAN OLMAK

Biçim: Şiir türündedir. Dörtlüklerle yazılmıştır.

İçerik: Çalışkan olmanın başarıyı getireceği anlatılmıştır.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 17. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

 • Şıkır Şıkır: Her vakit fazla güzel giyinir, şıkır şıkır dolaşırdı.
 • Pırıl Pırıl: Pırıl Pırıl gözleriyle bana bakıyordu.
 • Doğru Dürüst: Bu kitabı doğru dürüst okuyamadım.
 • Tatsız Tuzsuz: Nedense tatsız tuzsuz bir tatildi.
 • Çalı Çırpı: Çalı çırpıyı kestikten sonrasında daha çok alanımız oldu.
 • Sere Sere: Naneleri balkona sere sere kurutmak gerekir.
 • Çıngıl Çıngıl: Bahar erişince her yerde çıngıl çıngıl meyveler olurdu.

8. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki benzer biçimde tamamlayınız.

Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.
– İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ……ayrı……. yazılır.
• Su buldun mu, su?
– “Mi” sual eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten …..ayrı……. yazılır.

• Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?
– “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ……ayrı……. yazılır.

• Göğün kendi renginden birazcık daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…
– “Biraz” sözcüğü her vakit ……ayrı……… yazılır.

• Üç çocuk acayip bazı taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.
– “Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa …..birleşik………. yazılır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 18. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, ad olanları yeşil yaprağa örnekteki benzer biçimde yazınız.
• Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
• Bir gece ansızın aklıma fazla parlak bir düşünce geldi.
• Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
• İlk kez insanlara muavin olacağım için sevindim.
• Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
Hayat boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
• Günlerce emek harcayarak planlar çizdim.
• Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
• Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
• Hep beraber çalışmaya koyulduk.
• Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
• Köylüler, tüm bu düzeneği kurarken emek harcamayı fazla sever oldular.
• Edindikleri detayları başka alanlara da uygulamak istediler.
• Çalışmanın, aslen tembellikten fazla daha zevkli bulunduğunu keşfettiler.

SARI YAPRAK: kurtaracak, geldi, sevindim, çizdim, ulaştı, koyulduk, istediler.

YEŞİL YAPRAK: elin, çınar, hayat, fikirler, iplik, düzeneği, tembellikten.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Orijinal Yayınları 19. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

Aşağıdaki fiilleri mana özelliklerine gore uygun kutucuklara yazınız.

geçmek   yeşermek   kızarmak   çıkmak   sürmek   oturmak   düşünmek
gelmek   pişirmek   sermek   yaşamak    ağlamak   çürümek   toplamak
İŞ: geçmek, sürmek, düşünmek, pişirmek, sermek, yaşamak, toplamak

OLUŞ: yeşermek, kızarmak, çürümek

DURUM: çıkmak, oturmak, gelmek, ağlamak

11. ETKİNLİK BÖLÜMÜ

“Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir poster hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

11.etkinlik

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Yardımlaşma” ile ilgili gazete ve mecmua haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.

CEVAP: Hiç kimse dünyadaki bütün işleri tek başına yapabilecek güce haiz değildir. Bu durumda desteğe gereksinim duyunca yardım istemek, yardım isteyenlere yardım etmek gerekir. Yardımlaşma insanoğlu arasındaki iletişi kuvvetlendirir. Yardımlaşan insanoğlu birbirlerinden buldukları destek ile daha fazla bağlanır. Toplumların gelişimi ve huzuru artar.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 225-226-227. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat